Premiering Telltur 2021

TellTur-sesongen er over for denne gang, og det er tid for oppsummering og premiering. TellTur er som kjent friluftsrådets program for turregistrering, der turgåerne samler poeng fra turene de gjennomfører og registrerer. I 2021 var det 146 turmål av variert vanskegrad å velge blant, i alle 13 kommunene under Friluftsrådet Vest. I Karmøy var det 12 turmål. 

Deltakelsen i friluftsrådets turregistrering har aldri vært høyere. Helt siden starten i 2014 har det vært jevn økning i deltakelsen, og i 2021 stoppet antallet aktive brukere på 5 529. Det er en økning på 1 210 brukere fra året før, noe som betyr 28 % flere aktive. Til sammen gikk disse turgåerne 135 200 turer, noe som gir et gjennomsnitt på over 24 turer pr. deltaker.  

Karmøy kommune har valgt å ha en egen premiering for deltakere bosatt i kommunen. Kommunen gir et gavekort til to av kommunens innbyggere som besøker minimum ti turmål på Karmøy. Vinneren er trukket ut ved loddtrekning. I tillegg til gavekort fikk vinnerne fikk også en tursekk av Friluftsrådet Vest. Det er to klasser. En for voksne og en egen trekning i klassen 0-16 år. 

Året vinner i klassen over 16 år er Anne Grete Olsen. I klassen 0-16 år ble vinneren Martin Tokle Kvaløy. 

Anne Grete Olsen får premien av idrettskonsulent Øyvind Flatebø

Planleggingen for Telltur 2022 er i gang og vi ser frem til et nytt godt Telltur år.