Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 122/227 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RISANGER-PETTERSEN BYGGESAK: 17/1966 - BASSENG: 17/3744 - 122/227 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RISANGER-PETTERSEN BYGGESAK: 17/1966 - BASSENG: 17/3744 Inge Vaaga AS ORO01 17/04089-002 2020/05/07
U TEK 64/272 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRESSGÅRD BYGGESAK 20/1859 - 64/272 - RØRLEGGERMELDING - RIVING/NYBYGG - TILTAKSHAVER: GRESSGÅRD BYGGESAK 20/1859 Hage & Maskin AS ORO01 20/01822-002 2020/05/07
U TEK 125/11 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND. TILBYGG TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 125/11 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND. TILBYGG TIL ENEBOLIG Audhild Lovise Thuestad Støle EDH 20/02791-002 2020/05/07
U TEK 15/1253 - MOSBRONVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1253 - MOSBRONVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Jan Olsen EDH 20/02797-002 2020/05/07
U SEN RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - HØRING - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - HØRING Haugesund Airport AS SMA01 20/02881-001 2020/05/07
U TEK 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS KHM 20/01859-005 2020/05/07
U TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR Skude Mur AS JMJ03 20/02596-003 2020/05/07
U TEK 16/189 - MEDHAUGBAKKEN, MEDHAUG - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 16/189 - MEDHAUGBAKKEN, MEDHAUG - TILBYGG ENEBOLIG - VINTERHAGE Hector Marchant Blank EDH 20/02827-002 2020/05/07
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/672 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STONGVEGEN 40 Sigurd Steinkjellå MAHA1 18/04276-102 2020/05/07
U TEK 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR I K Gabrielsen JMJ03 20/00189-007 2020/05/07
I TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 58/431 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Jorunn Haaland EJO 09/01307-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
U SEN 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN - 109/1 OG 109/29 - FOSEN, KARMØY KOMMUNE - OVERSENDELSE AV KLAGESAK - DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN Fylkesmannen I Rogaland TVI 19/06412-008 2020/05/07
U TEK 114/120 - EIKJEVEGEN, NORDRE EIKE - TIL-/PÅBYGG BOLIG - HAGESTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 114/120 - EIKJEVEGEN, NORDRE EIKE - TIL-/PÅBYGG BOLIG - HAGESTUE Jostein Eilerås JMJ03 20/02849-003 2020/05/07
U TEK 15/449 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 15/449 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/02899-002 2020/05/07
U TEK 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG John Stian Johannessen EDH 20/02250-009 2020/05/07
I HSE REFUSJONER/TILSKOTT INN 2012-2019 - HELSE- OG OMSORG - TILSKUDD TIL KOMMUNALT KOMPETANSE- OG INNOVASJONSTILTAK I HELSE OG OMSORGSTJENESTENE 2020 Fylkesmannen i Rogaland SALF 12/00929-193 2020/05/07
I SKU LEASING/IT-AVTALER - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - DATABEHANDLERAVTALE - DIGILÆR.NO Utdanningsdirektoratet BNO 13/01300-010 2020/05/07
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 107/7 - LINDØY - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED SØKNAD OM UTVIDELSE AV BRYGGE Anders Knutsen JMJ03 17/00073-587 2020/05/07
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1374 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STONGVEGEN 44 Dagmar Haugeberg MAHA1 18/04276-103 2020/05/07
I HSE SØKNAD OM OPPREISNING - SVAR - OM DOKUMENTER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/05/07
U TEK PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - TILBAKEMELDING HENVENDELSE ANGÅENDE VOLUM OG BYGGEHØYDER Vikanes Bungum Arkitekter AS YSL 17/00308-027 2020/05/07
U TEK 57/541 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/541 - VARSEL OM RETTING AV GRENSE Ivar Aldeholm XXI 20/02910-002 2020/05/07
U TEK 141/11, 141/24 - LITLASUND - RIVING AV SALTERI - 141/11, 141/24 - FERDIGATTEST - RIVING AV SALTERI Fremskridt Laks AS EJO 13/02740-020 2020/05/07
I TEK 43/287 - LOSVEGEN, HØYNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 43/287 - LOSVEGEN, HØYNES - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG Sevland Bunyan Arkitekter AS KHM 20/02921-001 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - SØKNAD ANVO 19/07130-218 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - TILBUD ANVO 19/07130-219 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/ÅKRA BU-OG BEH.HJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07130-220 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - SØKNAD ANVO 19/07189-214 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - BEKREFTELSE ANVO 19/07189-215 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - TILBUD ANVO 19/07189-216 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN/EIDEVEGEN BARNEBOLIG OG AVLASTNING - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07189-217 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - TILBUD ANVO 19/07232-188 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07232-189 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TRUKKET ANVO 19/07193-110 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-111 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-112 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARAR I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - SØKNAD ARO07 19/07139-212 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-065 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-066 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-111 25 Offl §25 2020/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - TRUKKET BLI01 20/00120-040 25 Offl §25 2020/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - TRUKKET BLI01 20/00120-041 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - TILBUD ANVO 20/00830-024 25 Offl §25 2020/05/07
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00830-025 25 Offl §25 2020/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-018 25 Offl §25 2020/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-019 25 Offl §25 2020/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-020 25 Offl §25 2020/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-021 25 Offl §25 2020/05/07
U SKU REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER AVALDSNES BARNEHAGE, 100% FAST - AVSLAG BLI01 20/01432-022 25 Offl §25 2020/05/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-016 25 Offl §25 2020/05/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-017 25 Offl §25 2020/05/07
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-003 25 Offl §25 2020/05/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-060 25 Offl §25 2020/05/07
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-061 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - SØKNAD ANVO 20/02399-011 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-013 25 Offl §25 2020/05/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - ARBEIDSAVTALE MSE 20/02551-018 25 Offl §25 2020/05/07
U TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - TILBUD MSE 20/02551-019 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-024 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-012 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-016 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-017 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-016 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-017 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-018 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-049 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-050 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-051 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-052 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-053 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-054 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-009 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-010 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-011 25 Offl §25 2020/05/07
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-012 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-023 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-024 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-025 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-026 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-027 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-028 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-029 25 Offl §25 2020/05/07
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-011 25 Offl §25 2020/05/07
I SEN REVISJON AV REGNSKAP 2019 - UAVHENGIG REVISORS BERETNING - UTTALELSE OM REVISJON AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2019 Kpmg AS CEL 20/02684-002 2020/05/07
U TEK REFUSJON - NY SKOLE OG IDRETTSHALL KOPERVIK - REFUSJON - NY SKOLE OG IDRETTSHALL KOPERVIK - OVERSENDELSE AV KLAGE Karmøy kommune v/ Stein Nygaard GTH 20/02841-014 2020/05/07
U TEK 106/47 - FOSNANES - UTSLIPPSTILLATELSE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 106/47 - FOSNANES - UTSLIPPSTILLATELSE Marius Erland Tollaksen JMJ03 19/07226-008 2020/05/07
I TEK 122/227 - RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - TOMT 5 - 122/227 - TILBAKEMELDING FRA BEFARING Haugesund Tomteutvikling - Glenn Kolberg JKV 17/01966-013 2020/05/07
U HSE SØKNAD OM OPPREISNING - FORESPØRSEL OM INNSYN I DOKUMENTER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/05/07
U TEK 148/993 - NORHEIM - FLAGGSTENGER OG SKILT - 148/993 - FERDIGATTEST Snarveien Eiendom AS KMY 14/04738-006 2020/05/07
I TEK 66/911- FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/911 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Einar Kallevig EJO 12/02707-005 2020/05/07
U TEK 5/197 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA SJØ AS - 5/197 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - VEA SJØ AS Vea Sjø AS ALS06 18/04136-004 2020/05/07
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM SIKRINGSMIDLER Ragna Marie Einarsen Bårdsen AAL 17/00116-117 2020/05/07
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI FEIRING - KOLNES SKOLE FAU kolnes skole AKP 20/01722-017 2020/05/07
I TEK OPPDRETT AV FISK, SKALLDYR, KAMSKJELL - VARDE FISKEOPPDRETT AS - OMGJØRING AV VEDTAK OM TILBAKETREKKING AV LOKALITET 10029 TUHOLMANE Fiskeridirektoratet PCH01 12/00586-026 2020/05/07
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 18/03836-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
U TEK 42/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS - SVAR - 42/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS Hans Magnus Hillesland BJP01 20/02903-002 2020/05/07
I TEK 122/4 - RØYKSUND - RØRLEGGERMELDNG: FELLESANLEGG - TILTAKSHAVER: RISANGER-PETTERSEN BYGGESAK: 17/1587, BYGGEMODNING - 122/4 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/1587, BYGGEMODNING Inge Vaaga AS ALS06 17/01428-003 2020/05/07
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Åsebøen Fus Barnehage AS RHO 12/00773-259 2020/05/07
U SKU TILSKUDD FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM FESTIVALTILSKUDD 2020 Festivaldrift Kopervik AS AHT01 20/00831-012 2020/05/07
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 66/851 - BESTILLING AV NABOLISTE Hege Simonsen GEL 20/00031-070 2020/05/07
U TEK 64/1137 - STANGALAND - BEGJÆRING OM SLETTING AV SEKSJONERING - 64/1137 - OVERSENDELSE AV TINGLYST BEGJÆRING OM SLETTING AV SEKSJONERING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS HAS 20/02228-004 2020/05/07
U TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 58/431 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS Jorunn Haaland EJO 09/01307-010 2020/05/07
U TEK 16/184 - MEDHAUGSVINGEN, MEDHAUG, SØKNAD OM RIVING AV LØE - 16/184 - MEDHAUGSVINGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST RIVING AV LØE Hage & Maskin AS JKV 17/02388-005 2020/05/07
U SEN 146/1, 146/6, 146/108 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VÅGEN, IDA BØ - 146/1, 146/6, 146/108 - MELDING/SAMMENSLÅING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 20/02363-002 2020/05/07
I TEK STARTLÅN - KLAGE PÅ AVSLAG OM STARTLÅN RBE08 20/00091-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
I TEK 141/223 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING - 141/223 - LITLASUND - SØKNAD OM SEKSJONERING Oppgjørs Partner AS HAS 20/02924-001 2020/05/07
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 148/546 - ØNSKER BEKREFTELSE PÅ AT BYGGING AV GRILLPLASS ER UNNTATT SØKNADPLIKT Odd Inge Torvestad IGR 17/00073-588 2020/05/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID RHO 20/02925-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
I SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING KBE03 20/02926-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
U SEN 69/90 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/90 MELDING/SEKSJONERING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 20/02416-004 2020/05/07
I TEK 13/295 - BRÅLEDVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GAPAHUK - 13/295 - BRÅLEDVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG BOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GAPAHUK Hallstein Stava EDH 20/02927-001 2020/05/07
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM FORNYELSE AV AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE ANKO 19/00732-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01648-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
I TEK 43/291 - NESSAGADÅ, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG - 43/291 - NESSAGADÅ, HØYNES - TILBYGG ENEBOLIG Sverre Andre Isaksen EDH 20/01774-002 2020/05/07
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024 - INFORMASJON ANGÅENDE VANDELSVURDERING AV MEDDOMMERE Finnmark Politidistrikt EDA 20/01791-007 2020/05/07
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - FAKTURERING VED FORSIKTIG GJENÅPNING - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-075 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/05/07
I TEK 13/388 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG - 13/388 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL - TILBYGG ENEBOLIG Aleksander Øverland EDH 20/02928-001 2020/05/07
I SKU AKTIVITETSPLIKT §9A-5 - FORELØPIG TILBAKEMELDING - HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET VEDR SKOLESAK EEH 18/01685-106 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 14/01145-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID RHO 20/02925-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
U TEK 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD - KLAGESAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SYRE - GNR. 38 OG BNR. 275 I KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland GTH 19/01386-029 2020/05/07
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - RETUR AV TINGLYST SLETTET DOKUMENT - 2408004 Statens Kartverk NILI1 19/02008-032 2020/05/07
I TEK 57/163 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 57/163 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT Arvid Isaksen NILI1 20/01731-005 2020/05/07
I TEK 119/77 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 119/77 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT Stian Nesse NILI1 20/02634-005 2020/05/07
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-134 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/07
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02931-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/07