Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - AVSLAG PÅ BYGGESØKNAD - 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE Ronny Louis Larsen GTH 19/05586-010 2020/05/15
U TEK 13/295 - BRÅLEDVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GAPAHUK - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/295 - BRÅLEDVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GAPAHUK Hallstein Stava EDH 20/02927-002 2020/05/15
U TEK PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - NY OPPSTART - PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Veavågen Bygdautvalg BHA02 19/05359-019 2020/05/15
I TEK 66/759 OG 66/888 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ROGALAND FYLKESKOMMUNE - 66/759 OG 66/888 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Rogaland fylkeskommune ALA04 20/03029-001 2020/05/15
U HSE BEKYMRINGSMELDING - SVAR - RETTIGHETSKLAGE - PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN - OVERSENDELSE AV KLAGE - BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/05/15
U TEK 58/114 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - RIVING OG NYBYGG - SVAR - 58/114 - ETTERLYSER SVAR PÅ HENVENDELSE Kalkulatøren AS RLU 19/05777-004 2020/05/15
I TEK TEKNISK PLAN - ESEBJØRTOPPEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK ESEBJØRTOPPEN 15/565 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/03027-001 2020/05/15
I TEK TEKNISK PLAN - NYLANDSTOPPEN - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK NYLANDSTOPPEN 12/175 RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/03026-001 2020/05/15
I TEK TEKNISK PLAN FOR ØYGARDSVEGEN - 69/71 OPPARBEIDELSE AV BOLIGFELT MED TILHØRENDE VEGER OG VA - OVERTAKELSESPROTOKOLL KTV Bygg AS BTH04 12/04624-023 2020/05/15
I SKU KLAGE PÅ TILBUD - OPPHEVING AV VEDTAK ETTER INTRODUKSJONSLOVEN OM ENDRING I INDIVIDUELL PLAN KEH 20/02410-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/15
I SKU KLAGE PÅ TILBUD - OPPHEVING AV VEDTAK ETTER INTRODUKSJONSLOVEN OM ENDRING INDIVIDUELL PLAN KEH 20/02412-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/15
I SKU HØRINGER - 2020 - KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE - ROGALAND - HØRING Riksantikvaren JAH 20/00178-048 2020/05/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 142/807 - BESTILLING AV NABOLISTE Christina Charalambous GEL 20/00031-076 2020/05/15
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - VEDR. PLANFORSLAG - VEAVÅGEN BRYGGE E-POSTKORRESPONDANSE Erlend Nilsen AAHO 18/00168-060 2020/05/15
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SKILTPLAN - ÅKRAVEGEN Risa AS KSU01 17/00247-255 2020/05/15
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - GODKJENNING SKILTPLAN ÅKRAVEGEN Risa AS KSU01 17/00247-256 2020/05/15
I SEN TV-AKSJONER - TV-AKSJONEN NRK WWF 2020 - OPPFORDRING TIL BIDRAG TV-aksjonen Rogaland SILI 16/02637-007 2020/05/15
I SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SØKNAD OM MIDLER TIL TROFAST SOMMERKLUBB Norheim menighet REDA 20/01301-013 2020/05/15
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM EKSTRA TILSKUDD TIL HAKKEBAKKESKOGEN BARNEHAGE Hakkebakkeskogen barnehage Vormedal SA ETH01 16/01128-756 2020/05/15
U TEK 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG - SAK TIL UTTALE - 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG Rogaland fylkeskommune JMJ03 19/04700-011 2020/05/15
U TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - RAMMETILLATELSE - 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON Kurt Seland KIS 20/00227-009 2020/05/15
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Haugaland Taxi AS LYK 12/00224-135 2020/05/15
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE I TILKNYTNING TIL MM UPSTAIRS Inventum Servering AS EVI1 16/00623-051 2020/05/15
I TEK GRAVESØKNAD - GULETJØDNVEGEN 82 - GRAVESØKNAD - GULETJØDNVEGEN 82 Linda Gundersen for DS Maskin KSU01 20/03047-001 2020/05/15
I TEK TEKNISK PLAN - SLETTAVIKA - FERDIGBEFARING PRIVAT VEG OG LEKEPLASS SLETTAVIKA Torleif og Sigurd Ytreland AS BTH04 17/01567-044 2020/05/15
I TEK GRAVESØKNAD - KVEDNAHAUGVEGEN 8 - GRAVESØKNAD - KVEDNAHAUGVEGEN 8 Linda Gundersen for DS Maskin OSG 20/03031-001 2020/05/15
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - RETTET PROTOKOLL - REPRESENTANTSKAPSMØTET 27.04.20 - HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 14/01307-058 2020/05/15
I SEN NORSK BANE AS - INNKALLING TIL DIGITAL GENERALFORSAMLING I NORSK BANE AS 16.06.2020 Norsk Bane AS PVE01 13/02263-007 2020/05/15
U TEK 146/149 - BØ - DISPENSASJON - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 146/149 - BØ - DISPENSASJON Nils Henry Pros-Verme KIS 20/02650-003 2020/05/15
I HSE KORONAVIRUS - BEREDSKAP - FORMIDLING AV HELSEPERSONELL FRA NASJONALTHELSEPERSONELL.NO Helsedirektoratet SALF 20/02300-004 2020/05/15
I TEK 140/101 - TORVASTAD, OSNES - VINDMÅLEMAST - 140/101 - VINDMÅLEMAST ER DEMONTERT Solvind Prosjekt AS EJO 13/02108-005 2020/05/15
I TEK 148/605 - NORHEIMSTØLEN, NORHEIM - NYBYGG TERRASSE - 148/605 - FORESPØRSEL OM DOKUMENTER TIL SØKNAD Tina Vuong EDH 20/03025-001 2020/05/15
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Skaarnesheimen Raw Ocean Lodge beach bungalows LYK 12/00224-137 2020/05/15
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 5/368 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Robert Zielinski GEL 20/00031-075 2020/05/15
I TEK 43/287 - LOSVEGEN, HØYNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 43/287 - SVAR PÅ MANGELBREV - REDEGJØRELSE OG SPØRSMÅL Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 20/02921-003 2020/05/15
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024 - OVERSENDELSE AV EKSEPMELFILER FOR INNRAPPORTERING AV MEDDOMMERE Domstolene I Norge SILI 20/01791-008 2020/05/15
I TEK 15/466 - ÅKRA -RIVING NÆRINGSBYGG OG NYBYGG BOLIG OG FORRETNINGSBYGG - 15/466 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 17/00999-060 2020/05/15
I TEK SAK 18-031358REN-JSTO - SÆVIK - MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN - REGISTRERING I MATRIKKELEN 2/24 - MELDING OM RETTSKRAFTIG SAK - KRAV OM MATRIKKELFØRING - SAK 18-031358REN-JSTO SÆVIK, GNR. 2 2/24 Haugalandet og Sunnhordaland HME 18/01316-010 2020/05/15
I TEK 95/29 - KLAFTHUS - NYBYGG ENEBOLIG - 95/29 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 20/01820-011 2020/05/15
I TEK 133/3 - SØRØYVEGEN, FEØY - NYBYGG UTSRTYRSHYTTE OG MAST FOR MOBILTELEFONI - 133/3 - REVIDERT SØKNAD Technogarden Engineering Resources AS KIS 20/02991-002 2020/05/15
I TEK 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING - 2/8 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OG GRENSEJUSTERING Hereid Eiendom AS EDH 18/05624-012 2020/05/15
I TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - OVERSENDELSE AV REVIDERTE TEGNINGER Cowi AS BTH04 20/02555-007 2020/05/15
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Hjr Rasmussen Bygg AS JKV 14/02015-038 2020/05/15
I HSE ASYLSØKERE/FLYKTNINGER - TILSKUDD TIL UTVIKLING AV KOMMUNALE INTEGRERINGSTILTAK - PROSJEKTET ARBEIDSRETTET NORSKOPPLÆRING Integrerings- og mangfoldsdirektoratet NOS01 12/03071-124 2020/05/15
I TEK 57/132 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER - 57/132 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM DISPENSASJON FRA FREDNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/02765-004 2020/05/15
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN TILKOBLING TIL KLOAKK I VORMEDALSVEGEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Trygve André Apeland JTH 17/00780-122 2020/05/15
U TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - RAMMETILLATELSE - 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER I K Gabrielsen IGR 20/01435-013 2020/05/15
I TEK 146/1, 146/6, 146/108 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VÅGEN, IDA BØ - 146/1, 146/6, 146/108 - DOKUMENT SOM HAR MANGLER OG IKKE KAN TINGLYSES VÅGEN, IDA BØ Statens Kartverk HAS 20/02363-003 2020/05/15
U TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/01889-012 2020/05/15
I TEK 17/106 - SOLHAUG, ÅDLAND - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 17/106 - SOLHAUG, ÅDLAND - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Boligleverandøren Karmøy AS IGR 20/03033-001 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ARO07 19/07139-213 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ARO07 19/07139-214 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - TILBUD ANVO 19/07327-194 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER HJEMMETJENESTEN SØR - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07327-195 25 Offl §25 2020/05/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - ARBEIDSAVTALE MSE 20/00149-024 25 Offl §25 2020/05/15
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - GJENVINNINGSFAGET - TILBUD MSE 20/00149-025 25 Offl §25 2020/05/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-115 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-391 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-392 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-393 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-394 25 Offl §25 2020/05/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-054 25 Offl §25 2020/05/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-055 25 Offl §25 2020/05/15
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-006 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - TILBUD SALF 20/02376-019 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - ARBEIDSAVTALE SALF 20/02376-020 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - INTERVJU MSTA 20/02718-030 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - INTERVJU MSTA 20/02718-031 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - INTERVJU MSTA 20/02718-032 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - INTERVJU MSTA 20/02718-033 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - INTERVJU ANVO 20/02721-048 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - INTERVJU ANVO 20/02721-049 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - INTERVJU ANVO 20/02721-050 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - INTERVJU ANVO 20/02721-051 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - INTERVJU ANVO 20/02721-052 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - INTERVJU ANVO 20/02721-053 25 Offl §25 2020/05/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - INTERVJU ANVO 20/02721-054 25 Offl §25 2020/05/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/02815-005 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-086 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-087 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-088 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-089 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-090 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-091 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-092 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-093 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-094 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-095 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-096 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-097 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-098 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-099 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-100 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-101 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-102 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-103 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-104 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-105 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-106 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-107 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-108 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-109 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-110 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-111 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-112 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-113 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-114 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-115 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-116 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-117 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-118 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-119 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-120 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-121 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-122 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-123 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-124 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-125 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-126 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-127 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-128 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-129 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-130 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-131 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-132 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-133 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-134 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-135 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-136 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-137 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-138 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-139 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-140 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-141 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-142 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-143 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-144 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-145 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-146 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-147 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-148 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-149 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-150 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-151 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-152 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-153 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-154 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-155 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-156 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-157 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-158 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-159 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-160 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-161 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-162 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-163 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-164 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-165 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - BEKREFTELSE BLI01 20/02840-166 25 Offl §25 2020/05/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-020 25 Offl §25 2020/05/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-021 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-061 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-062 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-063 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-064 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-065 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-066 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-067 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-068 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-069 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-070 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-071 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-072 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-073 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-074 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-075 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-076 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-077 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-078 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-079 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-080 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-081 25 Offl §25 2020/05/15
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 63/194 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STØTTEMUR OG GJERDE Anders Halvorsen KIS 17/00073-596 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-082 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-083 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-084 25 Offl §25 2020/05/15
I TEK UTSKIFTNING OG SANERING AV NEDGRAVDE OLJETANKER - 68/192 OG 68/27 - FJERNING AV OLJETANKER Gunnar Svensen PEID 14/03191-136 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-085 25 Offl §25 2020/05/15
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FEIRING AV 17. MAI Kvalavåg montesorriskole v/ FAU leder Magnhild Kamrud Kalstø AKP 20/01722-021 2020/05/15
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Tresviken feriehytter i Kvalavåg LYK 12/00224-136 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-086 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-087 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-088 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-089 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-090 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-091 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-092 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-093 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-094 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-095 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-096 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-097 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-098 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-099 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-100 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-101 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-102 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-103 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-104 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-105 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-106 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-107 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-108 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-109 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-110 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-111 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-112 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-113 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-114 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-115 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-116 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02868-117 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-042 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-043 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-044 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-045 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-046 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-047 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-048 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-049 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-050 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-051 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-052 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-053 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-054 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-055 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-056 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-057 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-058 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-059 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-060 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-061 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-062 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-063 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-064 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-065 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-066 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-067 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-068 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-069 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-070 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-071 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-072 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-073 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-074 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-075 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-076 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-077 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-078 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-079 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-080 25 Offl §25 2020/05/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02869-081 25 Offl §25 2020/05/15
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-007 25 Offl §25 2020/05/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-018 25 Offl §25 2020/05/15
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK BYGGEMØTEREFERAT NR. 8 12.05.2020 Vassbakk & Stol JTH 16/04821-105 2020/05/15
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-056 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/15
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-057 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/15
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-058 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/15
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-059 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/15
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norconsult AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-060 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/15
U TEK 41/8 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 41/8 - RETTING I MATRIKKELEN Hans Petter Hansen BFH 20/02965-003 2020/05/15
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - PLASSERING AV CONTAINER Inventum Gruppen KSU01 17/00247-257 2020/05/15
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-061 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 58/59 - MELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED HAVNEGATA Karmøy kommune, VAR avdelingen BFH 20/00016-047 2020/05/15
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Doffin HDO 19/06523-062 2020/05/15
I TEK 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FYLLING OG MUR - 149/127 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FYLLING OG MUR Karen Clausen Haavik IGR 20/03035-001 2020/05/15
U TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - SVAR - PLAN 319-29 - REVIDERT PLANFORSLAG Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-008 2020/05/15
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER - EVENTYRHAGEN BARNEHAGE Fylkesmannen I Rogaland ETH01 16/01128-755 2020/05/15
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - STADIONJAKKER TIL BARN OG UNGE ANKO 19/00732-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/15
U SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - SVAR - KORRIGERT DATO TIL 08. - 19.07.21 - GJELDER LEIE AV BLIKSHAVN Roverleir KFUK-KFUM-speiderne TVI 12/01968-169 2020/05/15
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL TROFAST SOMMERKLUBB Norheim menighet REDA 20/01301-014 2020/05/15
U TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6008 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 I KARMØY KOMMUNE Vågen Ida Bø HAS 20/02005-007 2020/05/15
U TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6008 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 I KARMØY KOMMUNE Bø Ole HAS 20/02005-008 2020/05/15
U TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6008 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 I KARMØY KOMMUNE Vågen Svein Inge Bø HAS 20/02005-009 2020/05/15
U TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6008 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 I KARMØY KOMMUNE Utvik Kjetil HAS 20/02005-010 2020/05/15
U TEK 146/6 - BØ, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6008 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/6 I KARMØY KOMMUNE K Investering V As HAS 20/02005-011 2020/05/15
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TMS01 19/07273-042 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/15
I TEK 147/47 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK 20/2579 - 147/47 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: YTRELAND BYGGESAK 20/2579 Tindeland Rør AS ORO01 20/03036-001 2020/05/15
I TEK 130/7 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL VIKINGSTAD - 130/7 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - KJETIL VIKINGSTAD Sig Halvorsen AS ORO01 18/02392-005 2020/05/15
I TEK 142/505 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN INGE VÅGE - 142/505 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN INGE VÅGE Sig Halvorsen AS ALS06 18/02576-003 2020/05/15
I TEK 129/42 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN - 129/42 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - EINAR ANDREAS HAUSKEN Sig. Halvorsen AS ORO01 19/01708-004 2020/05/15
U TEK 57/87 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TAKRENNE OG NEDLØP - 57/87 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TAKRENNE OG NEDLØP Foreningen Gamle Skudeneshavn KHM 20/03028-002 2020/05/15
U TEK 25/57 OG 25/58, LANGÅKER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/57 OG 25/58, DELINGSSAK OVERSENDES FOR UTTALE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv HHU 20/02294-005 2020/05/15
I TEK 147/47 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - 147/47 - INFORMASJON OM INNSENDT RØRLEGGERMELDING Vestlandshus AS JMJ03 20/02579-005 2020/05/15
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - 47/12 OG 47/555 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 20/2463 Alf Bjarne Dahl XXI 20/02463-019 2020/05/15
U SKU TEMAPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2021-2024 - TEMAPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - 2021-2024 Karmøy Skytterlag OFL 20/03030-001 2020/05/15
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - 47/12 OG 47/555 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING Brigitte Waldner Dale XXI 20/02463-020 2020/05/15
I TEK 142/271, 142/272, 142/452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HISKEN, VERMUND - 142/271, 142/272, 142/452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HISKEN, VERMUND Wegner Advokatfirma AS BJP01 20/03032-001 2020/05/15
U TEK 66/759 OG 66/888 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - ROGALAND FYLKESKOMMUNE - SVAR - 66/759M.FL MANGLER TIL KRAV OM SAMMENSLÅING Rogaland fylkeskommune v/ Ragnhil Aspøy ALA04 20/03029-002 2020/05/15
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVARBREV - KOMMUNALE AVGIFTER ALS06 20/01996-003 24 Offl.§24 2020/05/15
I TEK 148/947 - NORHEIM - NYBYGG NÆRINGSBYGG - 148/947 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KMY 19/02858-015 2020/05/15
U TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - SEKTOR VAR I KARMØY KOMMUNE BER OM AT FYLKESKOMMUNEN PRIORITERER GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 851, SUNDVEGEN Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen MAHA2 12/00680-088 2020/05/15
U TEK 17/76 - ÅDLAND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 17/76 I KARMØY KOMMUNE Valhammer Laila Bakke JHE 18/04434-010 2020/05/15
U TEK 17/76 - ÅDLAND, REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 17/76 I KARMØY KOMMUNE Jakobsen Nils Magne JHE 18/04434-011 2020/05/15
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - SIGNERT AVTALE - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT Extensor AS KRWI 19/06055-029 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/15
I SKU HØRINGER - 2020 - KULTURHISTORISKE LANDSKAP AV NASJONAL INTERESSE - ROGALAND - HØRING Riksantikvaren JAH 20/00178-049 2020/05/15
I TEK 123/222 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGALAND KRAFT NETT AS - 123/222 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGALAND KRAFT NETT AS Berge Sag Gruppen AS BJP01 20/03037-001 2020/05/15
U TEK 142/271, 142/272, 142/452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HISKEN, VERMUND - SVAR - 142/271, 142/272, 142/452 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HISKEN, VERMUND Wegner Advokatfirma AS BJP01 20/03032-002 2020/05/15
U TEK 123/222 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGALAND KRAFT NETT AS - SVAR - 123/222 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAUGALAND KRAFT NETT AS Berge Sag Gruppen AS BJP01 20/03037-002 2020/05/15
I TEK 120/141 - FERDIGMELDING - TROND SMEDSVIK - 120/141 - FERDIGMELDING - TROND SMEDSVIK Sig Halvorsen AS ORO01 20/03038-001 2020/05/15
I SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT KRWI 19/06055-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/15
I TEK 48/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY NATURSTEIN HOLDING AS/HILLESLAND NATURSTEIN AS - 48/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY NATURSTEIN HOLDING AS/HILLESLAND NATURSTEIN AS Eiendomsmegler A AS BJP01 20/03039-001 2020/05/15
I TEK 130/7 - FERDIGMELDING - KJETIL VIKINGSTAD - 130/7 - FERDIGMELDING - KJETIL VIKINGSTAD Sig Halvorsen AS ORO01 20/03040-001 2020/05/15
I TEK 129/42 - FERDIGMELDING - EINAR ANDREAS HAUSKEN - 129/42 - FERDIGMELDING - EINAR ANDREAS HAUSKEN Sig Halvorsen AS ORO01 20/03041-001 2020/05/15
I TEK 11/173 - MANNES - TILBYGG - 11/173 - MANNES - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR GARASJE/CARPORT Ivar Sustad Eriksen IGR 20/02971-002 2020/05/15
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN. TILKOBLING TIL KLOAKK I VORMEDALSVEGEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Trygve André Apeland JTH 17/00780-123 2020/05/15
I TEK 142/505 - FERDIGMELDING - JAN INGE VÅGE - 142/505 - FERDIGMELDING - JAN INGE VÅGE Jan Inge Våge ORO01 20/03044-001 2020/05/15
U TEK 48/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY NATURSTEIN HOLDING AS/HILLESLAND NATURSTEIN AS - SVAR - 48/39 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM - KARMØY NATURSTEIN HOLDING AS/HILLESLAND NATURSTEIN AS Eiendomsmegler A AS BJP01 20/03039-002 2020/05/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - VEDRØRENDE KLAGE PÅ SKATTETAKST - NYE OPPLYSNINGER MSA 20/02068-003 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/15
I TEK 58/337 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Karmøy Kommune XXI 20/01809-025 2020/05/15
I TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG- ELLER JERNBANEGRUNN SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN Karmøy Kommune XXI 20/00835-015 2020/05/15
I TEK 93/3 OG 93/47 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLSTØ, KRISTIAN/SUSORT, BELINDA - 93/3 OG 93/47 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KOLSTØ, KRISTIAN/SUSORT, BELINDA Belinda Susort BJP01 20/03048-001 26 Off.l.26 2020/05/15
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN TILKOBLING TIL KOMMUNAL KLOAKK I VORMEDALSVEGEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Aslaug Holmelid JTH 17/00780-124 2020/05/15
I TEK KORONAVIRUS - OPPPDATERT INFORMASJON OM PRODUKSJONSTILSKUDD OG KORONAVIRUS Landbruksdirektoratet BJP01 20/02197-070 2020/05/15
U HSE TILSYNSSAK - SVAR - TILSYNSSAK - INNHENTE OPPLYSNINGER BOER Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/05/15
U TEK 69/90 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/90 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV - SEKSJONERING Øygarden Bolig AS HAS 20/02416-006 2020/05/15