Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK PLAN 443-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ - ENDRING - 85/35 MFL. - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND 09.05.20 PLAN 443-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ - ENDRING - 85/35 MFL. Fylkesmannen I Rogaland YSL 20/01309-008 2020/05/21
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD OM KOMMUNALE NÆRMILJØMIDLER Snurrevarden Gård Kaldheim REDA 20/01301-015 2020/05/21
I SEN SOLSTEIN AS - PROTOKOLL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020 - SOLSTEIN AS Solstein AS PVE01 14/00849-014 2020/05/21
I SEN KARMØY KOMMUNALE KINO AS - PROTOKOLL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING KARMØY KINO AS Karmøy kommunale kino AS PVE01 14/01720-016 2020/05/21
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD OM NÆRMILJØMIDLER Karmøy Jeger Fisker og Naturvernforening REDA 20/01301-016 2020/05/21
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - RESSURSER VED UØNSKET HENDELSE KNAPPHUS RETAIL AS Knapphus Retail AS LYK 12/00224-141 2020/05/21
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - HØRINGSUTTALELSE - ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/00155-019 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-322 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-323 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-324 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-325 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-326 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-327 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-328 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-329 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-330 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-331 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-332 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-333 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-334 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-335 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-336 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-337 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-338 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-339 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-340 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-341 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-342 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-343 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-344 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-345 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-346 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-347 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-348 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-349 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-350 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-351 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-077 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-123 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-124 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-125 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-126 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-127 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-128 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-129 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-130 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-131 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-132 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-133 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-134 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-135 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-136 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-137 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-138 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-139 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-046 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-139 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-140 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-141 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-142 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-143 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-144 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-145 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-146 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-147 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-148 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-149 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-150 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-151 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-152 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-153 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-154 25 Offl §25 2020/05/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-155 25 Offl §25 2020/05/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-013 25 Offl §25 2020/05/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-014 25 Offl §25 2020/05/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - ARBEIDSAVTALE MMW 20/02432-086 25 Offl §25 2020/05/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - TILBUD MMW 20/02432-087 25 Offl §25 2020/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - TILBUD ANVO 20/02483-068 25 Offl §25 2020/05/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02483-069 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02719-002 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - TILBUD BLI01 20/02686-012 25 Offl §25 2020/05/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/02686-013 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-021 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-022 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - SØKNAD ANVO 20/03022-008 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - SØKNAD ANVO 20/03022-009 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-002 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER 100 % VIKARIAT ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/03087-003 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-002 25 Offl §25 2020/05/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER / MILJØTERAPEUT 100 % - SØKNAD ANVO 20/03089-003 25 Offl §25 2020/05/21
U TEK 123/111 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER - FLYTTING AV HØYSPENTKABELTRASE OG HØYSPENTMAST - SVAR - 123/111 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER - FLYTTING AV HØYSPENTKABELTRASE OG HØYSPENTMAST Haugaland Kraft Nett AS KIS 20/03006-003 2020/05/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 63/194 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STØTTEMUR OG GJERDE Anders Halvorsen KIS 17/00073-603 2020/05/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 60/148 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GJERDE OG BOD Lise Ask Tungland KIS 17/00073-604 2020/05/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 66/956 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR TILBYGG BOLIG Jan Terje Skåtevik KIS 17/00073-605 2020/05/21
U TEK 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON - SVAR - 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON REF 2020/4309 Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/02018-010 2020/05/21
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-068 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/21