Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 20/2675 OMRÅDE: B 1 - 16 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAK OG TRELAST AS BYGGESAK 20/2675 - OMRÅDE: B 1 - 16 T Halleland AS ORO01 20/02533-002 2020/05/04
U TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 20/2674 - OMRÅDE: B 1 - 15 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK 20/2674 OMRÅDE: B 1 - 15 T Halleland AS ORO01 20/02530-002 2020/05/04
U TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2672 OMRÅDE B 1-13 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAK OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2672 OMRÅDE B 1-13 T Halleland AS ORO01 20/02526-002 2020/05/04
U TEK 38/116 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN OVE HEMNES - 38/116 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN OVE HEMNES Vedavågen Rør AS OSG 20/02621-002 2020/05/04
U TEK 15/2463 - ÅKRA, SØKNAD OM SEKSJONERING - 15/2463 - TILLATELSE TIL SEKSJONERING AV GRUNNEIENDOM Naustaberg AS HAS 20/02236-002 2020/05/04
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-15 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-15 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02674-002 2020/05/04
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-16 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-16 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02675-002 2020/05/04
U TEK 115/189 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 115/189 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS JMJ03 20/02764-002 2020/05/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 147/506 - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED PÅBYGG BOLIG Byggdetalj AS JMJ03 17/00073-570 2020/05/04
U TEK GRAVESØKNAD - SPANNHELGELANDVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - SPANNHELGELANDVEGEN Christina Ferkingstad KSU01 20/02805-002 2020/05/04
I TEK 148/763, STENDERVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/763 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Halvor Solbakken EJO 12/00849-005 2020/05/04
I TEK 119/497 - MYKJE - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 119/497 - MYKJE - RIVING OG NYBYGG GARASJE Odd Egil Hansen EDH 20/02870-001 2020/05/04
U TEK 147/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR NORNES - 147/56 - RØRLEGGERMELDING - GEIR NORNES Tekniskbureau AS OSG 20/02798-003 2020/05/04
I TEK 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG - 141/50 - STORASUNDVEGEN, LITLASUND - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KIS 20/02473-002 2020/05/04
I TEK 63/14 - RUNDHAUGVEGEN, NORDSTOKKE - NYBYGG DRIFTSBYGNING - 63/14 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Silje Erga Bore KMY 14/04747-005 2020/05/04
I TEK 147/703 - TYLTERSVINGEN, MOKSHEIM - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER OG BODER - 147/703 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Block Watne AS KMY 17/04128-015 2020/05/04
I TEK 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - AVALDSNES - MASSEUTTAK OG FYLLING I SJØ - 86/23, 86/54, 86/79 , 86/238 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Cowi AS EJO 17/04425-009 2020/05/04
U TEK 15/1212 - ENGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/1212 - ENGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Anne S Erland og Thomas Alnes Optun EDH 20/02750-002 2020/05/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 88/77 - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR BYTTE AV VINDU TIL DØR I GARASJE Åge Bårdsen KHM 17/00073-571 2020/05/04
I TEK 69/90 - MIDTRE EIDE - SØKNAD OM SEKSJONERING - 69/90 - BEKREFTELSE PÅ KLAGEFRIST FOR SEKSJONERING Øygarden Bolig AS HAS 20/02416-003 2020/05/04
I TEK 149/492 - SPANNE, SØKNAD OM SEKSJONERING - 149/492 -TIDSBEGRENSET GENERALFULLMAKT Spannatoppen Utviklingsselskap AS HAS 20/01661-005 2020/05/04
I TEK 148/75 - NORHEIM - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 148/75 - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Hans Dankertsen EDH 20/02876-001 2020/05/04
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SKUGGABERG - SØKNAD OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - SKUGGABERG Suleiman Said Hamid MKR02 20/02886-001 2020/05/04
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/02879-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-110 25 Offl §25 2020/05/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-058 25 Offl §25 2020/05/04
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-006 25 Offl §25 2020/05/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02645-004 25 Offl §25 2020/05/04
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-017 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - SØKNAD BLI01 20/02686-005 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-010 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-011 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-012 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-013 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-035 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-036 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-037 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-038 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-010 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-011 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-012 25 Offl §25 2020/05/04
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-013 25 Offl §25 2020/05/04
I TEK 89/14 - ØYGARDEN, SØNDRE VÅGE - ENDRING AV SKILT - 89/14 - ØYGARDEN, SØNDRE VÅGE - ENDRING AV SKILT Eurosign AS KHM 20/02877-001 2020/05/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 147/115 - LIVEGEN, MOKSHEIM - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR UTVIDELSE AV VERANDA Camilla Kallevik JMJ03 17/00073-573 2020/05/04
I TEK 109/103 - FOSNAVEGEN, FOSEN - BYGGETILSYN - 109/103 - BER OM OPPFØLGING AV ULOVLIGE TILTAK Bjarne Johan Våga JKV 20/02878-001 2020/05/04
I TEK 1/190 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - BOD - 1/190 - SALVØYVEGEN, VEDØY - TILBYGG ENEBOLIG - BOD Leif Jakobsen EDH 20/02882-001 2020/05/04
I TEK 47/118 - VIKEVÅGEN, VIK. NYBYGG HAGESTUE OG TERRASSE - 47/118 - AVSTANDSERKLÆRING FRA 47/364 Jan Magne Georgsen GTH 12/01334-026 2020/05/04
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM STØTTE TIL 17. MAI-UTGIFTER FAU Kvalavåg montessoriskole AKP 20/01722-013 2020/05/04
U TEK 138/14 - TORVASTADVEGEN, NORDRE HÅLAND - BYGGETILSYN - 138/14 - BYGGETILSYN - SAK AVSLUTTET Odd Andreas Trengereid KMY 20/01804-003 2020/05/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT MV FOR MUR LANGS BLINDVEI Anders Knutsen JMJ03 17/00073-575 2020/05/04
I TEK 110/13 - VÅGA, GJENOPPFØRING AV BRYGGE LANGS SJØ - 110/13 - BYGGETILSYN - PLAN FOR GJENSTÅENDE ARBEIDER Svein Erik Wiksnes EJO 10/02476-011 2020/05/04
I TEK 15/2063 - ÅRABROTHOLMEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - 15/2063 - MOTTATT MANGLER - BRANNKONSEPT RAPPORT, AVSTANDSERKLÆRING OG REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN I K Gabrielsen IGR 20/00938-008 2020/05/04
I TEK 114/283 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 114/283 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG Tomasz Jewula JMJ03 20/02885-001 2020/05/04
I TEK 95/26 - HÅVIKVEGEN, KLAFTHUS - NYBYGG 4 BOLIGER I REKKE MED BODER OG MURER - 95/26 - (KOPIMOTTAKER) PROTEST PÅ NABOVARSEL Gassco AS KHM 20/01991-006 2020/05/04
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - LOGGBOK - STANGELAND SKOLE Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 17/00247-254 2020/05/04
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 18/02039-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/04
I TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 148/936 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT Kartverket - Tinglysingen MAH 20/01511-010 2020/05/04
U SKU TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 - SVAR SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 Snorrebekken Velforening OFL 20/00041-035 2020/05/04
I TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING, ALTAN, LEVEGG OG TRAPP - 17/108 - MOTTATT MANGLER - SITUASJONSKART Hellvik Hus Karmøy AS EDH 20/02689-004 2020/05/04
U HSE TILSKUDD INN, RUS-OG BOLIGOPPFØLGING - UNDERSKREVET MOTTAKSBREV Fylkesmannen i Fylkesmannen I Rogaland JGL 12/00713-060 2020/05/04
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR SØKNAD OM TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG 2020 Stangelandsstølen Velforening OFL 20/00039-152 2020/05/04
U TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 148/936 - OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER RESEKSJONERING John Gilbert Helgeland MAH 20/01511-011 2020/05/04
I TEK 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/210 - MOTTATT MANGLER - SIGNATUR PÅ NABOVARSEL Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/00806-009 2020/05/04
I TEK 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - 122/210 - MOTTATT MANGLER - REDEGJØRELSE, TEGNINGER OG FOTO Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/00806-010 2020/05/04
I SEN SAMARBEID MED INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA) AVLEVERINGER, ARBEIDSPLANER, STYREMØTER - PROTOKOLL STYREMØTE IKA 21.04.20 Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS MBB 12/03966-099 2020/05/04
U TEK 119/497 - MYKJE - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 119/497 - MYKJE - RIVING OG NYBYGG GARASJE Odd Egil Hansen EDH 20/02870-002 2020/05/04
I TEK 66/374 - KITTILHAUGEN, AUSTREIM - TILBYGG ENEBOLIG - GARASJE - 66/374 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Olaf Knædal KMY 14/04730-004 2020/05/04
I TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 59/41 - EGENERKLÆRING AV EIERSKAP TIL OFFENTLIG VEG SOM SKAL FØRES I MATRIKKELEN - (59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE) Karmøy Kommune ALA04 20/02204-015 2020/05/04
U TEK 149/26 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 149/26 - SPANNHELGELANDVEGEN, SPANNE - FASADEENDRING, PÅ- OG TILBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune Kulturavdelingen IGR 20/02838-002 2020/05/04
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 107/7 - LINDØY - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED SØKNAD OM UTVIDELSE AV BRYGGE Anders Knutsen JMJ03 17/00073-576 2020/05/04
U TEK 12/9 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 12/103, 9 - UNDERRETTING ETTER UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Hild Astrid Valle ALA04 20/01871-006 2020/05/04
U SKU TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 - SVAR SØKNAD OM TILSKUDD TIL REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 Åkra Idrettslag OFL 20/00040-033 2020/05/04
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTBEDRING AV TAK Georg Tobias Kallevåg AAL 17/00116-114 2020/05/04
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR SØKNAD OM TILSKUDD REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 2020 Vormedal Grendahus SA OFL 20/00039-153 2020/05/04
I TEK OMKLASSIFISERING AV KOMMUNALE GANG- OG SYKKELVEGER - STATUS FOR ARBEID MED KOMMUNALE GS-VEGER SOM SKAL OMKLASSIFISERES TIL FYLKESVEGER Rogaland fylkeskommune HPE 18/03906-005 2020/05/04
I SEN VIGSEL - KOMMUNAL VIELSE - REGISTRERING CEM01 20/02888-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/04
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 44/25 - SKOLEFJELLET, SELVÅG - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR CARPORT OG BOD Katrine og jan Vidar Wiik KHM 17/00073-572 2020/05/04
I SEN LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - LUKT - HUSØY Terje Ludvigsen KANE1 18/01519-058 2020/05/04
I TEK 15/1225 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - RIVING IDRETTSHALL - 15/1225 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Holon Haugesund AS JKV 19/06237-006 2020/05/04
U SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SVAR - MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Stavanger kommune EVI1 14/04602-026 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - BYGG - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 2 TMS01 19/07273-020 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - BYGG - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 2 TMS01 19/07273-021 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - AUTOMATIKK - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 5 TMS01 19/07273-022 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-023 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - AUTOMATIKK - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 5 TMS01 19/07273-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 TMS01 19/07273-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 TMS01 19/07273-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 TMS01 19/07273-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
U TEK 109/103 - FOSNAVEGEN, FOSEN - BYGGETILSYN - 109/103 - BYGGETILSYN - FOSNAVEGEN 523 Øyvind Hansen JKV 20/02878-002 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - RØR/VVS - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 1 TMS01 19/07273-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILBUD DELLEVERANCE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 TMS01 19/07273-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
U TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL Olas Bil Eiendom AS YSL 18/04216-030 2020/05/04
U TEK GNR/BNR 68/174, INDRE EIDE, MASSEDEPONI - GNR/BNR 68/174,MANGLENDE FERDIGATTEST EIDE, MASSEDEPONI/AKEBAKKE Vassbakk & Stol AS EJO 12/01937-004 2020/05/04
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/02880-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/04
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 90/148 - FISKÅVEGEN, FISKÅ - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED BYGGING AV GARASJE Günter David Franke KHM 17/00073-574 2020/05/04
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02883-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/05/04
U TEK 43/275 OG 43/276 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/275 I KARMØY KOMMUNE Sletten Sven XXI 20/02511-002 2020/05/04
U TEK 43/275 OG 43/276 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/275 I KARMØY KOMMUNE Sletten Synnøve XXI 20/02511-003 2020/05/04
U TEK 43/275 OG 43/276 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/275 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Kristin Guddal XXI 20/02511-004 2020/05/04
U TEK 43/275 OG 43/276 - HØYNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 43/275 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Terje XXI 20/02511-005 2020/05/04
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Hereid Hus AS JKV 17/02547-015 2020/05/04
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - VITNEMÅLSMERKNAD VÅREN 2020 Utdanningsdirektoratet LIS01 20/02301-016 2020/05/04
U SEN 25/9 - LANGÅKER - SØKNAD OM DELING MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/4901 - 25/229 - MELDING/DELING/ERKLÆRING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING STD:19/4901 Kartverket - Tinglysingen TVI 20/01846-013 2020/05/04
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/31 - ORIGINAL ERKLÆRING OM SAMTYKKE STD:19/5154 Urbanhus Haugesund AS MAH 20/00048-082 26 Off.l.26 2020/05/04
I TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - REVIDERT GJENNOMGFØRINGSPLAN Hereid Hus AS JKV 17/02547-016 2020/05/04
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILBUD - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-096 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILBUD - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-097 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
U TEK 110/13 - VÅGA, GJENOPPFØRING AV BRYGGE LANGS SJØ - SVAR - 110/13 - BYGGETILSYN - PLAN FOR GJENSTÅENDE ARBEIDER Svein Erik Wiksnes EJO 10/02476-012 2020/05/04
U TEK GRAVESØKNAD - NONSLIVEGEN - SVAR - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - NONSLIVEGEN Risa AS KSU01 20/02863-002 2020/05/04
I TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/355 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - DEPONERING AV MATJORD Fylkesmannen i Rogaland KHM 20/01889-011 2020/05/04
U TEK 149/138 OG 149/360 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE - VA-ANLEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 149/138 OG 149/360 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE - VA-ANLEGG Cowi AS IGR 20/02802-002 2020/05/04
U TEK PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. Cowi AS YSL 17/02912-036 2020/05/04
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Stiftelsen Norheim Barnehage RHO 12/00773-255 2020/05/04
U TEK 68/364 - EIDSBAKKANE, INDRE EIDE, NYBYGG GJERDE OG LEVEGG - 68/364 - VI HAR REGISTRERT ET IKKE GODKJENT FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Tahmuras Siyavoshi EJO 12/01599-011 2020/05/04
I TEK 15/325,134,576,779 OG 1336 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER MÆLAND, MARTHA HALVORSEN - 15/325,134,576,779 OG 1336 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Martha Kristin Halvorsen Mæland JHE 20/02889-001 2020/05/04
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 109/76 - FORHÅNDSMELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED FOSNAVEGEN Mindaugas Domantas BFH 20/00016-043 2020/05/04
U TEK GRAVESØKNAD - AVALDSNESVEGEN 123 - SVAR - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - AVALDSNESVEGEN 123 Risa AS KSU01 20/02862-002 2020/05/04
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 90/102 - FISKÅVEGEN, FISKÅ - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT - GARASJE OG HAGEDAM Frode Wilhelmsen Wiksnes KHM 17/00073-577 2020/05/04
U TEK 64/10, 14 - STANGELAND. SMÅBÅTHAVN/STRANDPROMENADE - 64/10, 14 - MANGLENDE FERDIGATTEST - SMÅBÅTHAVN/STRANDPROMENADE Kobbernaglen småbåtforening EJO 12/01224-017 2020/05/04
I HSE HØRING - KOMPETANSE I BARNEVERNET, VARSLING TIL FORNÆRMEDE OG ETTERLATTE, OG REGULERING AV BRUK AV SAKKYNDIGE I BARNEVERNET - HØRING - BRUKEN AV SAKKYNDIGE I FORELDRETVISTSAKER Barne- og Familiedepartementet AIS 20/02836-003 2020/05/04
U TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - SVAR - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-015 2020/05/04
U TEK 72/79 OG 72/78, BREIDABLIKKVEGEN, SKÅR. NYBYGG BADEHUS, STØTTEMUR & FYLLING AV MASSE - 72/79 OG 72/78, REDEGJØRELSE FERDIGSTILLELSE. NYBYGG BADEHUS, STØTTEMUR & FYLLING AV MASSE Bjørg Marit Samuelsen EJO 13/02813-006 2020/05/04
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/07271-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/04
I TEK KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478 - 58/59 - DOKUMENT SOM HAR MANGLER OG IKKE KAN TINGLYSES Statens Kartverk MAAA1 13/00217-020 2020/05/04
U SEN 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 8 STK. TINGLYSINGSMELDINGER 115/304-311 MM., SAMT 4 STK. ERKLÆRINGER. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/5154 Kartverket - Tinglysingen REK 20/00048-083 2020/05/04