Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 5/671 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NES BYGGESAK: 19/5811 - 5/671 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NES BYGGESAK: 19/5811 Hage & Maskin AS ORO01 19/06459-002 2020/06/02
U TEK 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE Hans J Rasmussen AS IGR 19/05811-009 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEV VÅREN 2019 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEV VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U TEK 131/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PAUL KARSTEN DAHLE - 131/27 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PAUL KARSTEN DAHLE Rørlegger'n 1 AS OSG 20/02804-002 2020/06/02
I TEK 147/47 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 147/47 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Vestlandshus AS EDH 20/03241-001 2020/06/02
I TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPDRETT AV YNGEL AV NORSK FLATØSTERS I HAUGEVÅGEN, KARMØY Sunnhordland Havbruk Trond Sveen JMJ03 12/00586-027 2020/06/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM FORNYELSE AV PARKERINGSTILLATELSE NJO 14/02627-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I TEK 58/484 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAVNATORGET EIENDOM AS - 58/484 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HAVNATORGET EIENDOM AS Vedavågen Rør AS ORO01 20/03249-001 2020/06/02
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - HAMREVEGEN - ØNSKE OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - HAMREVEGEN Pål Eirik Haugen Steinsnes MKR02 20/03250-001 2020/06/02
I TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1651 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG SØKNAD OM ERKLÆRING AV ANSVARSRETT Hans J Rasmussen AS JKV 18/03875-016 2020/06/02
I TEK 66/102 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - RIVING AV BYGG - 66/102 - TREKKER SØKNADEN Hans J Rasmussen AS KIS 19/04869-006 2020/06/02
I TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - KLAGE PÅ VEDTAK Garvik Prosjekt AS GTH 15/04024-070 2020/06/02
I TEK 63/140 - HAUGANE, NORDSTOKKE - STØTTEMUR OG TERRENGJUSTERING - 63/140 - SØKNAD OM OPPSETTNING AV MUR OG TERRENGJUSTERING Runar Berge KIS 20/03244-001 2020/06/02
I TEK 86/246 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALLER - 86/246 - MOTTATT MANGLER SØKNAD OM DISPENSASJON OG REVIDERT KART Procon AS KHM 20/02485-006 2020/06/02
I TEK 12/401 - SEVLAND - FASADEENDRING, BRUKSENDRING OG TILBYGG NAUST - 12/401 - SEVLAND - FASADEENDRING, BRUKSENDRING OG TILBYGG NAUST Boligleverandøren Karmøy AS IGR 20/03247-001 2020/06/02
I TEK 123/194 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG BOLIG - CARPORT - 123/194 - MOTTTATT MANGLER REVIDERT SØKNAD MED MER Glenn Ørjan Johannessen EDH 20/03105-003 2020/06/02
I TEK VANNSKADE - NORDALVEGEN 65, KOPERVIK - TOR HEGGELUND 20008016,8 - BER OM TILBAKEMELDING 20008016,8 - SKADENR PRO-397715 Protector Forsikring ASA OSG 17/04903-008 2020/06/02
I TEK 149/138 OG 149/360 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE - VA-ANLEGG OG MUR - 149/138 OG 149/360 - MOTTATT MANGLER REVIDERT SØKNAD MED VEDLEGG Cowi AS IGR 20/02802-003 2020/06/02
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - ETABLERING AV PARKERINGSPLASS/PLANERING - 58/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmesterfirma Tjensvoll & Skaar AS KMY 19/07254-008 2020/06/02
I TEK 146/257 OG 146/15 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/257 - E-POST KORRESPONDENS Advokat Carl Fredrik Hestbek EDH 20/03099-005 2020/06/02
U HSE KRAV OM DEKNING AV ADVOKATSALÆR ETTER FORVALTNINGSLOVEN § 36 - SVAR - KRAV OM DEKNING AV ADVOKATSALÆR ETTER FORVALTNINGSLOVEN § 36 CBE02 20/03205-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I TEK 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 85/218 - SUPPLERING TIL KLAGE Aina Hellen Lanton GTH 20/00071-012 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I TEK 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE - 3/389 - UTTALE FRA FYLKESMANNEN Fylkesmannen i Rogaland IGR 20/02272-010 2020/06/02
I TEK 15/1651 - STONGVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/1651 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hans J Rasmussen AS JKV 18/03875-015 2020/06/02
I TEK 3/711 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEDØY - 3/711 - TILBAKETREKNING AV SAMSVARSERKLÆRING OG ANSVARSRETT Vedavågen Rør AS ORO01 20/02022-003 2020/06/02
I TEK 64/146 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG PERGOLA - 64/146 - LIARLUNDVEGEN, STANGALAND - TILBYGG PERGOLA Eddy Ytreland Mikkelsen KHM 20/03255-001 2020/06/02
U TEK 102/225 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/225 - FERDIGATTEST - NYBYGG LAGERBYGNING I K Gabrielsen JKV 15/00624-014 2020/06/02
I TEK 140/112 - OSNES - ETABLERING AV KAI/BRYGGE - 140/112 - STATUS OG FREMDRIFTSPLAN Eskild Kvala AS KMY 13/04035-014 2020/06/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02755-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/02755-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U TEK 52/6 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HÅKON TJØSTHEIM - UTGÅR ORO01 20/03253-001 2020/06/02
I TEK JAKT OG FANGST AV VILT - INNSPILL FRA KOMMUNENE I FORBINDELSE MED GJENNOMGANG OG MODERNISERING AV VILTLOVEN Landbruks- og matdepartementet PCH01 15/00015-012 2020/06/02
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - VÅRTELLING AV HJORT 2020 Vest-Karmøy grunneierlag PCH01 12/00288-171 2020/06/02
U SEN 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING - MELDING OM BEFARING OPPM:19/6380 Valborg Godal Vold EDA 19/05267-018 2020/06/02
U SEN 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - KLAGEBEHANDLING - MELDING OM BEFARING Eskild Kvala AS EDA 19/06723-014 2020/06/02
U SEN 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG RØRLEGGERMELDING 18/1081 - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG - MELDING M BEFARING Garvik Prosjekt AS EDA 20/02157-011 2020/06/02
I TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN - 29.05.20 PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. Statens vegvesen YSL 17/02912-037 2020/06/02
U SEN 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING - MELDING OM BEFARING Garvik Prosjekt AS EDA 19/05766-017 2020/06/02
I TEK 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS - KOMMENTARER PÅ TILBAKEMELDING 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS Jarle Sandvik BTH04 18/04353-014 2020/06/02
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVAR - RESSURSER VED UØNSKET HENDELSE Chicken Joy Grillrestaurant LYK 12/00224-147 2020/06/02
I TEK PLAN 4088 - DETALJREGULERING FOR DET HISTORISKE AVALDSNES - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 28.05.20 PLAN 4088 - DETALJREGULERING FOR DET HISTORISKE AVALDSNES Fylkesmannen i Rogaland YSL 20/02024-006 2020/06/02
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVAR - TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Tore Meinert LYK 12/00224-148 2020/06/02
U SEN PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL.. MELDING OM BEFARING Procon AS EDA 17/00332-089 2020/06/02
I TEK 16/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE MIDTSKOG - 16/130 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OVE MIDTSKOG Vedavågen Rør AS ORO01 20/03252-001 2020/06/02
I TEK 15/1480 - SKULEVEGEN, ÅKRA - RIVING DEL AV BYGG, BRUKSENDING, PÅBYGG OG FASADEENDRING - 15/1480 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS JKV 20/01841-006 2020/06/02
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - INNGÅELSE AV TARIFFAVTALE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN (AML.) § 10-12 (4) MELLOM FELLESORGANISASJONEN OG KARMØY KOMMUNE VED MOSBRONVEGEN Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-367 2020/06/02
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - OVERSENDER SIGNERT PROTOKOLL - MOSBRONVEGEN Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-368 2020/06/02
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - BER OM UTSATT FRIST TIL 6. JUNI HBR02 19/01821-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/06/02
U TEK 123/149 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 123/149 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT Simen Frøiland JKV 18/02399-007 2020/06/02
I TEK 109/58 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN - 109/58 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR BENTSEN S O Lund AS ALS06 19/06343-003 2020/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOGNITIV TERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02960-007 25 Offl §25 2020/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - SØKNAD ANVO 20/03022-021 25 Offl §25 2020/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-017 25 Offl §25 2020/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-018 25 Offl §25 2020/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-019 25 Offl §25 2020/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-016 25 Offl §25 2020/06/02
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-017 25 Offl §25 2020/06/02
I TEK 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN - 4/383 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN S O Lund AS ALS06 17/03461-009 2020/06/02
I TEK 3/506 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT ELIAS BENTSEN - 3/506 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BENT ELIAS BENTSEN S O Lund AS ALS06 17/00293-003 2020/06/02
I TEK 22/185 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG - 22/185 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KENNETH KVILHAUG S O Lund AS ALS06 20/02085-003 2020/06/02
I TEK 22/175 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD S. LANGÅKER - 22/175 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNVALD LANGÅKER S O Lund AS ALS06 19/02085-003 2020/06/02
I TEK SØKNAD OM STARTLÅN - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/03243-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hlm Arkitektur AS KMY 19/00631-036 2020/06/02
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVAR - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Kopervik Kebab og Isbar AS LYK 12/00224-146 2020/06/02
U TEK 134/2 - GRØNNINGEN - TILBYGG NAUST OG REHABILITERING AV BRYGGE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 134/2 - GRØNNINGEN - TILBYGG NAUST OG REHABILITERING AV BRYGGE Thomas Grønningen EDH 20/02769-004 2020/06/02
U TEK 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG - 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG Rune Olsen IGR 20/02963-004 2020/06/02
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 93/9, 10 - BEKREFTELSE PÅ TØMMING AV PARAFINTANK - KOLSTØVEGEN 40 Miljøservice Vest AS PEID 14/03191-141 2020/06/02
I TEK PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Direktoratet for mineralforvaltning BHA02 19/05359-026 2020/06/02
U SEN OVERSENDELSER - ALLE SKOLER - OVERSENDELSE AV MØTEREFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE KHW 20/03096-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U TEK 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/03145-002 2020/06/02
U TEK 15/1688 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - BRUKSENDRING ROM TIL VARIG OPPHOLD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/1688 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - BRUKSENDRING ROM TIL VARIG OPPHOLD Oaland AS IGR 20/03208-003 2020/06/02
I TEK 99/37 - VORÅ, NYBYGG BOD REDSKAPSHUS - 99/37 - VORÅ, NYBYGG BOD/REDSKAPSHUS Einar Andreassen KHM 20/03245-001 2020/06/02
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KOPERVIK - SVAR - SØKNAD OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KOPERVIK - DA DE HINDRER UTSIKT Tore Frøyland-Jensen MKR02 20/03212-002 2020/06/02
I TEK TEKNISK PLAN - VEAVÅGEN, ADKOMSTVEG TIL EIENDOM 2/96 - OVERSENDER OPPDATERTE TEGNINGER TEKNISK PLAN - VEAVÅGEN, ADKOMSTVEG TIL EIENDOM 2/96 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/02013-006 2020/06/02
U TEK LOKALER TIL NYTT LEGESENTER PÅ BYGNES - LEIEAVTALE FOR LEGESENTER BYGNES Bygnes Senter AS NILI1 12/01609-009 2020/06/02
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - 38/6 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Aslaug Olena Johannessen XXI 20/02318-017 2020/06/02
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - 38/6 - UNDERRETTING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Åse Perly Syre Tjøstheim XXI 20/02318-018 2020/06/02
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-114 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/5 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk ALA04 20/02321-053 2020/06/02
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 20/02602-007 2020/06/02
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKÅRFELTET BORETTSLAG 2020 Skårfeltet Borettslag BMV 20/02602-008 2020/06/02
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ÅKREHAMN BORETTSLAG 2020 Åkrehamn borettslag BMV 20/02602-009 2020/06/02
I TEK 25/139 - JEREVEGEN - LANGÅKER - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 25/139 - JEREVEGEN - LANGÅKER - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Ragnar Langåker KHM 20/03251-001 2020/06/02
U TEK VANNSKADE - VORMEDALSVEGEN 251 - SABAN BAJRAM 343404554985 - SVAR - REGRESSKRAV - VANNSKADE REF. 315134 Alpha Insurance OSG 20/02541-004 2020/06/02
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 58/320 - KOPERVIK - FORESPØRSEL OM UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Synnøve Bredahl Fagerland KIS 17/00073-616 2020/06/02
I TEK 58/244 - SEKSJ.NR 2, SKOLEGATEN, KOPERVIK, INNGLASSING AV TERRASSE - 58/244 - SEKSJ.NR 2, SKOLEGATEN, KOPERVIK, INNGLASSING AV TERRASSE May Grethe Blikra GTH 20/03254-001 2020/06/02
U TEK 15/103 - ÅKRAVEGEN - ÅKRA - TILBYGG BOLIG - TERRASSE - 15/103 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Mons Bertin Toft EJO 13/02068-003 2020/06/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02193-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE VANDELSVURDERING - HAUGESUND AIRPORT AS 872102612 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Skatteetaten EVI1 12/01535-041 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01564-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 18/02927-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U TEK 31/7, VESTRE KARMØYVEG, HAGA. NY AVKJØRSEL - 31/7, PURRING MANGLENDE FERDIGATTEST - NY AVKJØRSEL Lars Geir Haga EJO 09/02459-011 2020/06/02
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-115 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I TEK 5/687 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 5/687 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Hanne Marie Alsvik GTH 20/03256-001 2020/06/02
U TEK 33/118 - SJOARVEGEN,SANDVE - SØKNAD OM BRUKSENDRING PÅ SKOLE/GRENDAHUS - 33/118 - PURRING MANGLENDE FERDIGATTEST - BRUKSENDRING PÅ SKOLE/GRENDAHUS Sandve Sandve Forum EJO 13/02418-004 2020/06/02
I TEK NYTT VEGNAVN- KROSSNESHAGEN - ADRESSENAVNET KROSSNESHAGEN - TILRÅDING Språkrådet BFH 20/03167-002 2020/06/02
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-035 25 Offl.§25 2020/06/02
U TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RIVING MUR, OPPSETTING AV STAKITTGJERDE - 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - RIVING MUR, OPPSETTING AV STAKITTGJERDE Foreningen Gamle Skudeneshavn KHM 20/03146-002 2020/06/02
I TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - EGENKONTROLL OG LOGGBOK, KLÆHAUGVEGEN 23 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-015 2020/06/02
U TEK GNR. 33, BNR. 188, SJOARVEGEN, SANDVE. MONTERING AV BRANNALARM VED SANDVE SKOLE - GNR. 33, BNR. 188, MANGLENDE FERDIGATTEST - MONTERING AV BRANNALARM VED SANDVE SKOLE Elkom AS EJO 08/01884-006 2020/06/02
I TEK 23/2 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: MONA OG AINA NES - LEIER: MARGARETH BERG - 23/2 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: MONA OG AINA NES - LEIER: MARGARETH BERG Mona Nes LKS 20/03257-001 2020/06/02
I TEK 1/15 - VEDØY - FORSTØTNINGSMUR - 1/15 - VEDØY - SØKNAD OM DISPENSASJON, FORSTØTNINGSMUR Stava Eiendom AS IGR 20/01796-004 2020/06/02
U TEK GNR. 58, BNR. 290, KOPERVIK, FASADEENDRING, REHABILITERING AV BOLIG - GNR. 58, BNR. 290, KOPERVIK, FASADEENDRING, REHABILITERING AV BOLIG Tor Vea EJO 11/00400-008 2020/06/02
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 93/9, 10 - UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVD OLJETANK Knut Magne Kolstø PEID 14/03191-140 2020/06/02
U TEK 148/875 - NOREVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FRA LAGER TIL KONTOR, SPISEROM, TOALETTER - 148/875 - MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING FRA LAGER TIL KONTOR, SPISEROM, TOALETTER Skagen Sør Eiendom AS EJO 12/04798-006 2020/06/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 64/146 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Eddy Ytreland Mikkelsen GEL 20/00031-085 2020/06/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 58/244 - BESTILLING AV EIERLISTE OG NABOLISTE Egil Bjarne Blikra GEL 20/00031-086 2020/06/02
I TEK 149/492 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/492 - TIDSBEGRENSET GENERALFULLMAKT Spannatoppen Utviklingsselskap AS HAS 20/01661-008 2020/06/02
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 64/167 - BESTILLING AV NABOLISTE Gudmundur Solheim GEL 20/00031-087 2020/06/02
I TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 58/431 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jorunn Haaland EJO 09/01307-011 2020/06/02
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 5/671 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTAVIKVEGEN Cecilie Dahl Nes BFH 20/00016-055 2020/06/02
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEINNKALLING HTV - OK Nymann Tor Egil GKH01 12/00233-086 2020/06/02
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID RHO 19/05476-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
U TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 58/431 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS Jorunn Haaland EJO 09/01307-012 2020/06/02
I TEK 43/233 - HØYNES, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER - 43/233 - HØYNES, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSER Ole Halvor Stave XXI 20/03258-001 2020/06/02
I SKU VARSEL OM ERSTATNINGSKRAV - VARSEL OM ERSTATNINGSKRAV BNO 20/03259-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/06/02
I SEN BPA-ORDNINGEN - RETTSBOK FOR PLANLEGGINGSMØTE CEM01 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/06/02
U TEK 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG Jan Åge Gjerde EDH 20/03114-006 2020/06/02
U TEK 66/759 OG 66/888 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ROGALAND FYLKESKOMMUNE - SVAR - MOTTATTE MANGLER/REVIDERT SAMMENSLÅINGSATTEST 66/759 OG 66/888 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ROGALAND FYLKESKOMMUNE Rogaland fylkeskommune v/ Ragnhild Ospøy ALA04 20/03029-004 2020/06/02
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - OPPDATERTE SMITTEVERNVEILEDERE FOR BARNEHAGER OG SKOLER Utdanningsdirektoratet BAN03 20/02301-021 2020/06/02
U TEK 114/238 - NORDRE EIKE - FYLLING I SJØ - 114/238 - TILSYNSSAK AVSLUTTES - FYLLING I SJØ Svein Lorents Myklebust JKV 18/05035-024 2020/06/02
U SEN BPA-ORDNINGEN - SVAR - RETTSBOK FOR PLANLEGGINGSMØTE SMO02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/06/02
U SKU SVØMMEOPPLÆRING - SVAR - UTLYSNING AV TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 2020 Fylkesmannen i Rogaland KBE03 12/02867-045 2020/06/02
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - 15/15 M.FL BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 Egil Mosbron ALA04 19/07289-109 2020/06/02
U SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - SIGNERT AVTALE - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER Veldes Malerservice AS TES02 20/01907-015 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/06/02
U TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - VEDRØRENDE UTGÅTT MIDLERTIDIG TILLATELSE Karmøy Kommune Teknisk Etat STSP 16/04864-016 2020/06/02
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - KANSELLERING AV KUNNGJØRING - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Doffin KRWI 19/07271-019 2020/06/02