Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 108/10 OG 108/17 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : TOLLAKSEN BYGGSAK: 19/4819 - 108/10 OG 108/17 - RØRLEGGERMELDING : NYBYGG - TILTAKSHAVER : TOLLAKSEN Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/04758-002 2020/06/05
U TEK 85/218 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK - 85/218 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: UTVIK Sig. Halvorsen AS ORO01 19/06429-003 2020/06/05
U TEK 22/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HERNES BYGGESAK: 20/1889 - 22/355 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HERNES Hjr Rasmussen Bygg AS ORO01 20/02137-002 2020/06/05
U TEK 47/641 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG: ENEBOLIG - TILTAKSHAVER: - 47/641 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG ENEBOLIG Tindeland Rør AS ORO01 20/01974-002 2020/06/05
U SEN BPA-ORDNINGEN - SVAR - PÅLEGG OM TILSVAR - ARBEIDSRETT - ADVOKAT SMO02 20/02462-007 18 Offl. §18 2020/06/05
U TEK 15/2238 - ÅKRA - BYGGETILSYN - 15/2238 - ÅKRA - BYGGETILSYN Eskild Kvala AS IGR 20/01701-003 2020/06/05
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hlm Arkitektur AS KMY 19/00631-038 2020/06/05
I TEK 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG - 2/396 - MOTTATT MANGLER - REVIDERT SØKNADSKJEMA I K Gabrielsen IGR 20/03145-003 2020/06/05
I TEK 149/541 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG ENEBOLIG - 149/541 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vestlandshus AS KMY 19/05740-008 2020/06/05
U TEK 5/687 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/687 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Hanne Marie Alsvik GTH 20/03256-002 2020/06/05
U TEK 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 - 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 Hage & Maskin AS ORO01 18/03883-006 2020/06/05
U TEK 53/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: HOLVIK/THOMASSEN UTSLIPPSAK: 20/2298 BYGGESAK: 20/2756 - 53/31 - RØRLEGGERMELDING: UTSLIPPSTILLATELSE - TILTAKSHAVER: HOLVIK/THOMASSEN UTSLIPPSAK: 20/2298 Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/02299-002 2020/06/05
U TEK 43/570, HØYNES, NYBYGG, GARASJE - 43/570 - GJENSTÅENDE PAPIRARBEID FOR NYBYGG Jan Atle Aadnesen EJO 11/00752-007 2020/06/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - KORRIGERING RHO 19/01432-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I TEK BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE - PLANARBEID 2020 - PLANINITIATIV OG ANMODNING OM OPPSTARTSMØTE - DETALJREGULERING FOR SLETTABEKKEN, GNR. 5 BNR. 43, 160 OG 241 M.FL. Eskild Kvala AS AAHO 20/00062-014 2020/06/05
I TEK 2/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND - 2/44 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND S O Lund AS ORO01 20/03325-001 2020/06/05
I TEK 2/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND - 2/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ARNE BIRKELAND S O Lund AS ORO01 20/03327-001 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 59/255 MFL. UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 Rett Bolig AS ALA04 19/05750-228 2020/06/05
I TEK 38/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE B. SVENDSEN - 38/179 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE B. SVENDSEN Kristoffer Sirevåg AS ALS06 20/03050-003 2020/06/05
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/03328-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ARBEIDSVARSLINGSPLAN - ASFALTARBEID I SLETTEBØVEGEN OG STONGVEGEN Risa KSU01 17/00247-262 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-198 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-199 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-200 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-201 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-202 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-203 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-204 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-205 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-206 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-207 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-208 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-209 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-210 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-211 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-212 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - BEKREFTELSE ANVO 19/07327-213 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-214 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-215 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-216 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-217 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-218 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-219 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-220 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-221 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-222 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-223 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-224 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-225 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-226 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-227 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-228 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-229 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-230 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-231 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-232 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-233 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-234 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-235 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-236 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-237 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - AVSLAG ANVO 19/07327-238 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-078 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-079 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-080 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-081 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-082 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-083 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-084 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-085 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-086 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-087 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-088 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-089 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-090 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-140 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-141 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - AVSLAG ANVO 20/00229-008 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-411 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-412 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-413 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-414 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-415 25 Offl §25 2020/06/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-416 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - AVSLAG SALF 20/02376-021 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - AVSLAG SALF 20/02376-022 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - AVSLAG SALF 20/02376-023 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - AVSLAG SALF 20/02376-024 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - AVSLAG SALF 20/02376-025 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - AVSLAG ANVO 20/02378-017 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - AVSLAG ANVO 20/02378-018 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - AVSLAG ANVO 20/02378-019 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - AVSLAG ANVO 20/02378-020 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - AVSLAG ANVO 20/02399-028 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - AVSLAG ANVO 20/02399-029 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - AVSLAG ANVO 20/02399-030 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - AVSLAG ANVO 20/02399-031 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - AVSLAG ANVO 20/02399-032 25 Offl §25 2020/06/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - TILBUD GLS 20/02905-026 25 Offl §25 2020/06/05
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - ARBEIDSAVTALE GLS 20/02905-027 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-022 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-023 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-024 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-025 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-026 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-027 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-028 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-029 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-030 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-031 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-032 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-033 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-034 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-035 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-036 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-037 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-038 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-039 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-040 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - BEKREFTELSE ANVO 20/03022-041 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-023 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-024 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-025 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-026 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-027 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-028 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-029 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-030 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-031 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-032 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-033 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-034 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-035 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-036 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-037 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-038 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-039 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-040 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-041 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-042 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-043 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-044 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-045 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-046 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-047 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-048 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-049 25 Offl §25 2020/06/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - BEKREFTELSE ANVO 20/03023-050 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-051 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIERE 100 % - SØKNAD ANVO 20/03088-008 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-022 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-023 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-024 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-025 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-026 25 Offl §25 2020/06/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-027 25 Offl §25 2020/06/05
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 119/152 - ØNSKER AVKLARING/HJELP OM LOVER OG REGLER Anders Skattkjær JMJ03 17/00073-627 2020/06/05
U TEK 58/484 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAVNATORGET EIENDOM AS - 58/484 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAVNATORGET EIENDOM AS Vedavågen Rør AS ALS06 20/03249-002 2020/06/05
U TEK 13/591 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG - 13/591 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG Elora Sivertsen Stava JKV 15/05081-004 2020/06/05
U TEK OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER - SVAR - STATUS FOR ARBEID MED KOMMUNALE GS-VEGER SOM SKAL OMKLASSIFISERES TIL FYLKESVEGER Rogaland fylkeskommune HPE 18/03906-006 2020/06/05
I TEK 15/2129 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SAMEIET RØYSANE BOLIGPARK II - 15/2129 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SAMEIET RØYSANE BOLIGPARK Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 20/03330-001 2020/06/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN, BREKKE VBA RENVANN - DRIKKEVANN, BJARNE HAUGEBERG - UKE 20 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-107 2020/06/05
I TEK 13/170 - FINKLAVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG UTEBOD - 13/170 - FINKLAVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG UTEBOD I K Gabrielsen EDH 20/03324-001 2020/06/05
I TEK 25/7 - LANGÅKER - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 - 25/7 - OPPSTARTSRAPPORT MINIRENSEANLEGG BYGGESAK: 18/4817 , RØRLEGGERMELDING: 19/2702 Klaro Renseanlegg Norge AS JMJ03 19/02703-005 2020/06/05
I TEK 57/101 - SKUDENESHAVN - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/101 - SKUDENESHAVN - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Jostein Stokka Eriksen XXI 20/03329-001 2020/06/05
I TEK 15/1235 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - 15/1235 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Geir Ferkingstad IGR 20/03332-001 2020/06/05
I TEK 119/515 - SØKNAD OM SEKSJONERING - 119/515 - SØKNAD OM SEKSJONERING Terratec AS MAH 20/03323-001 26 Off.l.26 2020/06/05
I TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN - GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN Jøran Høines v/ Hage og maskin OSG 20/03338-001 2020/06/05
I TEK GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN, STANGELAND SKOLE - LOGGBOK - MAI 2020 - LYNGVEGEN Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 20/02155-004 2020/06/05
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 119/645 - MYKJE - FORESPØRSEL VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Mary-Ann Elisabeth Gundersen Neverdal JMJ03 17/00073-630 2020/06/05
I TEK 48/41 - SKJENAVEGEN, HILLESLAND - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 48/41 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen EJO 20/01329-005 2020/06/05
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 113/20 - DØLE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR MUR Tarlok Singh Sidhu JMJ03 17/00073-628 2020/06/05
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - KANSELLERT Doffin KRWI 19/07271-021 2020/06/05
I TEK PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 04.06.20 PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Rogaland Fylkeskommune BHA02 19/05359-027 2020/06/05
I TEK 15/565 - ESEBJØR, ÅKRA - NYBGG LEILIGHETSBYGG - 15/565 - ESEBJØR, ÅKRA - NYBGG LEILIGHETSBYGG Holon Haugesund AS IGR 20/03333-001 2020/06/05
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - TILSYNSRAPPORT - RUSVIKVEGEN BOFELLESSKAP Arbeidstilsynet ELH 12/00140-264 2020/06/05
U HSE ANSKAFFELSE - 2 LEGEVIKARER - KORRESPONDANSE OM LEGER NordVik CBE02 20/01464-024 2020/06/05
U TEK 57/51 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTE AV DEKKE - 57/51 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTE AV DEKKE Foreningen Gamle Skudeneshavn KHM 20/03308-002 2020/06/05
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 120/50, 120/151 OG 120/152 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE BYGGING Håkon Risanger-Pettersen JMJ03 17/00073-629 2020/06/05
U TEK 15/954 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/954 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/03272-002 2020/06/05
I TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 117/129 - ORIGINAL FULLMAKT ANNE KRISTINE ÅDLAND MAH 20/02786-016 2020/06/05
U TEK 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/03145-004 2020/06/05
U SEN HØRINGER - 2019/2020 - TILSLUTNING TIL HØRINGSSVAR FRA NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING - NOU 2019:26 Helse- og Omsorgsdepartementet LYK 19/00016-133 2020/06/05
I HSE GENERELL HENVENDELSE - HELSE OG OMSORG - HEIMESJUKEPLEIE OG PRAKTISK HJELP I KOMMUNALE OMSORGSBUSTADER Oddmund Paulsen AIS 20/03110-003 2020/06/05
U TEK 15/1235 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE - SVAR - 15/1235 - ÅKRA - ANMODNING OM FORHÅNDSKONFERANSE Geir Ferkingstad IGR 20/03332-002 2020/06/05
I TEK 3/444 - SÆVIKVEGEN, ØSTHUS, NYBYGG GARASJE - 3/444 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gustav Didriksen EJO 19/06019-006 2020/06/05
U TEK 142/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DO NASCIMENTO, URSULA - SVAR - 142/306 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM DO NASCIMENTO, URSULA Meglerhuset Rele Haugesund AS BJP01 20/03315-002 2020/06/05
U TEK 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN - 109/58 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN Geir Gudmund Arnt Bentsen ALS06 19/06343-004 2020/06/05
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - UTTALELSE FRA HAUGALAND BRANN OG REDNING - 05.06.20 PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Haugaland Brann og Redning IKS AAHO 18/02957-059 2020/06/05
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 99/37 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Birgit Bråtun REK 20/00006-107 2020/06/05
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 119/645 - MYKJE - FORESPØRSEL VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Mary-Ann Elisabeth Gundersen Neverdal JMJ03 17/00073-631 2020/06/05
U TEK 15/2186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKREHAMN FRYSERI AS - SVAR - 15/2186 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ÅKREHAMN FRYSERI AS Eiendomsmegler Vest AS BJP01 20/03309-002 2020/06/05
U HSE ANSKAFFELSE - MEDISINSK OKSYGEN - FORLENGELSE AV AVTALE - MEDISINSK OKSYGEN Nippon Gases Norge AS CBE02 18/01642-015 2020/06/05
U TEK 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG - 22/185 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG Kenneth Kvilhaug ALS06 20/02085-005 2020/06/05
U TEK 2/435 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, HILD SIGNY - SVAR - 2/435 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NILSEN, HILD SIGNY Hild Signy Nilsen BJP01 20/03307-002 2020/06/05
U TEK 58/319 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HARALD BREDAHL - 58/319 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HARALD BREDAHL Harald Bredahl ALS06 16/01172-004 2020/06/05
I HSE KORONAVIRUS - SMITTESTOPP-APPEN OG BARNEVERNTJENESTENS TAUSHETSPLIKT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet JBR03 20/02197-072 2020/06/05
I TEK 3/122 OG 3/577 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN - 3/122 OG 3/577 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN Kirsten Synnøve Helgesen Eilerås BJP01 20/03334-001 26 Off.l.26 2020/06/05
U TEK 66/391 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG , FLATABØ TORSTEIN - 66/391 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG , FLATABØ TORSTEIN Torstein Flatebø ALS06 16/04553-004 2020/06/05
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 147/189 - SPØRSMÅL ANGÅENDE MULIGHET FOR FORHÅNDSKONFERANSE Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS IGR 17/00073-632 2020/06/05
I TEK GODKJENNING AV KOMMUNALE RESSURSER FOR HJELP TIL LAG OG FORENINGER - GENERELL TILLATELSE TIL HJELP TIL PRIVATE LEKEPLASSER Karmøy Kommune Teknisk Etat MKR02 20/02190-005 2020/06/05
U TEK 66/79 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN MIDTBØ - 66/79 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - KARSTEN MIDTBØ Karsten Midtbø ALS06 17/01394-004 2020/06/05
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM STØTTE TIL EIER/TILTAKSHAVER AV REHABILITERING BOLIG PÅ 15/60 I K Gabrielsen AAL 17/00116-120 2020/06/05
I TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 130-132 - BER OM AT GODKJENNINGSPERIODEN ENDRES - BJØRGEVEGEN 130-132 T Halleland AS KSU01 20/02988-003 2020/06/05
U TEK 72/33 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD STERNHOFF - 72/33 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - VEGARD STERNHOFF Vegard Lie Sternhoff ALS06 17/03718-004 2020/06/05
U TEK TILSKUDD TIL TILPASNING - TILSKUDD TIL TILPASNING - DOKUMENTER TIL SIGNERING RBE08 20/00165-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01599-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I TEK 57/449 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - MUR OG TERRASSE - 57/449 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - MUR OG TERRASSE Rune Birkeland JMJ03 20/02763-005 2020/06/05
I TEK 13/571 - TJØSVOLL - FRITIDSBOLIG - 13/571 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Vigdis Iren Martinsen VENTE 20/03102-004 2020/06/05
U TEK 3/506 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT ELIAS BENTSEN - 3/506 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BENT ELIAS BENTSEN Bent Elias Bentsen ALS06 17/00293-004 2020/06/05
U TEK 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN - 4/383 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN Hellen Gerhardsen ALS06 17/03461-010 2020/06/05
I TEK 15/2463 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - 15/2463 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen HAS 20/02236-005 2020/06/05
I TEK 114/324 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUS 28 PROSJEKT BYGGESAK 19/1474 - 114/324 - RØRLEGGERMELDING - ENDRET RØRTRASÉ BYGGESAK 19/1474 Rørlegger Geir Sirnes AS ORO01 19/01235-003 2020/06/05
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - TILSKUDDSBREV 2020 - TILSKUDDSORDNING FOR Å STYRKE ARBEIDET MED LESESTIMULERING I SKOLEBIBLIOTEKET Utdanningsdirektoratet LIS01 12/00773-281 2020/06/05
I TEK 98/71 OG 98/91 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN - 98/71 OG 98/91 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN Kirsten Synnøve Helgesen Eilerås BJP01 20/03335-001 26 Off.l.26 2020/06/05
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL LKS 18/02105-021 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U TEK 74/14 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - RASMUS YTRELAND - 74/14 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - RASMUS YTRELAND Rasmus Ytreland ALS06 18/01594-004 2020/06/05
U TEK 43/275 OG 43/276 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 43/275 OG 43/276 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING Sven Sletten XXI 20/02511-018 2020/06/05
U TEK 22/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD S. LANGÅKER - 22/175 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD S. LANGÅKER Gunvald Simonsen Langåker ALS06 19/02085-004 2020/06/05
U TEK 2/436 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, RIGMOR KARIN/BERGLAND, ANNE - SVAR - 2/436 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRBØ, RIGMOR KARIN/BERGLAND, ANNE Anne Bergland BJP01 20/03304-002 2020/06/05
I TEK 4/40 OG 4/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN - 4/40 OG 4/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN Kirsten Synnøve Helgesen Eilerås BJP01 20/03337-001 26 Off.l.26 2020/06/05
U TEK 29/12 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS - 29/12 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - SANDHÅLAND MUSIKK OG GÅRDSBARNEHAGE AS Odd Egil Sørheim ALS06 20/02531-004 2020/06/05
I TEK 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 122/17 - RØYKSUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Stig Wåga Pettersen EDH 20/03336-001 2020/06/05
U TEK 128/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ABR VIDEREGÅENDE SKOLE AS - SVAR - 128/6 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ABR VIDEREGÅENDE SKOLE AS Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 20/03303-002 2020/06/05
U TEK 17/106 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - DANIEL ØSTEBØVIK - 17/106 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - DANIEL ØSTEBØVIK Daniel Østebøvik ALS06 20/03299-004 2020/06/05
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - MELDING OM TILBYGG UNTATT SØKNADSPLIKT - TERRASSE - 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - MELDING OM TILBYGG UNTATT SØKNADSPLIKT - TERRASSE Sigbjørg Johanne og Villy Solvang BFH 20/03340-001 2020/06/05
U TEK 59/101 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERTSEN, LARS ERIK - SVAR - 59/101 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GJERTSEN, LARS ERIK Lars Erik Gjertsen BJP01 20/03305-002 2020/06/05
I TEK 11/64 OG 11/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN - 11/64 OG 11/66 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN Kirsten Synnøve Helgesen Eilerås BJP01 20/03341-001 26 Off.l.26 2020/06/05
U TEK 66/907 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JORUNN SYNNØVE ROBERTSEN - 66/907 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - JORUNN SYNNØVE ROBERTSEN Jorunn Synnøve Robertsen ALS06 16/01478-004 2020/06/05
U TEK 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG - 15/131 - BREV TIL IKKE MØTT PART Wilhelm Wilhelmsen JHE 20/01717-019 2020/06/05
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - BESTILLING AV UTSTIKKING - STIKNINGSDATA Byggmester Skaar AS GER01 20/02240-017 2020/06/05
I TEK 94/66 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTBYGGING AV EKSISTERENDE TERRASSE - 94/66 - TRESHAUGVEGEN, MELAND - UTBYGGING AV EKSISTERENDE TERRASSE Ingvild Aamot Storbakken KHM 20/03342-001 2020/06/05
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/01083-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Klaus Eriksen MAH 20/02293-030 2020/06/05
I TEK 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN/NES, HENNY TORDIS - 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HELGESEN, HANS VILLY/EILERÅS, KIRSTEN SYNNØVE HELGESEN/NES, HENNY TORDIS Henny Tordis Nes BJP01 20/03343-001 26 Off.l.26 2020/06/05
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR DIFFERENSIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 20/00178-059 2020/06/05
U HSE ANMELDELSE - NETTHETS - ANMELDELSE - NETTHETS JBR03 20/03344-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I HSE ANMELDELSE - NETTHETS - UNDERRETNING TIL KLAGER JBR03 20/03344-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
I TEK 43/565 - HØYNESTUNET, HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE TERRASSE - 43/565 - HØYNESTUNET, HØYNES - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE TERRASSE Terje Pedersen KHM 20/03345-001 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 59/255 MFL. OG 66/845 MFL - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 19/05750-229 2020/06/05
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Oddrun Østevik MAH 20/02293-031 2020/06/05
I TEK 57/300 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING UTHUS, NYBYGG ANNEKS OG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV KAI - 57/300 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eskild Kvala AS EJO 17/04292-045 2020/06/05
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Maria Innvær Langåker MAH 20/02293-032 2020/06/05
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGEÅRET 2020 -2021 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 JAN LEON KNUTSEN ALA04 19/05750-230 2020/06/05
I TEK 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST - 38/213 - SYRE - NYBYGG 2 STK NAUST Jon Tomas Danielsen KHM 20/01984-004 2020/06/05
I TEK 74/77 - YTRALAND - BYGGETILSYN - 74/77 - SØKNAD OM UTSETTELSE AV PÅLEGG Rh Oppmåling Rune Hemnes KMY 20/01303-003 2020/06/05
U SEN 141/223 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - SEKSJONERING/MELDING 141/223. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 20/02924-003 2020/06/05
U TEK 149/463 - RAGLAMYR - NÆRINGSTOMT - 149/463 - KORRIGERT KJØPEKONTRAKT Stølsmyr Eiendom AS NILI1 20/02998-003 2020/06/05
U TEK GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - ØYGARDSHAUGEN Jøran Høines v/ Hage og maskin KSU01 20/03338-002 2020/06/05
I TEK 146/228 - BØNESET, BØ. UTFYLLING I SJØ OG NY KAI - 146/228 - KART OG KOORDINATLISTE FOR INNMÅLT SJØLINJE Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma GER01 04/01722-029 2020/06/05
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2020/2522837/200 - Statens Kartverk MAHA1 18/03018-058 2020/06/05
I TEK 146/228 - BØNESET, BØ. UTFYLLING I SJØ OG NY KAI - 146/228 - KORRESPONDANSE Ing John Alvseike Rådgivende Ingeniørfirma EJO 04/01722-030 2020/06/05
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Klaus Eriksen MAH 20/02293-034 2020/06/05
U TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 130-132 - SVAR - BER OM AT GODKJENNINGSPERIODEN ENDRES - BJØRGEVEGEN 130-132 T Halleland AS KSU01 20/02988-004 2020/06/05
I TEK 149/398 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALEVÅG, ALF KRISTIAN/KVALEVÅG, ANNE KARIN - 149/398 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALEVÅG, ALF KRISTIAN/KVALEVÅG, ANNE KARIN Anne Karin Kvalevåg BJP01 20/03348-001 26 Off.l.26 2020/06/05
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - HÅLANDSDALEN - SVAR - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR/RYDDING AV KRATT PÅ KOMMUNAL GRUNN Selma Elin Ottoson MKR02 20/03062-002 2020/06/05
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 43/565 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TERJE PEDERSEN Terje Pedersen REK 20/00006-108 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/32 OG 66/37 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLING STD: SAK 20/1851 Geir Ingvar Eike ALA04 19/05750-233 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/142 ETTERSEND MATRIKKELBREV ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: SAK 20/1851 Hans Ole Kristensen ALA04 19/05750-234 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/161 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER GRENSEJUSTERING STD: SAK 20/1851 ØYSTEIN NILSEN ALA04 19/05750-235 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/345 - ETTERSENDT MATRIKKELBREV STD: SAK 20/1851 HILDA VIKENE ALA04 19/05750-236 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/366 - TILLEGSINFO ETTER OPPMÅLING STD: SAK 20/1851 RUNE KJETIL STANGELAND ALA04 19/05750-237 2020/06/05
U TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 66/331, 210 OG 209 - TILLEGSINFO ETTER AVSLUTTET OPPMÅLINGSSAK STD: SAK 20/1851 GERD MARTA BERGE ODLAND ALA04 19/05750-238 2020/06/05