Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - BER OM SVAR - UTSLIPP AV FETT HUSØY Fylkesmannen I Rogaland PEID 18/01519-059 2020/05/24
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - TRAFIKK SIKKERHETS TILTAK ODDEMYRVEIEN Frode Haarr HPE 17/00247-259 2020/05/24
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - E134 AVALDSNES - ULOVLIG OPPMERKING PÅ GANG- OG SYKKELVEG Statens vegvesen HPE 20/01588-015 2020/05/24
I TEK TEKNISK PLAN FOR OPPARBEIDING AV FORTAU - NYLANDGÅRDEN, ÅKREHAMN - OVERTAKELSESPROTOKOLL Skude Bygg Eiendom AS MGR01 17/03675-012 2020/05/24
I SKU BETALINGSFRITAK - BARNEHAGE - SØKNAD OM REFUSJON FORELDREBETALING RHO 20/03126-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/24
I TEK 99/3 - GODKJENNNING AV PLAN FOR NYDYRKING - SØKNAD OM OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Christian Ersland Vestbø HHU 20/03122-001 2020/05/24
I SKU INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - SVAR - KARTLEGGING ØNSKE OM BRUK AV KOMMUNALE IDRETTSHALLER Sportsklubben Nord OFL 12/04125-057 2020/05/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/03136-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01953-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01953-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/24
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01953-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/24
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-019 25 Offl §25 2020/05/24
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/03135-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/24
I SKU REFUSJONSKRAV ELEVER 2019/20 - REFUSJONSKRAV VÅR 2020 SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/24