Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 133/3 - SØRØYVEGEN, FEØY - NYBYGG UTSRTYRSHYTTE OG MAST FOR MOBILTELEFONI - SAK TIL UTTALE - 133/3 - SØRØYVEGEN, FEØY - NYBYGG UTSRTYRSHYTTE OG MAST FOR MOBILTELEFONI Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/02991-004 2020/05/25
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - FORDELING AV STATENS TILTAKSPAKKE TIL DIGITAL FORMIDLING I BIBLIOTEK UNDER KORONAKRISEN Rogaland fylkeskommune HMU02 20/02301-019 2020/05/25
I SEN REGNSKAPSSAKER - GENERELT - KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2019 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 12/02358-037 2020/05/25
I SEN REGNSKAPSSAKER - GENERELT - UTTALELSE TIL KARMØY VANNVERKS REGNSKAP 2019 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 12/02358-036 2020/05/25
I SEN ENDRINGER I KOMMUNELOVEN M.M. - REGLEMENT FOR KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET - ENDRINGER ETTER NY KOMMUNELOV Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 13/02466-016 2020/05/25
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET - HØRING AV SØKNADER - 18.05.2020 BORGAREDALEN MILJØPARK Fiskeridirektoratet MAHA2 12/00680-091 2020/05/25
I TEK 109/1 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HANSEN BYGGESAK 20/2734 - 109/1 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HANSEN BYGGESAK 20/2734 Hervik Rør AS ORO01 20/03137-001 2020/05/25
I TEK 74/16 - KRAV OM ERSTATNING JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND - INNSYNSBEGJÆRING FOR SAK TIL KONTROLLUTVALGET VEDR PÅGÅENDE SAK OM VEDERLAGSKRAV JORDSKIFTESAK 1210-2015-0001 OG 1210-2013-0050 - GNR. 74, YTRALAND Wenche Ytreland MAH 18/04805-006 2020/05/25
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - (KOPIMOTTAKER) OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN - KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet GTH 19/01386-031 2020/05/25
I TEK 91/1 - MIDLERTIDIG KONSESJON ETTER HUSDYRKONSESJONFORSKRIFTEN § 9B UTVIK, ASBJØRN - 91/1 - VEDTAK OM MIDLERTIDIG KONSESJON FOR UTRANGERING AV AVLSPURKER UTVIK, ASBJØRN Fylkesmannen i Rogaland LKS 20/02457-003 2020/05/25
I TEK 43/486 - HØYNES - FORHÅNDSKONFERANSE - 43/486 - HØYNES - BESTILLING AV FORHÅNDSKONFERANSE Omega Areal AS KIS 20/03138-001 2020/05/25
I TEK 15/120 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING NAUST OG BOLIG - NYBYGG ENEBOLIG MED KAI OG MURER - 15/120 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hellvik Hus Karmøy AS JKV 17/03335-023 2020/05/25
U TEK 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/00806-012 2020/05/25
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR SPANNATOPPEN 27 - BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01825-003 2020/05/25
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR SPANNATOPPEN 29 - BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01825-004 2020/05/25
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR SPANNATOPPEN 31 - BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01825-005 2020/05/25
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-1 (1-3) - BYGGESAK 18/5607 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR SPANNATOPPEN 31 BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01825-006 2020/05/25
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR SPANNATOPPEN 35 - BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01826-005 2020/05/25
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR SPANNATOPPEN 33 - BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01826-006 2020/05/25
U TEK 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, FASADEENDRING ENEBOLIG Brit Sølvi Langelandsvik KHM 20/03012-002 2020/05/25
I TEK 149/489 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BLOCK WATNE BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 - 149/489 - FERDIGMELDING RØR SPANNATOPPEN 37 - BK04-2 (4-6) - BYGGESAK 18/5608 Birkeland Maskinentreprenør AS ALS06 19/01826-007 2020/05/25
I TEK 148/888 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: NETLAND BYGGESAK: 16/3338 - 148/888 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 16/3338 Comfort Karmøy AS ALS06 16/03411-003 2020/05/25
I TEK 85/28 - UTVIK - FLYTTING AV FLYTEBRYGGER OG ETABLERING AV BØLGEDEMPER - 85/28 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Karmsund Abr Eiendom AS EJO 13/00906-007 2020/05/25
I TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/161 - SVAR PÅ UFULLSTENDIG SØKNAD - UTOMHUSPLAN SOM VISER PARKERING OG AREAL FOR UTEOPPHOLD PÅ TOMT Holon Haugesund AS IGR 17/04391-025 2020/05/25
I TEK 64/1193 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - LEVEGG - 64/1193 - STANGALANDSTØLEN, STANGALAND - LEVEGG Torstein Knutsen KHM 20/03143-001 2020/05/25
I TEK 85/83 - UTVIK - UTLEGGING AV BØLGEBRYTERE - 85/83 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eiendomsselskapet Lindheim AS EJO 14/04079-012 2020/05/25
U TEK 5/559 - SLETTATUNET ,VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/559 - SLETTATUNET ,VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Torstein Dankel og Ingebjørg H Stavenjord KHM 20/02978-003 2020/05/25
I TEK 148/311 - NORHEIM, FASADEENDRING - 148/311 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Torbjørn Eidhammer EJO 12/03379-005 2020/05/25
U TEK 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/02484-006 2020/05/25
I TEK 147/344 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE - 147/344 - MOTTATT MANGLER - SØKNAD OM DISPENSASJON OG SITUASJONSKART Stian Eriksson EDH 20/03064-003 2020/05/25
I TEK 59/41 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - FASADEENDRING, TILBYGG OG OMBYGGING BOLIG - 59/41 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Håkonsen Bygg AS KMY 20/01688-004 2020/05/25
I SEN SKUDENES BRYGGERI AS - SALGSBEVILLING - SØKNAD OM FORTSETTELSE AV HJEMLEVERING SKUDENES BRYGGERI AS Skudenes Bryggeri AS EVI1 15/04320-020 2020/05/25
I TEK 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG - 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - NY SØKNAD - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG Rune Olsen IGR 20/02963-003 2020/05/25
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST North Ark AS JKV 18/04817-018 2020/05/25
I TEK 149/453 - SEKSJ. 62 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE - 149/453 - SEKSJ. 62 - SPANNALIA, SPANNE - INNGLASSING AV TERRASSE Glass & Låsservice Haugesund AS IGR 20/03148-001 2020/05/25
U TEK PLAN 3035-2 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - ENDRING AV INNKJØRSEL - 64/8, 64/429 - GODKJENT 22.05.20 - ANNONSE - PLAN 3035-2 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - ENDRING AV INNKJØRSEL - 64/8, 64/429 - KK-nettside / Karmøynytt AAHO 20/02795-005 2020/05/25
U TEK 12/78 - SEVLAND, MIDLERTIDIG PLASSERING AV BOLIGBRAKKE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 12/78 - SEVLAND, MIDLERTIDIG PLASSERING AV BOLIGBRAKKE Gabriel Reidar Garvik EDH 20/01463-007 2020/05/25
I TEK 5/683 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 11 - 5/683 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04587-008 2020/05/25
I TEK 78/5 - HAUGESUND LUFTHAVN,STOKDAL. OPPFØRING AV BRAKKERIGG - 78/5 - REDGJØRELSE FOR BRAKKERIGG Omega Areal AS KMY 08/02965-015 2020/05/25
I TEK 5/683 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 11 - 5/683 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04587-009 2020/05/25
I TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - 47/549 - GJENNOMFØRINGSPLAN Bt Byggtjenester AS EJO 19/05011-012 2020/05/25
I TEK 68/280 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINGSMUR - 68/280 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - NYBYGG GARASJE OG FORSTØTNINSMUR Paul Arne Paulsen JMJ03 20/03118-002 2020/05/25
I TEK 5/60 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK: - 5/60 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK: Rørlegger Haraldseid AS ORO01 20/03142-001 2020/05/25
I TEK 43/287 - LOSVEGEN, HØYNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 43/287 - MOTTATT MANGLER - KOMMENTAR TIL MERKAD FRA NABO OG SØKNAD OM DISPNESASJON Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 20/02921-004 2020/05/25
I TEK 139/29 - TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING OG NYBYGG VÅNINGSHUS - 139/29 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sevland Bunyan Arkitekter AS EJO 12/00694-034 2020/05/25
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE CHAO THAI Chao - Thai Chommanee Kaewkla LYK 12/00224-143 2020/05/25
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE SAWASDEE THAI MAT Sawasdee Thai Mat Butsaba Drivenes LYK 12/00224-142 2020/05/25
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 42/88 - FJERNING AV OLJETANK Torsen Services V/ Sten Elias Torsen PEID 14/03191-137 2020/05/25
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 85/197 - FJERNING AV OLJETANK Torsen Services V/ Sten Elias Torsen PEID 14/03191-138 2020/05/25
I TEK 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG - 2/396 - SKUTEBERGVEGEN, SÆVIK - PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/03145-001 2020/05/25
I TEK 64/234 - STANGALAND - BYGGETILSYN - 64/234 - ULOVLIG BYGGING VED GRENSE OG STENGING AV OFFENTLIG SYKKEL OG GANGSTI Haldis Torhild Rusten Lilleaas KMY 20/03147-001 2020/05/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-015 25 Offl §25 2020/05/25
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-009 25 Offl §25 2020/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-006 25 Offl §25 2020/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIERE 100 % - SØKNAD ANVO 20/03088-003 25 Offl §25 2020/05/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-004 25 Offl §25 2020/05/25
I TEK 148/888 - NORHEIM - NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 148/888 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Odd Hansen AS KMY 16/03338-009 2020/05/25
U TEK 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FYLLING OG MUR - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FYLLING OG MUR Karen Clausen Haavik IGR 20/03035-002 2020/05/25
U TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG - 16/237 - MEDHAUGVEGEN- MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG VÅNINGSHUS, TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS IGR 20/02157-010 2020/05/25
U SKU BETALINGSFRITAK - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON FORELDREBETALING RHO 20/03126-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/25
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 12/00773-278 2020/05/25
U TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2289 - MYRSTIEN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS GTH 19/05766-016 2020/05/25
U TEK 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 21/17 - STAVAGARDEN- MELDING OM POLITISK VEDTAK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS GTH 19/06723-013 2020/05/25
U HSE GENERELL HENVENDELSE - HELSE OG OMSORG - SVAR - SPØRSMÅL VEDRØRENDE HJEMMESYKEPLEIE OG PRAKTISK HJELP I KOMMUNALE OMSORGSBOLIGER Oddmund Paulsen AIS 20/03110-002 2020/05/25
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Kirketunet Barnehage RHO 12/00773-279 2020/05/25
U TEK 84/44 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - TILBYGG BOLIG - OVERBYGG TERRASSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 84/44 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - TILBYGG BOLIG - OVERBYGG TERRASSE Halvor Eilerås EDH 20/03061-003 2020/05/25
U SEN RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - FORLENGELSE AV AVTALE VA/VVS-MATERIELL Ahlsell Norge AS TES02 16/03134-017 2020/05/25
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 20/03121-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/25
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - SIGNERT AVTALE - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-063 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/25
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - SIGNERT AVTALE - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norconsult AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-064 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/25
U TEK 17/106 - SOLHAUG, ÅDLAND - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 17/106 - SOLHAUG, ÅDLAND - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Boligleverandøren Karmøy AS IGR 20/03033-002 2020/05/25
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 58/219 - FORESPØRSEL OM KOSTNAD OG MULIGHET FOR BRUKSENDRING TIL KAFÈ I KJELLER Håkon Kallevik KIS 17/00073-606 2020/05/25
U TEK 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FYLLING OG MUR - SAK TIL UTTALE - 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FYLLING OG MUR Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 20/03035-003 2020/05/25
U TEK 149/536 OG 149/544 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ORSTAD INVESTERING AS - 149/536 OG 149/544 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER ORSTAD INVESTERING AS Orstad Investering AS MAH 20/02949-003 2020/05/25
U TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING ENEBOLIG , VERANDA/BALKONG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING ENEBOLIG , VERANDA/BALKONG Greg Ronald Grindhaug EDH 20/03092-004 2020/05/25
U TEK RAMMEAVTALE - VA/VVS-MATERIELL - ENDRINGSBILAG - 16/3134 RAMMEAVTALE PÅ VA/VVS MATERIELL Ahlsell Norge AS (hovedenhet) TES02 16/03134-018 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/25
U TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING ENEBOLIG , VERANDA/BALKONG - 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING ENEBOLIG , VERANDA/BALKONG Greg Ronald Grindhaug EDH 20/03092-005 2020/05/25
U TEK 2/432 - HELLESØY, SÆVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 2/432 - HELLESØY, SÆVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 20/02995-002 2020/05/25
I TEK 15/120 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG TILTAKSHAVER: GRINDHAUG BYGGESAK: 17/3335 - 15/120 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/3335 S O Lund AS ALS06 17/03408-003 2020/05/25
U TEK 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG HAGESTUE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG HAGESTUE Per Ejnar Thomsen EDH 20/03127-002 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Sjøen Lars Arvid HAS 20/02563-009 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Risvik Thomas Magne HAS 20/02563-010 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Risvik Egil Reidar HAS 20/02563-011 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Støle Jenny Olivia HAS 20/02563-012 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Tordis Berntine HAS 20/02563-013 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Fosen Magnhild Johanne HAS 20/02563-014 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Henry Ian Anthony HAS 20/02563-015 2020/05/25
U TEK 141/40 OG 141/85 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/40 I KARMØY KOMMUNE Helgeland Kari HAS 20/02563-016 2020/05/25
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Stokkastrand Leikarrings Dansegruppe For Funksjonshemmede JAH 20/00039-159 2020/05/25
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Karmøy Helsesportlag JAH 20/00039-160 2020/05/25
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Haugesund turistforening v/ Audhild Lillian Sannes JAH 20/00039-161 2020/05/25
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 20/00115-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/25
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ANNA 20/03133-002 24 Offl.§24 2020/05/25
I TEK 8/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MADSEN, PER OVE - 8/65 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Wegner Advokatfirma AS BJP01 20/03144-001 2020/05/25
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ANNA 20/03130-002 24 Offl.§24 2020/05/25
U SEN 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - MELDING 2/435,436 SAMT ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD: 19/2541 Kartverket - Tinglysingen REK 20/02321-052 26 Off.l.26 2020/05/25
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/03136-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/25
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNALE NÆRMILJØMIDLER Snurrevarden Gård Kaldheim REDA 20/01301-017 2020/05/25
I TEK 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RIVING MUR, OPPSETTING AV STAKITTGJERDE - 57/267 - KIRKEVEGEN, SKUDENESHAVN - RIVING MUR, OPPSETTING AV STAKITTGJERDE Sandve Trelast AS KHM 20/03146-001 2020/05/25
U TEK 102/229 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 102/229 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT Aase & Svendsen AS NILI1 20/02582-003 2020/05/25
U TEK KAPASITETSTESTER VANNMODELL - 43/486 - BEREGNING AV POTENSJELL VANNMENGDE TILGJENGELIG TIL BRANNSLUKKING Stian Ekre Wang OSG 17/01108-165 2020/05/25
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD OM NÆRMILJØMIDLER Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening REDA 20/01301-018 2020/05/25
I TEK 25/7 - RØRLEGGERMELDING UTSLIPPSTILLATELSE/NYBYGG - TILTAKSHAVER: LANGÅKER BYGGESAK: 18/4817 - UTSLIPPSSAK: 19/2703 - 25/7 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/4817 - UTSLIPPSSAK: 19/2703 S O Lund AS ALS06 19/02702-003 2020/05/25
U TEK 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG - 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG Fosen Bygdelag NILI1 20/02193-005 2020/05/25
U SEN 15/2463 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - MELDING/SEKSJONERING 15/2463. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen REK 20/02236-003 2020/05/25
U TEK 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE - 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE I K Gabrielsen IGR 20/01943-006 2020/05/25
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/25
U TEK 12/103 - MANNESVEGEN, SEVLAND - RIVING EKSITERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 12/103 - MANNESVEGEN, SEVLAND - RIVING EKSITERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 20/03055-003 2020/05/25
U TEK 12/103 - MANNESVEGEN, SEVLAND - RIVING EKSITERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 12/103 - MANNESVEGEN, SEVLAND - RIVING EKSITERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG Fylkesmannen I Rogaland IGR 20/03055-004 2020/05/25
I TEK 5/65, 5/685, 5/683, 5/684 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 11-13 - BYGGESAK 18/4587 , 18/4588 OG 18/4589 - 5/683 - FERDIGMELDING RØR BYGG: 11- BYGGESAK 18/4587 Hage & Maskin AS ORO01 19/00744-005 2020/05/25