Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK INDRETREVEGEN - KLOAKKSANERING - 72/109 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT INDRETREVEGEN 17 Åse Skogland Munkejord MAHA1 18/00968-105 2020/05/12
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1225 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT ÅKRA IL Karmøy Kommune Eiendomsavdelingen MAHA1 18/04276-097 2020/05/12
U TEK 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG - RAMMETILLATELSE - 15/392 - BEDEHUSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING OG PÅBYGG FORRETNINGSBYGG Eskild Kvala AS IGR 19/01647-009 2020/05/12
U TEK PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. - ANNONSE - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL. KK-nettside / H-avis / Karmøynytt AAHO 18/02957-052 2020/05/12
U TEK 115/162 - ÅRHAUGBAKKEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG TERRASSE - SVAR - 115/162 - KLAGE PÅ VEDTAK Dag-Helge Rønnevik GTH 19/02136-008 2020/05/12
U TEK 57/132 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER - 57/132 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/02765-003 2020/05/12
I TEK KORONAVIRUS - REGLER SOM GJELDER PÅ VETERINÆROMRÅDET VED UTBRUDD AV KORONASMITTE Fylkesmannen i Rogaland BJP01 20/02197-067 2020/05/12
U TEK VANNLEKKASJE I FALKENHAUGVEGEN - VANNLEKKASJE I FALKENHAUGVEGEN Siegfried Johannes Bischler ETS 19/05713-004 2020/05/12
U TEK 25/57 OG 25/58, LANGÅKER, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 25/57 OG 25/58 - MANGELFULL SØKNAD OM DELING Jakob Bårdsen HHU 20/02294-003 2020/05/12
I SEN KORONAVIRUS - UTTALELSE FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OM MIDLERTIDIG SALGSBEVILLING TIL SKJENKEBEVILLINGER Helsedirektoratet EVI1 20/02197-069 2020/05/12
I TEK 41/8 - RETTING I MATRIKKELEN - 41/8 - RETTING I MATRIKKELEN Hans Petter Hansen BFH 20/02965-001 2020/05/12
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - NY OVERORDNA BEREDSKAPSPLAN FOR UTSIRA KOMMUNE 2020 Utsira Kommune EJA 12/00224-131 2020/05/12
I SKU DISPENSASJON FRA NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA KRAV TIL PERSONALE Vea Barnehage RHO 19/07213-015 2020/05/12
U TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE, NYBYGG REKKEHUS MED 6 BOENHETER BYGG 1 - 69/79 - FERDIGATTEST BYGG 1 BYGG 1 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 19/00728-009 2020/05/12
U TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BRUKSENHETER BYGG 2 - 69/79 - FERDIGATTEST BYGG 2. BYGG 2 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 19/00729-008 2020/05/12
U TEK 69/79 - SVEHAUGVEGEN, MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG BYGG 3 - 69/79 - FERDIGATTEST BYGG 3 Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS KMY 19/00917-010 2020/05/12
U TEK 47/185 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/185 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Oddbjørn Soldal KHM 20/02892-003 2020/05/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 58/443 - BESTILLING AV KOORDINATLISTE FOR EIENDOM Alf Helge Lyngholm ALA04 17/00073-592 2020/05/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 58/219 - FORESPØRSEL OM KOSTNAD OG MULIGHET FOR BRUKSENDRING TIL KAFÈ I KJELLER Håkon Kallevik KIS 17/00073-591 2020/05/12
I TEK 1/78 - SALVØYVEGEN, VEDØY, TIL/PÅBYGG ENEBOLIG - 1/78 - SØKNAD OM FERDIGATTEST OG MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER I K Gabrielsen EJO 19/00956-010 2020/05/12
I TEK 2/52 - SÆVIK, RIVING AV EKSISTERENDE SJØHUS OG OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - 2/52 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Rune Sørensen EJO 16/05148-008 2020/05/12
I TEK 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG - 5/371 - SLETTAVEGEN, VEA - OPPFØRING/RENOVERING AV MUR LANGS GANGVEG Rune Olsen EDH 20/02963-001 2020/05/12
U TEK KLOAKKSANERING - HEIA - KLOAKKSANERING - HEIA MØTEREFERAT Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen HANO 20/00940-001 2020/05/12
I TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - SVAR PÅ BYGGTILSYN - DOKUMENTASJON PÅ REGNVANNTANK OG UTVENDIG VASK Nils Ole Svela EJO 16/05034-022 2020/05/12
I HSE KORONAVIRUS - VEDR. VEDTAK OM GODKJENNING AV SYKEHJEM MV. ETTER SMITTEVERNLOVEN - FORLENGELSE AV GODKJENNING Helsedirektoratet CBE02 20/02197-068 2020/05/12
I TEK HASTIGHET TIL SJØS - INFORMASJON OM NY FARTSFORSKRIFT Karmsund Havn IKS MGR01 19/04964-002 2020/05/12
I SEN STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2018-2023 - HAUGALANDET BER OM ENDRINGER I ARBEIDET MED NÆRINGSPLAN FOR ROGALAND Fikse Næringsforening PVE01 17/04980-006 2020/05/12
I TEK 115/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUNDERSEN, THORVALD OG LØNNING, KATHRINE WEGNER - 115/249 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GUNDERSEN, THORVALD OG LØNNING, KATHRINE WEGNER Eiendomsmegler 1 Sr-Eiendom AS BJP01 20/02989-001 26 Off.l.26 2020/05/12
I TEK 68/364 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, NYBYGG GJERDE OG LEVEGG - 68/364 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Tahmuras Siyavoshi EJO 12/01599-012 2020/05/12
I TEK 3/203 - NESVEGEN, ØSTHUS - RIVING OG GJENNOPPBYGGING BOLIG - 3/203 - ØNSKER UTVIDET FRIST FOR SUPPLERING AV SØKNAD I K Gabrielsen IGR 20/01827-005 2020/05/12
I TEK 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - 15/2387 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 15/2386 John Einar Johannessen EDH 20/02647-003 2020/05/12
U TEK 4/121- SKARSVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG GARASJE/BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 4/121- SKARSVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG GARASJE/BOD Jan Kåre Kloster KIS 11/01371-006 2020/05/12
I TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - PLAN 329-29 - REGULERINGSENDRING TIL GJENNOMSYN Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-006 2020/05/12
U TEK RØRFORNYING AV KOMMUNALE LEDNINGER 2020 - RØRFORNYING AV KOMMUNALE LEDNINGER 2020 Geir Larsen ETS 20/02824-004 2020/05/12
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV GÅGATEN I KOPERVIK 04.09. - 05.09.20 Byen Vår Kopervik BA HPE 20/01552-033 2020/05/12
I TEK 47/61 - VIKEVÅGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 47/61 - REVIDERT SITUASJONSKART Trygve J Sjøen AS KHM 20/02729-008 2020/05/12
U TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ INNSENDT PLANUTKAST - PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-005 2020/05/12
U TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL Holon Haugesund AS IGR 18/02830-040 2020/05/12
U TEK 113/32 - DØLEVEGEN, DØLE - BYGGETILSYN - 113/32 - BYGGETILSYN - DØLEVEGEN 87 Peder Lofthus JKV 20/02956-001 2020/05/12
U TEK PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 - ANNONSE - PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6 H-avis / Karmøynytt / KK-nettside YSL 19/01514-028 2020/05/12
I TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - 87/62 - REDEGJØRELSE/SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED AVSTAND TIL VANNLEDNING Endre Harald Wiken EJO 16/04312-029 2020/05/12
I TEK 11/173 - MANNES - TILBYGG - 11/173 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Rogaland fylkeskommune, forvaltning IGR 20/02971-001 2020/05/12
I TEK 13/295 - BRÅLEDVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GAPAHUK - 13/295 - ENDRET PLASSERING, SITUASJONSKART MED SOLDIAGRAM I K Gabrielsen EDH 20/02927-003 2020/05/12
I TEK 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG - 22/356 - TINGLYSNINGSTEKST TIL ERKLÆRING OM VEG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/02205-007 2020/05/12
I TEK 131/27 - KVEITEVIKVEGEN, TORVASTAD - SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 131/27 - KVEITEVIKVEGEN, TORVASTAD - SØKNAD OM UTSLIPPSTILATELSE Rørlegger'n 1 AS JMJ03 20/02990-001 2020/05/12
U TEK 15/15 OG 15/18 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/1154 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/15 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Else Borgny ALA04 19/07289-088 2020/05/12
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - SAKSPROTOKOLL FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND 5.5.2020 MSA 19/01257-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-218 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-219 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-220 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-221 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-222 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-223 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-224 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-225 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-125 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-126 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-127 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-128 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-129 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-130 25 Offl §25 2020/05/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-131 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-132 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-133 25 Offl §25 2020/05/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - SØKNAD ANVO 19/07190-134 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-135 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-136 25 Offl §25 2020/05/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - SØKNAD ANVO 19/07193-113 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-114 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-115 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-116 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-117 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-069 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-043 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-044 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - AVSLAG ANVO 20/00830-026 25 Offl §25 2020/05/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-025 25 Offl §25 2020/05/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-026 25 Offl §25 2020/05/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-027 25 Offl §25 2020/05/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-028 25 Offl §25 2020/05/12
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-029 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - TILBUD ANVO 20/02397-052 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02397-053 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - TILBUD ANVO 20/02378-015 25 Offl §25 2020/05/12
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02378-016 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - TILBUD BLI01 20/02549-030 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/02549-031 25 Offl §25 2020/05/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-012 25 Offl §25 2020/05/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-013 25 Offl §25 2020/05/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-014 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-023 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-024 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-025 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-026 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-027 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-028 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-029 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-030 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-031 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-032 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-033 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-034 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-035 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-036 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-037 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-038 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-039 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-040 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-041 25 Offl §25 2020/05/12
U SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - BEKREFTELSE BLI01 20/02759-042 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-077 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-078 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-079 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-080 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-081 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-082 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-083 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-041 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-042 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-043 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-044 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-022 25 Offl §25 2020/05/12
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-023 25 Offl §25 2020/05/12
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-003 25 Offl §25 2020/05/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-013 25 Offl §25 2020/05/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-014 25 Offl §25 2020/05/12
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-015 25 Offl §25 2020/05/12
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-040 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/12
U TEK EIENDOMSSKATT - MØTEPROTOKOLL FRA SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT - 5.5.2020 MSA 19/01087-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/02858-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - MELDING OM POLITISK VEDTAK SAKKYNDIG TAKSTNEMND - MØTE 5.5.2020 MSA 19/06563-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/12
U TEK GRAVESØKNAD - AVALDSNESVEGEN 123 - SVAR - SØKNAD OM FORLENGELSE AV GRAVETILLATELSE - AVALDSNESVEGEN 123 Risa AS KSU01 20/02862-004 2020/05/12
U TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 71/21 - JUSTERING AV HØYDE Jan Ståle Lund KMY 19/04924-014 2020/05/12
I SKU HØRINGER - 2019/2020 - HØRING - KRAV OM REALKOMPETANSEVURDERING Utdanningsdirektoratet LIS01 19/00016-132 2020/05/12
I TEK 38/85 - SYREVEGEN, SYRE - NYBYGG HAGESTUE - 38/85 - SYREVEGEN, SYRE - NYBYGG HAGESTUE Roy Madsen KHM 20/02975-001 2020/05/12
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR FEIEAVGIFT BSO02 20/02972-001 24 Offl.§24 2020/05/12
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE CAFE MM OASEN AS Inventum Holding AS LYK 12/00224-132 2020/05/12
I TEK 57/87 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TAKRENNE OG NEDLØP - 57/87 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TAKRENNE OG NEDLØP Lars Inge Tjøstheim KHM 20/03028-001 2020/05/12
I TEK 110/82 - VÅGA - BYGGETILSYN - 110/82 - UTTALE TIL BYGGETILSYN Margaret Stakkestad JKV 20/02649-002 2020/05/12
I TEK GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 130-132 - GRAVESØKNAD - BJØRGEVEGEN 130-132 T Halleland AS OSG 20/02988-001 2020/05/12
I TEK 64/1366 - KALVATREHAGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE - 64/1366 - KALVATREHAGEN, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE Anja og Robin Hult Sævik KHM 20/02962-001 2020/05/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 40/11 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - RISDAL, GEIR OLAV Vassbakk & Stol AS REK 20/00006-090 2020/05/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 20/02880-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
I TEK 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER - 72/31 - UTTALELSE OM KULTURMINNER - DISPENSASJON - RAHABILITERING OG ENDRING AV BRYGGER Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 20/02231-005 2020/05/12
I TEK 5/690 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 5/690 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Øystein og Kari V Ytreland EDH 20/02964-001 2020/05/12
U TEK 134/2 - GRØNNINGEN - TILBYGG NAUST OG REHABILITERING AV BRYGGE - SAK TIL UTTALE - 134/2 - GRØNNINGEN - TILBYGG NAUST OG REHABILITERING AV BRYGGE Fylkesmannen i Rogaland - Landbruksavd. EDH 20/02769-002 2020/05/12
U TEK 15/2466 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2466 I KARMØY KOMMUNE Trygve J Sjøen Prosjekt As HAS 20/00042-005 2020/05/12
U TEK 15/2466 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2466 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Christer R HAS 20/00042-007 2020/05/12
U TEK 15/2466 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2466 I KARMØY KOMMUNE Pettersen Hege Charlotte HAS 20/00042-008 2020/05/12
U TEK 15/2466 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2466 I KARMØY KOMMUNE Langåker Tove Bente HAS 20/00042-009 2020/05/12
U TEK 15/2466 - ÅKRA - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2466 I KARMØY KOMMUNE Solli Hilde HAS 20/00042-010 2020/05/12
U TEK 41/8 - RETTING I MATRIKKELEN - SVAR - 41/8 - RETTING I MATRIKKELEN Hans Petter Hansen BFH 20/02965-002 2020/05/12
I TEK 64/342 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, NYBYGG GARASJE - 64/342 -SØKNAD OM FERDIGATTEST Anders S. Sørensen KMY 15/01830-005 2020/05/12
I TEK 119/501 - MYKLANDVEGEN, MYKJE - TILBYGG ENEBOLIG OG FASADEENDRING - 119/501 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggmester Geir Ove Stokke JKV 18/02769-006 2020/05/12
I SEN KORONA - TILSYN - KORONA - ØNSKE OM TILSYN I FRISØR OG VELVÆREBRANSJEN NFVB KANE1 20/02979-001 2020/05/12
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR DELLEVERANSE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 TMS01 19/07273-041 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/12
I TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4901 - 25/229 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk XXI 20/01846-014 2020/05/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Glenn Ørjan Johannessen REK 20/00006-091 2020/05/12
I SEN KORONA - TILSYN - KORONA - ØNSKE OM TILSYN I FRISØR OG VELVÆREBRANSJEN - OPPFØLGING MED TILSYNSMAL! NFVB KANE1 20/02979-002 2020/05/12
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - UTTALELSE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01145-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
U TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE - SVAR - 109/32, 109/50 OG 109/58 - SPØRSMÅL TIL VEDTAK OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV BRYGGE Fiskeridirektoratet Region Sør GTH 19/02006-010 2020/05/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03276-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/1009 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Trond Einar Kosberg REK 20/00006-092 2020/05/12
U TEK 43/287 - LOSVEGEN, HØYNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 43/287 - LOSVEGEN, HØYNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 20/02921-002 2020/05/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00732-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
U TEK 20/80 - NEDRE LIKNES - NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE - SVAR - 20/80 - FORESPØRSEL / KLAGE PÅ GEBYR FOR RIVING AV BOD Trygve Eriksen GTH 19/04831-005 2020/05/12
U TEK PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - ANNONSE - PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL Karmøynytt BHA02 19/05359-020 2020/05/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02230-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
U TEK 87/62 - SLÅTTÅVEGEN, NORDRE VELDE - TILBYGG BOLIG- HAGESTUE OG LEVEGGER - SVAR - 87/62 - REDEGJØRELSE/SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED AVSTAND TIL VANNLEDNING Endre Harald Wiken EJO 16/04312-030 2020/05/12
I TEK 13/369 - DALSVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG ENEBOLIG, UTVENDIG BOD OG CARPORT - 13/369 - DALSVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG ENEBOLIG, UTVENDIG BOD OG CARPORT SAMT STØYSKJERMING Stian Erland og Jeanette Ellefsen EDH 20/02973-001 2020/05/12
U TEK 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - SVAR - 15/2289 - ANMODNING OM REDUKSJON AV BYGGESAKSGEBYR Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS GTH 19/05766-014 2020/05/12
U TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) -OVERSENDELSE AV KLAGE Hus28 AS GTH 17/04878-033 2020/05/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02948-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
I TEK 63/196 - HØGÅSVEGEN, NORDSTOKKE, NYBYGG GARASJE - 63/196 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Harald Lokøy KMY 15/01410-008 2020/05/12
I TEK 146/149 - BØ - DISPENSASJON - 146/149 - SITUASJONSKART MED VIST AVKJØRSEL Nils Henry Pros-Verme KIS 20/02650-002 2020/05/12
I TEK 64/1146- LIARFJELL,STANGELAND. TERRASSE - 64/1146- SØKNAD OM FERDIGATTEST Nina Lovise Øksnes Stenland EJO 11/00685-005 2020/05/12
I SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 - INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN Ingvald Bårdsen JST 15/03953-017 2020/05/12
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM REFUSJON FORELDREBETALING Slågstemmen Barnehage SA RHO 12/00773-260 2020/05/12
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 147/631 SEKSJ. 1 - MOKSHEIM - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR OPPFØRING AV BOD Thomas Normann JMJ03 17/00073-593 2020/05/12
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE IKA 10. JUNI 2020 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS ORO 12/03966-100 2020/05/12
U TEK PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL - NY OPPSTART - PLAN 2123 - DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON, VEAKROSSEN - 6/14 MFL H-avis BHA02 19/05359-021 2020/05/12
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Skudenes Bedehus ANKO 20/00039-158 2020/05/12
I TEK 4/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FREDRIK SOLVIG/HELLESTVEIT, CECILIE - 4/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FREDRIK SOLVIG/HELLESTVEIT, CECILIE Eiendomsmegler Vest AS BJP01 20/02976-001 2020/05/12
I TEK 22/21 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 22/21 - REVIDERT SØKNAD Johan Arne Ferkingstad HHU 19/07149-012 2020/05/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 15/1694 - MELDING OM ADRESSEENDRING VED HØYVEGEN/MYRDALVEGEN, ÅKRA Esteban Panza BFH 20/00016-044 2020/05/12
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Helgø Meny Rogaland AS LYK 12/00224-133 2020/05/12
I TEK STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN - TEKNISKE PLANER - VVA ANLEGG - STANGELAND SKOLE - GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER - VVA- ANLEGG DEL 2 Norconsult AS, avd. Haugesund BTH04 20/01763-011 2020/05/12
I TEK STANGELAND SKOLE OG STANGELANDSHALLEN - TEKNISKE PLANER - VVA ANLEGG - STANGELAND SKOLE - GODKJENNING AV TEKNISKE PLANER - VVA- ANLEGG Norconsult AS, avd. Haugesund BTH04 20/01763-010 2020/05/12
I TEK 5/559 - SLETTATUNET ,VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE - 5/559 - SLETTATUNET ,VEA, TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE Torstein D. og Ingebjørg H Stavenjord KHM 20/02978-001 2020/05/12
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/01624-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
U TEK 4/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FREDRIK SOLVIG/HELLESTVEIT, CECILIE - SVAR - 4/468 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM OLSEN, FREDRIK SOLVIG/HELLESTVEIT, CECILIE Eiendomsmegler Vest AS BJP01 20/02976-002 2020/05/12
I TEK 25/223 - JARLEHAUGVEGEN, LANGÅKER, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERHAGE/STUE OVER GARASJEN - 25/223 - JARLEHAUGVEGEN, LANGÅKER, TILBYGG ENEBOLIG, VINTERHAGE/STUE OVER GARASJEN Kenneth Knutsen KHM 20/02980-001 2020/05/12
U TEK 66/839 - AUSTREIM - BRUKSENDRING DELER AV BYGG TIL SMÅDYRKREMATORIE OG SKILT - 66/839 - REDEGJØRELSE - BRUKSENDRING DELER AV BYGG TIL SMÅDYRKREMATORIE OG SKILT Stol Eiendom AS EJO 13/01834-019 2020/05/12
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4901 - 25/9 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING SAK 20/1846 Bjørg Marit Olsen XXI 20/01846-015 2020/05/12
I TEK 147/621 - KJØP AV TILLEGGSAREAL - 147/621 - KJØP AV TILLEGGSAREAL AV 147/604 Arne Kristian Holm NILI1 15/03887-003 2020/05/12
U TEK 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4901 - 25/9 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER FRADELING John Angus Mackinnon XXI 20/01846-016 2020/05/12
I TEK 56/4 - FRADELING ETTER JORDLOVEN PARKERINGSPLASS VED SNØRTELAND, AUSTRE KARMØYVEG - 56/4 - SØKNAD OM FRADELING ETTER JORDLOVEN PARKERINGSPLASS VED SNØRTELAND, AUSTRE KARMØYVEG Friluftsrådet Vest HHU 20/02276-002 2020/05/12
I TEK GRAVING PÅ KOMMUNAL GRUNN 64/1082 - GRAVING PÅ KOMMUNAL GRUNN Cilje Solvig NILI1 20/02981-001 2020/05/12
U TEK 140/112 - OSNES - ETABLERING AV KAI/BRYGGE - 140/112 - REDEGJØRELSE - ETABLERING AV KAI/BRYGGE Eskild Kvala AS EJO 13/04035-013 2020/05/12
U TEK STARTLÅN - UTBETALING - STARTLÅN RBE08 20/00115-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - AVTALE - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-046 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/12
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - AVTALE - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norconsult AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-047 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/12
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 5/559 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TORSTEIN OG INGEBJØRG STAVENJORD Ingebjørg Hernes Stavenjord REK 20/00006-093 2020/05/12
U TEK 113/23 - DØLEVEGEN, SKRE - TILBYGG ENEBOLIG - 113/23 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG Lidina Lagnason Knutsen JKV 14/02105-005 2020/05/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 64/1193 - BESTILLING AV NABOLISTE Torstein Knutsen GEL 20/00031-073 2020/05/12
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 123/200 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SNIKSPYNTEN, SNIK Berge Sag og Trelast AS BFH 20/00016-045 2020/05/12
U TEK 64/79 - STANGELANDSTØLEN, STANGALAND - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 64/79 - REDEGJØRELSE - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE Kopervik Speidergruppe EJO 13/02834-014 2020/05/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02984-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02984-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/12
U TEK 47/549 - VIK - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 47/549 - MANGELBREV - SØKNAD OM RESEKSJONERING Abilio Solinis Alonso HAS 20/02685-002 2020/05/12
I HSE INSTITUSJONER - HELSE- OG OMSORGSETATEN - KARTLEGGING OG OPPFØLGING AV PERSONER I ALDEREN 0-17 ÅR OG 18-49 ÅR I INSTITUSJON. Fylkesmannen i Rogaland RKV 13/00927-030 2020/05/12
I SEN KOMMUNAL BEREDSKAP - KRISELEDELSE - SVARBREV - OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE RESSURSER I KARMØY KOMMUNE VED EN UØNSKET HENDELSE Tmp Restaurantdrift AS LYK 12/00224-134 2020/05/12
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 25/139 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Ragnar Langåker GEL 20/00031-072 2020/05/12
I TEK 11/404 - MANNESVEGEN, MANNES, NYANLEGG VA LEDNING - 11/404 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Rh Oppmåling Rune Hemnes JKV 20/02106-005 2020/05/12
U TEK 43/142 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2723 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/142 I KARMØY KOMMUNE Næss Paul Otto XXI 20/02854-002 2020/05/12
U TEK 43/142 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2723 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/142 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Kristin Guddal XXI 20/02854-003 2020/05/12
U TEK 43/142 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2723 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/142 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Terje XXI 20/02854-004 2020/05/12
U TEK 43/142 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2723 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/142 I KARMØY KOMMUNE Næss Paul Otto XXI 20/02854-005 2020/05/12
U TEK 66/493, FOTVEGEN, AUSTREIM. NYBYGG MINDRE LAGERBYGNING - 66/493, MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG MINDRE LAGERBYGNING Einar Tangjerd EJO 11/02433-004 2020/05/12
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - 47/12 OG 47/555 - VIK - JUSTERING AV KART VED OPPMÅLING STD:19/6306 Alf Bjarne Dahl HHU 20/02463-008 2020/05/12
I TEK 131/9 - TORVASTAD - SØKNAD OM RIVING - 131/9 - TORVASTAD - SØKNAD OM RIVING Svein Larsen KIS 19/07092-007 2020/05/12
U SEN PLAN 672 - KOMMUNEPLANEN 2020 - 2032 - SVAR - INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN Ingvald Bårdsen JST 15/03953-018 2020/05/12
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - INFORMASJON OM SERVERINGSSTEDER OG ARRANGEMENTER I FORBINDELSE MED KORONASITUASJONEN Skudenes Bryggeri AS EVI1 20/02192-031 2020/05/12
U TEK 64/1413 - STANGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 64/1413, 477 UNDERRETTING OM MERKING AV TIDLIGERE MÅLT GRENSE Knut Magne Gabrielsen ALA04 20/02809-006 2020/05/12
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-048 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/12
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norconsult AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-049 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/12
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norconsult AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-050 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/12
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - ENDRINGSBILAG - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-051 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/05/12