Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM STØTTE - 17. MAI Avaldsnes skole GEL 20/01722-015 2020/05/08
U TEK 129/7 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGEN BYGGESAK: 18/4654 - 129/7 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HAGEN BYGGESAK: Bråstein & Stelander AS ORO01 20/01980-002 2020/05/08
U TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING, ALTAN, LEVEGG OG TRAPP - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING, ALTAN, LEVEGG OG TRAPP Greg Ronald Grindhaug EDH 20/02689-002 2020/05/08
U TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 20/02473-003 2020/05/08
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISPENSASJONSSØKNAD MOSBRONVEGEN NSF ELH 12/00092-362 2020/05/08
U HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - DISPENSASJONSSØKNAD MOSBRONVEGEN Fagforbundet ELH 12/00092-363 2020/05/08
U TEK 15/33 - SPREDEAREAL - GNR.15, BNR. 33 MED FLERE - KARMØY - SVAR PÅ SØKNAD OM GODKJENNING AV BEITE SOM SPREDEAREAL. Agnar Jarl Didriksen LKS 20/02845-002 2020/05/08
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - VEDRØRENDE SØKNAD OM LANGVAKTER VED MOSBRONVEIEN Norsk Sykepleierforbund ELH 12/00092-364 2020/05/08
U TEK 129/7 - STANGEVEGEN, STANGE - NYBYGG, BOLIG - RIVING - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 129/7 - STANGEVEGEN, STANGE - NYBYGG, BOLIG - RIVING Karl Arne Holon Haugesund AS KIS 18/04654-010 2020/05/08
I TEK 148/357 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES - 148/357 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/02933-001 2020/05/08
I TEK 148/357 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES - 148/357 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEGARD AKSNES Kristoffer Sirevåg AS ALS06 20/02933-002 2020/05/08
I SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 5.2 ANNEN LØNNSREGULERING - INDIVIDUELL LØNNSFORHANDLING TUS 20/01535-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
I TEK 25/7 - LANGÅKER - NYBYGG ENEBOLIG - 25/7 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Edb-Tjenester Norge Limited JKV 18/04817-017 2020/05/08
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVVISNING Arne Emil Liknes GTH 17/05542-052 2020/05/08
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - FERDIGMELDING RØR HUS A BYGGESAK 17/5113 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 19/02804-019 2020/05/08
I TEK 58/273 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - TILTAKSHAVER: KARMØY KOMMUNE BYGGESAK 17/5113 - 58/273 - FERDIGMELDING RØR HUS B BYGGESAK 17/5113 Torleif og Sigurd Ytreland AS ALS06 19/02804-020 2020/05/08
I TEK 116/3 - RØRLEGGERMELDING: RIVING OG NYBYGG, BOLIG. ERIK JOHAN EILERÅS BYGGESAK: 14/2013 - 116/3 - ØNSKER BEKREFTELSE PÅ GODKJENT TILKOBLIG TIL VANN BYGGESAK: 14/2013 Erik Johan Eileraas ETS 19/01078-003 2020/05/08
I SKU OPPSIGELSESTID SFO - SVAR - VEDRØRENDE OPPSIGELSE OG BETALING AV SFO I CORONA SITUASJONEN KBE03 20/02920-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
U TEK 64/338 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/338 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 20/02847-003 2020/05/08
I TEK 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 57/612 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED KLAGEBEHANDLING - TILLEGGSMERKNAD FRA KLAGER Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/02456-014 2020/05/08
I TEK 15/953 - ODDEMYRVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG, FASADEENDRING - 15/953 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Aleksander Aanensen Sørensen JKV 19/01513-006 2020/05/08
U TEK 38/273 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE, LANDSKAPSSIKRING/TERRENGINNGREP - RAMMETILLATELSE - 38/273 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE, LANDSKAPSSIKRING/TERRENGINNGREP Rh Oppmåling Rune Hemnes JMJ03 19/06573-009 2020/05/08
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING AV TAK Georg Tobias Kallevåg AAL 17/00116-116 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - ANBEFALINGER OM LAR UNDER COVID-19 EPIDEMIEN Helsedirektoratet AIS 20/00178-044 2020/05/08
I TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Ek Bygg AS KMY 19/01986-017 2020/05/08
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM BETALING FRA PASIENTAR FOR POLIKLINISK HELSEHJELP I SPESIALISTHELSETENESTA M.FL. Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-045 2020/05/08
I TEK VANNSKADE 12.11.19 - SJENARVEGEN 8, ÅKREHAMN - ELSE JOHANNE FJELD DAHL/ARNE EDVIN DAHL 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) - KRAV OM UTBETALING 982284 (CODAN) / 343404552153 (FREMTIND) Codan Forsikring OSG 19/06742-012 2020/05/08
I TEK 57/240 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - 57/240 - SELVÅG, SKUDENESHAVN - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG I K Gabrielsen KHM 20/02932-001 2020/05/08
I TEK 57/541 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/541 - GNR/BNR 57/533 GODKJENNER OPPMÅLING AV EIENDOM Roy Egil Sondresen XXI 20/02910-003 2020/05/08
I SKU AKTIVITETSKORT/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/04890-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
I TEK GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 18 - GRAVING I KOMMUNAL VEI/GRUNN - EGENKONTROLL FOR ISTANDSETTING Danielsen & Saltvedt Maskin AS KSU01 20/02748-003 2020/05/08
I TEK GRAVESØKNAD - VIKINGSTADVEGEN 15-45 - GRAVING I KOMMUNAL VEI/GRUNN - EGENKONTROLL FOR ISTANDSETTING Danielsen & Saltvedt Maskin AS KSU01 20/02832-003 2020/05/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/02230-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
I TEK 15/200 - ÅKRA - OPPARBEIDELSE AV UTEOMRÅDE - 15/200 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN Ronny Louis Larsen GTH 19/05586-011 2020/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07192-104 25 Offl §25 2020/05/08
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07192-105 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-067 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-112 25 Offl §25 2020/05/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-018 25 Offl §25 2020/05/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-004 25 Offl §25 2020/05/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-062 25 Offl §25 2020/05/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-063 25 Offl §25 2020/05/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-064 25 Offl §25 2020/05/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-065 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - SØKNAD ANVO 20/02399-012 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-014 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-015 25 Offl §25 2020/05/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-008 25 Offl §25 2020/05/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG MSE 20/02551-020 25 Offl §25 2020/05/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG MSE 20/02551-021 25 Offl §25 2020/05/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG MSE 20/02551-022 25 Offl §25 2020/05/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG MSE 20/02551-023 25 Offl §25 2020/05/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG MSE 20/02551-024 25 Offl §25 2020/05/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG MSE 20/02551-025 25 Offl §25 2020/05/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - AVSLAG MSE 20/02551-026 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-025 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-026 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-027 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-013 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-014 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - SØKNAD ANVO 20/02720-005 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - SØKNAD ANVO 20/02720-006 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-018 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-019 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-020 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-021 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-022 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-023 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-019 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-020 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-021 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-022 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02760-007 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02760-008 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 80,05 % - SØKNAD ANVO 20/02816-002 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-055 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-056 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-057 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-058 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-059 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-060 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-061 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-013 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-014 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-030 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-031 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-032 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-033 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-012 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-013 25 Offl §25 2020/05/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-014 25 Offl §25 2020/05/08
I SEN REKRUTTERINGSSAK IT- KONSULENT - SØKNAD GLS 20/02905-002 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-002 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-003 25 Offl §25 2020/05/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER ROP 100 % - SØKNAD ANVO 20/02907-004 25 Offl §25 2020/05/08
I TEK 42/225 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - FORSTØTNINGSMUR - 42/225 - ØYGARDSHAUGEN, SØRHÅLAND - FORSTØTNINGSMUR North Ark AS JMJ03 20/02934-001 2020/05/08
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - ALLE SKOLER ÅPNES Utdanningsdirektoratet LIS01 20/02301-017 2020/05/08
I TEK 13/104 - GRUNNVIKVEGEN, TJØSVOLL, TILBYGG BOLIG, GARASJE M/TERRASSE - 13/104 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Egil André Vedøy JKV 17/01673-003 2020/05/08
I TEK 47/185 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/185 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER Oddbjørn Soldal KHM 20/02892-002 2020/05/08
I TEK 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER - 147/639 - TILTAKET ER IKKE UTFØRT ENDA Tm Byggtek AS EJO 18/04332-016 2020/05/08
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 19/01694-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 148/546 - ØNSKER BEKREFTELSE PÅ AT BYGGING AV GRILLPLASS ER UNNTATT SØKNADPLIKT Odd Inge Torvestad IGR 17/00073-589 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Bartosiewicz Mariusz HAS 20/01866-017 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Callaghan Marianne Skeie HAS 20/01866-018 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Espeland Linda Knudsen HAS 20/01866-019 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Espeland Rolf Inge HAS 20/01866-020 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Skeie Stian Oen HAS 20/01866-021 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Skeie Svein HAS 20/01866-022 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Odde Odd Johan Lohne HAS 20/01866-023 2020/05/08
U TEK 83/57 - SKEIE, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 83/57 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune HAS 20/01866-024 2020/05/08
I TEK 106/3 - FOSNAVEGEN, FOSNANES - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG BOLIG - 106/3 - REVIDERT SITUASJONSKART FOR PLASSERING AV BASSENG Pds Arkitekt AS JMJ03 19/04700-010 2020/05/08
I TEK 90/73 - FISKÅ - DELING AV GRUNNEIENDOM - 90/73 - MERKNAD TIL NABOVARSEL - DISPENSASJON FOR DELING Anne Turid Kolstø EDH 20/02829-002 2020/05/08
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI VÅREN 2020 17. mai komiteen for skolene AKP 20/01722-018 2020/05/08
U SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTØTTE - 2020 Åkrehamn Vekst PVE01 12/00208-120 2020/05/08
U TEK 147/47 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 147/47 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG Vestlandshus AS JMJ03 20/02579-004 2020/05/08
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM LÅN AV SCENE I PARKEN, ÅKREHAMN - 20.06.20 Slogmåkane HPE 20/01552-031 2020/05/08
U TEK 148/75 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 148/75 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Dankertsen EDH 20/02876-003 2020/05/08
U SEN ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS - ANMODNING OM AVLEVERING AV ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS Karmøys Nostalgiske Forening MBB 20/02915-002 2020/05/08
I TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT North Ark AS IGR 19/04891-026 2020/05/08
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/02144-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
I TEK 115/307 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG - 115/307 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Kjededrift AS KHM 20/02937-001 2020/05/08
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-565 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - SVAR - SØKNAD OM BESKYTTELSESTEPPE - MYKJE SKOLE Mykje skole 17.Mai-komite TVI 16/04347-036 2020/05/08
I TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 5/32 - MOTTATT MANGLER - SKISSER OG TEGNINGER Ymas AS IGR 20/02094-011 2020/05/08
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILDELINGSBESLUTNING - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Vassbakk & Stol AS AGAN 16/00902-099 2020/05/08
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILDELINGSBESLUTNING - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Risa AS AGAN 16/00902-100 2020/05/08
I TEK 115/308 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG - 115/308 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Kjededrift AS KHM 20/02938-001 2020/05/08
I TEK 115/307 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2937 - 115/307 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2937 Hage & Maskin AS ORO01 20/02941-001 2020/05/08
I TEK 115/308 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2938 - 115/308 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2938 Hage & Maskin AS ORO01 20/02944-001 2020/05/08
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 - 2020 - UNDERRETNING TIL KLAGER PEID 18/00351-074 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
I TEK 47/309 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SNØRTELAND, JACOB - 47/309 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM SNØRTELAND, JACOB Jacob Snørteland BJP01 20/02935-001 26 Off.l.26 2020/05/08
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SKADEFELLING UTEN HJEMMEL I LOVVERKET Dyrenes Rett PCH01 12/00690-285 2020/05/08
I TEK 15/1225 - SLETTEBØVEGEN, ÅKRA - NYBYGG IDRETTSHALL - 15/1225 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Holon Haugesund AS IGR 18/02830-039 2020/05/08
U TEK 79/97 - VISNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 79/97 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Oli Petur HAS 20/02694-008 2020/05/08
U TEK 79/97 - VISNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 79/97 I KARMØY KOMMUNE Netland Kjell Schjelderup HAS 20/02694-009 2020/05/08
U TEK 79/97 - VISNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 79/97 I KARMØY KOMMUNE Tønnessen Agnes Marie HAS 20/02694-010 2020/05/08
I SEN REVISJON AV REGNSKAP 2019 - OPPSUMMERINGSRAPPORT FRA ÅRETS REVISJON KPMG AS CEL 20/02684-003 2020/05/08
I SEN REVISJON AV REGNSKAP 2019 - REVISJONSBERETNING KPMG AS CEL 20/02684-004 2020/05/08
I SKU KLAGE PÅ TILBUD - OPPHEVING AV VEDTAK ETTER INTRODUKSJONSLOVEN OM ENDRING I INDIVIDUELL PLAN KEH 20/02413-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
U TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - TILBAKEMELDING PÅ REVIDERT PLANFORSLAG - PLAN 2114, VEAVÅGEN REGULERINGSENDRING Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-056 2020/05/08
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02939-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
U SEN OPPLAGS- OG ANKRINGSPLASS - ANGÅENDE SPØRSMÅL OM BÅTER I OPPLAG Roy Atle Simonsen VIJO 12/00121-021 2020/05/08
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-566 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
U TEK 147/639, MOKSHEIM. FASADEENDRING - INNBYGGING AV ALTAN - 147/639, MANGLENDE FERDIGATTEST - INNBYGGING AV ALTAN Bårdsen Bårdsen Aluminium AS EJO 10/02599-007 2020/05/08
I TEK 149/471 - SPANNATOPPEN, SPANNE - NYBYGG 6-MANNSBOLIG 1 - 149/471 - ANMODNING OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE SEKSJON 4 Block Watne AS KMY 18/03521-007 2020/05/08
I TEK 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGER - 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGER Ing K Dømbe IGR 20/02945-001 2020/05/08
I TEK 47/609 - LEIE AV GRUNN - 47/609 - UNDERTEGNET LEIEKONTRAKT Einar Vårvik NILI1 20/02536-003 2020/05/08
I TEK 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG - 86/186 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE FOR HAVNIVÅSTIGNING Helgesen Tekniske Bygg AS KHM 20/01656-008 2020/05/08
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 107/1 - LINDØY - FORESPØRSEL OM MULIGHETER FOR UTVIDELSE AV BÅTPLASSER Røyksund Båtforenng JMJ03 17/00073-590 2020/05/08
I TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - UNDERTEGNET KJØPEKONTAKT - EIER AV 1/3 AV GNR. 47, BNR. 297 - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Brigitte Waldner Dale MAAA1 19/02746-033 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/08
U SEN UTLEIE AV BESKYTTELSESTEPPE - VEDR. LEIE AV BESKYTTELSESTEPPE TIL HÅVIKHALLEN Johanna F. K. Gismervik TVI 16/04347-037 2020/05/08
U TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - SVAR PÅ SPØRSMÅL I ANLEDNING OPPFØRELSEN AV TO TOMANNSBOLIGER Else Kristine Bergfjord KMY 17/05113-032 2020/05/08