Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK PÅ SØRE VÅGE - DEL AV 84/5 OG 89/2,3 - HØRING - PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK FOR SØRE VÅGE - 89/2,3, DEL AV 84/5 Norsk Hydro ASA v/Karmøy Metallverk, v/Ivar Kvale YSL 18/05540-028 2020/05/18
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - NY HØRING - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. Rh Oppmåling Rune Hemnes AAHO 18/02957-054 2020/05/18
U TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - HØRING - PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 JOSTEIN HAUGSGJERD YSL 19/01514-026 2020/05/18
U TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE - RAMMETILLATELSE - 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-011 2020/05/18
I TEK 38/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE B. SVENDSEN - 38/179 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - TRYGVE B. SVENDSEN Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/03050-001 2020/05/18
U TEK REHABILITERING/SEPARERING VANN OG AVLØP - BYGNES TIL SØYLEBOTN - SVAR - SPILLVANNSTILKOBLING AVALDSNESVEGEN, 66/56 OG 66/49 Comfort Karmøy AS MAHA1 15/04309-121 2020/05/18
U TEK 114/283 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 114/283 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG Tomasz Jewula JMJ03 20/02885-002 2020/05/18
U TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - HØRING - PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 SVEIN KRISTIAN STOKKE YSL 19/01514-029 2020/05/18
I TEK 15/591 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELI SYNNØVE JENSEN - 15/591 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ELI SYNNØVE JENSEN Risa AS ORO01 20/03052-001 2020/05/18
I TEK 15/590 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEIDI ELIN NORDNES - 15/590 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HEIDI ELIN NORDNES Risa AS ORO01 20/03056-001 2020/05/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/03059-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01493-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/03060-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/05609-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL 2019 - BP'EN AS Thor Elias Sandvig EVI1 20/01599-033 2020/05/18
I TEK 12/385 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LENE SAMUELSEN LARSEN - 12/385 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LENE SAMUELSEN LARSEN Gta AS ORO01 20/03063-001 2020/05/18
I TEK 12/385 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LENE SAMUELSEN LARSEN - 12/385 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ANNE LENE SAMUELSEN LARSEN Gta AS ALS06 20/03063-002 2020/05/18
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - HÅLANDSDALEN - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR/RYDDING AV KRATT PÅ KOMMUNAL GRUNN Selma Elin Ottoson MKR02 20/03062-001 2020/05/18
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/03065-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
U SEN LØNN - REFUSJON - NAV - SERVICEKLAGE - ANGÅENDE OMGJØRING AV FORELDREPERMISJON TIL SYKEPENGER SHJ 18/05649-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
U TEK PRIVAT VANNLEKKASJE I SANDHØLVEGEN - PRIVAT VANNLEKKASJE I SANDHØLVEGEN Wenche Myklebust ETS 20/02982-002 2020/05/18
U SEN LØNN - REFUSJON - NAV - KLAGE PÅ VEDTAK AV OMGJØRING AV FORELDREPERMISJON TIL SYKEPENGER SHJ 18/05649-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I TEK 12/103 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VALLE BYGGESAK 20/3055 - 12/103 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VALLE BYGGESAK 20/3055 Hage & Maskin AS ORO01 20/03071-001 2020/05/18
U TEK 5/690 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 5/690 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Øystein og Kari V Ytreland EDH 20/02964-002 2020/05/18
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - NY HØRING - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. ALI KEMAL ÖZEL AAHO 18/02957-056 2020/05/18
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-034 25 Offl.§25 2020/05/18
I TEK KLAGE PÅ SØPPELTØMMING - KLAGE PÅ SØPPELTØMMING Natalija Iscenko MAHA2 20/03070-001 2020/05/18
U SKU INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - KARTLEGGING - ØNSKE OM BRUK AV KOMMUNALE IDRETTSHALLER Karmøy idrettsråd OFL 12/04125-056 2020/05/18
I TEK 148/156 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - NORHEIM SANITETSFORENING - 148/156 - FERDIGMELDING - VANNMÅLER - NORHEIM SANITETSFORENING Bråstein & Stelander AS ALS06 20/02142-003 2020/05/18
I TEK 142/765 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEN HAGEN - 142/765 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEN HAGEN Hage & Maskin AS ORO01 20/03067-001 2020/05/18
I TEK 142/765 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEN HAGEN - 142/765 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - SVEN HAGEN Hage & Maskin AS ALS06 20/03067-002 2020/05/18
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 142/810 - BESTILLING AV NABOLISTE Maria Osnes Tønnessen GEL 20/00031-077 2020/05/18
I TEK 15/655 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIN MAARTMANN - 15/655 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KRISTIN MAARTMANN Risa AS ORO01 20/03072-001 2020/05/18
U TEK PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - NY OPPSTART - PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL HALLGEIR KRISTOFFERSEN BHA02 19/05359-025 2020/05/18
U TEK GRAVESØKNAD - KVEDNAHAUGVEGEN 8 - SVAR - GRAVESØKNAD - KVEDNAHAUGVEGEN 8 Linda Gundersen for DS Maskin KSU01 20/03031-002 2020/05/18
I TEK 117/129 - AKSNES - MUR - 117/129 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT FV 4800 Rogaland fylkeskommune, forvaltning JMJ03 20/03049-001 2020/05/18
I TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - 86/71 - SPØRSMÅL OM FORLENGELSE AV FRIST FOR IGANGSETTING Petter J. Rasmussen AS EJO 17/00118-005 2020/05/18
I TEK 29/12 - VESTRE KARMØYVEG, HEBNES - BRUKSENDRING AV LAGERHUS TIL ADMINISTRASJONSBYGG - 29/12 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Boligleverandøren Karmøy AS JKV 20/01821-005 2020/05/18
I TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/355 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA BRYGGEGRENSE Rogaland fylkeskommune, forvaltning KHM 20/01889-013 2020/05/18
I TEK 57/240 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - 57/240 - SUPPLERING TIL SØKNAD - SØKNAD OM DISPENSASJON I K Gabrielsen KHM 20/02932-002 2020/05/18
U TEK 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 20/00071-008 2020/05/18
I TEK 123/181 - SNIK - GRUNNARBEIDER OMRÅDE BK6 - 123/181 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Berge Sag og Trelast AS JKV 19/07351-003 2020/05/18
I TEK 12/103 - MANNESVEGEN, SEVLAND - RIVING EKSITERENDE BOLIG OG NYBYGG ENEBOLIG - 12/103 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT FV 4836 Rogaland fylkeskommune, forvaltning IGR 20/03055-001 2020/05/18
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - FORESPØRSEL OM MAKS HØYDE PÅ LEVEGG Kenneth Halvorsen KIS 17/00073-599 2020/05/18
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/03073-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 13/04306-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I TEK 75/8 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OLE INGE THORSEN - 75/8 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - OLE INGE THORSEN S O Lund AS ORO01 20/03075-001 2020/05/18
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - AVSTANDSERKLÆRINGER FRA 47/596, 47/218, OG 47/364 Jan Magne Georgsen GTH 12/01334-027 2020/05/18
I TEK 15/251 OG 15/320 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING BYGG, NYBYGG TOMANNSBOLIG MED FORRETNING - 15/251 OG 15/320 - SJØENVEGEN, ÅKRA - RIVING BYGG, NYBYGG TOMANNSBOLIG MED FORRETNING I K Gabrielsen IGR 20/03058-001 2020/05/18
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-135 25 Offl §25 2020/05/18
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-009 25 Offl §25 2020/05/18
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-005 25 Offl §25 2020/05/18
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 66/956 - ØSTREMLIA, AUSTREIM - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR TILBYGG BOLIG Jan Terje Skåtevik KIS 17/00073-601 2020/05/18
I TEK 84/44 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - TILBYGG BOLIG - OVERBYGG TERRASSE - 84/44 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - TILBYGG BOLIG - OVERBYGG TERRASSE Halvor Eilerås EDH 20/03061-001 2020/05/18
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 60/148 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GJERDE OG BOD Lise Ask Tungland KIS 17/00073-600 2020/05/18
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - SKILTPLAN - ÅKRAVEGEN Risa AS KSU01 17/00247-258 2020/05/18
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATTETAKST HBR02 19/01821-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/18
I TEK 11/76 - SÅREVÅGVEGEN, MANNES - NYBYGG GARASJE OG BOD - 11/76 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Glass & Låsservice Haugesund AS EDH 20/02033-003 2020/05/18
I TEK 71/26 - BREKKE. MELDING OM BYGG UNNTATT SØKNADSPLIKT - LYSTHUS - 71/26 - BREKKE. MELDING UNNTATT SØKNADSPLIKT - LYSTHUS Hermann Stakseng BFH 20/03053-001 2020/05/18
I TEK 147/344 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE - 147/344 - KARINAÅSEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - UTVIDELSE AV TERRASSE Stian Eriksson EDH 20/03064-001 2020/05/18
U TEK 131/27 - KVEITEVIKVEGEN, TORVASTAD - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 131/27 - KVEITEVIKVEGEN, TORVASTAD - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE Rørlegger'n 1 AS JMJ03 20/02990-003 2020/05/18
U TEK 93/3 OG 93/47 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLSTØ, KRISTIAN/SUSORT, BELINDA - SVAR - 93/3 OG 93/47 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLSTØ, KRISTIAN/SUSORT, BELINDA Belinda Susort BJP01 20/03048-002 2020/05/18
U TEK FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - DOKUMENTASJON HBR02 20/02188-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/18
I TEK 43/72 43/87 OG 43/242 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG ETTER SAK§4.3 OG GRENSEJUSTEING - 43/72 - REVIDERT SØKNAD OM FRITAK FRA NABOVARSLING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ALA04 20/02908-003 2020/05/18
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - FORESPØRSEL OM STØRRELSE PÅ GARASJE UNNTATT SØKNADSPLIKT John Gundersen JMJ03 17/00073-598 2020/05/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 22/63 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED SØRE FERKINGSTADVEG Øystein Merkesvik BFH 20/00016-048 2020/05/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER - RUSVIK NATURBARNEHAGE Fylkesmannen I Rogaland ETH01 16/01128-757 2020/05/18
I TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE - 57/4 - STØYEVALUERING Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-012 2020/05/18
I TEK 3/402 OG 3/576 - ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/402 OG 3/576 - REDEGJØRELSE FOR UTSLIPP Tor Tønnessen EJO 20/01831-005 2020/05/18
I TEK 64/1194 - AVSTANDSERKLÆRING - 64/1194 - AVSTANDSERKLÆRING Torstein Knutsen NILI1 20/03057-001 2020/05/18
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/436 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Vidar Vilhelm Vilhelmsen JHE 20/00861-019 2020/05/18
U TEK STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2020 - SØKNAD OM STARTLÅN 2020 - EKSTRA MIDLER Husbanken RBE08 19/07185-008 2020/05/18
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - FORESPØRSEL OM MAKS HØYDE PÅ LEVEGG Kenneth Halvorsen KIS 17/00073-602 2020/05/18
U TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - 2/434 - MELDING TIL TINGLYSING ER VEDLAGT ETTER MATRIKKELFØRT FRADELING I SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK 2/24 Sølvi Sandsmark Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett HME 18/01316-011 2020/05/18
I TEK 13/295 - BRÅLEDVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GAPAHUK - 13/295 - REDEGJØRELSE FOR VINDUER I GAPAHUK I K Gabrielsen EDH 20/02927-004 2020/05/18
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 85/218 - MELDING OM ADRESSETILDELING AV PEDER SKEIEVEGEN, AVALDSNES A Utvik AS BFH 20/00016-049 2020/05/18
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING KBE03 20/02926-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - OM FAKTURERING Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-077 2020/05/18
U TEK 15/436 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 15/436 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Vidar Jacobsen Stueland JHE 20/00861-020 2020/05/18
I TEK 98/101 OG 98/127 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - STALDEVIK BERIT HENNY - 98/101 OG 98/127 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Berit Henny Staldvik SLA08 20/03066-001 26 Off.l.26 2020/05/18
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 14/01648-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
U TEK 86/71 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - KAI - SVAR - 86/71 - SPØRSMÅL OM FORLENGELSE AV FRIST FOR IGANGSETTING Petter J. Rasmussen AS EJO 17/00118-006 2020/05/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV - MAI MÅNED Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-758 2020/05/18
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - SVAR PÅ BREV AV 26.03.2020 VEDR. ØNSKE OM TILLEGGSOPL. IFM. SØKNADER- BORGAREDALEN Fylkesmannen I Rogaland MAHA2 12/00680-090 2020/05/18
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV - MAI MÅNED Små Barnehager Haugesund ETH01 16/01128-759 2020/05/18
U TEK 133/166 - FEØY. NYBYGG FRITIDSBOLIG MED NAUST, BOD OG KAI - 133/166 - REDEGJØRELSE - NYBYGG FRITIDSBOLIG MED NAUST, BOD OG KAI Paulsen Byggsenter AS EJO 09/00459-027 2020/05/18
I SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR KRWI 19/07271-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/18
I TEK 59/255 MFL. OG 66/845 MFL. NORDRE KOPERVIK OG AUSTREIM - OPPMÅLINGSFORRETNING ETTER SAK§4-3 - FV 511 - BYGNES SØYLEBOTN STD: SAK 20/1851 - 59/255 MFL. OG 66/845 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG OG AVTALE OM GRENSEJUSTERING Karmøy Kommune, sektor eiendom ALA04 19/05750-171 2020/05/18
I TEK 68/300 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE - TILBYGG ENEBOLIG - 68/300 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Espen Pedersen KMY 16/01468-004 2020/05/18
U TEK 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS - SVAR - KOMMENTARER PÅ BOMMER SATT OPP PÅ TURVEI 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN Jarle Sandvik BTH04 18/04353-013 2020/05/18
U TEK 66/264, NORDALSVEIEN, KOPERVIK, LØFTING AV TAK/SKIFTING AV KLEDNING, VINDUER OG PANNER - 66/264, MANGLENDE FERDIGATTEST - LØFTING AV TAK/SKIFTING AV KLEDNING, VINDUER OG PANNER Roger Dybdahl EJO 09/01773-008 2020/05/18
I TEK 57/449 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - MELDING OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT - 57/449 - REDEGJØRELSE FOR MUR/TERRASSE OG FOTO Rune Birkeland EJO 20/02763-003 2020/05/18
I TEK 140/7 - TORVASTADVEGEN, OSNES - NYBYGG DRIFTSBYGNING TIL SLAKTEGRIS - 140/7 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Roy Helge Osnes KMY 19/05539-008 2020/05/18
U TEK 137/5, DALSVÅGVEGEN, DALE. NYBYGG, DRIFTSBYGNING - 137/5, MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG, DRIFTSBYGNING Jarle og Kristin Vikingstad EJO 06/00889-010 2020/05/18
I TEK 47/309 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SNØRTELAND, HARALD MATHIAS - 47/309 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SNØRTELAND, HARALD MATHIAS Harald Mathias Snørteland BJP01 20/03077-001 26 Off.l.26 2020/05/18
I TEK 11/5, 11/19, 11/150, 11/387, 11/437 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 11/387 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING INKLUDERT FELLESDOKUMENTER Garvik Tomteutvikling AS EDH 20/03079-001 2020/05/18
U TEK 147/138 - MOKSHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 147/138 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Christian Høvring JHE 19/06193-018 2020/05/18
I TEK 11/5, 11/19, 11/150, 11/387, 11/437 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 11/150 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 20/03079-002 2020/05/18
I TEK 11/5, 11/19, 11/150, 11/387, 11/437 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 11/5 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 20/03079-003 2020/05/18
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01600-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/18
I TEK 11/5, 11/19, 11/150, 11/387, 11/437 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 11/5 OG 11/437 - MANNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Garvik Tomteutvikling AS ALA04 20/03079-004 2020/05/18
I TEK 11/5, 11/19, 11/150, 11/387, 11/437 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 11/19 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 20/03079-005 2020/05/18
I TEK 11/5, 11/19, 11/150, 11/387, 11/437 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 11/437 - MANNES - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL VEG MED OPPMÅLINGSFORRETNING Garvik Tomteutvikling AS EDH 20/03079-006 2020/05/18
U TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/337 - VARSEL OM RETTING AV KOMMUNAL VEI Erik Austbø XXI 20/01809-026 2020/05/18
U TEK 29/16 - HEBNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 29/16 - MAL TIL SØKER 18.05.20 - MÅ KONKRETISERE ET ARGUMENT I KLAGEN Jane Ingunn Holgersen HHU 19/07320-006 2020/05/18
U TEK 147/138 - MOKSHEIM - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 147/138 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Jan Arthur Kaarhus JHE 19/06193-019 2020/05/18