Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 8909
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - UTGÅR Gunnar Grønnestad MAHA1 15/04309-094 2020/10/26
U TEK LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2017 - KAP. 3 - UTGÅR - DOBBELTFØRT Tekna HASB 17/01261-012 2020/07/31
I TEK PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG PLAN 2124 - DETALJREGULERING FOR GRINDHAUGTOPPEN - 15/353 MFL. RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 19/05579-021 2020/06/10
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/03288-001 24 Offl.§24 2020/06/08
I TEK 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN/NES, HENNY TORDIS - 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN/NES, HENNY TORDIS Henny Tordis Nes BJP01 20/03343-001 26 Off.l.26 2020/06/05
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 20/00178-059 2020/06/05
I TEK 43/565 - HØYNESTUNET, HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE TERRASSE - 43/565 - HØYNESTUNET, HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE TERRASSE Terje Pedersen KHM 20/03345-001 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 59/255 MFL. OG 66/845 MFL - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-229 2020/06/05
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Oddrun Østevik MAH 20/02293-031 2020/06/05
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS EJO 17/04292-045 2020/06/05
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Maria Innvær Langåker MAH 20/02293-032 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 JAN LEON KNUTSEN ALA04 19/05750-230 2020/06/05
I TEK 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST - 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST Jon Tomas Danielsen KHM 20/01984-004 2020/06/05
I TEK 74/77 - YTRALAND - BYGGETILSYN - 74/77 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV PÅLEGG Rh Oppmåling Rune Hemnes KMY 20/01303-003 2020/06/05
U TEK 149/463 - RAGLAMYR - NÆRINGSTOMT - 149/463 - KORRIGERT KJØPEKONTRAKT Stølsmyr Eiendom AS NILI1 20/02998-003 2020/06/05
U TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN Jøran Høines v/ Hage og maskin KSU01 20/03338-002 2020/06/05
I TEK 146/228 - BØNESET, BØ. UTFYLLING I SJØ OG NY KAI - 146/228 - KART OG KOORDINATLISTE FOR INNMÅLT SJØLINJE Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma GER01 04/01722-029 2020/06/05
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2020/2522837/200 - Statens Kartverk MAHA1 18/03018-058 2020/06/05
I TEK 146/228 - BØNESET, BØ. UTFYLLING I SJØ OG NY KAI - 146/228 - KORRESPONDANSE Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma EJO 04/01722-030 2020/06/05
U TEK 108/10 OG 108/17 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : TOLLAKSEN BYGGSAK: 19/4819 - 108/10 OG 108/17 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : TOLLAKSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/04758-002 2020/06/05
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Klaus Eriksen MAH 20/02293-034 2020/06/05
U TEK 85/218 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK - 85/218 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK Sig. Halvorsen AS ORO01 19/06429-003 2020/06/05
U TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 130-132 - SVAR - BER OM AT GODKJENNINGSPERIODEN ENDRES - BJØRGEVEGEN 130-132 T Halleland AS KSU01 20/02988-004 2020/06/05
U TEK 22/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HERNES BYGGESAK: 20/1889 - 22/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HERNES Hjr Rasmussen Bygg AS ORO01 20/02137-002 2020/06/05
I TEK 149/398 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALEVÅG, ALF KRISTIAN/KVALEVÅG, ANNE KARIN - 149/398 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALEVÅG, ALF KRISTIAN/KVALEVÅG, ANNE KARIN Anne Karin Kvalevåg BJP01 20/03348-001 26 Off.l.26 2020/06/05
U TEK 47/641 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG: ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: - 47/641 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG Tindeland Rør AS ORO01 20/01974-002 2020/06/05
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - HÅLANDSDALEN - SVAR - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR/RYDDING AV KRATT PÅ KOMMUNAL GRUNN Selma Elin Ottoson MKR02 20/03062-002 2020/06/05
U TEK 15/2238 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/2238 - ÅKRA - BYGGETILSYN Eskild Kvala AS IGR 20/01701-003 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/32 OG 66/37 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLING STD: SAK 20/1851 Geir Ingvar Eike ALA04 19/05750-233 2020/06/05
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hlm Arkitektur AS KMY 19/00631-038 2020/06/05
Se eldre saker