Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 3 av totalt 3
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN TILLEGGSSAK - SAMTYKKEERKLÆRING WEH Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2021/05/31
I SEN TILLEGGSSAK - ANG. FORESPØRSEL - POLITIATTEST KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 2021/05/31
I SEN COOP PRIX AVALDSNES / EXTRA ØYGARDEN FRA 11.06.2020 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - KONTROLLRAPPORT - SALGSBEVILLING - 16.06.16 NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01560-032 2021/03/09