Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 31 til 60 av totalt 2269
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 123/181 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag Boligtomter AS REK 20/00006-104 2020/06/04
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/02304-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - GODKJENT 2.6.2020 - ANNONSE - GODKJENT PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. HA / KK-nettside / Karmøynytt JST 19/00707-034 2020/06/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 17/03142-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SVAR - SÆRSKILT FORHANDLING - TUS 20/01537-013 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 123/200 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag Boligtomter AS REK 20/00006-106 2020/06/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 123/199 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag Boligtomter AS REK 20/00006-105 2020/06/04
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/03129-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/03297-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 22 EXTRA AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01706-048 2020/06/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01600-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
I SEN EXTRA KOPERVIK SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 22 EXTRA KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01711-053 2020/06/04
I SEN EXTRA MOKSHEIM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 22 EXTRA MOKSHEIM NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 14/02012-036 2020/06/04
I SEN COOP PRIX VEDAVÅGEN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 22 COOP PRIX VEDAVÅGEN NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01709-031 2020/06/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 13/04289-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
I SEN KIWI AVALDSNES 613 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 22 KIWI AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01403-048 2020/06/04
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 22 KIWI TORVASTAD NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00374-067 2020/06/04
I SEN REMA 1000 AVALDSNES (REMA 1000 KONG AUGVALDS V. 1) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 22 REMA 1000 AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/00379-043 2020/06/04
I SEN SPILLERIET KOPERVIK - SERVERINGSBEVILLING - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 22 SPILLERIET KOPERVIK NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 18/00861-011 2020/06/04
I SEN RAMMEAVTALE - BØKER OG LYDBØKER TIL BIBLIOTEK - TILBUD - 20/1680 KJØP AV BØKER OG LYDBØKER TIL BIBLIOTEK OEI 20/01680-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/06/04
I SEN RAMMEAVTALE - BØKER OG LYDBØKER TIL BIBLIOTEK - TILBUD - 20/1680 KJØP AV BØKER OG LYDBØKER TIL BIBLIOTEK OEI 20/01680-003 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/06/04
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM NY STEDFORTREDER - EXTRA AVALDSNES Coop Sørvest SA EVI1 12/01706-049 2020/06/04
I SEN ANMODNING OM FOLKEAVSTEMNING OM FASTLANDS-KARMØYS KOMMUNETILHØRIGHET - INFORMASJON OM VIDERE PROSESS VEDRØRENDE INITIATIV TIL GRENSEJUSTERING Fylkesmannen i Rogaland LYK 16/01317-017 2020/06/04
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 123/199,200 - BESTILLING AV NABOLISTE Berge sag v/ Rune Pedersen GEL 20/00031-088 2020/06/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-023 25 Offl §25 2020/06/03
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/07271-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/06/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 149/463 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 20/00006-102 2020/06/03
U SEN 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6008 - MELDING/ERKLÆRING 146/267. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/6008 Kartverket - Tinglysingen REK 20/02005-022 26 Off.l.26 2020/06/03
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-294 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVAR - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Kopervik Kebab og Isbar AS LYK 12/00224-146 2020/06/02
Se nyere saker Se eldre saker