Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 2943
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-087 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-088 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-099 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-092 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-100 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-123 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-124 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-097 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-127 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-091 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-093 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-095 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-126 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-125 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-098 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-094 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-089 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-090 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-096 25 Offl §25 2020/06/06
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-414 25 Offl §25 2020/06/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2020 - TILSKUDDSORDNING FOR Å STYRKE ARBEIDET MED LESESTIMULERING I SKOLEBIBLIOTEKET Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-281 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-415 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-413 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-412 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-083 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGEÅRET 2020 -2021 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-084 25 Offl §25 2020/06/05
Se eldre saker