Priser og stipend

Karmøy kommune deler ut priser og stipend årlig. Vi ønsker forslag fra publikum på byggeskikkpris, kulturpris og frivillighetspris.

Byggeskikkprisen tildeles den som har oppført nybygg som både er arkitektoniske gode i seg selv, og som samtidig er godt tilpasset det eksisterende miljøet på stedet. Prisen kan også tildeles den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø. 

Ved vurdering av nybygg tas det særskilt hensyn til byggetekniske løsninger som er positivt med tanke på miljøvern, herunder blant annet valg av materiell og energiøkonomi.

For mer informasjon om retningslinjer for tildeling.

Nominer en kandidat og skriv en e-post merket Byggeskikkprisen til post@karmoy.kommune.no eller bruk skjema som ligger her.

Kulturprisen: Kjenner du noen som fortjener kommunens kulturpris? Nå kan du foreslå kandidater til prisen.

Kulturprisen deles ut årlig til en organisasjon eller enkeltperson som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen kultursektoren. Kulturprisen er å betrakte som en hedersbevisning og består av et diplom og en kunstgjenstand.

For mer informasjon om retningslinjer for tildeling.

Nominer en kandidat og skriv en e-post merket Kulturprisen til post@karmoy.kommune.no med navn og en begrunnelse for hvorfor din kandidat fortjener prisen.

Kulturstipend – en støtte til våre kulturarbeidere. Det kan årlig utdele inntil 3 stipend til personer/grupper som bor eller har tilknytning til kommunen til fortrinnsvis sang, musikk, idrett, kunst og kultur.

Kulturstipendet kan benyttes til videreutdanning, deltakelse på seminar og kurs, studiereiser, treningsleirer, deltakelse i konkurranser eller formidlingsprosjekt.

Stipendet tildeles til personer/grupper som bor eller har tilknytning til Karmøy kommune. Stipendene kan brukes til videreutdanning, deltakelse på seminar og kurs, studiereiser, treningsleirer, deltakelse i konkurranser eller formidlingsprosjekt.

Utøver må selv søke innen 1. november. Retningslinjer og søknadsskjema

Frivillighetspris til en organisasjon eller enkeltperson som gjør eller har gjort en betydelig innsats innen frivillighetssektoren i kommunen.

Frivillighetsprisen er å betrakte som en hedersbevisning og består av et diplom og en gavesjekk. 

Frist for innmelding av kandidater til frivillighetsprisen er 1.november. Nominasjon sendes frivillighetskoordinator Roy Tørring på e-post: post@karmoy.kommune.no.

Byggeskikkpris, kulturpris, kulturstipend og frivillighetspris deles ut under ordførerens årlige nyttårsmottakelse i romjulen.