Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK PÅ SØRE VÅGE - DEL AV 84/5 OG 89/2,3 - HØRING - PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSEUTTAK FOR SØRE VÅGE - 89/2,3, DEL AV 84/5 Vassbakk & Stol AS v/Geir Langaker YSL 18/05540-026 2020/05/14
U TEK 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE - SAK TIL UTTALE - 3/389 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST OG UTVIDELSE AV BRYGGE Karmsund Havn IKS IGR 20/02272-008 2020/05/14
U SEN 2020 - REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER SOM GJELDER VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD - HØRING - REVIDERING AV REGLEMENT OG PROSEDYRER SOM GJELDER VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD 2020 . LYK 20/02871-001 2020/05/14
U TEK 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BK6 - BYGG H4 - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SNIK - GNR. 123 OG BNR. 181 I KARMØY KOMMUNE BK6 - BYGG H4 Fylkesmannen I Rogaland GTH 19/07357-009 2020/05/14
U TEK 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - AVALDSNESVEGEN - GNR. 66 OG BNR. 23 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/05353-019 2020/05/14
I TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - PLAN 319-29 - REVIDERT PLANFORSLAG Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-007 2020/05/14
I TEK 149/418 SEKSJ 1- TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD - 149/418 SEKSJ 1- TRESÅKERVEGEN, SPANNE - TILBYGG DEL AV TOMANNSBOLIG - CARPORT MED BOD Yngve Stavland KHM 20/03005-001 2020/05/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - PROTOKOLL FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND - MØTE 5.5.2020 MSA 19/01261-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/14
U TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG Lt Byggservice AS JKV 14/02015-037 2020/05/14
U TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 130-132 - SVAR - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 130-132 T Halleland AS KSU01 20/02988-002 2020/05/14
U TEK 99/61 - LIARVEGEN - VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 99/61 - LIARVEGEN - VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KHM 20/02753-002 2020/05/14
U TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - SPØRSMÅL OM MATERIALER - SVAR - OPPRETTHOLDELSE AV INNSYNSFORESPØRSEL Anne Beth Eriksen Bore HBR02 20/02626-007 2020/05/14
I TEK 123/111 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER - FLYTTING AV HØYSPENTKABELTRASE OG HØYSPENTMAST - 123/111 - SNIK - FORELEGGING AV PLANER - FLYTTING AV HØYSPENTKABELTRASE OG HØYSPENTMAST Haugaland Kraft Nett AS KIS 20/03006-001 2020/05/14
I TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR - 15/1435 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JKV 20/02596-004 2020/05/14
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - FORESPØRSEL OM STØRRELSE PÅ GARASJE UNNTATT SØKNADSPLIKT John Gundersen JMJ03 17/00073-595 2020/05/14
I TEK 149/462 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG FORRETNINGSBYGG - 149/462 - STØLSMYR, SPANNE - NYBYGG FORRETNINGSBYGG Procon AS IGR 20/03007-001 2020/05/14
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-319 25 Offl §25 2020/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-387 25 Offl §25 2020/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-388 25 Offl §25 2020/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-389 25 Offl §25 2020/05/14
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-390 25 Offl §25 2020/05/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-051 25 Offl §25 2020/05/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-052 25 Offl §25 2020/05/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-053 25 Offl §25 2020/05/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-005 25 Offl §25 2020/05/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - SØKNAD ANVO 20/02399-013 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - INTERVJU ANVO 20/02716-032 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - INTERVJU ANVO 20/02716-033 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - INTERVJU ANVO 20/02716-034 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - TILBUD ANVO 20/02645-016 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02645-017 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - TILBUD ANVO 20/02645-018 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02645-019 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - TILBUD ANVO 20/02645-020 25 Offl §25 2020/05/14
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02645-021 25 Offl §25 2020/05/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-018 25 Offl §25 2020/05/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-019 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-052 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-053 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-054 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-055 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-056 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-057 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-058 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-036 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-037 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-038 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-039 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-040 25 Offl §25 2020/05/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-041 25 Offl §25 2020/05/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-006 25 Offl §25 2020/05/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-017 25 Offl §25 2020/05/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-003 25 Offl §25 2020/05/14
I TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - 118/32 - SØKNAD OM PERSONLIG ANSVARSRETT Kurt Seland KIS 20/00227-010 2020/05/14
U TEK 63/196 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE, NYBYGG GARASJE - 63/196 - FERDIGATTEST Harald Lokøy KMY 15/01410-009 2020/05/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02931-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/14
I TEK 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/11 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, ERKLÆRING Tor Martin Mesøy EDH 20/02571-004 2020/05/14
I TEK 64/410 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG - 64/410 - KAPELLVEGEN, STANGALAND - TILBYGG ENEBOLIG Rasmus Moldestad KHM 20/03008-001 2020/05/14
U TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR - 15/1435 - FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR Skude Mur AS JKV 20/02596-005 2020/05/14
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/31 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 Urbanhus Haugesund AS MAH 20/00048-086 2020/05/14
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - ENDRING PÅ KUNNGJØRING - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Doffin KRWI 19/07271-014 2020/05/14
U TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/31 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 ANITA M K VIKINGSTAD MAH 20/00048-087 2020/05/14
U TEK 11/404 - MANNESVEGEN, MANNES, NYANLEGG VA LEDNING - 11/404 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - NYANLEGG VA LEDNING Rh Oppmåling Rune Hemnes JKV 20/02106-007 2020/05/14
I TEK 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, FASADEENDRING ENEBOLIG - 64/1562 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, FASADEENDRING ENEBOLIG Brit Sølvi Langelandsvik KHM 20/03012-001 2020/05/14
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-569 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
I TEK 13/184 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: KVALAVÅG - BYGGESAK 19/7227 - 13/184 - FERDIGMELDING RØR Gta AS ALS06 19/06491-004 2020/05/14
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-570 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
U TEK KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 - KOMMUNALT TILSKUDD - FRILUFTSLIV 2020 Vestsiå Turlag PCH01 20/01979-012 2020/05/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR- UTSKRIFT FRA MØTEPROTOKOLL SAKKYNDIG TAKSTNEMND - 5.5.2020 MSA 19/01170-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/14
I TEK 25/57 OG 25/58, LANGÅKER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/57 OG 25/58, MOTTATT MANGLER, SIGNERT SØKNAD, ERKLÆRINGER Jakob Bårdsen HHU 20/02294-004 2020/05/14
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-571 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-572 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 17/02193-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
U TEK GRAVESØKNAD - BØVEGEN 17 - SVAR - GRAVESØKNAD - BØVEGEN 17 Linda Gundersen for DS Maskin KSU01 20/03001-002 2020/05/14
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-573 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
I TEK 3/3 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 3/3 - ØSTHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kåre Ludvig Abrahamsen EDH 20/03015-001 2020/05/14
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-574 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
U TEK 1/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 1/56 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Roy Steven Brun ALS06 20/02706-004 2020/05/14
U SEN INNFORDRING - INNFORDRING IMK 18/04336-575 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
I TEK 64/699- SMÅVARDANE, STANGELAND. NYBYGG GARASJE OG TAK OVER TRAPP - 64/699- SØKNAD OM FERDIGATTEST Tomasz Zielski EJO 12/02976-005 2020/05/14
I TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - 64/3 OG 64/8 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP M/FULLMAKT Karmøy Kommune, sektor eiendom ALA04 20/00230-014 2020/05/14
I TEK 138/18 - RØRLEGGERMELDING: RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: TORVASTAD IL BYGGESAK: 18/3103 - 138/18 - FERDIGMELDING RØR Sig Halvorsen AS ALS06 18/02746-003 2020/05/14
I TEK 66/494- NORDALSVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 66/494- SØKNAD OM FERDIGATTEST Severin Lønning EJO 12/03794-005 2020/05/14
U TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD IGANGSETTINGSTILLATELSE - 47/549 - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA Bt Byggtjenester AS EJO 19/05011-009 2020/05/14
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
U TEK 72/217 - KJØP AV BOLIGTOMT - 72/217 - KJØPEKONTRAKT MED VEDLEGG FOR KJØP AV BOLIGTOMT Nancy Odland NILI1 19/06527-004 2020/05/14
I TEK 69/90 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/90 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk HAS 20/02416-005 2020/05/14
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN - TILKOBLING TIL KLOAKK I VORMEDALSVEGN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN BASILIA L THORBJØRNSEN JTH 17/00780-120 2020/05/14
U SKU SKOLEBYTTE - SVAR - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 20/02676-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
I TEK KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478 - 58/59 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2020/2441446/200 - Statens Kartverk MAAA1 13/00217-021 2020/05/14
I TEK 149/492 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/492 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES Statens Kartverk HAS 20/01661-007 2020/05/14
U TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, NORDRE HÅLAND - RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING - SAK TIL UTTALE - 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, NORDRE HÅLAND - RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 19/02263-005 2020/05/14
U TEK 64/699- SMÅVARDANE, STANGELAND. NYBYGG GARASJE OG TAK OVER TRAPP - 64/699- FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE OG TAK OVER TRAPP Tomasz Zielski EJO 12/02976-006 2020/05/14
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - RESULTAT AV TV-UNDERSØKELSEN TILKOBLING TIL KLOAKK I VORMEDALSVEGEN NY KLOAKK - VORMEDALSVEGENRESY Kirsten Alice Kjetland Horn JTH 17/00780-121 2020/05/14
U TEK 66/494- NORDALSVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 66/494- FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Severin Lønning EJO 12/03794-006 2020/05/14
U SKU KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE AVALDSNES IDRETTSLAG - GODKJENNING AV KOMMUNAL GARANTI - OPPGRADERING KUNSTGRESSBANE AVALDSNES IDRETTSLAG Fylkesmannen i Rogaland OFL 20/02470-005 2020/05/14
U SKU SKOLEBYTTE - SVAR - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/02796-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - ENDRING AV PLAN 2114 VEAVÅGEN BRYGGE Erlend Nilsen AAHO 18/00168-059 2020/05/14
U TEK 140/136, TUHAUGVEGEN, OSNES. NYBYGG, CARPORT - 140/136, VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Rolf Jarle Steinstø EJO 09/00531-008 2020/05/14
U TEK 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG - 109/13 - DISPOSISJONSRETT FOSEN BYGDELAG Fosen Bygdelag NILI1 20/02193-004 2020/05/14
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-055 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/14
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/14
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 59/41 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ida Kristin Michelsen Håkonsen ALA04 20/02204-029 2020/05/14
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 59/41 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ellen Sofie Skogland ALA04 20/02204-030 2020/05/14