Postliste

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 207
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-029 25 Offl §25 2020/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-030 25 Offl §25 2020/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-031 25 Offl §25 2020/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-032 25 Offl §25 2020/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-033 25 Offl §25 2020/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-034 25 Offl §25 2020/01/16
I SEN TILSYNSRAPPORTER - SALG AV TOBAKKSVARER - ANG. TOBAKKSKONTROLL Skudenes Bensinstasjon AS EVI1 18/03200-010 2020/01/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE SOM FØRER NJO 18/00822-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/16
I SEN KRAV ETTER GARANTIER IFB. KONKURS I ØKLANDHUS AS SPAREBANKEN VEST - KLAGE PÅ SVAK FORVALTNINGSMESSIG OPPFØLGING - GJELDER VEG E - REGULERINGSPLAN 512.5 - BJØRKEVEGEN Konrad Bårdsen KMV 16/04236-013 2020/01/16
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - PROSESSKRIV CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 95/32 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-009 2020/01/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 95/31 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-012 2020/01/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 95/30 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-011 2020/01/16
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 95/29 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Garvik Prosjekt AS REK 20/00006-010 2020/01/16
I SEN AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - FAKTISK UTDRAG CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/16
I SEN ELEVSAK - VEDR FORSLAG TIL DIALOG CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/01/16
U SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEAREAL FOR CAFE MM KOPERVIK - UTESERVERING OG MM UPSTAIRS Inventum Servering AS EVI1 16/00623-041 2020/01/16
U SEN SKUDEHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV SKUDEHALLEN - 03.10.20 Geir Sofus Sommerfeldt TVI 12/01376-244 2020/01/16
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 19/01725-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/16
I SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - SØKNAD MMW 19/07204-004 25 Offl §25 2020/01/16
U SEN AS HAUGALAND INDUSTRI - SVAR - INVITASJON TIL DELTAKELSE I KOMMUNALT BRUKERUTVALG/SAMARBEIDSUTVALG As Haugaland Industri PVE01 15/04238-016 2020/01/15
I SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - INNHENTING AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-286 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/00144-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - KLAGE - AVLAG PÅ SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04288-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/01/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-026 25 Offl §25 2020/01/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-027 25 Offl §25 2020/01/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 19/07331-028 25 Offl §25 2020/01/15
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL - VISNESMARKNADEN 2019 Hinderaker & Visnes Vel EVI1 20/00007-005 2020/01/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/458 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - GLENN STAVA Glenn Stava REK 20/00006-007 2020/01/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 58/FLERE - BESTILLING AV NABOLISTE Byen vår Kopervik v/ Vigdis Thorsen GEL 20/00031-010 2020/01/15
Se eldre saker