Postliste før august 2020

Velkommen til Karmøy kommunes offentlige postliste

Postlistene gir oversikt over inn- og utgående sakspost, men inneholder ikke selve dokumentene.

Karmøy kommune publiserer felles postliste tilhørende følgende arkiv:
saksarkiv, byggesaksarkiv, planarkiv og ansettelsesarkiv.

Opplysninger unntatt offentlighet er skjermet.

Personalarkiv, elevmapper, barnemapper og kommunale utlånssaker publiseres ikke på postlisten. Det samme gjelder postliste for fagsystem innen omsorgstjenesten, helsestasjon, Nav-sosial, PPT, voksenopplæringen og barnevern. Disse inneholder journaler og dokumenter med opplysninger unntatt offentlighet og sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven.

Ønsker du innsyn i offentlige dokumenter fra postlisten, send e-post til:  post@karmoy.kommune.no

Postlisten gjøres offentlig dagen etter journalføring av dokumentene. Dette for å gi ledere, saksbehandlere og arkivpersonell anledning til å kvalitetssikre innholdet.

Klikk på aktuell dato for å få fram postlisten.

Du kan søke i sakstittel, avdeling, navn, saksbehandler og saksnummer

Viser resultat 1 til 30 av totalt 7378
Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80-100 % - SØKNAD ANVO 20/02271-004 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80-100 % - TILBUD ANVO 20/02271-005 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80-100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02271-006 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - AVSLAG ANVO 20/02482-016 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - AVSLAG ANVO 20/02482-017 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - AVSLAG ANVO 20/02482-018 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - AVSLAG ANVO 20/02482-019 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - AVSLAG ANVO 20/02482-020 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - AVSLAG ANVO 20/02482-021 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - AVSLAG ANVO 20/02815-019 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - AVSLAG ANVO 20/02815-020 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - AVSLAG ANVO 20/02815-021 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - TILBUD ANVO 20/02760-020 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02760-021 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80,05 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02816-006 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80,05 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02816-007 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80,05 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02816-008 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80,05 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02816-009 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-054 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-055 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-056 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-057 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-058 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-059 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/03087-015 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/03087-016 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/03087-017 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/03087-018 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/03087-019 25 Offl §25 2020/06/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/03087-020 25 Offl §25 2020/06/06
Se eldre saker