Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 2943
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-085 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-086 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-087 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-088 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-089 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-090 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-140 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-141 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-411 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-412 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-413 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-414 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-415 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-416 25 Offl §25 2020/06/05
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL EIER/TILTAKSHAVER AV REHABILITERING BOLIG PÅ 15/60 I K Gabrielsen AAL 17/00116-120 2020/06/05
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2020 - TILSKUDDSORDNING FOR Å STYRKE ARBEIDET MED LESESTIMULERING I SKOLEBIBLIOTEKET Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-281 2020/06/05
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - FORHANDLINGSRESULTAT TONO-AVTALEN Den kulturelle skole- og barnehagesekken AHT01 12/01883-110 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV SFO VÅR 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAVSFO VÅR 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID RHO 19/01432-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV SFO VÅR 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID RHO 19/06263-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER VÅR 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEINNKALLING HTV - OK - 8. JUNI 2020 Aina Ånensen GKH01 12/00233-087 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 18/05115-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
Se nyere saker Se eldre saker