Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 786
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - GJELDER KRYSSING AV FYLKESVEG 511 AUSTRE KARMØYVEG VED SOLSTRANDVEGEN Rogaland fylkeskommune HPE 13/01286-074 2020/01/16
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - HENVENDELSE OM KOMMUNAL VEG VED GNR. 3/631 Torill Johnsen KSU01 17/00247-216 2020/01/16
U TEK GRAVESØKNAD - PORSHAUGVEGEN 10, ÅKRA - SVAR - GRAVESØKNAD - PORSHAUGVEGEN 10, ÅKRA T Halleland AS KSU01 20/00243-002 2020/01/16
U TEK 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE - SAK TIL UTTALE - 145/57 - 145/58 - ØVRABØVEGEN, ØVRABØ - NYBYGG GARASJE Fylkesmannen i Rogaland KIS 19/01560-008 2020/01/16
I TEK 13/184 - STORHAUGSVEGEN, TJØSVOLL - NYBYGG ENEBOLIG - 134/184 - REVIDERT SITUASJONSPLAN SOM VISER SIKTSONER OG PLASSERING AV NY VANNLEDNING Eskild Kvala AS IGR 19/07227-006 2020/01/16
U TEK PLAN 3033 - DETALJREGULERING FOR YTRE EIDE - 70/27 - AVSLUTNING AV PLANARBEID - PLAN 3033 - DETALJREGULERING FOR YTRE EIDE - 70/27 Eskild Kvala AS AAHO 15/03909-007 2020/01/16
I TEK 9/38 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: IRENE SYRE - LEIER: BENT MADSEN - 9/38 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: IRENE SYRE - LEIER: BENT MADSEN Bent Madsen LKS 20/00594-001 2020/01/16
I TEK 38/19 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KJELL HARALD HAUGEN - LEIER: BENT MADSEN - 38/19 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: KJELL HARALD HAUGEN - LEIER: BENT MADSEN Bent Madsen LKS 20/00595-001 2020/01/16
I TEK 38/12 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: JOHANNES SOLSTAD - LEIER: BENT MADSEN - 38/12 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: JOHANNES SOLSTAD - LEIER: BENT MADSEN Bent Madsen LKS 20/00596-001 2020/01/16
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 20 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-096 2020/01/16
I TEK 25/228 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER HANDELSLAG AS - 25/228 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER HANDELSLAG AS Advokat Didrik Brun Ferkingstad BJP01 20/00598-001 2020/01/16
I TEK 87/28 - KARMØYVEGEN, NORDRE VELDE - FASADEENDRING ENEBOLIG - 87/28 - (KOPIMOTTAKER)VEDTAK I KLAGESAK - SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE INNENFOR BYGGEGRENSE Statens vegvesen, Region Vest BEEI 19/05690-009 2020/01/16
U TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - SAK TIL UTTALE - 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG Statens Vegvesen Region Vest KHM 19/06511-006 2020/01/16
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - REFERAT - BYGGMØTE 12 TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN Johnny Hauge Haugaland kraft AKR02 18/03018-046 2020/01/16
I TEK 15/516 - FJERNE PLOMBERING - 15/516 - SØKNAD OM Å FJERNE PLOMBERING Myrdalen Invest AS ALS06 20/00600-001 2020/01/16
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - 148/187 - OVERSENDELSE AV TINGLYST AVTALE NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Vormedalsvegen Eiendom AS MAHA1 16/04821-095 2020/01/16
I TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 OG 47/555 - MOTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON Alf Bjarne Dahl HHU 19/06306-007 2020/01/16
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - E-POSTKORRESPONDANSE OM BEHOV FOR DISPENSASJONSSØKNAD Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 20/00183-008 2020/01/16
U TEK PLAN 4087 - MOLO FOR LANDFALLSANLEGG PÅ KALSTØ - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE Norconsult AS YSL 20/00597-003 2020/01/16
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - UBEBODD EIENDOM - SVAR - SØKNAD OM ENDRING AV RENOVASJONSAVGIFT - UBEBODD ANNA 20/00175-002 24 Offl.§24 2020/01/16
U TEK 25/228 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER HANDELSLAG AS - SVAR - 25/228 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER HANDELSLAG AS Advokat Didrik Brun Ferkingstad BJP01 20/00598-002 2020/01/16
I TEK 122/210 - RØYKSUND - FORHÅNDSKONFERANSE - 122/210 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Risanger Invest Ii AS KRRE 20/00806-001 2020/01/16
I TEK 117/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OFTEDAL, BENTE MARGARET - 117/94 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OFTEDAL, BENTE MARGARET Bente Margaret Oftedal BJP01 20/00604-001 26 Off.l.26 2020/01/16
I TEK 57/583 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOD - 57/583 - HAVNAFJELLET, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING AV BOD Helsebygget AS KIS 20/00612-001 2020/01/16
I TEK 146/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGEN, IDA BØ - 146/1 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VÅGEN, IDA BØ Ida Bø Vågen BJP01 20/00606-001 26 Off.l.26 2020/01/16
I TEK P50151 - RENOVERING AV ÅKRA LEGESENTER - MELDING FRA LEVERANDØR - REHABILITERING AV ÅKRA LEGESENTER VIHO 19/06447-047 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/01/16
U TEK 57/42 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - GJERDE - 57/42 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - GJERDE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/07272-004 2020/01/16
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN - 66/845 M.FL. - OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG RESULTAT FOR GODKJENNING Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad HAS 19/05750-142 2020/01/16
I TEK 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE OG TILBYGG HAGESTUE - 71/185 - REVURVEGEN, BREKKE - NYBYGG GARASJE MED HAGESTUE Lars Magne Lund EDH 20/00609-001 2020/01/16
U TEK VANN OG VASSDRAG - SVAR - KARMØY VANNVERK - BER OM INFORMASJON FRA FISKEBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I REGULERTE VANNMAGASIN INNENFOR ROGALAND VANNREG Fylkesmannen i Rogaland KLE 12/00054-061 2020/01/16
Se eldre saker