Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 15/2063 - ÅRABROTHOLMEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - RAMMETILLATELSE - 15/2063 - ÅRABROTHOLMEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/00938-006 2020/05/06
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT TNO05 19/02761-007 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/05/06
U TEK 141/213 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2954 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 141/213 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Odd Hansen Prosjekt AS EDH 20/02569-003 2020/05/06
U TEK 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 140/283 - OSNESBAKKEN, OSNES - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS KIS 20/02521-004 2020/05/06
U TEK ADRESSEENDRING - SNIKSPYNTEN KLAGESAK - VEDRØRENDE KLAGE PÅ ADRESSEENDRING - SNIKSPYNTEN Beboere i Soldalen GTH 19/01819-005 2020/05/06
I HSE BARNEHAGE- OG SKOLEADMINISTRATIVT SYSTEM (BSAS) - DATABEHANDLERAVTALE MED VISMA - VISMA FLYT BARNEHAGE Visma Enterprise AS CBE02 17/02129-071 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/05/06
U TEK GRAVESØKNAD - VIKINGSTADVEGEN 15-45 - SVAR - GRAVESØKNAD - VIKINGSTADVEGEN 15-45 Linda Gundersen for DS Maskin KSU01 20/02832-002 2020/05/06
U TEK 148/943 - VARHAUGVEGEN, NORHEIM - TILBYGG BOLIG - 148/943 - FERDIGATTEST Lene og Øystein Miljeteig KMY 14/04646-007 2020/05/06
U TEK 64/669 - STANGALAND - FORELEGGING AV TILTAK - TILBYGG NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON, 22KV JORDSLUTNINGSSPOLE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/669 - STANGALAND - FORELEGGING AV TILTAK - TILBYGG NORDSTOKKE SEKUNDÆRSTASJON, 22KV JOR Haugaland Kraft Nett AS KHM 20/02433-006 2020/05/06
I HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - NY POSTADRESSE Jag Assistanse AS CBE02 18/01699-181 2020/05/06
U TEK 148/763, STENDERVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/763, FERDIGATTEST - FASADEENDRING ENEBOLIG Halvor Solbakken EJO 12/00849-006 2020/05/06
U TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - FERDIGATTEST - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ Cowi AS EJO 17/04425-010 2020/05/06
U TEK 119/22 - LØNNAVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 119/22 - LØNNAVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG Arvid Widvey JMJ03 20/02787-002 2020/05/06
U TEK 140/107 - GAVLAVEGEN, OSNES. NYBYGG, GARASJE OG TILBYGG BOLIG - 140/107 - FERDIGATTEST - NYBYGG, GARASJE OG TILBYGG BOLIG Saga Bygg AS EJO 06/02410-011 2020/05/06
U TEK 15/1225 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - RIVING IDRETTSHALL - 15/1225 - FERDIGATTEST - RIVING IDRETTSHALL Holon Haugesund AS JKV 19/06237-007 2020/05/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 43/15 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Petter J. Rasmussen AS REK 20/00006-086 2020/05/06
U TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - IGANGSETTINGSTILLATELSE Svein Arne Skår KMY 20/01653-014 2020/05/06
I TEK 43/72 43/87 OG 43/242 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG ETTER SAK§4.3 OG GRENSEJUSTEING - 43/72 OG 43/87 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ALA04 20/02908-002 2020/05/06
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 15/222 - ÅKRA - SPØRSMÅL VEDRØRENDE TIDLIGERE DELING AV EIENDOM Arne Ronæs pva Gerd Indrehus JHE 17/00073-580 2020/05/06
U TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM FERDIGATTEST Ek Bygg AS KMY 19/01986-016 2020/05/06
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ANNA 20/02911-001 24 Offl.§24 2020/05/06
I TEK 43/72 43/87 OG 43/242 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG ETTER SAK§4.3 OG GRENSEJUSTEING - 43/72 OG 43/242 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM TIL OFFENTLIG VEG ETTER SAK§4.3 Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS ALA04 20/02908-001 2020/05/06
U TEK 66/374 - KITTILHAUGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 66/374 - FERDIGATTEST Olaf Knædal KMY 14/04730-005 2020/05/06
U TEK 63/14 - RUNDHAUGVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 63/14 - FERDIGATTEST Silje Erga Bore KMY 14/04747-006 2020/05/06
U TEK 50/20 - FALNESVEGEN, FALNES P. GÅRD - STÅLRØRPIPE - 50/20 - FERDIGATTEST - FALNES P. GÅRD - STÅLRØRPIPE Gunnar Svela EJO 16/00102-008 2020/05/06
U TEK 64/921 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND, BYGG FOR AVFALLSBEHOLDERE - 64/921 - FERDIGATTEST - BYGG FOR AVFALLSBEHOLDERE Stangeland Borettslag EJO 15/01473-005 2020/05/06
I TEK 57/541 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 57/541 - SKUDENESHAVN - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Ivar Aldeholm XXI 20/02910-001 2020/05/06
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - TILDELINGSBREV 2020 FOR TILSKUDD TIL TILTAK I BEITEOMRÅDE GJENNOM ORGANISERT BEITEBRUK (OBB) Fylkesmannen I Rogaland BJP01 12/00396-045 2020/05/06
I SEN GAVER/PRISER - TILGJENGELIGHETSPRISEN 2020 - BER OM INNSPILL PÅ KANDIDATER Rogaland Fylkeskommune SILI 12/03304-014 2020/05/06
I TEK VANNSKADE - VORMEDALSVEGEN 251 - SABAN BAJRAM 343404554985 - ETTERSENDELSE AV DOKUMENTASJON 343404554985 Fremtind Forsikring AS OSG 20/02541-003 2020/05/06
U TEK 139/33 -TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING AV UTHUS OG NYBYGG, GARASJE MED UTHUS - 139/33 -FERDIGATTEST - RIVING AV UTHUS OG NYBYGG, GARASJE MED UTHUS Astrid Dagny Jægtvik EJO 05/02919-017 2020/05/06
I TEK 88/230 - SØNDRE VELDE - BYGGETILSYN - 88/230 - SPØRSMÅL OM BYGGING AV BOD PÅ VELDETUN Asbjørn Kallevik EJO 20/02896-002 2020/05/06
I TEK 148/738 - KJELLSVIKVEGEN, NORHEIM - OPPFØRING AV TILBYGG MED GARASJE - 148/738 - ENDRINGSMELDING ANSVARSRETT OG MELDING OM OPPSTART AV TILTAK Maria Tobota-Johannesen KMY 17/04345-009 2020/05/06
U TEK GNR/BNR 68/174, INDRE EIDE, MASSEDEPONI - GNR/BNR 68/174, FERDIGATTEST - MASSEDEPONI Vassbakk & Stol AS EJO 12/01937-006 2020/05/06
U TEK 41/2 - ØVRE RISDAL - NYBYGG NAUST MED FRITIDSBOLIG OG FYLLING I SJØ TIL KAI - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 41/2 - ØVRE RISDAL - NYBYGG NAUST MED FRITIDSBOLIG OG FYLLING I SJØ TIL KAI Novaform Haugesund AS KHM 20/02547-003 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-064 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-102 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-103 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-104 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-105 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-106 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-107 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-108 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-109 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-110 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-034 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-035 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-036 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-037 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-038 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-039 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-112 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-113 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-114 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-115 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-116 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-117 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-118 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-119 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-120 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-121 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-122 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-123 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-124 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-125 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-126 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-127 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-128 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-129 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-130 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-379 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-380 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-381 25 Offl §25 2020/05/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-015 25 Offl §25 2020/05/06
I TEK REKRUTTERINGSSAK DRIFTSTEKNIKER/INGENIØR INNEN ELEKTRO OG AUTOMASJON - SØKNAD MSE 20/02904-002 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT X2 65,73 % - SØKNAD ANVO 20/02185-006 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 20/02337-025 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 20/02337-026 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 20/02337-027 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 20/02337-028 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SALF 20/02376-011 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SALF 20/02376-012 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SALF 20/02376-013 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SALF 20/02376-014 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SALF 20/02376-015 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - TRUKKET SALF 20/02376-016 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SALF 20/02376-017 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - BEKREFTELSE SALF 20/02376-018 25 Offl §25 2020/05/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-059 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-036 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-037 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-038 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-039 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-040 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-041 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-042 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-043 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-044 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-045 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-046 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-047 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-048 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-049 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-050 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-051 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-052 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-053 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-054 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-055 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-056 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-057 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-058 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-059 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-060 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-061 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-062 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-063 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-064 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-065 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-066 25 Offl §25 2020/05/06
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - BEKREFTELSE ANVO 20/02483-067 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-012 25 Offl §25 2020/05/06
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-007 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-021 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-022 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-023 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-011 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02686-008 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02686-009 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02686-010 25 Offl §25 2020/05/06
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02686-011 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-013 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-014 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-015 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-043 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-044 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-045 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-046 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-047 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-048 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-007 25 Offl §25 2020/05/06
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-008 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-017 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-018 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-019 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-020 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-021 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-022 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-008 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-009 25 Offl §25 2020/05/06
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-010 25 Offl §25 2020/05/06
U TEK 141/213 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2954 - 141/213 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Odd Hansen Prosjekt AS EDH 20/02569-004 2020/05/06
I TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - 118/32 - UTTALELSE KULTURMINNER - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BRYGGE Rogaland fylkeskommune KIS 20/00227-007 2020/05/06
I TEK 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG - 22/356 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - BOLIG Fylkesmannen i Rogaland KHM 20/02205-005 2020/05/06
I TEK 5/197 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA SJØ AS - 5/197 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - VEA SJØ AS Vedavågen Rør AS ALS06 18/04136-003 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 88/77 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR BYTTE AV VINDU TIL DØR I GARASJE Åge Bårdsen KHM 17/00073-578 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 142/802 - STØLSVEGEN, STORASUND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GJERDE/LEVEGG Ann Jeanette Kristoffersen Mæland KIS 17/00073-579 2020/05/06
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I HAUGALAND KRAFT AS - 30. APRIL 2020 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-035 2020/05/06
I TEK 142/649 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 142/649 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Einar Birger Østebø HAS 20/02909-002 2020/05/06
U TEK 142/13 - TILBAKESLAGSVENTIL - 142/13 -PÅLEGG TILBAKESLAGSVENTIL Margunn Nilsen APE01 19/07237-003 2020/05/06
I TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 5/32 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FLYTEBRYGGE Fiskarlaget Vest IGR 20/02094-009 2020/05/06
U TEK 82/40 - HINDERÅKER - DRIVHUS - 82/40 - SVAR VEDRØRENDE SØKNADSPLIKT Helena Krystyna Zebikowicz KMY 20/02708-002 2020/05/06
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SVAR - SØKNAD OM STØTTE - 17. MAI I SKUDENESHAVN 17. Mai komiteen i Skudeneshavn AKP 20/01722-016 2020/05/06
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GÅS Kjell Netland PCH01 12/00690-284 2020/05/06
I TEK 95/26 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - NYBYGG 4 BOLIGER I REKKE MED BODER OG MURER - 95/26 - ØNSKER MØTE - AVKLARINGER IFT GASSTRASEEN PÅ HÅVIK Garvik Prosjekt AS KHM 20/01991-007 2020/05/06
I TEK MINIRENSEANLEGG - OPPSTARTS RAPPORT OG SERVICEAVTALE - MINIRENSEANLEGG KJETIL OSNES BØE Klaro Renseanlegg Norge AS ETS 12/01007-029 2020/05/06
I SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR KRWI 19/07271-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/06
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - HØRINGSSVAR - ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER Karmøy kommune EVI1 20/00155-018 2020/05/06
I TEK VANNSKADE - VORMEDALSVEGEN 251 - SABAN BAJRAM 343404554985 - REGRESSKRAV - VANNSKADE REF. 315134 Alpha Insurance OSG 20/02541-002 2020/05/06
I TEK 40/11 - PLAN FOR NYDYRKING GEIR RISDAL - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Geir Olav Risdal HHU 20/02914-001 2020/05/06
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - PÅBYGG OG FASADEENDRING I K Gabrielsen JKV 19/04786-021 2020/05/06
U TEK 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - 15/115 - ØYAVEGEN - MELDING OM POLITISK VEDTAK - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER - KLAGEBEHANDLING Eskild Kvala AS GTH 19/02716-009 2020/05/06
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK. 10 4,3 3/425 I KARMØY KOMMUNE Steinnes Kristian XXI 20/00835-010 2020/05/06
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK. 10 4,3 3/425 I KARMØY KOMMUNE Abrahamsen Kåre Ludvig XXI 20/00835-011 2020/05/06
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK. 10 4,3 3/425 I KARMØY KOMMUNE Jørgensen Dagfinn Ingvard XXI 20/00835-012 2020/05/06
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK. 10 4,3 3/425 I KARMØY KOMMUNE Tangen Anne Marie Bergtun XXI 20/00835-013 2020/05/06
U TEK 3/425 - ØSHUS - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 § 4-3 - AREALOVERFØRING TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - SAK. 10 4,3 3/425 I KARMØY KOMMUNE Tangen Haldor XXI 20/00835-014 2020/05/06
U TEK 83/175 OG 83/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, MARIT ELISABETH - SVAR - 83/175 OG 83/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, MARIT ELISABETH Marit Elisabeth Ask BJP01 20/02902-002 2020/05/06
I TEK ADRESSEENDRING - SNIKSPYNTEN KLAGESAK - KLAGE PÅ NYTT GATENAMN Lars Stråtveit GTH 19/01819-006 2020/05/06
I TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG - 16/237 - KOSTNADER MED OPPGRADERING AV MEDHAUGSVEGEN - ANBUSDOKUMENT Garvik Prosjekt AS IGR 20/02157-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/06
U TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/05239-029 2020/05/06
I TEK VORMEDAL UNGDOMSSKOLE - SPØRSMÅL OM MATERIALER - OPPRETTHOLDELSE AV INNSYNSFORESPØRSEL Anne Beth Eriksen Bore HBR02 20/02626-006 2020/05/06
U TEK 1/190 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - BOD - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 1/190 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - BOD Leif Jakobsen EDH 20/02882-002 2020/05/06
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 68/280 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - PAUL ARNE PAULSEN North Ark AS REK 20/00006-087 2020/05/06
I TEK VANN OG VASSDRAG - REFERAT FRA MØTE I VA-GRUPPA I HAUGALAND VANNOMRÅDE 10.02.20 Sven-Kato Ege, vannområdekoordinator for Haugalandet PCH01 12/00054-065 2020/05/06
I TEK 148/301 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - FRØYDIS ENGE - 148/301 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - FRØYDIS ENGE Vassbakk & Stol AS OSG 20/02912-001 2020/05/06
I TEK 148/367 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - BERNT HENNING PAWELLS - 148/367 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - BERNT HENNING PAWELLS Vassbakk & Stol AS OSG 20/02916-001 2020/05/06
I TEK 148/185 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KRISTOFFER BIRKELAND - 148/185 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - KRISTOFFER BIRKELAND Vassbakk & Stol AS OSG 20/02913-001 2020/05/06
I TEK 148/387 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JAN MARTIN PEDERSEN - 148/387 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JAN MARTIN PEDERSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/02919-001 2020/05/06
I TEK 148/308 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JARLE SALHUS ERIKSEN - 148/308 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JARLE SALHUS ERIKSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/02918-001 2020/05/06
I TEK 148/917 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JOAR V. EDVARDSEN - 148/917 - ARBEID UTFØRT PÅ PRIVATE STIKKLEDNINGER - JOAR V. EDVARDSEN Vassbakk & Stol AS OSG 20/02917-001 2020/05/06
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 3/240 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Henriette MAH 20/02293-007 2020/05/06
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 3/240 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Klaus MAH 20/02293-008 2020/05/06
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 3/240 I KARMØY KOMMUNE Langåker Per MAH 20/02293-009 2020/05/06
U TEK 3/240 - ØSTHUS, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKS. GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 3/240 I KARMØY KOMMUNE Oddrun Østevik MAH 20/02293-010 2020/05/06
I TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - UTTALE FRA KOMMUNEANTIKVAR ETTER BEFARING 12.12.2019 OPPM:19/6380 Karmøy Kommune GTH 19/05267-014 2020/05/06
U TEK 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/706 - FERDIGATTEST - PÅBYGG ENEBOLIG Trebygg Vest AS JKV 17/00695-010 2020/05/06
U TEK 66/494- NORDALSVEGEN, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 66/494- MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Severin Lønning EJO 12/03794-004 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 142/43 - STORASUND - ØNSKER MØTE I FORBINDLESE MED SJØHUSEIENDOM Håkon Areklett KIS 17/00073-581 2020/05/06
I SEN ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS - ANMODNING OM AVLEVERING AV ARKIV ETTER KOPERVIK SYKEHUS Karmøys Nostalgiske Forening MBB 20/02915-001 2020/05/06
U HSE ANSKAFFELSE - TJENESTEKONSESJONSKONTRAKTER FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) - PRISJUSTERING OG NY KONTAKTPERSON Abri Dialogue AS CBE02 18/01699-182 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 147/115 - LIVEGEN, MOKSHEIM - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR UTVIDELSE AV VERANDA Camilla Kallevik JMJ03 17/00073-582 2020/05/06
U TEK 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG - 15/1645 - FERDIGATTEST - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG Omega Areal AS JKV 19/05527-008 2020/05/06
U TEK 119/77 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 119/77 - KJØPEKONTRAKT TIL SIGNERING Stian Nesse NILI1 20/02634-004 2020/05/06
U TEK 128/35 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE. TILBYGG ENEBOLIG - 128/35 - HAUGEVEGEN, ØVRE HAUGE. TILBYGG ENEBOLIG Ing. Geir Tveit EJO 12/05181-008 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 147/506 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED PÅBYGG BOLIG Byggdetalj AS JMJ03 17/00073-583 2020/05/06
U SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SVAR - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDE I TILKNYTNING TIL MM UPSTAIRS Inventum Servering AS EVI1 16/00623-050 2020/05/06
U TEK 141/11, 141/24 - LITLASUND - RIVING AV SALTERI - 141/11, 141/24 - MANGLENDE FERDIGATTEST - RIVING AV SALTERI Fremskridt Eiendom AS EJO 13/02740-018 2020/05/06
I TEK 15/653 MFL. - SANDAVEGEN, ÅKRA - OPPGRADERING AV ANLEGG - TILBYGG PUMPESTASJON - 15/653 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Karmøy Kommune, sektor VAR JMJ03 17/00020-006 2020/05/06
U TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 43/365 (DELER AV 43/142) - SIGNERT KJØPEKONTRAKT Terje Eriksen NILI1 20/01751-008 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 5/368 - SLETTAVEGEN, VEA - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR SOMMERSTUE Radoslaw Robert Zielinski IGR 17/00073-584 2020/05/06
U TEK 71/171 - REVURVEGEN, BREKKE - TERRENGENDRING, STØTTEMUR OG NYBYGG BOD - 71/171 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TERRENGENDRING, STØTTEMUR OG NYBYGG BOD Urbanhus Haugesund AS EJO 13/00884-012 2020/05/06
U TEK 22/186 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL KARMØY CATERING - 22/186 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT KARMØY CATERING Karsten Jonassen Stava NILI1 19/04851-009 2020/05/06
U TEK 93/5, 21, 41 - KOLSTØ. PLANERING AV INDUSTRIAREAL - 93/5, 21, 41 - MANGLENDE FERDIGATTEST - PLANERING AV INDUSTRIAREAL Petter J. Rasmussen AS EJO 04/01636-022 2020/05/06
U TEK 22/186 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL KARMØY CATERING - 22/186 - SIGNERT KJØPEKONTRAKT Tor Arnstein Liknes NILI1 19/04851-010 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 149/177 - SPANNE - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED BYGGEMELDING Trond Johnsen IGR 17/00073-585 2020/05/06
U TEK 57/163 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 57/163 - KJØPEKONTRAKT TIL SIGNERING Arvid Isaksen NILI1 20/01731-004 2020/05/06
U TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 17/02547-017 2020/05/06
I TEK 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER - 72/31 - UTTALE - DISPENSASJON FOR REHABILITERING AV BRYGGER Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/02231-003 2020/05/06
I TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 5/32 - UTTALE - DISPENSASJON FOR FLYTEBRYGGE Fylkesmannen i Rogaland IGR 20/02094-010 2020/05/06
I SKU OPPSIGELSESTID SFO - VEDRØRENDE OPPSIGELSE OG BETALING AV SFO I CORONA SITUASJONEN KBE03 20/02920-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/06
I TEK 141/11, 141/24 - LITLASUND - RIVING AV SALTERI - 141/11 OG 141/24 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Fremskridt Laks AS EJO 13/02740-019 2020/05/06
U TEK 47/609 - LEIE AV GRUNN - 47/609 - SIGNERT LEIEAVTALE Einar Vårvik NILI1 20/02536-002 2020/05/06
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT MV FOR MUR LANGS BLINDVEI Anders Knutsen JMJ03 17/00073-586 2020/05/06
U TEK 68/327 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE. OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR OG GJERDE - 68/327 - MANGLENDE FERDIGATTEST - OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR OG GJERDE Carmen G.C og Trygve Sandhåland Bentsen EJO 12/02822-005 2020/05/06
I SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR KRWI 19/07271-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/06
U TEK 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - 72/174 - SKÅR - MELDING OM POLITISK BEHANDLING - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - KLAGEBEHANDLING Garvik Prosjekt AS JMJ03 15/04024-069 2020/05/06
U TEK 147/639, H0201, MOKSHEIM. FASADEENDRING - INNBYGGING AV ALTAN - 147/639, H0201, MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING - INNBYGGING AV ALTAN Hallmaker Balkong og Fasade AS EJO 12/02871-007 2020/05/06
U TEK 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - VEDRØRENDE KLAGE Eskild Kvala AS GTH 19/06029-010 2020/05/06
U TEK 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - VEDRØRENDE KLAGE Eskild Kvala AS GTH 19/06723-011 2020/05/06
U TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING - VEDRØRENDE KLAGEBEHANDLING OPPM:19/6380 Ek Vekst AS GTH 19/05267-015 2020/05/06
U TEK 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG Bjørn Olav Johannessen EDH 20/02647-002 2020/05/06
U HSE INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 - 2020 - TYVERI Sør-Vest Politidistrikt GAB 18/00351-073 2020/05/06
U TEK 147/639 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER - 147/639 - MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING - INNGLASSERING AV BALKONGER Tm Byggtek AS EJO 18/04332-015 2020/05/06
U HSE SØKNAD OM OPPREISNING - OM DOKUMENTER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/05/06
U TEK 147/639 SEKSJ. 35 - MOKSHEIMSJØEN, MOKSHEIM - INSTALLASJON AV GASSPEIS - 147/639 SEKSJ. 35 - MANGLENDE FERDIGATTEST - INSTALLASJON AV GASSPEIS Kalland AS EJO 17/03858-003 2020/05/06