Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE Dignio AS CBE02 12/00126-156 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/05/29
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
U SEN ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS - UTGÅR - DOBBELTFØRT Karmøys Nostalgiske Forening MBB 20/02915-002 2020/05/29
U TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING ENEBOLIG , VERANDA/BALKONG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING ENEBOLIG , VERANDA/BALKONG Greg Ronald Grindhaug MANG 20/03092-003 2020/05/29
U SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - LUKKING AV AVVIK ETTER TILSYN Fylkesmannen i Rogaland EJA 12/00224-144 2020/05/29
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE - 2020 Byen Vår Kopervik BA PVE01 12/00208-121 2020/05/29
U SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG ÅSMUND MELING - SVAR - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG ÅSMUND MELING Inge Reidar Meling EEH 20/02648-002 2020/05/29
I TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - BUKKØY - AVALDSNES - TILTAK I BEVARINGSOMRÅDE FOR KULTURLANDSKAP - OPPFØLGING KULTURMINNEVERN Rogaland fylkeskommune EKA 12/02397-025 2020/05/29
I TEK 12/103 - MANNESVEGEN, SEVLAND - RIVING EKSITERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 12/103 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART MED VIST OVERVANN OG TINGLYST VEIRETT FRA 1975 Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 20/03055-005 2020/05/29
I TEK 13/369 - DALSVEGEN, TJØSVOLL, LEVEGG - 13/369 - CARPORT FJERNES FRA SØKNAD Stian Erland og Jeanette Ellefsen EDH 20/02973-005 2020/05/29
I TEK 58/302 - STRANDGATA, KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 58/302 - REDEGJØRELSE FOR PLASSERING AV BOLIG I K Gabrielsen GER01 20/02417-004 2020/05/29
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - FARGELAGT UTOMHUSPLASS Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-014 2020/05/29
I TEK 29/65 - HEBNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG MED CARPORT - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 29/65 - SIGNERT SERVICEAVTALE MED BIOVAC E.T. AS, ANLEGGSNR. 16577 Biovac Environmental Technology AS WITR 13/04023-019 2020/05/29
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - BEKYMRING - BETONG I FJÆRESTEINENE VED KARMSUNDET TILKNYTTET ARBEID MED AVLØPSRØR (KOPIMOTTAKER) Fylkesmannen i Rogaland ETS 17/00073-614 2020/05/29
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - (KOPIMOTTAKER) FORLENGELSE AV TIDSFRIST TIL ETABLERING AV TILTAK Karmsund Havn IKS EJO 17/00118-007 2020/05/29
I TEK 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE - 13/651 - SVAR PÅ BREV, REDEGJØRELSE FOR KAI/BRYGGE I K Gabrielsen IGR 20/01943-007 2020/05/29
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 149/176 - SPANNE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR TILBYGG Ronny André Hetland IGR 17/00073-615 2020/05/29
U TEK 15/1001 - STONGVEGEN, ÅKRA, NYBYGG FRITTLIGGENDE GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1001 - STONGVEGEN, ÅKRA, NYBYGG FRITTLIGGENDE GARASJE Hans Eivind Einarsen GTH 20/03157-004 2020/05/29
I SEN SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL ALLSANG PROGRAM PÅ TVHAUGALAND Nasjonalforeningen Haugaland demensforening SILI 19/00027-063 2020/05/29
I TEK 20/86 - SØRE LIKNESVEG, NORDRE LIKNES. TILBYGG OG FASADEENDRING - 20/86 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE FOR TILBYGG OG FASADEENDRING Rogaland fylkeskommune, forvaltning IGR 20/03229-001 2020/05/29
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - DISPENSASJONSSØKNAD, BEKREFTELSE FRA NABO OG TEGNINGER Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-015 2020/05/29
I SEN STØYPROBLEM - VELDETUN - STØYPROBLEM - VELDETUN Marianne Sol Levinsen KANE1 20/03231-001 2020/05/29
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-016 2020/05/29
I TEK 5/197 - VEA - FASADEENDRING OG LEDNINGSANLEGG NAUST - 5/198 OG 5/227 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV LEDNING I SJØ Karmsund Havn IKS IGR 18/05176-018 2020/05/29
I TEK 142/117 - STORASUND - BYGGETILSYN - 142/117 - BILDER AV HØYSPENT KABLENE, FØR OG ETTER NABOEN FIKK SATT OPP MASTEN Guri Kvinnesland KMY 20/03232-001 2020/05/29
U TEK 123/2 - SNIK - ANMODNING OM FORHÅNDSUTTALELSE - 123/2 - SNIK - ANGÅENDE MULIGHET FOR FRADELING AV BOLIGTOMT Jan Sigurd Rosvold HHU 20/00103-003 2020/05/29
U SEN ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS - ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS Karmøys Nostalgiske Forening MBB 20/02915-003 2020/05/29
I TEK 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 85/218 - KLAGE PÅ VEDTAK Aina Hellen Lanton GTH 20/00071-011 2020/05/29
U TEK 149/453 - SEKSJ. 62 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 149/453 - SEKSJ. 62 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 20/03148-003 2020/05/29
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - BYGGEMØTE NR. 9 - REFERAT NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Vassbakk & Stol JTH 16/04821-106 2020/05/29
I TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKJERMING AV LANDFALLKULLVERT I SJØEN PÅ KALSTØ - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG KALSTØ MED PLANID 4087 Norconsult AS YSL 20/00597-014 2020/05/29
U TEK 64/1193 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1193 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - LEVEGG Torstein Knutsen KHM 20/03143-002 2020/05/29
I TEK PLAN 4087 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKJERMING AV LANDFALLKULLVERT I SJØEN PÅ KALSTØ - NATURMANGFOLDSRAPPORT PLAN 4087 Norconsult AS YSL 20/00597-015 2020/05/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-380 25 Offl §25 2020/05/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-381 25 Offl §25 2020/05/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-382 25 Offl §25 2020/05/29
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-383 25 Offl §25 2020/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-405 25 Offl §25 2020/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-406 25 Offl §25 2020/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-407 25 Offl §25 2020/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-408 25 Offl §25 2020/05/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-022 25 Offl §25 2020/05/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-023 25 Offl §25 2020/05/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-024 25 Offl §25 2020/05/29
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-025 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT X2 65,73 % - TILBUD ANVO 20/02185-012 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT X2 65,73 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02185-013 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - TILBUD ANVO 20/02716-036 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02716-037 25 Offl §25 2020/05/29
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-021 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - TILBUD MSTA 20/02718-037 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE MSTA 20/02718-038 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - TILBUD ANVO 20/02720-015 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02720-016 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - TILBUD ANVO 20/02721-055 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02721-056 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - TILBUD ANVO 20/02721-057 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02721-058 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - TILBUD ANVO 20/02815-016 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02815-017 25 Offl §25 2020/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - TILBUD BLI01 20/02759-049 25 Offl §25 2020/05/29
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/02759-050 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - INTERVJU ANVO 20/02760-018 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - INTERVJU ANVO 20/02760-019 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - INTERVJU ANVO 20/02907-054 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - INTERVJU ANVO 20/02907-055 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - INTERVJU ANVO 20/02907-056 25 Offl §25 2020/05/29
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - INTERVJU ANVO 20/02907-057 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER NATT 65,77 % - SØKNAD ANVO 20/02959-003 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOGNITIV TERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02960-004 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - SØKNAD ANVO 20/03022-016 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-012 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-007 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-008 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-009 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-012 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-013 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-014 25 Offl §25 2020/05/29
I HSE REKRUTTERINGSSAK KVALITETSRÅDGIVER I BARNEVERNTJENESTEN - SØKNAD MSTA 20/03149-002 25 Offl §25 2020/05/29
I SKU KULTURHUS I KARMØY - KULTURHUS I KARMØY - RAPPORT OG INNSTILLING VURDERING AV BEHOV OG MULIGHETER FOR Å ETABLERE ET KULTURHUS/STORSTOVE I KARMØY KOMMUNE Arbeidsgruppen JAH 20/03226-001 2020/05/29
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE - 2020 Byen Vår Kopervik BA PVE01 12/00208-122 2020/05/29
U TEK 109/103 - FOSNAVEGEN, FOSEN - BYGGETILSYN - 109/103 - SVAR - BER OM OPPFØLGING AV ULOVLIGE TILTAK Bjarne Johan Våga JKV 20/02878-004 2020/05/29
U TEK 119/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRVIK, JAN JARL - SVAR - 119/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jan Jarl Sørvik BJP01 20/03215-002 2020/05/29
I TEK 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/212 - SØKNADSTEGNIGNER Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/02484-007 2020/05/29
I TEK 123/149 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG ENEBOLIG - CARPORT - 123/149 - SØKNAD OM FERDIGATTEST. Simen Frøiland JKV 18/02399-006 2020/05/29
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - TILGJENGELIGE RESURSER - NORNESHUSET OVERNATTING Norneshuset overnatting LYK 12/00224-145 2020/05/29
U TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - SVAR - 68/192 OG 68/27 - FJERNING AV OLJETANKER Gunnar Svensen PEID 14/03191-139 2020/05/29
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 90/49 - FISKÅ - FORESPØRSEL OM KOMMUNEPLAN OG REGULERINGSPLAN IFBM SOLCELLEANLEGG Audun Kvale Friis KHM 17/00073-613 2020/05/29
U TEK KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 47/467 OG 47/469 - SVEIN ANDREASSEN - 47/467-UNDERRETING ETTER SAMMENSLÅING Svein Andreassen XXI 13/03835-004 2020/05/29
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - HJORTETELLING AUST KARMØY GRUNNEIERLAG 2019 Aust-Karmøy grunneierlag v/ Kai Normann Aase PCH01 12/00288-170 2020/05/29
U TEK 21/17 - STAVAVEGEN, STAVA - TILBYGG DRIFTSBYGNING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 21/17 - STAVAVEGEN, STAVA - TILBYGG DRIFTSBYGNING Sven Tore Jakobsen GTH 20/03151-002 2020/05/29
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - NASJONAL VEILEDER FOR VANEDANNENDE LEGEMIDLER Helsedirektoratet NOS01 20/00178-056 2020/05/29
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 20/03059-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SEN ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS - VEDRØRENDE ARKIVER ETTER KOPERVIK SYKEHUS MM Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 20/02915-004 2020/05/29
U TEK 25/170 - JORUNDVEGEN, LANGÅKER, NYBYGG DRIFTSBYGNING/REDSKAPSHYTTE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 25/170 - JORUNDVEGEN, LANGÅKER, NYBYGG DRIFTSBYGNING/REDSKAPSHYTTE Svein Jarle Langåker GTH 20/03181-003 2020/05/29
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 13 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-311 2020/05/29
U SKU BETALINGSFRITAK - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSFRITAK - BARNEHAGE RHO 20/03224-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ØKONOMIMØTE 3 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-312 2020/05/29
U TEK 114/143 - SKREVEGEN, NORDRE EIKE - FORHÅNDSKONFERANSE - SVAR - 114/143 - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERASE Espen Eriksen GTH 20/02352-004 2020/05/29
U TEK 22/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALAVÅG, OVE KENNETH - SVAR - 22/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALAVÅG, OVE KENNETH Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 20/03217-002 2020/05/29
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/02144-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID RHO 19/05476-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
U TEK 43/451 - STUBBEVEGEN, HØYNES. MUR OG UTVIDELSE AV TERRASSE - GNR/BNR 43/451, MANGLENDE FERDIGATTEST - MUR OG UTVIDELSE AV TERRASSE Morten Olsen EJO 12/02709-005 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJON - UNDERVISNING VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJON - UNDERVISNING VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJON - UNDERVISNING VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJON - UNDERVISNING VÅREN 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
U HSE SØKNAD OM STIPEND 2020 - HELSE OG OMSORGSETATEN - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Malin Lillenes Tvedt SALF 20/01856-008 2020/05/29
U TEK 30/102 - SANDHÅLAND - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 30/102 - TILLATELSE UTGÅTT - RIVING OG NYBYGG BOLIG EDB tjenester Norge LTD JKV 15/03607-006 2020/05/29
U TEK 15/702 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Andersson Signe Jorunn JHE 20/02598-004 2020/05/29
U TEK 15/702 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - I KARMØY KOMMUNE Mannes Kjell JHE 20/02598-005 2020/05/29
U TEK 57/87 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TAKRENNE OG NEDLØP - 57/87 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TAKRENNE OG NEDLØP Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/03028-004 2020/05/29
U TEK 47/138 OG 47/244 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - 47/138 OG 47/244 - UNDERRETING ETTER SAMMENSLÅING Eldbjørg Naley XXI 16/00442-003 2020/05/29
I SEN OPPFORDRING TIL Å SLUTTE MED ENGANGSPLAST - OPPFORDRING TIL Å SLUTTE MED ENGANGSPLAST Håvik skole ORO 20/03240-001 2020/05/29
U SEN OPPFORDRING TIL Å SLUTTE MED ENGANGSPLAST - SVAR - OPPFORDRING TIL Å SLUTTE MED ENGANGSPLAST Håvik skole ORO 20/03240-002 2020/05/29
U TEK 123/2 - SNIK - ANMODNING OM FORHÅNDSUTTALELSE - 123/2 - ANGÅENDE ENDRING AV DRIFTSENHETEN Bjørn Selle HHU 20/00103-004 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV GJESTEELEV 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/29
U SEN 42/184 - SØRHÅLAND - SØKNAD OM SEKSJONERING - SEKSJONERING/MELDING 42/184. OVERSENDELSESBREV TINGLYSNING Kartverket - Tinglysingen REK 20/02548-004 2020/05/29