Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - TAKSERING FOR EIENDOMSSKATT FRA ÅR 2020 NÆRINGSEIENDOM Marit Samuelsen MSA 18/00413-044 2020/05/22
U TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - DEL AV 148/941 - GODKJENT 11.5.2020 - ANNONSE - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 H-avis / Karmøynytt / KK-nettside YSL 16/02867-029 2020/05/22
U TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - DEL AV 148/941 - GODKJENT 11.5.2020 - GODKJENT PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 Cowi AS YSL 16/02867-030 2020/05/22
U TEK PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - DEL AV 148/941 - GODKJENT 11.5.2020 - GODKJENT PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV. 831, HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN - 148/941 HAUTRA EIENDOM AS YSL 16/02867-031 2020/05/22
U TEK PLAN 3035-2 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - ENDRING AV INNKJØRSEL - 64/8, 64/429 - GODKJENT 22.05.20 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 3035-2 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - ENDRING AV INNKJØRSEL - 64/8, 64/429 - Karmøy kommune - eiendom v/Jan A Sandvik AAHO 20/02795-004 2020/05/22
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/03129-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/22
I SEN KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG - PROTOKOLL - KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG 13.05.20 Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 12/00652-251 2020/05/22
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - VEAVÅGEN BRYGGE - ETTERSENDELSE PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-063 2020/05/22
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - JUSTERT SOSI PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-064 2020/05/22
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - TILBAKEMELDING - HENVENDELSE TIL KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET OM SKOLESAK SWI 18/01685-107 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/22
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ANNA 20/03130-001 24 Offl.§24 2020/05/22
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/03131-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/22
I TEK FORSØPLING - FORSØPLING AV DERES OMRÅDE FOSEN (VED ANLEGGET/GASSLEDNING -TUNNELER) Lars Arne Simonsen PEID 17/02890-010 2020/05/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 27/267 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Sandve Trelast AS NILI1 20/00006-097 2020/05/22
I TEK 91/1 - SPREDEAREAL - SØKNAD OM GODKJENNING AV SPREDEAREAL FOR HUSDYRGJØDSEL Ola Asbjørn Utvik LKS 20/03100-001 2020/05/22
I TEK 66/759 OG 66/888 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 66/759 - SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - MANGLER TIL KRAV Rogaland Fylkeskommune ALA04 20/03029-003 2020/05/22
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING AV UTVIKLINGSPLAN FOR ROGALAND - REGIONAL PLANSTRATEGI 2021-2024 Rogaland Fylkeskommune EIST 20/00178-050 2020/05/22
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM HYTTERENOVASJON FOR BOLIG ANNA 20/03133-001 24 Offl.§24 2020/05/22
I TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - VARSEL OM PLANARBEID. PLAN NR. 319-29 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM, TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG. Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-010 2020/05/22
I TEK HJORTEVILT 2012-2020 - SLUTTRAPPORT - UTTAK AV RÅDYR TIL FORSKNINGSFORMÅL Veterinærinstituttet PCH01 12/00288-169 2020/05/22
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - VURDERING NATURMANGFOLD OG VANNMILJØ Asplan Viak AS BHA02 17/04178-041 2020/05/22
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Steinarskogen Fus Barnehage AS RHO 12/00773-277 2020/05/22
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 64/1193 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Torstein Knutsen NILI1 20/00006-098 2020/05/22
U TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - TEKNISK GODKJENNING BJØRNÅSVEGEN Cowi AS BTH04 20/02555-008 2020/05/22
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-018 25 Offl §25 2020/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-023 25 Offl §25 2020/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-024 25 Offl §25 2020/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-025 25 Offl §25 2020/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-026 25 Offl §25 2020/05/22
I HSE REKRUTTERINGSSAK KOGNITIV TERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/02960-003 25 Offl §25 2020/05/22
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-007 25 Offl §25 2020/05/22
U TEK 109/1 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING 3 BYGG OG DRIFTSBYGNING, REHABILITERING AV REDSKAPSHUS, NYBYGG BOLIG OG DRIFTSBYGNING - SAK TIL UTTALE - 109/1 - FOSNAVEGEN, FOSEN - RIVING 3 BYGG OG DRIFTSBYGNING, REHABILITERING AV REDSKAPSHUS, NYBYGG BOLIG OG DRI Rogaland fylkeskommune JMJ03 20/02734-010 2020/05/22
U TEK 142/765 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEN HAGEN - 142/765 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - LEDNINGSBRUDD - SVEN HAGEN Sven Hagen ALS06 20/03067-004 2020/05/22
U TEK 12/385 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LENE SAMUELSEN LARSEN - 12/385 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ANNE LENE SAMUELSEN LARSEN Anne Lene Samuelsen Larsen ALS06 20/03063-004 2020/05/22
I TEK KOMMUNALE BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON - BRUER OG KAIER - HOVEDINSPEKSJON 2020 Safe Control AS HPE 12/02397-024 2020/05/22
I SEN KARMØY NÆRINGSFOND - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING KARMØY NÆRINGSFOND AS Karmøy Næringsfond AS PVE01 18/02459-005 2020/05/22
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONSAVGIFT ALS06 20/01996-004 24 Offl.§24 2020/05/22
U TEK 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYGÅRD, WERNER JOHANNES/HAAVIK, HELENE CLAUSEN - SVAR - 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYGÅRD, WERNER JOHANNES/HAAVIK, HELENE CLAUSEN Helene Clausen Haavik BJP01 20/03125-002 2020/05/22
I SEN MEDALJER/HEDERSTEGN - AVSLAG PÅ SØKNAD OM KONGELIG PÅSKJØNNELSE SILI 12/04783-052 26 Off.l.26 2020/05/22
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ALS06 20/02953-003 24 Offl.§24 2020/05/22
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-069 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/22
I TEK 57/428 - VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - BEKREFTELSE - INGEN DRIFT/NÆRING Ben Øyvind Nornes APE01 19/06765-002 2020/05/22
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG I Norheimskogen Borettslag I BMV 20/02602-006 2020/05/22
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/57 - OPPMÅLINGSFORRETNING -BREV TIL IKKE MØTT PART Stian Oen Skeie HAS 20/01866-025 2020/05/22
U TEK 131/9 - TORVASTAD - SØKNAD OM RIVING - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 131/9 - TORVASTAD - SØKNAD OM RIVING Svein Larsen KIS 19/07092-009 2020/05/22
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. Procon AS BHA02 17/00332-088 2020/05/22
I SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - TAR IKKE IMOT STILLING BLI01 20/02181-028 25 Offl.§25 2020/05/22
I TEK AVTALE OM PLANARBEID - KOMMUNEDELPLAN NATURMANGFOLD - KOMMUNEDELPLAN NATURMANGFOLD - PROSJEKT Miljødirektoratet PEID 20/03132-001 2020/05/22
U TEK STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN - TEKNISKE PLANER - VVA ANLEGG - SVAR - STANGELAND SKOLE - GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER - VVA- ANLEGG Norconsult AS, avd. Haugesund BTH04 20/01763-012 2020/05/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/03142-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/03420-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/22
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-135 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/22
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01599-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/22
I HSE KLAGESAK - FYLKESMANNEN AVSLUTTER SAK VEDRØRENDE KOMMUNENS KRISESENTERTILBUD AIS Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/05/22
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 86/179 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SUNDFØR & BERSAAS INVEST AS Petter J. Rasmussen AS REK 20/00006-099 2020/05/22
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - 140/6 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Torleiv Osnes AS HAS 20/02322-028 2020/05/22
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - 140/6 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Torleif Ellefsen HAS 20/02322-029 2020/05/22
U TEK MULIG FEILKOBLING I STORASUNDVEGEN - MULIG FEILKOBLING I STORASUNDVEGEN Lars Sigve Øritsland Sandhåland ETS 20/03014-001 2020/05/22
I TEK TEKNISK PLAN - GJERDEVEGEN - OPPDATERTE TEGNINGER Rh Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/02826-003 2020/05/22
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 83/57 - OPPMÅLINGSFORRETNING - BREV TIL IKKE MØTT PART Stian Oen Skeie HAS 20/01866-026 2020/05/22