Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-005 25 Offl §25 2020/05/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-015 25 Offl §25 2020/05/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-016 25 Offl §25 2020/05/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-010 25 Offl §25 2020/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-008 25 Offl §25 2020/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-009 25 Offl §25 2020/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-034 25 Offl §25 2020/05/03
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-005 25 Offl §25 2020/05/03
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-003 25 Offl §25 2020/05/03