Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 113/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIOLETA HUSE - 113/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIOLETA HUSE Vassbakk & Stol AS ORO01 20/03054-001 2020/05/28
I TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - AVTALE OM GRENSJUSTERING Henriette Eriksen MAH 20/02293-014 26 Off.l.26 2020/05/28
U TEK 64/1366 - KALVATREHAGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1366 - KALVATREHAGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Robin Hult KHM 20/02962-003 2020/05/28
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIGE ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN OM KARANTENE VED NÆRKONTAKT MED BEKREFTET SMITTET PERSON OG ISOLERING Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-053 2020/05/28
I TEK 5/545 - KJØP AV NÆRINGSTOMT - 5/545 - SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMT Knut Thomas Danielsen NILI1 20/03210-001 2020/05/28
I TEK GRAVESØKNAD - TVERRVEGEN - LOGGBOK - TVERRVEGEN T Halleland AS KSU01 20/02355-003 2020/05/28
I SEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2020 - 2024 - UTTALELSE TIL HØRING - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Lpp Rogaland Landsforeningen For Pårørende Innen Psykisk ... SMA01 20/02881-003 2020/05/28
I TEK GRAVESØKNAD - MISJONSVEGEN - LOGGBOK MISJONSVEGEN T Halleland AS KSU01 20/02291-003 2020/05/28
I TEK 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 119/661 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR FLYTEBRYGGE Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/06726-009 2020/05/28
I TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - UTTALELSE FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 25.05.2020 Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... AAHO 18/02957-057 2020/05/28
I TEK GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN 9 - KV. 1123 FIBERTRENCHING - LOGGBOK - TRONDSVEGEN 9 T Halleland AS KSU01 19/07370-003 2020/05/28
I TEK GRAVESØKNAD - SKJENSVOLDVEGEN - LOGGBOK - SKJENSVOLDVEGEN T Halleland AS KSU01 20/02335-003 2020/05/28
I TEK 53/31 - AUSTRE KARMØYVEG, HOVDASTAD - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV FRITIDSBOLIG - 53/31 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN North Ark AS KIS 20/02756-003 2020/05/28
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - KOMMENTARER TIL KLAGE PÅ FERDIGATTEST Hus28 AS GTH 17/04878-034 2020/05/28
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT - <> LANGS FV. 511 HAVNEGATA VEDTAKSNUMMER TFV2-173-2020 Statens vegvesen HPE 20/01588-016 2020/05/28
I TEK 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG HAGESTUE - 75/150 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG SITUASJONSKART Per Ejnar Thomsen EDH 20/03127-003 2020/05/28
I TEK 134/2 - GRØNNINGEN - TILBYGG NAUST OG REHABILITERING AV BRYGGE - 134/2 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR RIVING DEL AV NAUST OG NYTT TILBYGG Fylkesmannen i Rogaland EDH 20/02769-003 2020/05/28
I TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - DEL AV 148/941 - GODKJENT 11.5.2020 - GODKJENT PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 Statens vegvesen YSL 16/02867-035 2020/05/28
I SEN LÅN/REFINANSIERING 2020 - OVERSENDELSE AV UTBETALINGSBREV 2020245 Kommunalbanken AS MOS 19/06421-004 2020/05/28
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - ENDRING I ANSVARSRETT - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN North Ark AS JKV 18/04817-022 2020/05/28
I TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK PÅ SØRE VÅGE - DEL AV 84/5 OG 89/2,3 - MERKNAD FRA MATTILSYNET - 26.05.2020 Mattilsynet YSL 18/05540-030 2020/05/28
I TEK KLOAKKOVERFØRING KARTMYR - STØLSMYR - VEDR. GARANTINR. B402522 Atradius MAHA1 16/03040-089 2020/05/28
I TEK 12/374 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 12/374 - MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG - GEIR OLAV VÅGE, ANLEGGSNR.24386 Biovac Environmental Technology AS WITR 19/03838-004 2020/05/28
I TEK 109/37 - FOSNAVEGEN, FOSEN - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 109/37 - MONTERINGSKORT BIOVAC MINIRENSEANLEGG - VILLY SOLVANG, ANLEGGSNR.23661 Biovac Environmental Technology AS WITR 19/05517-010 2020/05/28
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - GODKJENNING AV TARIFFAVTALE Kompetansesenteret I Stavanger ELH 12/00092-366 2020/05/28
I TEK GRENSEJUSTERING - ANMODNING OM Å FÅ ENDRET KOMMUNE GRENSE TYSVÆR/KARMØY Fredrik Robert Alsaker RLU 20/03219-001 2020/05/28
I TEK GRUNNERVERV - SENIORLANDSBY, SPANNE - KLAGEAVGJØRELSE - KLAGE PÅ VEDTAK OM EKSPROPRIASJON FRA GNR. 125 BNR. 2 Rogaland fylkeskommune STNY 18/02773-021 2020/05/28
I SKU KULTURSKRINET/DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - TILSKUDD AV SPILLEMIDLER TIL KULTURFORMÅL 2020 Kulturdepartementet AHT01 12/01883-109 2020/05/28
U TEK GRAVESØKNAD - GAMLE SYREVEGEN 109 - SVAR - GRAVESØKNAD - GAMLE SYREVEGEN 109 Vea Energi V/linda Gundersen KSU01 20/03172-002 2020/05/28
U TEK GRAVESØKNAD - TRODLASKARVEGEN OG GRØDHEIMVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - TRODLASKARVEGEN - GRØDHEIMVEGEN Vea Energi V/linda Gundersen KSU01 20/03170-002 2020/05/28
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - MELSTOKKEVEGEN - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR/RYDDING AV KRATT PÅ KOMMUNAL GRUNN Malika Rouffi Lakhdar MKR02 20/03221-001 2020/05/28
I TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - UTTALE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 26.05.2020 PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. Fylkesmannen i Rogaland AAHO 20/02532-011 2020/05/28
I TEK 123/111 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER - FLYTTING AV HØYSPENTKABELTRASE OG HØYSPENTMAST - 123/111 - (KOPIMOTTAKER) UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE - FLYTTING AV HØYSPENTKABEL Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 20/03006-004 2020/05/28
I TEK 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG - 84/61 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART OG GRUNNBOKSINFORMASJON Jan Åge Gjerde EDH 20/03114-004 2020/05/28
I TEK TEKNISK PLAN - STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - GARVIK TOMTEUTVIKLING - STIVLEVÅGEN - REVIDERTE TEGNINGER RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 18/00467-023 2020/05/28
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - BREKKE VBA, RÅVANN - BREKKE VBA, RENVANN - DRIKKEVANN, RAUNFJELL HØYDEBASSENG - UKE 21 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-104 2020/05/28
I TEK GODKJENNING AV KOMMUNALE RESSURSER FOR HJELP TIL LAG OG FORENINGER - GODKJENNING - HJELP TIL KLIPPING MED BEITEPUSSER PÅ PRIVAT OMRÅDE Karmøy Kommune Teknisk Etat MKR02 20/02190-004 2020/05/28
I TEK GODKJENNING AV KOMMUNALE RESSURSER FOR HJELP TIL LAG OG FORENINGER - GODKJENNING - UTLEVERING AV FALLUNDERLAG OG SAND TIL SANDKASSE Karmøy Kommune Teknisk Etat MKR02 20/02190-003 2020/05/28
I TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 26.05.2020 Rogaland fylkeskommune AAHO 20/02532-012 2020/05/28
U TEK 113/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIOLETA HUSE - 113/19 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VIOLETA HUSE Vassbakk & Stol AS OSG 20/03054-002 2020/05/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 63/271 - BESTILLING AV EIERLISTE Britt Elise Koløy Hop GEL 20/00031-083 2020/05/28
I SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - ANG. SØKNAD OM SLT- TILSKUDDSMIDLER 2019 Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging SMA01 13/00440-066 2020/05/28
U HSE PROSEDYRER/RUTINER OG SYSTEMER I PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN I KARMØY KOMMUNE - SVAR PÅ SPØRSMÅL OM RUTINER Fylkesmannen I Rogaland CBE02 20/02257-003 2020/05/28
U TEK 53/75 - HOVDASTAD. SØKNAD OM TRAPP I TERRENG - 53/75 - ULOVLIG FORHOLD I FRILUFTSOMRÅDE Harald Mathias Snørteland EJO 16/01017-008 2020/05/28
I HSE SØKNADER UTENOM FASTE TILSKUDDSORDNINGER 2019 - 2020 - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD 2021 Gatejuristen ANVO 19/00027-062 2020/05/28
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG OM Å GJØRE HTTPS SOM OBLIGATORISK STANDARD FOR OFFENTLIG FORVALTNING Digitaliseringsdirektoratet VIJO 20/00178-054 2020/05/28
U TEK 71/171 - REVURVEGEN, BREKKE - TERRENGENDRING, STØTTEMUR OG NYBYGG BOD - 71/171 - FERDIGATTEST - TERRENGENDRING, STØTTEMUR OG NYBYGG BOD Urbanhus Haugesund AS EJO 13/00884-014 2020/05/28
U TEK 64/1474, MONSAVIKVEGEN, STANGELAND, NYBYGG GARASJE ETTER BRANN - 64/1474, FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE ETTER BRANN Martin Eikrem EJO 10/03042-011 2020/05/28
U TEK 148/888 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 148/888 - FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 16/03338-010 2020/05/28
U TEK 57/155 - SKUDENESHAVN - BYGGETILSYN - 57/155 - ULOVLIG FORHOLD - LEVEGGER PÅ KAI Garms Holding AS EJO 20/01710-003 2020/05/28
U TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - FERDIGATTEST Holon Stavanger AS KMY 19/01128-023 2020/05/28
I TEK 102/225 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - 102/225 - SØKNAD OM FERDIGATTEST I K Gabrielsen JKV 15/00624-013 2020/05/28
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS - PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2020 - OPPLEV AVALDSNES AS Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-052 2020/05/28
I TEK GRAVESØKNAD - PER SIVLESVEG - GRAVESØKNAD - PER SIVLESVEG T Halleland AS OSG 20/03213-001 2020/05/28
U TEK 93/5, 21, 41 - KOLSTØ. PLANERING AV INDUSTRIAREAL - 93/5, 21, 41 - FERDIGATTEST - PLANERING AV INDUSTRIAREAL Petter J. Rasmussen AS EJO 04/01636-024 2020/05/28
I TEK 74/16 - KRAV OM ERSTATNING JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND - FORELØPIG TILBAKEMELDING - HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS AEI04 18/04805-007 2020/05/28
I TEK GRAVESØKNAD - TRONDSVEGEN - LOGGBOK TRONDSVEG 18 T Halleland AS KSU01 20/02359-003 2020/05/28
U TEK 99/61 - LIARVEGEN - VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 99/61 - LIARVEGEN - VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS KHM 20/02753-004 2020/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-196 25 Offl §25 2020/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-197 25 Offl §25 2020/05/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-376 25 Offl §25 2020/05/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-377 25 Offl §25 2020/05/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-378 25 Offl §25 2020/05/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-379 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-403 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-404 25 Offl §25 2020/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - TILBUD SALF 20/01800-031 25 Offl §25 2020/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FORVALTNINGSSJEF - HELSE OG OMSORG - ARBEIDSAVTALE SALF 20/01800-032 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-032 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-033 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-034 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-035 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-036 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-037 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-038 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-039 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-040 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-041 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - AVSLAG BLI01 20/02549-042 25 Offl §25 2020/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - TILBUD MSTA 20/02718-034 25 Offl §25 2020/05/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE MSTA 20/02718-035 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-118 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-119 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-120 25 Offl §25 2020/05/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02868-121 25 Offl §25 2020/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - SØKNAD ANVO 20/03022-015 25 Offl §25 2020/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-006 25 Offl §25 2020/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIERE 100 % - SØKNAD ANVO 20/03088-005 25 Offl §25 2020/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-011 25 Offl §25 2020/05/28
U TEK 8/17 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - GEIR TANGJERD - 8/17 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - VANNMÅLER - GEIR TANGJERD Geir Tangjerd ALS06 20/00856-004 2020/05/28
U TEK 147/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV KRISTIAN LANDE - 147/64 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLAV KRISTIAN LANDE Vassbakk & Stol AS OSG 20/03183-002 2020/05/28
U TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - SVAR - OPPDATERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KLÆHAUGVEGEN 23 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-014 2020/05/28
U TEK TEKNISK PLAN - NYLANDSTOPPEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK NYLANDSTOPPEN 12/175 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/03026-006 2020/05/28
U TEK 79/97 - VISNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 79/97 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Oli Petur Pedersen HAS 20/02694-016 2020/05/28
U TEK 79/97 - VISNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 79/97 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Kjell Schjelderup Netland HAS 20/02694-017 2020/05/28
U TEK 43/112 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MIDBØE, DAVID - SVAR - 43/112 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MIDBØE, DAVID Meglerhuset Rele Karmøy AS BJP01 20/03184-002 2020/05/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/03182-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
U TEK 148/702 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NAUSTVIK, ESPEN VANGLO - SVAR - 148/702 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Espen Vanglo Naustvik BJP01 20/03196-002 2020/05/28
I SEN HAUGALAND NÆRINGSPARK - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND NÆRINGSPARK 19.JUNI Haugaland Næringspark AS PVE01 19/00116-009 2020/05/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 19/00277-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
I TEK TRAFIKKFORHOLDENE/GJENNOMKJØRING I NYLUND, SKUDENESHAVN - ANG. GJENNOMKJØRING I NYLUND, SKUDENESHAVN Atle Westerheim KSU01 16/02067-003 2020/05/28
U TEK 57/252 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - BRUKSENDRING TIL BOLIG - 57/252 - RETUR AV SØKNAD Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KHM 17/00081-006 2020/05/28
U TEK BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY - BEGJÆRING OM FJERNING AV UREGISTRERTE KJØRETØY,GRØNN MERCSEDES V/ KARMSUNDSGATA 21, KOPERVIK Sør-Vest Politidistrikt KSU01 16/04727-013 2020/05/28
U TEK TEKNISK PLAN - ESEBJØRTOPPEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK ESEBJØRTOPPEN 15/565 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/03027-006 2020/05/28
I TEK TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD 48/17 - KJELL REIDAR HILLESLAND - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET - DRENERING 48/17 Landbruksdirektoratet LKS 19/05644-003 2020/05/28
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD JON EGIL FRETTE - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET - DRENERING PÅ EIENDOM 117/7 Landbruksdirektoratet LKS 19/05132-003 2020/05/28
I TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - UTTALELSE VEDR. KULTURMINNER - FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 26.05.2020 Rogaland fylkeskommune AAHO 20/02532-013 2020/05/28
I TEK KLOAKKSANERING - HEIA - RØRINSPEKSJON - VESTRE KARMØYVEG 547 Norva24 Vest AS HANO 20/00940-002 2020/05/28
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - TRAFIKK SIKKERHETS TILTAK ODDEMYRVEIEN Frode Haarr KSU01 17/00247-260 2020/05/28
U TEK 57/541 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/541 - UNDERRETING AV RETTING AV GRENSE Yvonne Brænden XXI 20/02910-004 2020/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02193-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
U TEK 57/541 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/541 - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Ivar Aldeholm XXI 20/02910-005 2020/05/28
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIG LOV OM ENDRING I VALGLOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ORO 20/00178-055 2020/05/28
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-071 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/28
I SKU TEMAPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2021-2024 - INNSPILL TIL TEMAPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Sjur Sivertsen OFL 20/03030-002 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 7 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-303 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 8 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-304 2020/05/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE BYGNES LEGESENTER - JOBBSØKNAD Eline Thormodsen MSTA 17/02087-042 2020/05/28
I TEK MATRIKKELFØRING AV GRUNNERVERV - ROGALAND FYLKESKOMMUNE - KARMØY KOMMUNE - MATRIKKELFØRING AV GRUNNERVERV - ROGALAND FYLKESKOMMUNE Rogaland Fylkeskommune HME 20/03204-001 2020/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01600-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 9 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-305 2020/05/28
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-578 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 10 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-306 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 11 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-307 2020/05/28
U TEK 32/161 - VAJERVEGEN, VIKRA - NYBYGG GARASJE - 32/161 - VAJERVEGEN - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST Eirik Nordbø JKV 14/00024-003 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - BYGGEMØTE 12- REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-308 2020/05/28
I TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - 38/323 OG 38/324 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk XXI 20/02318-016 2020/05/28
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/3 OG 8 TILLEGSAREAL SAK§4-3 64/3 I KARMØY KOMMUNE Hjr Rasmussen Bygg As ALA04 20/00230-026 2020/05/28
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 64/3 OG 8 TILLEGSAREAL SAK§4-3 64/3 I KARMØY KOMMUNE Ånensen Anne Brit ALA04 20/00230-027 2020/05/28
I TEK 15/1688 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - BRUKSENDRING ROM TIL VARIG OPPHOLD - 15/1688 - BLÅBÆRVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - BRUKSENDRING ROM TIL VARIG OPPHOLD Oaland AS IGR 20/03208-001 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ØKONOMIMØTE 1 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Vea Håkon FGE02 13/00434-309 2020/05/28
U TEK ÅRVOLL/PRESTAVEGEN / KLÆHAUGVEGEN - KLOAKKSANERING - ØKONOMIMØTE 2 - REFERAT PRESTAVEGEN KLOAKKSANERING ETAPPE 2 Totlandsmø Sverre FGE02 13/00434-310 2020/05/28
U TEK 57/240 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 57/240 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG I K Gabrielsen KHM 20/02932-005 2020/05/28
U TEK PLAN 2052-1 - DETALJREGULERING FOR SØRBØ, GNR/BNR 4/19 M.FL. - INVITASJON TIL OPPSTARTSMØTE FOR PRIVAT REGULERINGSPLAN - ENDRING AV PLAN 2052 - VEAVÅGEN Petter J. Rasmussen AS AAHO 20/03206-002 2020/05/28
I SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR KRWI 19/07271-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/28
I TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - SLOKKEVANN/BRANNKUMMER Haugaland Brann og Redning IKS OSG 17/01108-166 2020/05/28
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 109/76 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED FOSNAVEGEN Mindaugas Domantas BFH 20/00016-054 2020/05/28
I TEK 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EDVARDSEN, ANNA JAKOBINE - 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EDVARDSEN, ANNA JAKOBINE Anna Jakobine Edvardsen BJP01 20/03211-001 26 Off.l.26 2020/05/28
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 5/368 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - ZIELINSKI ROBERT Radoslaw Robert Zielinski REK 20/00006-100 2020/05/28
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 66/851 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SIMONSEN, HEGE Hege Simonsen REK 20/00006-101 2020/05/28
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KOPERVIK - SØKNAD OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KOPERVIK - DA DE HINDRER UTSIKT Tore Frøyland-Jensen MKR02 20/03212-001 2020/05/28
U TEK GRAVESØKNAD - GULETJØDNVEGEN 82 - SVAR - GRAVESØKNAD - GULETJØDNVEGEN 82 Linda Gundersen for DS Maskin KSU01 20/03047-002 2020/05/28
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 13/04306-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
I TEK 63/5 OG 6 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: GEIR BJELLAND - LEIER: OLAV PEDERSEN - 63/5 OG 6 - AVTALE OM LEIE AV JORD - EIER: GEIR BJELLAND - LEIER: OLAV PEDERSEN Geir Bjelland LKS 20/03214-001 2020/05/28
I TEK 119/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SØRVIK, JAN JARL - 119/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Jan Jarl Sørvik BJP01 20/03215-001 2020/05/28
I TEK 43/190 OG 645 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUUS, MANGOR OG TONE - 43/190 OG 645 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Tone Høines Huus BJP01 20/03216-001 26 Off.l.26 2020/05/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/02888-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
U TEK 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EDVARDSEN, ANNA JAKOBINE - SVAR - 15/342 OG 15/1851 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM EDVARDSEN, ANNA JAKOBINE Anna Jakobine Edvardsen BJP01 20/03211-002 2020/05/28
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/02552-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
I TEK 22/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALAVÅG, OVE KENNETH - 22/26 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KVALAVÅG, OVE KENNETH Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 20/03217-001 2020/05/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 59/259 - BESTILLING AV EIERLISTE OG NABOLISTE Geir Egil Høvring GEL 20/00031-084 2020/05/28
I HSE LEIE AV VEA SANITETSFORENING - BYGNING - AVTALE VEA SANITETSFORENING/KARMØY KOMMUNE Helga Kristine Munkejord CBE02 20/03238-001 2020/05/28
U TEK HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER ZVIAD MAMNIASHVILI - HÅNDTERING OG BRUK AV PLANTEVERNMIDLER - ARBEIDSBEKREFTELSE ZVIAD MAMNIASHVILI Zviad Mamniashvili HHU 20/01620-002 2020/05/28
I TEK 58/63, 127 - NYMATRIKULERING OG SAMMENSLÅING - 58/127 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN (C/O BREDALMENNINGEN) Karmøy Kommune v/Magne Aartun ALA04 20/03218-001 2020/05/28
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-101 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/28
I TEK 58/63, 127 - NYMATRIKULERING OG SAMMENSLÅING - 58/63 OG 58/- - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - KARMØY KOMMUNE Karmøy Kommune v/Magne Aartun ALA04 20/03218-002 2020/05/28
I TEK 74/6 OG 74/36 - YTRALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 74/6 OG 74/36 - YTRALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE John Harald Olsen AMJ 20/03220-001 2020/05/28
I TEK 58/63, 127 - NYMATRIKULERING OG SAMMENSLÅING - 58/63, 127 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN - NYMATRIKULERING Karmøy Kommune v/Magne Aartun ALA04 20/03218-003 2020/05/28
I TEK 58/63, 127 - NYMATRIKULERING OG SAMMENSLÅING - 58/63, 127 - RETTING AV EIENDOMSGRENSER I MATRIKKELEN - NYMATRIKULERING Rogaland Fylkeskommune ALA04 20/03218-004 2020/05/28
I SKU BETALINGSFRITAK - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSFRITAK - BARNEHAGE RHO 20/03224-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/28
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-072 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/28
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-073 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/28
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-074 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/28
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-075 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/28