Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT SKUDENESVEGEN 9, GNR 58 BNR 253 - REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Uniton Kopervik AS HDO 15/04311-098 2020/05/20
U TEK UTSKIFTING AV VANNLEDNING - HUSØYVEGEN 141 TIL 149 - OVERSENDELSE AV AVTALE VEDRØRENDE UTSKIFTING AV VANNLEDNING HUSØYV 141 TIL 149 Petter J. Rasmussen AS HDO 17/04512-004 2020/05/20
U TEK HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON - SVAR VEDRØRENDE REVIDERT FORSLAG TIL OPPDRAGSGJENNOMFØRING OVERFØRING AV UTSLIPP KARMSUNDET Cowi AS HDO 12/04869-011 2020/05/20
U TEK NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS - BESTILLING AV PUMPESTASJONER - NY AVLØPSLEDNING BØVÅGEN TIL SALHUS Xylem Water Solutions Norge AS HDO 15/04310-049 2020/05/20
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - KUNNGJØRING - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND Doffin HDO 20/01672-001 2020/05/20
U TEK RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND - MELDING TIL LEVERANDØR - RØRFORNYING KLOAKK SPANNHELGELAND HDO 20/01672-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/20
I SEN FRIKJØPTE TILLITSVALGTE - ANMODNING OM DRØFTINGSMØTE VEDRØRENDE FRIKJØPSRESSURS NSF TUS 19/05561-005 2020/05/20
I TEK 149/26 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - 149/26 - UTTALE VEDRØRENDE KULTURMINNE - TILBYGG, TERRASSE OG TRAPP Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 20/02838-004 2020/05/20
I TEK 89/14 - ØYGARDEN, SØNDRE VÅGE - ENDRING AV SKILT - 89/14 - (KOPIMOTTAKER) SVAR PÅ SØKNAD OM OMPROFILERING AV VIRKSOMHETSSKILT Statens vegvesen, Transport og samfunn KHM 20/02877-005 2020/05/20
I TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - MELDING OM RETTSKRAFTIG SAK - KRAV OM MATRIKKELFØRING - SAK 18-031358REN-JSTO SÆVIK, GNR. 2 Haugalandet og Sunnhordaland Jordskifterett HME 18/01316-012 2020/05/20
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - MELDING OM VEDTAK: TILSAGN OM STØTTE FRA VANNMILJØTILTAKSMIDLER 2020 - SJØØRRETTILTAK I KARMØY Rogaland fylkeskommune PCH01 12/00690-289 2020/05/20
I SEN OPPLEV AVALDSNES AS - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 25.05.20 Opplev Avaldsnes AS PVE01 12/02473-051 2020/05/20
U TEK 42/225 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 42/225 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - FORSTØTNINGSMUR North Ark AS JMJ03 20/02934-002 2020/05/20
U TEK 38/85 - SYREVEGEN, SYRE - NYBYGG HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 38/85 - SYREVEGEN, SYRE - NYBYGG HAGESTUE Roy Madsen KHM 20/02975-002 2020/05/20
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SÆRSKILT FORHANDLING TUS 20/01537-011 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
I SEN OPPLAGS- OG ANKRINGSPLASS - VEDR. SAK OM OPPLAG AV SKIP VED FOSEN Advokatfirma Bull Årstad DA SILI 12/00121-024 2020/05/20
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - TILGJENGELIGE RESURSER Tore Trengereid LYK 12/00224-140 2020/05/20
I SEN MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN - MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR - OPPDATERT INFORMASJON (INTERNAL) Telenor Norge AS ORO 19/01153-004 2020/05/20
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 11/265 - BESTILLING AV NABOLISTE Anja Rasmussen GEL 20/00031-080 2020/05/20
I SEN VERGEORDNING KULTURARRANGEMENT MED ALKOHOLSERVERING - UTTALELSE VERGEORDNING FOR MINDREÅRIGE PÅ KULTURARRANGEMENT Styret i Fiskeridagene i Åkrehamn v/ Bjarne Lund EVI1 20/02136-009 2020/05/20
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - AVLYSNING AV FISKERIDAGENE 2020 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum HPE 20/01552-035 2020/05/20
U TEK 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - TILLATELSE - DELINGSSAK - 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kåre Terje Mesøy EDH 20/02571-005 2020/05/20
U TEK 113/19 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 113/19 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JMJ03 19/05689-007 2020/05/20
U TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE OG BOD - TILLATELSE TIL ENDRING - 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE OG BOD Kjetil Osnes Bøe EDH 20/02033-004 2020/05/20
U TEK GRUNNFORURENSNING - RAPPORT FRA UNDERSØKELSE AV GRUNN PCH01 19/06054-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
I SEN PLAN 2107 - DETALJREGULERING FOR FV 47 - ÅKRA SØR - VEAKROSSEN - 5/525 MFL. - FORELØPIG SVAR Fylkesmannen I Vestland JST 17/03376-059 2020/05/20
I TEK 64/10, 14 - STANGELAND. SMÅBÅTHAVN/STRANDPROMENADE - 64/10 OG 64/14 - TILTAKET ER IKKE FERDIG Kobbernaglen Småbåtforening EJO 12/01224-018 2020/05/20
I TEK 83/20 - SKEIEVEGEN, SKEIE - TILBYGG - 83/20 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT FV4822 Rogaland fylkeskommune, forvaltning KIS 20/03116-001 2020/05/20
I TEK 146/257 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/257 - VEDRØRENDE DELINGSSØKNAD - KRAV OM SAMMENSLÅING Advokat Carl Fredrik Hestbek EDH 20/03099-001 2020/05/20
I TEK 79/77 - VISNES - FASADEENDRING ENEBOLIG OG TERRENGENDRING - 79/77 - SØKER OM UTSETTELSE AV FRIST FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST Tomasz Mariusz Witkowski EJO 13/02225-008 2020/05/20
I TEK 13/143 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG - 13/143 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - FASADEENDRING OG REHABILITERING BOLIG I K Gabrielsen IGR 20/03124-001 2020/05/20
I TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - 108/10 - KLAGE PÅ VEDTAK Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/04992-020 2020/05/20
I SEN ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON - BREDBÅNDSTILSKUDD 2020 - ROGALAND Rogaland Fylkeskommune RAW 15/02345-016 2020/05/20
I TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 71/21 - BESTILLING AV UTSTIKKING Jan Ståle Lund GER01 19/04924-015 2020/05/20
I TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - 38/275 - (KOPIMOTTAKER) OPPNEVNING AV SETTEFYLKESMANN - KLAGE ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Kommunal- og Moderniseringsdepartementet GTH 19/01386-031 2020/05/20
U TEK 85/84 - UTVIK, AVALDSNES. BRYGGEKANT OG FLYTEBRYGGE - 85/84 - FERDIGATTEST - BRYGGEKANT OG FLYTEBRYGGE Petter J. Rasmussen AS EJO 07/00960-008 2020/05/20
U TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - ENDRINGER I PLANFORSLAG 4071 Rh Oppmåling Rune Hemnes YSL 16/01518-085 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-249 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-250 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-251 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - SØKNAD ANVO 19/07137-156 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-157 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-158 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-118 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-119 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-120 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-121 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-122 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-123 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-124 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-125 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-126 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 19/07193-127 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-128 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-129 25 Offl §25 2020/05/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-076 25 Offl §25 2020/05/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-120 25 Offl §25 2020/05/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-121 25 Offl §25 2020/05/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-122 25 Offl §25 2020/05/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-138 25 Offl §25 2020/05/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-009 25 Offl §25 2020/05/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-010 25 Offl §25 2020/05/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-011 25 Offl §25 2020/05/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-012 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - INTERVJU ANVO 20/02399-018 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - TRUKKET ANVO 20/02399-019 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 20/02399-020 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - INTERVJU ANVO 20/02399-021 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 20/02399-022 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 20/02399-023 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - INTERVJU ANVO 20/02399-024 25 Offl §25 2020/05/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-017 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - INTERVJU ANVO 20/02720-014 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/02814-006 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - INTERVJU ANVO 20/02815-012 25 Offl §25 2020/05/20
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - INTERVJU ANVO 20/02815-013 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80,05 % - SØKNAD ANVO 20/02816-003 25 Offl §25 2020/05/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-010 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-020 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 70 % - SØKNAD ANVO 20/03022-007 25 Offl §25 2020/05/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER/KONTAKTPERSON 100% + VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/03023-005 25 Offl §25 2020/05/20
I TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/355 - STIKNINGSDATA Hjr Rasmussen Bygg AS GER01 20/01889-015 2020/05/20
I TEK 82/40 - HINDERÅKER - DRIVHUS - 82/40 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Kåre Bernhard Vikshåland EDH 20/02708-003 2020/05/20
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - BJARNE HAUGEBERG - UKE 20 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-103 2020/05/20
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 27 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-125 2020/05/20
U TEK SØKNAD OM FRITAK/KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2018 - SØKNAD OM FRITAK/KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2018 MSA 19/01681-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/20
I TEK 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG - 84/61 - VÅGETUNET, VÅGE, TILBYGG ENEBOLIG Jan Åge Gjerde EDH 20/03114-001 2020/05/20
U TEK 149/26 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 149/26 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Holon Haugesund AS IGR 20/02838-005 2020/05/20
U TEK 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS BYGGESAK: 14/2013 - SVAR - 116/3 - ØNSKER BEKREFTELSE PÅ GODKJENT TILKOBLING TIL VANN BYGGESAK: 14/2013 Erik Johan Eileraas ETS 19/01078-004 2020/05/20
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - SØKNAD OM ENDRING AV SØKNAD FRA RAMMETILLATELSE TIL ETT-TRINNSSØKNAD Byggmester Skaar AS KIS 20/02240-011 2020/05/20
I TEK 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG HAGESTUE - 75/150 - LANGEHAUGVEGEN, KVALAVÅG - NYBYGG HAGESTUE Per Ejnar Thomsen EDH 20/03127-001 2020/05/20
U SEN LEGATER - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FOR 2020 - KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-217 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01493-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U TEK 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/11 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Kåre Terje Mesøy EDH 20/02571-006 2020/05/20
U TEK 148/605 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 148/605 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG TERRASSE Tina Vuong EDH 20/03025-003 2020/05/20
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - KOPERVIK - TRÆR ØNSKET FJERNET DA DE ER STORE . Bengt Holten MKR02 20/03117-001 2020/05/20
U HSE VARSEL OM ALVORLIG HENDELSE - SVAR PÅ ANMODNING OM INFORMASJON YVI Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/05/20
I TEK 68/280 - INDRE EIDE, SØKNAD OM TILTAK - 68/280 - ( KOPIMOTTAKER) PROTEST MOT BYGGEPROSJEKT Jakob Hegreberg EDH 20/03118-001 2020/05/20
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - UTKAST TIL PLANFORSLAG TIL GJENNOMLESING - PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. Glenn Kolberg AAHO 18/00168-062 2020/05/20
U TEK 140/7 - TORVASTADVEGEN, OSNES - NYBYGG DRIFTSBYGNING TIL SLAKTEGRIS - 140/7 - FERDIGATTEST Roy Helge Osnes KMY 19/05539-009 2020/05/20
I TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 117/129 - JUSTERING AV PÅSTAND FRA OPPMÅLINGSFORRETNINGEN TIL GRENSEFORLØP VIST PÅ VEDLAGT KART Rogaland Fylkeskommune, planlegging og utbygging MAH 20/02786-015 2020/05/20
U TEK 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG - RETUR AV UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG Rune Olsen EDH 20/02963-002 2020/05/20
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 12/175 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Hjr Rasmussen Bygg Prosjekt AS REK 20/00006-096 2020/05/20
I TEK 148/773- AUSTBØVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING - ALTAN - 148/773- SØKNAD OM FERDIGATTEST John Hugo Skree EJO 12/02414-005 2020/05/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 148/59 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED NORHEIMVEGEN/NORHEIMSMARKA Bernt Karl Lande BFH 20/00016-051 2020/05/20
I SEN KAFFIBAREN AS SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING - KAFFIBAREN AS - SØKNAD OM FORNYING AV SKJENKE OG SALGSBEVILLING Kaffebaren AS EVI1 12/00022-100 2020/05/20
I TEK GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 51 - GRAVESØKNAD - SLETTATUNET 51 Bjarne Nesheim Maskin AS OSG 20/03128-001 2020/05/20
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL 2019 - KAFFIBAREN AS Kaffebaren AS EVI1 20/01599-034 2020/05/20
U SKU KRETSORDNING - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/03101-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM LÅN AV SCENE I PARKEN, ÅKREHAMN - 20.06.20 Slogmåkane HPE 20/01552-034 2020/05/20
U SEN 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - 66/962 - MELDING/DELING/ERKLÆRING - OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD:20/2099 Kartverket - Tinglysingen TVI 20/02320-011 2020/05/20
I SEN RAMMEAVTALE - MØBLER - VEDR. INPUT INTERIOR AB KJØP AV ROM FOR FLERE AS Rom For Flere Vest AS OEI 15/02665-040 2020/05/20
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KARMSUND PROTEIN AS - VEDRØRENDE VEDTAK FRA SAKKYNDIG OVERTAKSTNEMND AV 18.12.19 TNO05 17/01540-030 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/20
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04289-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 3/425 -UNDERRETTING ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG Kristian Steinnes XXI 20/00835-021 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Aski Barnehage RHO 12/00773-263 2020/05/20
I TEK 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON - 145/18 - UTFYLLENDE OPPLYSNINGER TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV ERSTATNINGSBOLIG Advokat Didrik Brun Ferkingstad KIS 20/02018-009 2020/05/20
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - 3/425 - UNDERRETTING ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG Haldor Tangen XXI 20/00835-022 2020/05/20
U SEN 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - 38/323, 324 - MELDING/DELING/ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD:20/1597 Kartverket - Tinglysingen TVI 20/02318-015 2020/05/20
U TEK 57/163 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2385 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/163 I KARMØY KOMMUNE Isaksen Arvid XXI 20/02740-001 2020/05/20
U TEK 57/163 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2385 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/163 I KARMØY KOMMUNE Isaksen Sofie Toft XXI 20/02740-002 2020/05/20
U TEK 57/163 - SKUDENESHAVN - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2385 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 57/163 I KARMØY KOMMUNE Varne Heidi Elin XXI 20/02740-003 2020/05/20
U SKU KRETSORDNING - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/02851-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 12/00773-264 2020/05/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID FOR BARNEHAGE RHO 20/03121-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U TEK 47/188 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/188 - VIK - MAIL TIL SØKER ANGÅENDE NYTT TILKOBLINGSSTED FOR AVLØPS- OG OVERVANNSLEDNING (OG VANNLEDNING) Tommy Engebretsen HHU 19/06391-009 2020/05/20
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 20/03121-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Læringsverkstedet Barnehage RHO 12/00773-265 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Læringsverkstedet Barnehage RHO 12/00773-266 2020/05/20
I TEK 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYGÅRD, WERNER JOHANNES/HAAVIK, HELENE CLAUSEN - 149/542 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM NYGÅRD, WERNER JOHANNES/HAAVIK, HELENE CLAUSEN Helene Clausen Haavik BJP01 20/03125-001 26 Off.l.26 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Ryvingen Barnehage SA RHO 12/00773-267 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Hakkebakkeskogen barnehage Vormedal SA RHO 12/00773-268 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Eventyrhagen barnehage RHO 12/00773-269 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING - 13. MARS 2020 - 13.APRIL 2020 Rusvik Naturbarnehage SA RHO 12/00773-270 2020/05/20
U TEK 147/344 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/344 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE Stian Eriksson EDH 20/03064-002 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 12/00773-271 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING - 13. MARS 2020 - 13. APRIL 2020 Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 12/00773-272 2020/05/20
I TEK 146/257 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/257 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Advokat Carl Fredrik Hestbek EDH 20/03099-002 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 12/00773-273 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON FORELDREBETALING Slågstemmen Barnehage SA RHO 12/00773-274 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM REFUSJON FOR TAPT FORELDREBETALING TORVASTAD OG VIKEN Små Barnehager AS RHO 12/00773-275 2020/05/20
I TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT - EIER AV 5/48 AV GNR. 47, BNR. 309 Harald Mathias Snørteland MAAA1 19/02746-034 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/20
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SVAR - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Espira Barnehager AS RHO 12/00773-276 2020/05/20
U TEK REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG - AUSTIGARD 33 - JARLE GRINDHAUG FREMTIND FORSIKRING - 1586159600006 - SVAR - REGRESSKRAV ETTER TILBAKESLAG FRA KLOAKKLEDNING Fremtind Forsikring AS OSG 20/01619-004 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Garvik Tomteutvikling As ALA04 20/02852-003 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Karmsund Havn Iks ALA04 20/02852-004 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Vikse Håkon Mangor ALA04 20/02852-005 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 20/02852-006 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Arken Karmøy ALA04 20/02852-007 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Gyntor Eiendom As ALA04 20/02852-008 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Fosen Kjell Magnar ALA04 20/02852-009 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Kosmeja Grazyna Irena ALA04 20/02852-010 2020/05/20
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/17 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 58/59 TILLEGSAREAL BØKELUNDEN I KARMØY KOMMUNE Øgård Jørgen ALA04 20/02852-011 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - BYGG - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 2 Malvin Varne AS TMS01 19/07273-045 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - BYGG - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 2 Haaland & Thuestad AS TMS01 19/07273-046 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 Karsten Bjelland AS TMS01 19/07273-048 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 Vedavågen Rør AS TMS01 19/07273-049 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 Karmøy Rørteknikk AS TMS01 19/07273-050 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 Bjelland VVS AS TMS01 19/07273-051 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - AUTOMATIKK - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 5 Haugesund Automasjon AS TMS01 19/07273-054 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - AUTOMATIKK - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 5 Dagsland Miljø AS TMS01 19/07273-055 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 Dagsland Miljø AS TMS01 19/07273-057 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 Ingeniørfirmaet L S Solland AS TMS01 19/07273-058 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 Nord Rogaland Blikk & Ventilasjon AS TMS01 19/07273-059 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 GK Inneklima AS (hovedenhet) TMS01 19/07273-060 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 Haugesund Automasjon AS TMS01 19/07273-062 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 Frøyland Elektro AS TMS01 19/07273-063 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 Norelco Elektro AS TMS01 19/07273-064 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 Tøgersen Elektro AS TMS01 19/07273-065 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 Helgevold Elektro Haugesund AS TMS01 19/07273-066 2020/05/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILDELINGSBESLUTNING DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 Åkra Elektriske AS TMS01 19/07273-067 2020/05/20