Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-072 25 Offl §25 2020/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-116 25 Offl §25 2020/05/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-134 25 Offl §25 2020/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-056 25 Offl §25 2020/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-057 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-058 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-059 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-060 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-061 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-062 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-063 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-064 25 Offl §25 2020/05/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-065 25 Offl §25 2020/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-066 25 Offl §25 2020/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-067 25 Offl §25 2020/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-068 25 Offl §25 2020/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-007 25 Offl §25 2020/05/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-008 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT X2 65,73 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02185-011 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - TRUKKET ANVO 20/02720-009 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02720-010 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02720-011 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02720-012 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02720-013 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02814-005 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/02815-008 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/02815-009 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/02815-010 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - BEKREFTELSE ANVO 20/02815-011 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02760-011 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02760-012 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02760-013 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02760-014 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02760-015 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02760-016 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02760-017 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-024 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-025 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-026 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-027 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-028 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-029 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-030 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-031 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-032 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-033 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-034 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-035 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-036 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-037 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-038 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-039 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-040 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-041 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-042 25 Offl §25 2020/05/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02817-043 25 Offl §25 2020/05/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-019 25 Offl §25 2020/05/16