Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/13
I TEK GRAVESØKNAD - BØVEGEN 17 - GRAVESØKNAD - BØVEGEN 17 Linda Gundersen for DS Maskin OSG 20/03001-001 2020/05/13
I TEK 15/2466 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 15/2465, 15/2466 OG 15/1626 - ORIGINALE AVTALER OM GRENSEJUSTERING Trygve J Sjøen AS JHE 20/00042-011 26 Offl.§26 2020/05/13
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL EIENDOM - NYLUND - SVAR - FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL EIENDOM - NYLUND Marit Hillesland MKR02 20/02731-002 2020/05/13
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - KUNNGJØRING KONTRAKTSTILDELING - 18/4276 SANDANE - SLETTEBØVEGEN - OPPARBEIDING AV TEKNISK INFRASTRUKTUR, VEI, VANN OG AVLØP Doffin HDO 18/04276-107 2020/05/13
I TEK 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/190 - ORIGINAL ERKLÆRING Vaøy Invest AS HHU 19/06137-010 2020/05/13
I TEK 64/990 - LYNGVEGEN, STANGALAND - BYGGETILSYN - 64/990 - KLAGE PÅ BYGGEPLANER - MUR OG BRUK AV UTKJØRSEL Kari Elin Austbø KMY 20/03003-001 2020/05/13
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/304, 115/305, 115/306, 115/307, 115/308, 115/309, 115/310 OG 115/311 - RETUR AV TINGLYSTE DOKUMENTER, MELDING OG ERKLÆRING STD:19/5154 Kartverket - Tinglysingen MAH 20/00048-085 2020/05/13
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE NÆRMILJØUTVALG - HEART KARMØY Heart Karmøy REDA 20/01301-008 2020/05/13
U TEK 22/356 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STAVA BYGGESAK: 20/2205 - 22/356 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: STAVA BYGGESAK: 20/2205 Gta AS ORO01 20/02218-002 2020/05/13
U TEK 66/911- FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/911- FERDIGATTEST - AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG Einar Kallevig EJO 12/02707-006 2020/05/13
U TEK 119/77 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/3069 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 119/77 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eeiendom EDH 20/02865-003 2020/05/13
U TEK 13/104 - GRUNNVIKVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, GARASJE M/TERRASSE - 13/104 - FERDIGATTEST - TILBYGG BOLIG, GARASJE M/TERRASSE Egil André Vedøy JKV 17/01673-004 2020/05/13
U TEK 15/953 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING - 15/953 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING Aleksander Aanensen Sørensen JKV 19/01513-008 2020/05/13
U HSE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "IVARETAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN" - SVAR - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "IVARETAKELSE AV OPPGAVER I FORBINDELSE MED SAMHANDLINGSREFORMEN" Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS KTV 19/02817-003 2020/05/13
U TEK 148/357 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES - 148/357 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES Kristoffer Sirevåg AS OSG 20/02933-003 2020/05/13
U TEK 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER I K Gabrielsen KIS 20/02231-004 2020/05/13
I TEK 2/432 - HELLESØY, SÆVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 2/432 - HELLESØY, SÆVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 20/02995-001 2020/05/13
U TEK 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/02205-006 2020/05/13
U TEK 13/388 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 13/388 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Aleksander Øverland EDH 20/02928-002 2020/05/13
U TEK 42/184 - SØRHÅLAND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 42/184 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Storamyr 17 AS HAS 20/02548-002 2020/05/13
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 79/141 - SPØRSMÅL - ØNSKE OM OMREGULERING AV NÆRINGSADRESSEN RØKLEIVVEGEN 17, AVALDSNES. VISNES. Thomas Osen Dankertsen RLU 17/00073-594 2020/05/13
U TEK 141/223 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/223 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Bolig Partner Prosjekt AS HAS 20/02924-002 2020/05/13
U TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 1 - 149/471 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 4 Block Watne AS KMY 18/03521-008 2020/05/13
U TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - FERDIGATTEST Ek Bygg AS KMY 19/01986-018 2020/05/13
U TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78 - FERDIGATTEST - TIL/PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen EJO 19/00956-011 2020/05/13
U TEK 2/52 - SÆVIK, RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - 2/52 - FERDIGATTEST - RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG Rune Sørensen EJO 16/05148-009 2020/05/13
U TEK 68/364 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, NYBYGG GJERDE OG LEVEGG - 68/364 - FERDIGATTEST - NYBYGG GJERDE OG LEVEGG Tahmuras Siyavoshi EJO 12/01599-013 2020/05/13
U TEK 4/121- SKARSVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG GARASJE/BOD - 4/121- FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE/BOD Jan Kåre Kloster EJO 11/01371-007 2020/05/13
U TEK 119/501 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 119/501 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Byggmester Geir Ove Stokke JKV 18/02769-007 2020/05/13
U TEK 64/1146- LIARFJELL,STANGELAND. TERRASSE - 64/1146- FERDIGATTEST - TERRASSE Nina Lovise Øksnes Stenland EJO 11/00685-006 2020/05/13
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - SØKNAD OM OPPSETTING SKILT NR. 306.1 FORBUDT FOR MOTORVOGN MED UNDERSKILT 806 TID OG 808.305 TIL "PARKERINGSLOKKET" KOPERVIK Statens vegvesen KSU01 20/01588-013 2020/05/13
U TEK 140/101 - TORVASTAD, OSNES - VINDMÅLEMAST - 140/101 - REDEGJØRELSE - VINDMÅLEMAST Solvind Prosjekt As EJO 13/02108-004 2020/05/13
U TEK 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG Bjørn Olav Johannessen EDH 20/02647-004 2020/05/13
I TEK PRIVAT VANNLEKKASJE I SANDHØLVEGEN - MULIG VANNLEKKASJE I SANDHØLVEGEN VED GARTNERI Karmøy kommune VAR avd. ETS 20/02982-001 2020/05/13
I TEK 47/549 - SOLBERGVEGEN, VIK - TILBYGG HAGESTUE OG VERANDA - 47/549 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Bt Byggtjenester AS EJO 19/05011-007 2020/05/13
I TEK 58/114 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - FORHÅNDSKONFERANSE - RIVING OG NYBYGG - 58/114 - ETTERLYSER SVAR PÅ HENVENDELSE Kalkulatøren AS STNY 19/05777-003 2020/05/13
I HSE SAMHANDLINGSREFORMEN DIALOG MOT ANDRE KOMMUNER, OVERORDNEDE AVKLARINGER - UTSENDELSE AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HVL OG KARMØY KOMMUNE Høgskulen På Vestlandet SALF 12/00176-094 2020/05/13
I TEK 133/3 - SØRØYVEGEN, FEØY - NYBYGG UTSRTYRSHYTTE OG MAST FOR MOBILTELEFONI - 133/3 - SØRØYVEGEN, FEØY - NYBYGG UTSTYRSHYTTE OG MAST FOR MOBILTELEFONI Technogarden Engineering Resources AS KIS 20/02991-001 2020/05/13
I TEK 41/2 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELGE RIISDAL BYGGESAK 20/2547 - 41/2 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELGE RIISDAL BYGGESAK 20/2547 Comfort Karmøy AS ORO01 20/02993-001 2020/05/13
I TEK 149/463 - RAGLAMYR - NÆRINGSTOMT - 149/463 - SØKNAD OM KJØP AV NÆRINGSTOMT Stølsmyr Eiendom AS NILI1 20/02998-001 2020/05/13
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - KOMMENTAR TIL MERKNAD - PLAN 4071 Dag Lothe YSL 16/01518-083 2020/05/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-273 25 Offl §25 2020/05/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-274 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-316 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-317 25 Offl §25 2020/05/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - SØKNAD MSE 19/07331-318 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-070 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-071 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-045 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-133 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-382 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-383 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-384 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-385 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-030 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-031 25 Offl §25 2020/05/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-032 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-033 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-034 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-035 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-036 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-037 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-038 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-039 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-040 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-041 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-042 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-043 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-044 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-045 25 Offl §25 2020/05/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-046 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-047 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - BEKREFTELSE HASB 20/01812-048 25 Offl §25 2020/05/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-049 25 Offl §25 2020/05/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-050 25 Offl §25 2020/05/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - INTERVJU ANVO 20/02717-056 25 Offl §25 2020/05/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - INTERVJU ANVO 20/02717-057 25 Offl §25 2020/05/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - INTERVJU ANVO 20/02717-058 25 Offl §25 2020/05/13
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - INTERVJU ANVO 20/02717-059 25 Offl §25 2020/05/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/02815-004 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02759-043 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02759-044 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02759-045 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02759-046 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02759-047 25 Offl §25 2020/05/13
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - INTERVJU BLI01 20/02759-048 25 Offl §25 2020/05/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-016 25 Offl §25 2020/05/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-017 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-045 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-046 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-047 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-048 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-049 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-050 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-051 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-024 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-025 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-026 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-027 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-028 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-029 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-030 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-031 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-032 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-033 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-034 25 Offl §25 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-035 25 Offl §25 2020/05/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-004 25 Offl §25 2020/05/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-005 25 Offl §25 2020/05/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-016 25 Offl §25 2020/05/13
I TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGESAKSBEHANDLER - SØKNAD MSE 20/02961-002 25 Offl §25 2020/05/13
U TEK 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - MIDTRE EIDE - GNR. 69 OG BNR. 80 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/06099-011 2020/05/13
U TEK 119/77 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/3069 - 119/77 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/02865-004 2020/05/13
U TEK 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2722 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 114/131 I KARMØY KOMMUNE Holmås Kari Anna MAH 20/02853-005 2020/05/13
U TEK 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2722 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 114/131 I KARMØY KOMMUNE Størkersen John Sigleif MAH 20/02853-006 2020/05/13
U TEK 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2722 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 114/131 I KARMØY KOMMUNE Aarvik Torun-Grete MAH 20/02853-007 2020/05/13
U TEK 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2722 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 114/131 I KARMØY KOMMUNE Bøe Victor Oluf MAH 20/02853-008 2020/05/13
U TEK 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2722 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - DELING 114/131 I KARMØY KOMMUNE Bruås Harald Inge MAH 20/02853-009 2020/05/13
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02984-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/13
U TEK 115/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUNDERSEN, THORVALD OG LØNNING, KATHRINE WEGNER - SVAR - 115/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUNDERSEN, THORVALD OG LØNNING, KATHRINE WEGNER Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/02989-002 2020/05/13
I TEK 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/671 - KOORDINATER - PLASSERING AV BOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 19/05811-011 2020/05/13
U SEN INNFORDRING - OPPHØR AV FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-568 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/13
I TEK 123/186 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - BF5 - 3 - 123/186 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Berge Sag og Trelast AS JKV 19/00230-007 2020/05/13
U SKU DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING - SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA KRAV TIL PERSONALE Vea Barnehage RHO 19/07213-016 2020/05/13
I TEK 133/124 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PETTER SVEINDAL BYGGESAK: - 133/124 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: PETTER SVEINDAL BYGGESAK: Rørlegger Haraldseid AS ORO01 20/03000-001 2020/05/13
I TEK 15/402 - SJØENVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/402 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Lt Byggservice AS JKV 14/02015-036 2020/05/13
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - HAUGESUND LUFTHAVN KARMØY - UKE 19 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-101 2020/05/13
I TEK 58/302 - STRANDGATA, KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 58/302 - REVIDERT SITUASJONSKART I K Gabrielsen GER01 20/02417-002 2020/05/13
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM REFUSJON FOR TAPT FORELDREBETALING TORVASTAD OG VIKEN Små Barnehager AS RHO 12/00773-261 2020/05/13
I SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR KRWI 19/07271-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/13
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-052 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/13
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-053 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/13
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-054 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/13
U SEN SØKNADER OM MIDLER TIL NÆRMILJØUTVALGENE 2020 - SVAR - SØKNAD STØTTE TIL VENNEFESTEN KARMØY 2020 Komiteen for Vennefesten Karmøy REDA 20/01301-012 2020/05/13
U TEK 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - SAK TIL UTTALE - 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE DISPENSASJON FRA PBL. 1-8 Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/06726-008 2020/05/13
I TEK 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 148/497 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRING FRA 148/494 OG 148/495 Oddvin Marvik KMY 20/02546-007 2020/05/13
I TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DELER AV BYGG TIL SMÅDYRKREMATORIE OG SKILT - 66/839 - TILTAKET ER IKKE UTFØRT - KAN UTGÅ Stol Eiendom AS EJO 13/01834-020 2020/05/13
I TEK 3/448 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/448 - UTTALELSE ANGÅENDE FORHOLDET TIL AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE - DISPENSASJON FOR NAUST I 100-METERS BELTET Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 20/02784-004 2020/05/13
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ANNA 20/02911-002 24 Offl.§24 2020/05/13
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 41/2 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - JON GUNNAR RIISDAL Novaform Haugesund AS NILI1 20/00006-094 2020/05/13
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM VIRKSOMHETER SOM OMFATTES AV HELSEBEREDSKAPSLOVEN SOM FØLGE AV UTBRUDDET AV COVID-19 Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-047 2020/05/13
I TEK 12/74 - SEVLAND - BRUKSENDRING FRA NAUST TIL FORSAMLINGSLOKALET, TILBYGG OG FASADEENDRING - 12/74 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet JKV 18/03792-019 2020/05/13
U TEK 8/17 - TANGEN - NYBYGG ENEBOLIG - 8/17 - RETUR AV SØKNAD Geir Tangjerd IGR 19/02004-008 2020/05/13
I TEK TEKNISK PLAN - PROSJEKT ADKOMSTVEG SJØENVEGEN - 15/120 MFL. - TEKNISK PLAN - SJØENVEIEN Hans J Rasmussen Eiendom AS BTH04 17/03942-012 2020/05/13
I TEK 43/505 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MICHELLE R. EIENDOM AS - 43/505 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MICHELLE R. EIENDOM AS Michelle R. Eiendom AS BJP01 20/02996-001 2020/05/13
I TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE - 109/32 , 109/50 OG 109/58 - (KOPIMOTTAKER) TILLATELSE TIL ETABLERING AV KAI I ETTERTID Karmsund Havn IKS JKV 19/02006-011 2020/05/13
I TEK 47/309 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SNØRTELAND, TURID LOVISE - 47/309 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Turid Lovise Snørteland BJP01 20/02997-001 26 Off.l.26 2020/05/13
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 20/01624-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/13
U TEK 12/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE EGIL FLOTVE - 12/146 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - OLE EGIL FLOTVE Vedavågen Rør AS OSG 20/02951-002 2020/05/13
U TEK MULIG LEKKASJE I SMEAVEGEN/KVARTNESVEGEN - MULIG LEKKASJE I SMEAVEGEN/KVARTNESVEGEN Torleiv Karl Ånensen ETS 20/02994-001 2020/05/13
U TEK 15/465 - TEKNISK PLAN - SOLMARKGÅRDEN, ÅKREHAMN - 15/465 -AVTALE OM UTBEDRING AV HELNING PÅ FORTAU VED INNKJØRING Skude Bygg Eiendom AS HPE 18/04356-009 2020/05/13
U TEK 43/505 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MICHELLE R. EIENDOM AS - SVAR - 43/505 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MICHELLE R. EIENDOM AS Michelle R. Eiendom AS BJP01 20/02996-002 2020/05/13
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 22/356 - MELDING OM ADRESSE TILDELING VED BURMAVEGEN Jan Inge Stava BFH 20/00016-046 2020/05/13
U TEK 148/357 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES - 148/357 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES Vegard Aksnes ALS06 20/02933-004 2020/05/13
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 43/565 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Terje Pedersen GEL 20/00031-074 2020/05/13
U SKU PRIVATSKOLER - REFUSJON FOR SPESIALUNDERVISNING - SVAR PÅ SØKNAD OM RESSURSER TIL SPESIALUNDERVISNING SWI SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/13
U SEN PARK INN HAUGESUND AIRPORT (HENDERSONS AIRPORT HOTEL AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OMFORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING PARK INN HAUGESUND AIRPORT HOTEL Haugesund Kommune Kemnerkontoret EVI1 12/01535-039 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TAR IKKE IMOT STILLING BLI01 20/01545-386 25 Offl.§25 2020/05/13
I TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - 3/240 - REVIDERT SØKNADSSKJEMA Henriette Eriksen MAH 20/02293-013 2020/05/13