Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 8909
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/142 ETTERSEND MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 Hans Ole Kristensen ALA04 19/05750-234 2020/06/05
I TEK 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG - 2/396 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSKJEMA I K Gabrielsen IGR 20/03145-003 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/161 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING STD: SAK 20/1851 ØYSTEIN NILSEN ALA04 19/05750-235 2020/06/05
I TEK 149/541 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/541 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vestlandshus AS KMY 19/05740-008 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/345 - ETTERSENDT MATRIKKELBREV STD: SAK 20/1851 HILDA VIKENE ALA04 19/05750-236 2020/06/05
U TEK 5/687 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/687 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Hanne Marie Alsvik GTH 20/03256-002 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/366 - TILLEGSINFO ETTER OPPMÅLING STD: SAK 20/1851 RUNE KJETIL STANGELAND ALA04 19/05750-237 2020/06/05
U TEK 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 - 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 Hage & Maskin AS ORO01 18/03883-006 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/331, 210 OG 209 - TILLEGSINFO ETTER AVSLUTTET OPPMÅLINGSSAK STD: SAK 20/1851 GERD MARTA BERGE ODLAND ALA04 19/05750-238 2020/06/05
U TEK 53/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: HOLVIK/THOMASSEN UTSLIPPSAK: 20/2298 BYGGESAK: 20/2756 - 53/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: HOLVIK/THOMASSEN UTSLIPPSAK: 20/2298 Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/02299-002 2020/06/05
U TEK 43/570, HØYNES, NYBYGG, GARASJE - 43/570 - GJENSTÅENDE PAPIRARBEID FOR NYBYGG Jan Atle Aadnesen EJO 11/00752-007 2020/06/05
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2020 - PLANINITIATIV OG ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE - DETALJREGULERING FOR SLETTABEKKEN, GNR. 5 BNR. 43, 160 OG 241 M.FL. Eskild Kvala AS AAHO 20/00062-014 2020/06/05
I TEK 2/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND - 2/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND S O Lund AS ORO01 20/03325-001 2020/06/05
I TEK 2/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND - 2/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND S O Lund AS ORO01 20/03327-001 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 59/255 MFL. UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 Rett Bolig AS ALA04 19/05750-228 2020/06/05
I TEK 38/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE B. SVENDSEN - 38/179 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE B. SVENDSEN Kristoffer Sirevåg AS ALS06 20/03050-003 2020/06/05
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - ASFALTARBEID I SLETTEBØVEGEN OG STONGVEGEN Risa KSU01 17/00247-262 2020/06/05
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 119/152 - ØNSKER AVKLARING/HJELP OM LOVER OG REGLER Anders Skattkjær JMJ03 17/00073-627 2020/06/05
U TEK 58/484 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAVNATORGET EIENDOM AS - 58/484 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAVNATORGET EIENDOM AS Vedavågen Rør AS ALS06 20/03249-002 2020/06/05
U TEK 13/591 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG - 13/591 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Elora Sivertsen Stava JKV 15/05081-004 2020/06/05
U TEK OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER - SVAR - STATUS FOR ARBEID MED KOMMUNALE GS-VEGER SOM SKAL OMKLASSIFISERES TIL FYLKESVEGER Rogaland fylkeskommune HPE 18/03906-006 2020/06/05
I TEK 15/2129 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SAMEIET RØYSANE BOLIGPARK II - 15/2129 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SAMEIET RØYSANE BOLIGPARK Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 20/03330-001 2020/06/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, BREKKE VBA RENVANN - DRIKKEVANN, BJARNE HAUGEBERG - UKE 20 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-107 2020/06/05
I TEK 13/170 - FINKLAVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG UTEBOD - 13/170 - FINKLAVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG UTEBOD I K Gabrielsen EDH 20/03324-001 2020/06/05
I TEK 25/7 - LANGÅKER - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 - 25/7 - OPPSTARTSRAPPORT MINIRENSEANLEGG BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 Klaro Renseanlegg Norge AS JMJ03 19/02703-005 2020/06/05
I TEK 57/101 - SKUDENESHAVN - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/101 - SKUDENESHAVN - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Jostein Stokka Eriksen XXI 20/03329-001 2020/06/05
I TEK 15/1235 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - 15/1235 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Geir Ferkingstad IGR 20/03332-001 2020/06/05
I TEK 119/515 - SØKNAD OM SEKSJONERING - 119/515 - SØKNAD OM SEKSJONERING Terratec AS MAH 20/03323-001 26 Off.l.26 2020/06/05
I TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN - GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN Jøran Høines v/ Hage og maskin OSG 20/03338-001 2020/06/05
I TEK GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN, STANGELAND SKOLE - LOGGBOK - MAI 2020 - LYNGVEGEN Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 20/02155-004 2020/06/05
Se nyere saker Se eldre saker