Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN KOMMUNIKASJON OG OMDØMMEUTVIKLING - SVAR - SAMTYKKE BRUK AV KARMØY KOMMUNES KOMMUNEVÅPEN I LOGO Karmøy Taxisentral AS EJA 12/00313-020 2020/05/26
U TEK KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M SIMONSEN PÅ PLAN 4052 - KALSTØ - KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M SIMONSEN PÅ PLAN 4052 - KALSTØ Fylkesmannen i Rogaland YSL 19/05699-004 2020/05/26
U TEK KLAGE FRA NILS W. KROG PÅ PLAN 4052 - KALSTØ - KLAGE FRA NILS W. KROGH PÅ PLAN 4052 - KALSTØ Fylkesmannen I Rogaland YSL 19/05698-004 2020/05/26
U TEK NYTT LEDNINGSANLEGG - SKUTEBERG - VEA PÅLEGG OM PÅKOBLING OG UTBEDRING AV PRIVATE KLOAKKLEDNINGER - 2/231 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT RUNDHAGEN 13 Frode Kvilhaug MAHA1 16/03514-032 2020/05/26
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - SLETTEERKLÆRING - TINGLYST DOKUMENT 243955 Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-056 2020/05/26
I TEK GODKJENNING AV KOMMUNALE RESSURSER FOR HJELP TIL LAG OG FORENINGER - VEDRØRENDE STØTTE TIL KARMØY RIDESENTER Karmøy kommune MKR02 20/02190-002 2020/05/26
U TEK 147/47 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK 20/2579 - 147/47 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK 20/2579 Tindeland Rør AS ORO01 20/03036-002 2020/05/26
U TEK 148/773- AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING - ALTAN - 148/773- FERDIGATTEST - FASADEENDRING - ALTAN John Hugo Skree EJO 12/02414-006 2020/05/26
U TEK 68/300 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/300 - FERDIGATTEST Espen Pedersen KMY 16/01468-005 2020/05/26
U TEK 15/118 OG 15/188 - ÅKRAVEGEN, ÅKRA - UTVIDELSE AV TERRASSE MED MURER - 15/118 OG 15/188 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST Olav Hauge JKV 15/03894-006 2020/05/26
I TEK 112/2 - KJØP AV TOMT - ANG. KJØP AV TILLEGGSTOMT TIL 112/278 Rune Voreland NILI1 20/03174-001 2020/05/26
I TEK PLAN 3048 - DETALJREGULERING FOR ÅSEBØEN BARNEHAGE - 64/816 MFL. - INNLEVERING PLANFORSLAG - PLANID 3048 Arkitektkontoret BHB AS v/Fågelklo AAHO 19/02243-008 2020/05/26
I SEN SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - REFERAT FRA MØTER I STYRINGSGRUPPEN I SYKKELBYEN HAUGESUND-KARMØY 1.HALVÅR Sykkelbyen Haugesund-Karmøy SILI 12/04378-047 2020/05/26
I SEN SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - REFERAT FRA MØTER I PLANGRUPPEN I SYKKELBYEN HAUGESUND-KARMØY Sykkelbyen Haugesund-Karmøy SILI 12/04378-048 2020/05/26
I SEN SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY - REFERAT FRA MØTER I DRIFTSGRUPPEN I SYKKELBYEN HAUGESUND-KARMØY Sykkelbyen Haugesund-Karmøy SILI 12/04378-046 2020/05/26
I TEK 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 22.05.2020 118/16 - BYGGING AV LANDBRUKSVEG Rogaland fylkeskommune BJP01 20/01808-008 2020/05/26
I TEK 109/103 - FOSNAVEGEN, FOSEN - BYGGETILSYN - 109/103 - REDEGJØRELSE FOR TERRENGENDRING Øyvind Hansen JKV 20/02878-003 2020/05/26
I TEK 147/389 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/389 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Frode Djøseland EJO 13/00984-007 2020/05/26
U TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/03335-024 2020/05/26
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 147/605 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - FORESPØRESL OM MULIG BYGGING AV GARASJE Leif Andre Johannessen Lie JMJ03 17/00073-607 2020/05/26
I TEK 82/40 - HINDERÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG DRIVHUS - 82/40 - SITUASJONSKART - SVAR TIL MERKNAD FRA NABO Helena Krystyna Zebikowicz GTH 20/02708-006 2020/05/26
I TEK 82/40 - HINDERÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG DRIVHUS - 82/40 - MERKNAD TIL NABOVARSEL - IKKE MOTTATT RELEVANT OPPDATERT KART TIL SØKNAD Kåre Bernhard Vikshåland GTH 20/02708-005 2020/05/26
I TEK 82/40 - HINDERÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG DRIVHUS - 82/40 - SVAR TIL MOTTATT SITUASJONSKART FRA SØKER Kåre Bernhard Vikshåland GTH 20/02708-007 2020/05/26
I TEK 38/86 - SANDHOLMEN, SYRE - FASADEENDRING VERKSTEDBYGNING - 38/86 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjetil Skjold JKV 16/02050-004 2020/05/26
I TEK 140/136, TUHAUGVEGEN, OSNES. NYBYGG, CARPORT - 140/136 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rolf Jarle Steinstø EJO 09/00531-009 2020/05/26
U TEK 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG - RAMMETILLATELSE - 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG Helgesen Tekniske Bygg AS KHM 20/01656-009 2020/05/26
I TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - BER OM UTSATT KLAGEFRIST Wegner Advokatfirma AS IGR 19/01647-012 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER (R3) - 119/589 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS MED 3 BOLIGER (R3) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03153-001 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS MED 7 BOLIGER (R1) - 119/589 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS MED 7 BOLIGER (R1) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03154-001 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - NYBYGG 3 ENEBOLIGER I REKKE (E3) - 119/589 - MYKJE - NYBYGG 3 ENEBOLIGER I REKKE (E3) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03155-001 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - NYBYGG 4 ENEBOLIGER I REKKE (E1) - 119/589 - MYKJE - NYBYGG 4 ENEBOLIGER I REKKE (E1) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03161-001 2020/05/26
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - BRANNTEGNING OG FERDIGMELDING RØR Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/03335-025 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - NYBYGG 3 ENEBOLIGER I REKKE (E2) - 119/589 - MYKJE - NYBYGG 3 ENEBOLIGER I REKKE (E2) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03158-001 2020/05/26
U TEK GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 51 - SVAR - GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 51 Bjarne Nesheim Maskin AS KSU01 20/03128-002 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS MED 7 BOLIGER (R2) - 119/589 - MYKJE - NYBYGG REKKEHUS MED 7 BOLIGER (R2) Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03159-001 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - BYGGEMODNING - VEI, VA, FELLESANLEGG, RENOVASJON OG TRAFO - 119/589 - MYKJE - BYGGEMODNING - VEI, VA, FELLESANLEGG, RENOVASJON OG TRAFO Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03160-001 2020/05/26
I TEK 119/589 - MYKJE - NYBYGG PARKERINGSANLEGG MED 2 CARPORTER - 119/589 - MYKJE - NYBYGG PARKERINGSANLEGG MED 2 CARPORTER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS JMJ03 20/03156-001 2020/05/26
U TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-061 2020/05/26
I TEK 47/61 - VIKEVÅGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 47/61 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR ERSTATNINGSBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KHM 20/02729-009 2020/05/26
I SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) Haugesund kemnerkontor EVI1 12/01535-040 2020/05/26
U TEK 147/47 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 147/47 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG Vestlandshus AS JMJ03 20/02579-006 2020/05/26
I SEN KARMØY NÆRINGSFOND - KORRIGERING - INNKALLING I FORBINDELSE MED KARMØY NÆRINGSFONDS GENERALFORSAMLING Validé Haugesundregionen AS PVE01 18/02459-006 2020/05/26
I TEK 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/671 - BEKREFTELSE PÅ TINGLYST RETTIGHET OM VA TRASE OVER 5/670 Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 19/05811-012 2020/05/26
I TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Hjr Rasmussen Bygg AS ALA04 20/03179-001 2020/05/26
I TEK GRAVESØKNAD - KLÆHAUGVEGEN 23 - OPPDATERT ARBEIDSVARSLINGSPLAN - KLÆHAUGVEGEN 23 A & B Andreassen Maskin AS KSU01 19/05275-013 2020/05/26
U TEK 85/28 - UTVIK - FLYTTING AV FLYTEBRYGGER OG ETABLERING AV BØLGEDEMPER - 85/28 - FERDIGATTEST - FLYTTING AV FLYTEBRYGGER OG ETABLERING AV BØLGEDEMPER Karmsund Abr Eiendom AS EJO 13/00906-008 2020/05/26
I TEK GRAVESØKNAD - TRODLASKARVEGEN OG GRØDHEIMVEGEN - GRAVESØKNAD - TRODLASKARVEGEN - GRØDHEIMVEGEN Vea Energi V/linda Gundersen OSG 20/03170-001 2020/05/26
I TEK 148/605 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG TERRASSE - 148/605 - MOTTATT MANGLER, NABOVARSEL, TEGNINGER OG SITUASJONSKART - ØNSKER HJELP I FORBINDELSE MED MANGLER Tina Vuong EDH 20/03025-004 2020/05/26
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - ANG. RETTELSER I PLAN 2114 PDS gruppen AAHO 18/00168-065 2020/05/26
U TEK 148/311 - NORHEIM, FASADEENDRING - 148/311 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING Torbjørn Eidhammer EJO 12/03379-006 2020/05/26
I TEK GRAVESØKNAD - GAMLE SYREVEGEN 109 - GRAVESØKNAD - GAMLE SYREVEGEN 109 Vea Energi V/linda Gundersen OSG 20/03172-001 2020/05/26
U TEK 85/83 - UTVIK - UTLEGGING AV BØLGEBRYTERE - 85/83 - FERDIGATTEST - UTLEGGING AV BØLGEBRYTERE Eiendomsselskapet Lindheim AS EJO 14/04079-013 2020/05/26
I SKU SPILLEMIDLER 2016-2020 - SVAR FRA KULTURDEPARTEMENTET OM NEDLEGGELSE AV ENKELTE ANLEGG I ÅKRA IDRETTSPARK Kulturdepartementet OFL 16/00248-409 2020/05/26
I HSE INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 - 2020 - BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD - REF.: 15114799 10229/20-206 Sør-Vest Politidistrikt GAB 18/00351-075 2020/05/26
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS VED FLYTTING PFA 18/05115-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-091 25 Offl §25 2020/05/26
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-092 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-252 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-253 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07191-127 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TØKJEMYRVEGEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07191-128 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-364 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-365 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-366 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-367 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-368 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-369 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-370 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-371 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-372 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-373 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-374 25 Offl §25 2020/05/26
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-375 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - BEKREFTELSE ANVO 20/00229-006 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - BEKREFTELSE ANVO 20/00229-007 25 Offl §25 2020/05/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-395 25 Offl §25 2020/05/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-396 25 Offl §25 2020/05/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-397 25 Offl §25 2020/05/26
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-398 25 Offl §25 2020/05/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-016 25 Offl §25 2020/05/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-017 25 Offl §25 2020/05/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-018 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-061 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-062 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-063 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-064 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-065 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-066 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-067 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-068 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-069 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-070 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-071 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - TILBUD ANVO 20/02717-072 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02717-073 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-074 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-075 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-076 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-077 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-078 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-079 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-080 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-081 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-082 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-083 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-084 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-085 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-086 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - AVSLAG ANVO 20/02717-087 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02719-005 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-013 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - INTERVJU GLS 20/02905-014 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-015 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-016 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-017 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-018 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - INTERVJU GLS 20/02905-019 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-020 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-021 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-022 25 Offl §25 2020/05/26
U SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - BEKREFTELSE GLS 20/02905-023 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-029 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-030 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-031 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-032 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-033 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-034 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-035 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-036 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-037 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-038 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-039 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-040 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-041 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-042 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-043 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-044 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-045 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-046 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-047 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-048 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-049 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-050 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-051 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-052 25 Offl §25 2020/05/26
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02907-053 25 Offl §25 2020/05/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-010 25 Offl §25 2020/05/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-011 25 Offl §25 2020/05/26
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-012 25 Offl §25 2020/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - SØKNAD ANVO 20/03022-011 25 Offl §25 2020/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-007 25 Offl §25 2020/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-008 25 Offl §25 2020/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-009 25 Offl §25 2020/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-005 25 Offl §25 2020/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-006 25 Offl §25 2020/05/26
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-007 25 Offl §25 2020/05/26
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Kolnes Idrettslag JAH 20/00039-162 2020/05/26
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 42/184 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED STORAMYR, SKUDENESHAVN Storamyr 17 AS BFH 20/00016-052 2020/05/26
U TEK 147/389 - SKUGGABERGVEGEN, MOKSHEIM - TILBYGG ENEBOLIG - 147/389 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Frode Djøseland EJO 13/00984-008 2020/05/26
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 Karmøy Badmintonklubb JAH 20/00039-163 2020/05/26
I TEK 82/40 - HINDERÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG DRIVHUS - 82/40 - HINDERÅKERVEGEN, HINDERÅKER - NYBYGG DRIVHUS Helena Krystyna Zebikowicz GTH 20/02708-004 2020/05/26
U TEK 5/60 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK: - 5/60 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK: Rørlegger Haraldseid AS ORO01 20/03142-002 2020/05/26
I TEK 147/650, MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. FASADEENDRING -FORLENGESLE AV ALTAN I DEL AV REKKEHUS - 147/650 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kate Marie Åsheim EJO 12/03635-007 2020/05/26
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/02950-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
U TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST North Ark AS JKV 18/04817-019 2020/05/26
U TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - 47/549 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA Bt Byggtjenester AS EJO 19/05011-013 2020/05/26
I TEK 133/146 - FEØY- NYBYGG NAUST - 133/146 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ellen Kristine Svendsen KMY 17/02199-009 2020/05/26
U TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - UTSATT KLAGEFRIST Eskild Kvala AS IGR 19/01647-011 2020/05/26
I TEK 148/75 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 148/75 - MOTTATT MANGER, KART OG ERKLÆRING Hans Dankertsen EDH 20/02876-004 2020/05/26
U TEK 64/990 - LYNGVEGEN, STANGALAND - BYGGETILSYN - SVAR - 64/990 - KLAGE PÅ BYGGEPLANER - MUR OG BRUK AV UTKJØRSEL Kari Elin Austbø KMY 20/03003-002 2020/05/26
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - ØYAVEGEN - GNR. 15 OG BNR. 115 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02716-012 2020/05/26
U TEK 13/143 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 13/143 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG I K Gabrielsen IGR 20/03124-002 2020/05/26
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 20/03150-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
U TEK 8/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MADSEN, PER OVE - SVAR - 8/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Wegner Advokatfirma AS BJP01 20/03144-002 2020/05/26
U TEK 73/5 - SUNDVEGEN, SUND, TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV EKSISTERENDE INNGANG - SAK TIL UTTALE - 73/5 - SUNDVEGEN, SUND, TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV EKSISTERENDE INNGANG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv EDH 20/02895-003 2020/05/26
U TEK 5/683 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 11 - 5/683 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 11 Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04587-010 2020/05/26
U TEK 147/650, MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. FASADEENDRING -FORLENGESLE AV ALTAN I DEL AV REKKEHUS - 147/650, FERDIGATTEST - FASADEENDRING -FORLENGESLE AV ALTAN I DEL AV REKKEHUS Kate Marie Åsheim EJO 12/03635-008 2020/05/26
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
U TEK 140/136, TUHAUGVEGEN, OSNES. NYBYGG, CARPORT - 140/136, FERDIGATTEST - NYBYGG, CARPORT Rolf Jarle Steinstø EJO 09/00531-010 2020/05/26
I TEK 21/17 - STAVAVEGEN, STAVA - TILBYGG DRIFTSBYGNING - 21/17 - STAVAVEGEN, STAVA - TILBYGG DRIFTSBYGNING Sven Tore Jakobsen GTH 20/03151-001 2020/05/26
U TEK 139/29 - TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING OG NYBYGG VÅNINGSHUS - 139/29 - FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG VÅNINGSHUS Sevland Bunyan Arkitekter AS EJO 12/00694-035 2020/05/26
I TEK 109/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJØRHOVDE, BJØRN SIGURD TJELLE - 109/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJØRHOVDE, BJØRN SIGURD TJELLE Bjørn Sigurd Tjelle Bjørhovde BJP01 20/03152-001 26 Off.l.26 2020/05/26
I TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING ENEBOLIG , VERANDA/BALKONG - 17/108 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON Greg Ronald Grindhaug EDH 20/03092-006 2020/05/26
I TEK 102/229 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 102/229 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT Aase & Svendsen AS NILI1 20/02582-004 2020/05/26
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGE I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
I TEK PLAN 3048 - DETALJREGULERING FOR ÅSEBØEN BARNEHAGE - 64/816 MFL. - INNLEVERING PLANFORSLAG - PLANID 3048 Arkitektkontoret BHB AS v/Fågelklo AAHO 19/02243-009 2020/05/26
I TEK 15/1001 - STONGVEGEN, ÅKRA, NYBYGG FRITTLIGGENDE GARASJE - 15/1001 - STONGVEGEN, ÅKRA, NYBYGG FRITTLIGGENDE GARASJE Hans Eivind Einarsen GTH 20/03157-001 2020/05/26
U TEK 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG Jan Åge Gjerde EDH 20/03114-003 2020/05/26
I TEK 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG - 109/13 - UNDERTEGNET AVTALE - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG Fosen Bygdelag NILI1 20/02193-006 2020/05/26
U SEN IT-AVTALER/LISENSER - OPPSIGELSE AV ASP AVTALE FOR HMSVISJON Aspector Thincom AS RAW 12/00126-162 2020/05/26
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING KLEGEBEHANDLING Karmøy Kommune GTH 19/05267-017 2020/05/26
U TEK 149/463 - RAGLAMYR - NÆRINGSTOMT - 149/463 - KJØP AV NÆRINGSTOMT Stølsmyr Eiendom AS NILI1 20/02998-002 2020/05/26
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 1/37 OG 1/216 - BESTILLING AV NABOLISTE - FRADELING Tomas Mørch GEL 20/00031-081 2020/05/26
I TEK 15/2463 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - 15/2463 - KLAGEFRIST SEKSJONERING Naustaberg AS HAS 20/02236-004 2020/05/26
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 02.06.2020 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 02.06.2020 Svein Andreas Næsse MSA 20/03162-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/26
I TEK 68/280 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMUR - 68/280 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Advokat Jens Otto Haugland JMJ03 20/03118-003 2020/05/26
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/03168-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
U SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - AVTALE - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER Veldes Malerservice AS TES02 20/01907-014 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/26
U TEK 109/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJØRHOVDE, BJØRN SIGURD TJELLE - SVAR - 109/27 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM BJØRHOVDE, BJØRN SIGURD TJELLE Bjørn Sigurd Tjelle Bjørhovde BJP01 20/03152-002 2020/05/26
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/01562-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
I TEK 86/230 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORWEGIAN HERRING QUEEN AS - 86/230 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NORWEGIAN HERRING QUEEN AS Deloitte Advokatfirma AS BJP01 20/03171-001 2020/05/26
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01953-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 20/03150-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
I TEK 25/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, MORTEN - 25/9 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, MORTEN Advokat Didrik Brun Ferkingstad BJP01 20/03173-001 2020/05/26
U TEK YTRALAND - UTSKIFTNING AV KOMMUNAL VANNKUM - YTRALAND - UTSKIFTNING AV KOMMUNAL VANNKUM Jostein Johannessen ETS 20/02575-001 2020/05/26
I TEK 21/72 OG 21/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VARNE, SIGBJØRN - 21/72 OG 21/24 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VARNE, SIGBJØRN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesu BJP01 20/03175-001 2020/05/26
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - GJENÅPNING AV SERVERINGSSTEDER SOM IKKE SERVERER MAT Skudenes Bryggeri AS EVI1 20/02192-032 2020/05/26
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 69/63, M.FL - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING OG MLD OM AVSLUTTET SAK STD:18/4837 Tone Karin Hollevik ALA04 19/05411-081 2020/05/26
U TEK SJEKK OG KONTROLL AV FETTUTSKILLERE - SJEKK OG KONTROLL AV FETTUTSKILLERE Rimtang Gatekjøkken/salgsbod Thaimat Svein Hodne ETS 20/03074-001 2020/05/26
I TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - EIER 1/4 AV GNR. 44 BNR. 5, 6, 7 GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Sofie Louise Christiansen MAAA1 19/02746-035 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
U SEN PROSJEKTER - FOLKEHELSE - RAPPORTERING PÅ MOTTATTE LØNNSMIDLER TIL STILLING SOM SLT-KOORDINATOR Konfliktrådet v/ Kompetansesenter for kriminalitetsforebyggi SMA01 13/00440-065 2020/05/26
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 69/63 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER AVSLUTTET SAK INFO OM SAMMENSLÅING STD:18/4837 ROGFK Samferdselsavdelingen v/ Anette Tronstad ALA04 19/05411-082 2020/05/26
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING SUME 18/04336-577 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/26
U TEK 123/194 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG BOLIG - CARPORT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 123/194 - TJØRNAHAUGVEGEN, SNIK - TILBYGG BOLIG - CARPORT Glenn Ørjan Johannessen EDH 20/03105-002 2020/05/26
I TEK 25/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, SVEIN JARLE - 25/170 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM LANGÅKER, SVEIN JARLE Svein Jarle Langåker BJP01 20/03177-001 26 Off.l.26 2020/05/26
I TEK 102/229 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AASE & SVENDSEN AS - 102/229 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM AASE & SVENDSEN AS Aase & Svendsen AS BJP01 20/03178-001 2020/05/26
U TEK 113/3 - DØLE - DELING AV GRUNNEIENDOM - AREALOVERFØRING STD: 15/4706 - 113/3 - AREALOVERFØRING - SAKEN SATT SOM UTGÅTT STD: 15/4706 Statens vegvesen - Region vest v/ Ingunn Hauge ALA04 17/00285-005 2020/05/26
U TEK 11/173 - MANNES - TILBYGG - SVAR - 11/173 - MANNES - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR GARASJE/CARPORT Ivar Sustad Eriksen IGR 20/02971-003 2020/05/26
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-070 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/26