Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 2269
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2016 - GENERELT - GODTGJØRING TIL RESSURSGRUPPE FOR PSYKOSOSIAL STØTTE I KRISER PROLONGERING AV AVTALE F.O.M. 01.01.2017 T.O.M. 31.12.17 Fagforbundet TUS 16/00629-001 2020/10/27
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-034 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-029 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-032 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-035 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-036 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-030 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-031 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - AVSLAG GLS 20/02905-033 25 Offl §25 2020/06/06
U SEN HØRINGER - 2019/2020 - TILSLUTNING TIL HØRINGSSVAR FRA NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING - NOU 2019:26 Helse- og Omsorgsdepartementet LYK 19/00016-133 2020/06/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01599-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/03328-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - KANSELLERT Doffin KRWI 19/07271-021 2020/06/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - ARBEIDSAVTALE GLS 20/02905-027 25 Offl §25 2020/06/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - TILBUD GLS 20/02905-026 25 Offl §25 2020/06/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01083-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 43/565 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TERJE PEDERSEN Terje Pedersen REK 20/00006-108 2020/06/05
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 99/37 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Birgit Bråtun REK 20/00006-107 2020/06/05
U SEN 141/223 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - SEKSJONERING/MELDING 141/223. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 20/02924-003 2020/06/05
U SEN BPA-ORDNINGEN - SVAR - PÅLEGG OM TILSVAR - ARBEIDSRETT - ADVOKAT SMO02 20/02462-007 18 Offl. §18 2020/06/05
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 123/200 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag Boligtomter AS REK 20/00006-106 2020/06/04
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/02304-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 123/199 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag Boligtomter AS REK 20/00006-105 2020/06/04
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 123/181 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BERGE SAG BOLIGTOMTER AS Berge Sag Boligtomter AS REK 20/00006-104 2020/06/04
I SEN RAMMEAVTALE - BØKER OG LYDBØKER TIL BIBLIOTEK - TILBUD - 20/1680 KJØP AV BØKER OG LYDBØKER TIL BIBLIOTEK OEI 20/01680-002 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/06/04
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/03129-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 17/03142-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
I SEN EXTRA AVALDSNES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL I UKE 22 EXTRA AVALDSNES NoRoSun Skjenke- og salskontroll EVI1 12/01706-048 2020/06/04
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01600-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/04
U SEN PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. - GODKJENT 2.6.2020 - ANNONSE - GODKJENT PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. HA / KK-nettside / Karmøynytt JST 19/00707-034 2020/06/04
Se eldre saker