Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-113 25 Offl §25 2020/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-114 25 Offl §25 2020/05/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-020 25 Offl §25 2020/05/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-021 25 Offl §25 2020/05/10
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-022 25 Offl §25 2020/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-065 25 Offl §25 2020/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-066 25 Offl §25 2020/05/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-015 25 Offl §25 2020/05/10
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-018 25 Offl §25 2020/05/10
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-009 25 Offl §25 2020/05/10