Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 58/127 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVILKLING - 58/127 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: TAN EIENDOMSUTVILKLING Comfort Karmøy AS ORO01 20/02252-002 2020/06/03
U TEK 119/400 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAHSHAVER - HELGESEN BYGGESAK 20/2119 - 119/400 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER - HELGESEN BYGGESAK 20/2119 O.hansen & Sønner A/s ORO01 20/02828-002 2020/06/03
I TEK OVERTAKELSE AV VEGGRUNN - FLATEBØVEGEN - EIENDOM /VEIGRUNN SOM SKAL VÆRE OVERLEVERT KOMMUNEN Leif Arne Sørvåg NILI1 20/03269-001 2020/06/03
U TEK 15/251 OG 15/320 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING BYGG, NYBYGG TOMANNSBOLIG MED FORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/251 OG 15/320 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING BYGG, NYBYGG TOMANNSBOLIG MED FORRETNING I K Gabrielsen IGR 20/03058-002 2020/06/03
U TEK 61/108 - BRÅTATRE, MIDTSTOKKE, RIVING UTHUS OG GJENOPPBYGGING UTHUS - 61/108 - FERDIGATTEST Terje Kvinnesland KMY 15/04395-012 2020/06/03
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-012 2020/06/03
I TEK 86/246 - RØRLEGGERMELDING; NYBYGG - TILTAKSHAVER: KTM EIENDOM AS BYGGESAK 20/2485 - 86/246 - RØRLEGGERMELDING; NYBYGG - TILTAKSHAVER: KTM EIENDOM AS BYGGESAK 20/2485 Aase & Svendsen AS ORO01 20/03270-001 2020/06/03
I TEK 57/300 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KALLESTEN BYGGESAK: 17/4292 - 57/300 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/4292 Geir Tangjerd ALS06 19/05116-003 2020/06/03
U TEK 119/400 - MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 119/400 - MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG Duco AS JMJ03 20/02119-005 2020/06/03
U TEK PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 - TILBAKEMELDING ETTER MØTE OM VIDERE PLANARBEID - PLAN 5083 - DETALJREGULERING FOR VESTRE TJØRNAHAUG - SNIK - 123/2 Cowi AS AAHO 16/02709-028 2020/06/03
I TEK 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 149/359 - SPANNE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Raglamyr Handelspark AS EDH 20/03263-001 2020/06/03
I TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES. MUR OG UTVIDELSE AV TERRASSE - 43/451 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Morten Olsen EJO 12/02709-006 2020/06/03
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 45/37 - FORESPØRSEL VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Ove Wareberg KHM 17/00073-617 2020/06/03
U TEK 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Jorunn Marit Rasmussen Langåker JMJ03 19/06726-010 2020/06/03
I TEK 12/175 - NYLANDSVEGEN, SEVLAND - NYBYGG BOLIG - 12/175 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Gunvor Johanna Sevland IGR 20/03264-001 2020/06/03
I TEK 52/15 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - RIVING OG NYBYGG FRITIDSBOLIG - 52/15 - FORESPØRSEL OM OVERSENDELSE AV KORRESPONDANSE Terje Håland KIS 19/05547-004 2020/06/03
I TEK 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/210 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JKV 20/00806-013 2020/06/03
I TEK 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/212 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JKV 20/02484-008 2020/06/03
I TEK 146/257 OG 146/15 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/257 OG 146/15 - SØKNAD OM DISPENSASJON Advokat Carl Fredrik Hestbek EDH 20/03099-006 2020/06/03
U TEK 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL ENDRING - 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/06049-015 2020/06/03
I TEK 12/293 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 12/293 - TILLEGGSOPPLYSNINGER TIL SØKNAD Hjr Rasmussen Bygg AS EDH 20/03197-003 2020/06/03
I TEK 133/124 - FEØY - UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 20/2778 - RØRLEGGERMELDING: 20/3000 - 133/124 - FEØY - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE BYGGESAK: 20/2778 - RØRLEGGERMELDING: 20/3000 Rørlegger Haraldseid AS JMJ03 20/03274-001 2020/06/03
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 18/2830 - TREKKER SØKNAD OM FERDIGATTEST Holon Haugesund AS JKV 18/02830-042 2020/06/03
I TEK 128/35 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE. TILBYGG ENEBOLIG - 128/35 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ing. Geir Tveit EJO 12/05181-009 2020/06/03
I TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING OG LEDNINGSANLEGG NAUST - 5/197 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS EJO 18/05176-019 2020/06/03
I TEK 15/954 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/954 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/03272-001 2020/06/03
I TEK 133/3 - SØRØYVEGEN, FEØY - NYBYGG UTSRTYRSHYTTE OG MAST FOR MOBILTELEFONI - 133/3 - UTTALE FRA FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/02991-006 2020/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - ADVOKATREGNING EEH Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/06/03
U SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 OG §9A-5 - SVAR - ADVOKATREGNING LIS01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/06/03
I TEK 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 - 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 Hage & Maskin AS ORO01 18/03883-004 2020/06/03
I TEK 15/1651 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG - TILTAKSHAVER: WAAGE BYGGESAK: 18/3875 - 15/1651 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/3875 Hage & Maskin AS ALS06 18/03883-005 2020/06/03
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 2/401 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - FORESPØRSEL VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Kristian Haugeberg IGR 17/00073-618 2020/06/03
I TEK 61/128 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - RIVING BRANNSKADET BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 61/128 - MOTTATT MANGLER NABOVARSEL OG STØYANALYSE Eskild Kvala AS KIS 20/02698-005 2020/06/03
I TEK 13/571 - TJØSVOLL - FRITIDSBOLIG - 13/571 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Kenneth Knutsen KIS 20/03102-002 2020/06/03
I TEK 142/649 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 142/649 - MERKNAD ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING HAS 20/02909-006 XX Ofl §5 2020/06/03
I TEK 3/240 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG CARPORT OG BOD - 3/240 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG CARPORT OG BOD North Ark AS KHM 20/03273-001 2020/06/03
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 90/148 - FISKÅVEGEN, FISKÅ - FORESPØRSEL VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Günter David Franke KHM 17/00073-620 2020/06/03
I TEK 58/293 - STATSRÅD VINJES GATE, KOPERVIK - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 58/293 - VEDRØRENDE INNKJØRSEL Leif Krister Engelsgjerd KIS 19/05292-007 2020/06/03
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - SVAR PÅ NY SØKNAD OM OMPROFILERING/UTSKIFTING AV VIRKSOMHETSSKILT FOR COOP EXTRA ØYGARDEN, LANGS E134 KARMØYVEGEN(KOPIMOTTAKER) Statens Vegvesen HPE 20/01588-017 2020/06/03
I TEK 41/2 - ØVRE RISDAL - NYBYGG NAUST MED FRITIDSBOLIG OG FYLLING I SJØ TIL KAI - 41/2 - MOTTATT MANGLER REVIDERT SØKNADSSKJEMA MED MER Novaform Haugesund AS KHM 20/02547-006 2020/06/03
U TEK VANNLEDNING - KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK I FORBINDELSE MED NY SYKKEL OG GANGVEG KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN VIGDIS REINERTSEN ERSLAND MAHA1 20/02164-001 2020/06/03
U TEK 33/55 - MJØLHUSVEGEN, SANDVE - NYBYGG DRIFTSBYGNING - REDSKAPSHUS - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 33/55 - MJØLHUSVEGEN, SANDVE - NYBYGG DRIFTSBYGNING - REDSKAPSHUS Odd Helge Bøe KHM 20/03098-003 2020/06/03
I TEK 64/79 - STANGELANDSTØLEN, STANGALAND - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 64/79 - ANGÅENDE BYGGESØKNAD Kopervik Speidergruppe EJO 13/02834-015 2020/06/03
I TEK 148/1033 - NYBYGG FORRETNINGSBYGG; KONTOR, LAGER OG UTSTILLINGSROM - 148/1033 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 17/02759-037 2020/06/03
U TEK 149/347 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG BARNEHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 149/347 - STEMMEMYR, SPANNE - TILBYGG BARNEHAGE Stiftelsen Norheim Barnehage KHM 20/03180-002 2020/06/03
I TEK 47/61 - VIKEVÅGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 47/61 - UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON Rogaland fylkeskommune KHM 20/02729-010 2020/06/03
U TEK VANNLEDNING - KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK I FORBINDELSE MED NY SYKKEL OG GANGVEG KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN Jan Kåre Hodne MAHA1 20/02164-002 2020/06/03
U TEK 98/101 OG 98/127 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - STALDEVIK BERIT HENNY - 98/101- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING Berit Henny Staldvik SLA08 20/03066-004 2020/06/03
U TEK GRAVESØKNAD - PER SIVLESVEG - SVAR - GRAVESØKNAD - PER SIVLESVEG T Halleland AS KSU01 20/03213-002 2020/06/03
U TEK VANNLEDNING - KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK I FORBINDELSE MED NY SYKKEL OG GANGVEG KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN TORSTEIN LARSEN MAHA1 20/02164-003 2020/06/03
U TEK VANNLEDNING - KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK I FORBINDELSE MED NY SYKKEL OG GANGVEG KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN Paal Helge Haakonsen Lindenskov MAHA1 20/02164-004 2020/06/03
I TEK 68/415 - RØRLEGGERMELDING: TILBYGG (NY BOENHET) - TILTAKSHAVER: MÆLAND BYGGESAK: 19/5628 - 68/415 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 19/5628 Hage & Maskin AS ALS06 19/07365-003 2020/06/03
U TEK 149/138 OG 149/360 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE - VA-ANLEGG OG MUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 149/138 OG 149/360 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE - VA-ANLEGG OG MUR Cowi AS IGR 20/02802-004 2020/06/03
U TEK VANNLEDNING - KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK I FORBINDELSE MED NY SYKKEL OG GANGVEG KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN Torgils Torkelsen MAHA1 20/02164-005 2020/06/03
U TEK VANNLEDNING - KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK I FORBINDELSE MED NY SYKKEL OG GANGVEG KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN Inger Johanne Riisdal MAHA1 20/02164-006 2020/06/03
U TEK VANNLEDNING - KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN - FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM TILKOBLING, UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK I FORBINDELSE MED NY SYKKEL OG GANGVEG KIRKELEIT TIL SKUDENESHAVN Arne Magnus Remø MAHA1 20/02164-007 2020/06/03
I HSE SØKNADER - BESØKSHJEM BARNEVERN/FAMILIEAVLASTER 2018 - 2020 - BESØKSHJEM/FAMILIEAVLASTER - REGISTRERING IKN01 18/05618-027 25 Offl.§25 2020/06/03
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 123/199,200 - BESTILLING AV NABOLISTE Berge sag v/ Rune Pedersen GEL 20/00031-088 2020/06/03
I TEK VANNSKADE 08.03.20 - SKOGVEGEN 30 20582845 - VARSEL OM REGRESS I SKADESAK VÅR REF: 20582845 Tryg Forsikring OSG 20/03282-001 2020/06/03
U TEK 98/101 - AUSTEVIK, SØKNAD OM SEKSJONERING - 98/101 - MANGELBREV SØKNAD OM SEKSJONERING Advokat Didrik Brun Ferkingstad GER01 20/03095-002 2020/06/03
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01440-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-218 25 Offl §25 2020/06/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-219 25 Offl §25 2020/06/03
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-220 25 Offl §25 2020/06/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-409 25 Offl §25 2020/06/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-410 25 Offl §25 2020/06/03
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-023 25 Offl §25 2020/06/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - TILBUD BLI01 20/02840-167 25 Offl §25 2020/06/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/02840-168 25 Offl §25 2020/06/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-084 25 Offl §25 2020/06/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-085 25 Offl §25 2020/06/03
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02869-086 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-020 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-011 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-012 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-013 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIERE 100 % - SØKNAD ANVO 20/03088-006 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-018 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-019 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-020 25 Offl §25 2020/06/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK KVALITETSRÅDGIVER I BARNEVERNTJENESTEN - SØKNAD MSTA 20/03149-004 25 Offl §25 2020/06/03
I TEK 72/31 - SKÅR, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 72/31 - SKÅR, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER Egil Ingve Haugen AMJ 20/03261-001 2020/06/03
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/07271-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/06/03
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 119/400 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED MYKLANDVEGEN, MYKJE Tommy Helgesen BFH 20/00016-056 2020/06/03
I TEK 18/30 OG 18/40 - FAGERLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 18/30 OG 18/40 - FAGERLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER Karmøy Kommune JHE 20/03262-001 2020/06/03
I TEK 69/19 MFL. - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING JAKOBSEN, MAGNUS - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET - DRENERING 6 DEKAR JAKOBSEN, MAGNUS Landbruksdirektoratet LKS 18/00394-004 2020/06/03
I TEK 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG - 84/61 - MOTTATT MANGLER, KART OG TEGNINGER Jan Åge Gjerde EDH 20/03114-007 2020/06/03
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD -OVERSENDELSE AV KLAGE Helge Ytreland GTH 15/04024-071 2020/06/03
I TEK 73/40 - SUND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 73/40 - SUND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE Jan Reidar Sund AMJ 20/03268-001 2020/06/03
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 149/463 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Vikanes Bungum Arkitekter AS REK 20/00006-102 2020/06/03
U TEK 123/194 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG BOLIG - CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 123/194 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG BOLIG - CARPORT Glenn Ørjan Johannessen EDH 20/03105-004 2020/06/03
U TEK 142/645 - HÅLANDVEGEN, STORASUND. NYBYGG GARASJE - 142/645 - MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Ole Steffen og Anne B Thorsen EJO 12/04201-007 2020/06/03
U TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - 133/146 - FERDIGATTEST Ellen Kristine Svendsen KMY 17/02199-010 2020/06/03
U TEK 84/5 - KVALAVÅGSVEGEN, VÅGE. MASSEUTFYLLING OG MASSE- DEPONERING FOR NYDYRKING - 84/5 - REDEGJØRELSE - MASSEUTFYLLING OG MASSE- DEPONERING FOR NYDYRKING Vassbakk & Stol AS EJO 09/00368-011 2020/06/03
U TEK 58/227, SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. FASADEENDRING OG OMBYGGING AV BOLIG, NYBYGG, GARASJE OG ENDRING AV UTKJØRSEL - 58/227, PURRING MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG OMBYGGING AV BOLIG, NYBYGG, GARASJE OG ENDRING AV UTKJØRSEL Kjell Arne Valentinsen EJO 06/02448-015 2020/06/03
U TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - ETABLERING AV PARKERINGSPLASS/PLANERING - 58/127 - FERDIGATTEST Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KMY 19/07254-009 2020/06/03
U TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - IGANGSETTINGSTILLATELSE GRUNNARBEID OG VA- ANLEGG Hlm Arkitektur AS KMY 19/00631-037 2020/06/03
I TEK 46/16 - NESET, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 46/16 - NESET, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE Stian Nilsen XXI 20/03271-001 2020/06/03
U SEN 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6008 - MELDING/ERKLÆRING 146/267. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/6008 Kartverket - Tinglysingen REK 20/02005-022 26 Off.l.26 2020/06/03
I TEK 52/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON TJØSTHEIM - 52/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON TJØSTHEIM Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/03253-002 2020/06/03
U TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 18/2830 - UTSATT FRIST FOR FERDIGSTILLELSE Holon Haugesund AS JKV 18/02830-043 2020/06/03
U SEN OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON - OVERSENDELSE AV DOKUMENTASJON KHW 12/04604-294 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - 15/15, 95 PRESISERING TIL BREV SENDT IKKE MØTTE PARTER STD:19/1154 Tor Marton Hauge ALA04 19/07289-110 2020/06/03
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 119/152 - ØNSKER AVKLARING/HJELP OM LOVER OG REGLER Anders Skattkjær JMJ03 17/00073-619 2020/06/03
U TEK 57/428 - VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - SVAR -57/428-VANNMÅLER OG TILBAKESLAGVENTIL, INGEN DRIFT/NÆRING Ben Øyvind Nornes APE01 19/06765-003 2020/06/03
I TEK 118/2 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - SVAR - 118/2 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG NY TRASÈ Børge Thingbø BJP01 20/02096-004 2020/06/03
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/5 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 19/2541 Aud Judith Tønnessen ALA04 20/02321-054 2020/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-373 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/165 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 19/2541 Rigmor Karin Sørbø ALA04 20/02321-055 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Helgeland Kari HAS 20/02563-017 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Henry Ian Anthony HAS 20/02563-018 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Fosen Magnhild Johanne HAS 20/02563-019 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Tordis Berntine HAS 20/02563-020 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Støle Jenny Olivia HAS 20/02563-021 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Risvik Egil Reidar HAS 20/02563-022 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Risvik Thomas Magne HAS 20/02563-023 2020/06/03
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Lars Arvid HAS 20/02563-024 2020/06/03
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/5 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING TIL NABO STD: 19/2541 Jt Invest Vea AS ALA04 20/02321-056 2020/06/03
U TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKJERMING AV LANDFALLKULLVERT I SJØEN PÅ KALSTØ - PLANFORSLAG KLAR TIL INTERN ADMINISTRATIV BEHANDLING Norconsult AS YSL 20/00597-016 2020/06/03
I HSE AKSON: HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL - AKSON: FELLES KOMMUNAL JOURNAL OG HELHETLIG SAMHANDLING - BEHOV FOR INTENSJONSERKLÆRING Regjeringen.no KTV 20/03275-001 2020/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-374 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-375 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-376 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-4 - AKTIVITETSPLIKT - SKRIFTLIG PLAN §9A-4 EEH 17/03912-377 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
U TEK 12/293 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 12/293 - SEVLAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Maren-Anne Hølmebakk EDH 20/03197-004 2020/06/03
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 20/03276-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 20/03278-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/03
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, STENDERVEGEN 24 Anbjørn Strømø KSU01 12/02969-347 2020/06/03
U TEK 85/28-UTVIK. FASADEENDRING - 85/28- MANGLENDE FERDGATTEST - FASADEENDRING Karmsund Abr Eiendom AS EJO 07/03475-008 2020/06/03
U TEK SALG AV KOMMUNALE BOLIGER - 32/145 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT M.M. VED SALG AV VAJERVEGEN 22 A/B Meglerhuset Rele Haugesund AS NILI1 20/03281-001 2020/06/03