Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-185 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-186 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-187 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-188 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - TILBUD ANVO 19/07197-444 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VEA SYKEHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07197-445 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-269 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-270 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-271 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-272 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-107 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-108 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-109 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-361 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-362 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 62,44 % OG 71,36 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/01975-004 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 62,44 % OG 71,36 % - TILBUD ANVO 20/01975-005 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/02181-027 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-042 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-043 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-044 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-045 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-046 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-047 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-048 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-049 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-050 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-051 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-052 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - AVSLAG ANVO 20/02183-053 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-024 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-025 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-026 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-027 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-028 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-029 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-030 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-031 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - AVSLAG MSE 20/02196-032 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-033 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-016 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-017 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-018 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-019 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-020 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-021 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-022 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-023 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-024 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-025 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - INTERVJU BLI01 20/02549-026 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-027 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - INTERVJU BLI01 20/02549-028 25 Offl §25 2020/05/01
U SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - BEKREFTELSE BLI01 20/02549-029 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-012 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-013 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-014 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-007 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-016 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-017 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-018 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-019 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-020 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-021 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-022 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-023 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-024 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-025 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-002 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-003 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02817-004 25 Offl §25 2020/05/01
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02818-002 25 Offl §25 2020/05/01
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - INTERVJU ANVO 20/02818-003 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-002 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-003 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-004 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-005 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02868-006 25 Offl §25 2020/05/01
I SKU REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02869-002 25 Offl §25 2020/05/01
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG TMS01 19/07273-019 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/05/01
U TEK 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON - 145/18 - ØNSKER MER INFORMASJON - UTTALE, RIVING BOLIG OG ERSTATNINGSBOLIG LNF Advokat Didrik Ferkingstad KIS 20/02018-007 2020/05/01