Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 170320 Tillitsvalgte TUS 20/02295-001 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 180320 Tillitsvalgte TUS 20/02295-002 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 190320 Tillitsvalgte TUS 20/02295-003 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 200320 tillitsvalgte TUS 20/02295-004 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 230320 Tillitsvalgte TUS 20/02295-005 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 250320 Tillitsvalgte TUS 20/02295-006 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 270320 Tillitsvalgte TUS 20/02295-007 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 300320 Tillitsvalgt TUS 20/02295-008 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 010420 Tillitsvalgt TUS 20/02295-009 2020/05/05
U SEN KORONA - DIALOG MED TILLITSVALGTE - REFERAT 030420 Tillitsvalgte TUS 20/02295-010 2020/05/05
U TEK PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 - INVITASJON TIL DRØFTINGSMØTE - PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042 Rogaland fylkeskommune YSL 17/04858-039 2020/05/05
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - SØKNAD OM OPPSETTING SKILT 522 GANG- OG SYKKELVEG M/UNDERSKILT I SKJOLDAVEGEN Statens vegvesen KSU01 12/00480-092 2020/05/05
U SEN PLANPROGRAM - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - ANNONSE - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL H-avis HRA01 20/02407-004 2020/05/05
U SEN PLANPROGRAM - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - ANNONSE - PLANPROGRAM - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Karmøynytt HRA01 20/02407-005 2020/05/05
I SEN STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2018-2023 - HAUGALANDET BER OM ENDRINGER I ARBEIDET MED NÆRINGSPLAN FOR ROGALAND Haugaland Vekst IKS PVE01 17/04980-004 2020/05/05
I TEK 147/703 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OG BODER - 147/703 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETTER Block Watne AS KMY 17/04128-016 2020/05/05
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Plank Arkitekter AS KMY 19/01128-020 2020/05/05
I TEK 147/47 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG - 147/47 - VORMEDALSVEGEN, MOKSHEIM - RIVING BOLIG OG NYBYGG TOMANNSBOLIG Vestlandshus AS JMJ03 20/02579-002 2020/05/05
I TEK 47/185 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG - 47/185 - SMEDAVEGEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG Oddbjørn Soldal KHM 20/02892-001 2020/05/05
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - BILDEDOKUMENTASJON PROGRESJON OG RESULTAT AV PÅLEGG Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-081 2020/05/05
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - STATUSOPPDATERING - PROGRESJON VEDRØRENDE PÅLEGG PÅ EIENDOMMEN Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-080 2020/05/05
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - VEDR. HØRINGSBREV OPPSETTING SKILT 522 - VED GANG- OG SYKKELVEGEN - SKJOLDAVEGEN Statens vegvesen HPE 20/01588-010 2020/05/05
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - VEDR. HØRINGSBREV OPPSETTING SKILT 522 - VED GANG- OG SYKKELVEGEN - SKJOLDAVEGEN Statens vegvesen KSU01 20/01588-011 2020/05/05
I SEN STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2018-2023 - TILBAKEMELDING - HAUGALANDET BER OM ENDRINGER I ARBEIDET MED NÆRINGSPLAN FOR ROGALAND Rogaland fylkeskommune PVE01 17/04980-005 2020/05/05
I TEK 13/651 - TJØSVOLLVEGEN, TJØSVOLL, NYBYGG FRITIDSBOLIG, MICRO HYTTE - 13/651 - MOTTATT MANGLER - AVSTANDSERKLÆRINGER, KART MED VIST PARKERING OG ERKLÆRINGER I K Gabrielsen IGR 20/01943-004 2020/05/05
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/02888-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Espira Gruppen AS RHO 12/00773-256 2020/05/05
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - KORRIGERT DATO TIL 30.07.21 - 08.08.21 - GJELDER LEIE AV BLIKSHAVN Roverleir KFUK-KFUM-speiderne TVI 12/01968-168 2020/05/05
I TEK 64/921 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND, BYGG FOR AVFALLSBEHOLDERE - 64/921 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Stangeland Borettslag EJO 15/01473-004 2020/05/05
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 18/03276-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02883-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - SØKNAD AGB 19/07132-246 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-247 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-248 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-446 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-447 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-063 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-111 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 59,15% - SØKNAD ANVO 20/00229-003 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-363 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-364 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-365 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-366 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-367 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-368 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-369 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-370 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-371 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-372 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-373 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-374 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-375 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-376 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-377 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-378 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 62,44 % OG 71,36 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01975-008 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - TILBUD ANVO 20/02397-048 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02397-049 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - TILBUD ANVO 20/02397-050 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02397-051 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 20/02337-023 25 Offl §25 2020/05/05
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - AVSLAG BLI01 20/02337-024 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02482-010 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02482-011 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02482-012 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02482-013 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02482-014 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02482-015 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-011 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02645-007 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02645-008 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/02645-009 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02645-010 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/02645-011 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02645-012 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/02645-013 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02645-014 25 Offl §25 2020/05/05
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/02645-015 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-018 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-019 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-020 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-009 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-010 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - SØKNAD ANVO 20/02720-004 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-011 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-012 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER / SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02814-002 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/02815-002 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER/VERNEPLEIER 61,78 % V/ ROP SØR - SØKNAD ANVO 20/02815-003 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-014 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-015 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02760-006 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-039 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-040 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-041 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-042 25 Offl §25 2020/05/05
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-006 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-014 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-015 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-016 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-004 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-005 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-006 25 Offl §25 2020/05/05
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-007 25 Offl §25 2020/05/05
U TEK SKILTVEDTAK FRA KARMØY KOMMUNE - VEDTAKSBREV- OPPSETT SKILT NR. 527.3 BLINDVEG Sør-Vest Politidistrikt KSU01 12/00480-093 2020/05/05
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING, TORFÆUSGATE 21 Fellesorganisasjonen (fo) BOER 12/00092-359 2020/05/05
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING, LITLABJØRNVEGEN Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-360 2020/05/05
I TEK 64/1332 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: ANDREASSEN BYGGESAK: 17/5239 - 64/1332 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 17/5239 Comfort Karmøy AS ALS06 18/00532-003 2020/05/05
I TEK 15/706 - PRESTAVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - 15/706 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - BOLIG Trebygg Vest AS JKV 17/00695-009 2020/05/05
I TEK 15/1645 - STONGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG SERVICE/VERKSTED BYGG - 15/1645 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Omega Areal AS JKV 19/05527-006 2020/05/05
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 10/45 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - KENNETH TJØSVOLL North Ark AS REK 20/00006-085 2020/05/05
I HSE KORONAVIRUS - ÅPNE TANNKLINIKKER IGJEN Tannhelse Rogaland FKF NOS01 20/02197-063 2020/05/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 14/00182-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U TEK 147/607 - FEILKOBLING AV KLOAKK I SKUGGABERG - 147/607 - FEILKOBLING AV KLOAKK I SKUGGABERG Karina Helle Hansen ETS 20/02872-001 2020/05/05
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD FOR UTSKIFTNING AV VINDUER Liv Kristin Stangeland AAL 17/00116-115 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SVAR - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ANNA 20/02856-002 24 Offl.§24 2020/05/05
I TEK 4/121- SKARSVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG GARASJE/BOD - 4/121- ERKLÆRING OM RETTIGHETER I FAST EIENDOM Jan Kåre Kloster KIS 11/01371-005 2020/05/05
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - ÅKRA BBH - UKE 18 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-100 2020/05/05
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS LIS01 20/02897-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U TEK 69/81 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 69/81 - MIDTRE EIDE - TILSYNSRAPPORT Ek Bygg AS KMY 19/01986-015 2020/05/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 15/02853-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
I TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG - 141/50 - SUPPLERING TIL SØKNAD I K Gabrielsen KIS 20/02473-004 2020/05/05
I SEN HØYEVARDE FYRHOTELL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING HØYEVARDE FYRHOTELL Lothes Bar AS EVI1 17/00043-017 2020/05/05
I TEK 50/20 - FALNESVEGEN, FALNES P. GÅRD - STÅLRØRPIPE - 50/20 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Gunnar Svela EJO 16/00102-007 2020/05/05
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANMODNING OM UTTALELSE - SØKNAD OM UTVIDELSE AV SKJENKEOMRÅDET. CAFE MM KOPERVIK Sør-Vest Politidistrikt EVI1 16/00623-049 2020/05/05
U TEK 74/19 - MULIG LEKKASJE FRA SEPTIKTANK - 74/19 - MULIG LEKKASJE FRA SEPTIKTANK Knut Jarle Ytreland ETS 20/02894-001 2020/05/05
I HSE FRISKLIVSSENTRALER/FRISKLIVSTILBUD - TILBAKEBETALING AV TILSKUDD - FRISKLIVSSENTRALEN 2019 Fylkesmannen i Rogaland EHA 12/00107-021 2020/05/05
I TEK 73/5 - SUNDVEGEN, SUND, TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV EKSISTERENDE INNGANG - 73/5 - SUNDVEGEN, SUND, TILBYGG ENEBOLIG, UTVIDELSE AV EKSISTERENDE INNGANG Ole Andreas Walland EDH 20/02895-001 2020/05/05
I TEK 64/1137 - STANGALAND - BEGJÆRING OM SLETTING AV SEKSJONERING - 64/1137 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Statens Kartverk HAS 20/02228-003 2020/05/05
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Den Burundiske Forening I Karmøy Kommune ANKO 20/00039-154 2020/05/05
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 19/01869-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
I HSE ARBEIDSTID - DISPENSASJON - ALLE VIRKSOMHETER - AVTALE OM ARBEIDSTIDSORDNING, TOMASVEGEN 17 Fellesorganisasjonen (fo) ELH 12/00092-361 2020/05/05
U TEK NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN 2. ETAPPE - KLOAKKOVERFØRING VORMEDAL - NORHEIM - REFERAT - BYGGEMØTE 26 NY KLOAKK - VORMEDALSVEGEN Hans Erik Langfjord Get AKR02 17/00780-119 2020/05/05
I TEK 139/33 -TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING AV UTHUS OG NYBYGG, GARASJE MED UTHUS - 139/33 -SØKNAD OM FERDIGATTEST Astrid Dagny Jægtvik EJO 05/02919-016 2020/05/05
U TEK 86/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PDS MECAN AS - 86/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PDS MECAN AS Comfort Karmøy AS OSG 20/02855-002 2020/05/05
I TEK 64/338 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 64/338 - SUPPLERING TIL SØKNAD, TEGNINGER I K Gabrielsen KHM 20/02847-002 2020/05/05
I TEK 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/272 - SUPPLERING TIL SØKNAD Berge Sag og Trelast AS KHM 20/01859-006 2020/05/05
I HSE FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER - UTSETTELSE I SAKSBEHANDLING OM DELTAKELSE I FORSØKSORDNING MED STATLIG FINANSIERING AV OMSORGSTJENESTER Helsedirektoratet NOS01 20/00176-006 2020/05/05
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Sevland Pensjonistforening ANKO 20/00039-155 2020/05/05
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - PLAN 2114, VEAVÅGEN REGULERINGSENDRING Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-055 2020/05/05
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD SKOLEKORPS Åkra Skolekorps ANKO 20/00039-156 2020/05/05
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - HØRINGSUTTALELSE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2020-2024 IOGT Karmsund og Sunnhordland EVI1 20/00155-017 2020/05/05
I TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 19/04786-018 2020/05/05
U TEK 147/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR NORNES - 147/56 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GEIR NORNES Geir Norenes ALS06 20/02798-004 2020/05/05
U SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U TEK 88/230 - SØNDRE VELDE - BYGGETILSYN - 88/230 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Anders Kallevik Jakobsen EJO 20/02896-001 2020/05/05
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-563 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-564 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U TEK STARTLÅN - NYTT VEDTAK - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 20/00165-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/05
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Speidergruppa ANKO 20/00039-157 2020/05/05
I TEK 148/993 - NORHEIM - FLAGGSTENGER OG SKILT - 148/993 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Snarveien Eiendom AS KMY 14/04738-005 2020/05/05
I TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - KLAGE PÅ GEBYR I K Gabrielsen GTH 19/04786-019 2020/05/05
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - TILBAKEMELDING PÅ HØRINGSBREV - FRA SØR-VEST POLITIDISTRIKT Sør-Vest Politidistrikt KSU01 20/01588-012 2020/05/05
I TEK 12/78 - SEVLAND, MIDLERTIDIG PLASSERING AV BOLIGBRAKKE - 12/78 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD, NABOVARSLING, MM Gabriel Reidar Garvik EDH 20/01463-006 2020/05/05
U TEK 85/330, KONG AUGVALDSVEG, UTVIK. FASADEENDRING - 85/330 MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING Svein Børge Nordnes EJO 13/02693-004 2020/05/05
I TEK 15/449 - STRANDAVEGEN, ÅKRA, TILBYGG ENEBOLIG - 15/449 - SØKNAD TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen IGR 20/02899-001 2020/05/05
U TEK 85/330 - LEIL 201 - KONG AUGVALDSVEG - UTVIK - INGLASSERING AV VERANDA - 85/330 - LEIL 201 - MANGLENDE FERDIGATTEST - INNGLASSERING AV VERANDA Tysvær Glass AS EJO 14/01290-003 2020/05/05
I TEK GNR/BNR 68/174, INDRE EIDE, MASSEDEPONI - 68/174 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Vassbakk & Stol AS EJO 12/01937-005 2020/05/05
I TEK 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:19/6380 - 57/92 - NY UTTALER ANG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE Karmøy Kommune GTH 19/05267-013 2020/05/05
U TEK 3/402 OG 3/576 - ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/402 OG 3/576 - ØSTHUS - BYGGETILSYN Tor Tønnessen EJO 20/01831-004 2020/05/05
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I HAUGALAND KRAFT AS - 30.04.20 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-034 2020/05/05
I TEK BORGAREDALEN MILJØPARK - TILBAKEMELDING - EGENRAPPORT BORGAREDALEN DEPONI 2019 Fylkesmannen I Rogaland MAHA2 12/00680-087 2020/05/05
I TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - 64/556 - DOKUMENT SOM HAR MANGLER OG IKKE KAN TINGLYSES Statens Kartverk MAHA1 18/03018-055 2020/05/05
U TEK 72/79 OG 72/78, BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR. NYBYGG BADEHUS, STØTTEMUR & FYLLING AV MASSE - 72/79 OG 72/78, MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG BADEHUS, STØTTEMUR & FYLLING AV MASSE Jørn Lorentz Ødejord EJO 13/02813-007 2020/05/05
I TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - 118/32 - UTTALE DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/00227-006 2020/05/05
I SKU LEASING/IT-AVTALER - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - DATABEHANDLERAVTALE Nasjonalbiblioteket BNO 13/01300-009 2020/05/05
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING - 13. MARS 2020 - 13.APRIL 2020 Rusvik Naturbarnehage SA RHO 12/00773-257 2020/05/05
U TEK 3/165 - VANNMÅLER OG TILBAKESLAGSVENTIL - SVAR - 3/165 - SØKNAD OM FRITAK - VANNMÅLER Reidar Størkersen APE01 19/06788-003 2020/05/05
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING - 13. MARS 2020 - 13. APRIL 2020 Sandhåland Musikk og Gårdsbarnehage AS RHO 12/00773-258 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Nilsen Trond Martin ALA04 20/02320-002 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Berge Johanne Sofie ALA04 20/02320-003 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Berge Ove ALA04 20/02320-004 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haaland Leif Ove ALA04 20/02320-005 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haaland Reidun ALA04 20/02320-006 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haaland Reidun ALA04 20/02320-007 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Haga Elise Marie ALA04 20/02320-008 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Hansen Johanne Margrete ALA04 20/02320-009 2020/05/05
U TEK 66/194 - AUSTREIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/2099 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 66/194 FRADELING 66/194 I KARMØY KOMMUNE Vea Oddbjørg Pauline ALA04 20/02320-010 2020/05/05
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER FRA FYLKESMANNEN Rusvik Naturbarnehage SA ESO 16/01128-754 2020/05/05
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM STØTTE - 17. MAI I SKUDENESHAVN 17. Mai komiteen i Skudeneshavn AKP 20/01722-014 2020/05/05
I TEK 83/175 OG 83/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, MARIT ELISABETH - 83/175 OG 83/17 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ASK, MARIT ELISABETH Marit Elisabeth Ask BJP01 20/02902-001 26 Off.l.26 2020/05/05
I TEK 42/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS - 42/23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HILLESLAND, HANS MAGNUS Hans Magnus Hillesland BJP01 20/02903-001 26 Off.l.26 2020/05/05
U TEK 149/492 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/492 - SEKSJONERING - SVAR - MANGELBREV Kartverket - Tinglysingen HAS 20/01661-006 2020/05/05