Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 115/309 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG - 115/309 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Kjededrift AS KHM 20/02833-001 2020/04/30
I TEK 115/311 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG - 115/311 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Kjededrift AS KHM 20/02834-001 2020/04/30
I TEK 115/306 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG - 115/306 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - NYBYGG ENEBOLIG Urbanhus Kjededrift AS KHM 20/02830-001 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2673 OMRÅDE B 1 - 14 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2673 OMRÅDE B 1 - 14 T Halleland AS ORO01 20/02528-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2671 OMRÅDE B1-12 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2671 OMRÅDE B1-12 T Halleland AS ORO01 20/02508-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2670 OMRÅDE B1-11 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2670 OMRÅDE B1-11 Berge Sag og Trelast AS ORO01 20/02507-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2669 - OMRÅDE B1-10 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2669 OMRÅDE B1-10 T Halleland AS ORO01 20/02506-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2668 OMRÅDE B1-9 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2668 OMRÅDE B1-9 T Halleland AS ORO01 20/02505-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2667 OMRÅDE B1-8 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2667 OMRÅDE B1-8 T Halleland AS ORO01 20/02504-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2666 OMRÅDE B1-7 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2666 OMRÅDE B1-7 T Halleland AS ORO01 20/02503-002 2020/04/30
U TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - RAMMETILLATELSE - 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI Trygve J Sjøen AS JMJ03 19/04992-016 2020/04/30
U SEN ELEVSAK - SVAR - VARSEL OM ERSTATNINGSKRAV KMV Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/30
U SEN MEDBESTEMMELSE MELLOM ARBEIDSGIVER OG TILLITSVALGTE - SVAR - TILBAKEMELDING ANGÅENDE ANSETTELSER OG REKRUTTERINGSPROSESS Cathrine T. Hansen for de tillitsvalgte TUS 19/00242-005 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-7 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-7 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02666-002 2020/04/30
I TEK 15/33 - SPREDEAREAL - SØKNAD OM GODKJENNING AV SPREDEAREAL FOR HUSDYRGJØDSEL Agnar Jarl Didriksen LKS 20/02845-001 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-8 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-8 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02667-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-9 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-9 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02668-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-10 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-10 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02669-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-11 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-11 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02670-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-12 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-12 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02671-002 2020/04/30
U TEK 58/406 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 58/406 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. NYBYGG GARASJE Geir Hauge EDH 20/02589-004 2020/04/30
U TEK 15/1070 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 15/1070 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Haugaland Kraft AS IGR 20/02754-002 2020/04/30
U TEK MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 12.05.2020 - OVERSENDELSE AV SAKSLISTE OG SASKDOKUMENTER - MØTE I OVERTAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 12.05.2020 Oddbjørg Halsteindal MSA 20/02808-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/30
U TEK 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2853 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kari Anna Holmås EDH 20/02722-003 2020/04/30
U TEK 12/431 - NYLANDSVEGEN, SEVLAND - FLYTTING AV GARASJE OG NY AVKJØRSEL - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 12/431 - NYLANDSVEGEN, SEVLAND - FLYTTING AV GARASJE OG NY AVKJØRSEL Svehaug Entreprenør AS IGR 20/02712-003 2020/04/30
U TEK 1/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 1/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG Kopervik Rør AS OSG 20/02706-003 2020/04/30
I SEN VARSLINGSPLIKT - OVERSENDING AV SAK FOR OPPFØLGING Fylkesmannen I Vestland KANE1 20/02861-001 2020/04/30
I TEK FLOMPLAN FOR ÅKREHAMN - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD - FLOM- OG TILTAKSPLAN FOR ÅKREHAMN REF: 20SE6BCB Miljødirektoratet AGAN 15/03674-009 2020/04/30
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-036 25 Offl.§25 2020/04/30
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 5/559 - BESTILLING AV NABOLISTE Torstein Dankel Stavenjord GEL 20/00031-069 2020/04/30
U TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - TILLATELSE TIL ENDRING - 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN I K Gabrielsen IGR 19/04786-017 2020/04/30
I TEK VANNSKADE - NORDALVEGEN 65, KOPERVIK - TOR HEGGELUND 20008016,8 - VANNSKADE - NORDALVEGEN 65, KOPERVIK SKADENR PRO-397715 Protector Forsikring ASA OSG 17/04903-006 2020/04/30
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 2/8 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HEREID HUS Hereid Hus AS REK 20/00006-084 2020/04/30
I TEK 59/217 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG GARASJE OG BODER - 59/217 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Trond Vidar Sørensen EJO 10/01806-022 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-13 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-13 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02672-002 2020/04/30
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-14 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-14 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02673-002 2020/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - TILBUD BLI01 19/07302-117 25 Offl §25 2020/04/30
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET - ARBEIDSAVTALE BLI01 19/07302-118 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-267 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-268 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-101 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-106 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - TILBUD ANVO 20/00830-022 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00830-023 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-047 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-048 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-049 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-050 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-051 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-052 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-053 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-054 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-055 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-056 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-057 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - TILBUD ANVO 20/02339-058 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02339-059 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-060 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-061 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-062 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-063 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-064 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-065 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-066 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-067 25 Offl §25 2020/04/30
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - AVSLAG ANVO 20/02339-068 25 Offl §25 2020/04/30
U SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - ARBEIDSAVTALE REKRU 20/02420-028 25 Offl §25 2020/04/30
U SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - TILBUD REKRU 20/02420-029 25 Offl §25 2020/04/30
U SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - ARBEIDSAVTALE REKRU 20/02420-030 25 Offl §25 2020/04/30
U SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - TILBUD REKRU 20/02420-031 25 Offl §25 2020/04/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-009 25 Offl §25 2020/04/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-010 25 Offl §25 2020/04/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-007 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - SØKNAD BLI01 20/02686-004 25 Offl §25 2020/04/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-009 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-006 25 Offl §25 2020/04/30
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02760-005 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-002 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-003 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-004 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-005 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-006 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-007 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-008 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-009 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-010 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-011 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-012 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-013 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-014 25 Offl §25 2020/04/30
I SKU REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDERE I SKOLE OG SFO - SØKNAD BLI01 20/02840-015 25 Offl §25 2020/04/30
I TEK 115/306 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2830 - 115/306 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2830 Hage & Maskin AS ORO01 20/02842-001 2020/04/30
U TEK PLAN 3035-2 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - ENDRING AV INNKJØRSEL - 64/8, 64/429 - - VARSEL OM PLANOPPSTART - MINDRE REGULERINGSENDRING - PLAN 3035-2 - DETALJREGULERING FOR STANGELAND BARNESKOLE - ENDRING AV INNKJØRSEL - 64/8, 64/429 - Hans Walland AAHO 20/02795-002 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Frette Bodil Elisabeth MAH 20/02786-007 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Frette Jon Egil MAH 20/02786-008 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Frette Jon Egil MAH 20/02786-009 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Frette Jon Egil MAH 20/02786-010 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Arnø John Arild MAH 20/02786-011 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Ådland Anne Kristine MAH 20/02786-012 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune v/Anette Tronstad MAH 20/02786-013 2020/04/30
U TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 117/129 I KARMØY KOMMUNE Eide Vidar MAH 20/02786-014 2020/04/30
I TEK 115/309 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2833 - 115/309 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2833 Hage & Maskin AS ORO01 20/02843-001 2020/04/30
I TEK 115/311 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2834 - 115/311 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: URBANHUS BYGGESAK 20/2834 Hage & Maskin AS ORO01 20/02844-001 2020/04/30
I TEK 115/189 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 115/189 - MÅLSATT KART OG TEGNING Berge Sag og Trelast AS JMJ03 20/02764-003 2020/04/30
U TEK 59/217 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG GARASJE OG BODER - 59/217 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE OG BODER Trond Vidar Sørensen EJO 10/01806-023 2020/04/30
U SKU GEITUNGEN FYR - SVAR - SØKNAD - BÅTTRANSPORT TIL OG FRA GEITUNGEN FYR Karl Andreas Knutsen Haugesund Turistforening CVA 17/05274-007 2020/04/30
I TEK PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - FYLKESMANNEN TREKKER INNSIGELSENE TIL PLAN 4080 OMRÅDEREGULERING STUTØY 86/79, 219, 220 Fylkesmannen I Rogaland JST 18/00564-074 2020/04/30
I TEK 148/869 - LEGEVEGEN, NORHEIM, NYBYGG BOD, TILBYGG ENEBOLIG - 148/869 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Johan Gudmundsen EJO 12/02198-006 2020/04/30
I TEK 60/22 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GJERDING UTMARK SØRSTOKKE - UTBETALINGSANMODNING - SMIL GJERDING UTMARK SØRSTOKKE Landbruksdirektoratet LKS 19/05535-004 2020/04/30
I TEK 64/338 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 64/338 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen KHM 20/02847-001 2020/04/30
I HSE HØRINGER - 2020 - ARBEID MED NASJONAL ALKOHOLSTRATEGI 2020-2025 - INVITASJON TIL Å GI INNSPILL Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-043 2020/04/30
I SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD FOR 2021 Kirkens Sos Rogaland AHT01 12/00023-161 2020/04/30
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - SØKNAD - TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM LKS 18/02039-009 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/30
I TEK 60/22 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET GJERDING UTMARK SØRSTOKKE - SLUTTUTBETALING SMIL-TILSKUDD - PROSJEKTET GJERDING AV UTMARK SØRSTOKKE Landbruksdirektoratet LKS 19/05535-005 2020/04/30
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRINGSSVAR FRA NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING Norsk Narkotikapolitiforening SILI 20/00178-042 2020/04/30
U TEK 114/131 - NORDRE EIKE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2853 - 114/131 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Kari Anna Holmås EDH 20/02722-004 2020/04/30
I SEN KORONATILTAKENE - KONSEKVENSER FOR NÆRINGSLIVET - APPELL OM HANDLING NÅ! Treindustriens Landsforening VIJO 20/02680-004 2020/04/30
I TEK 114/120 - EIKJEVEGEN, NORDRE EIKE - TIL-/PÅBYGG BOLIG - HAGESTUE - 114/120 - EIKJEVEGEN, NORDRE EIKE - TIL-/PÅBYGG BOLIG - HAGESTUE Jostein Eilerås JMJ03 20/02849-001 2020/04/30
I TEK 115/224 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - CARPORT - 115/224 - SVAR PÅ BREV FRA BYGGETILSYN - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED SØKNAD Robert Johannesen JKV 20/02573-003 2020/04/30
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - SKAPE.NO - ÅRSRAPPORT FOR SKAPE - 2019 Rogaland fylkeskommune LYK 15/02942-028 2020/04/30
I TEK PLAN 2114 - DETALJREGULERING FOR VEAVÅGEN BRYGGE - 3/134, 452 MFL. - UTGÅR Pds Arkitekt AS AAHO 18/00168-054 2020/04/30
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/02552-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/30
I TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 5/32 - UTTALELSE KULTURMINNER - DISPENSASJON FOR ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 20/02094-008 2020/04/30
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - MANGELBREV I FORBINDELSE MED SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET PASSASJER NJO 18/03836-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/30
U TEK TEKNISK PLAN FOR STEMMEMYR - ETAPPE 3 - KARMØY KOMMUNE - SVAR - VEDLEGG TIL GODKJENNING AV TEKNISK PLAN STEMMEMYR ETP. 3 Cowi AS BTH04 18/04143-010 2020/04/30
I TEK 43/645 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØINES, JAKOB - 43/645 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØINES, JAKOB Jakob Høines BJP01 20/02846-001 26 Off.l.26 2020/04/30
I SEN KARMØY KYSTKULTUR AS (TIDL. KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING - KARMØY KYSTKULTUR AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/00503-053 2020/04/30
U TEK 148/869 - LEGEVEGEN, NORHEIM, NYBYGG BOD, TILBYGG ENEBOLIG - 148/869 - FERDIGATTEST - NYBYGG BOD, TILBYGG ENEBOLIG Johan Gudmundsen EJO 12/02198-007 2020/04/30
U SKU INFORMASJON IDRETTSLAG / KARMØY IDRETTSRÅD - KARTLEGGING - OPPSTART AV BRUK AV KOMMUNALE IDRETTSHALLER Karmøy idrettsråd OFL 12/04125-055 2020/04/30
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - PLAN 4081 - MELDING OM VEDTAK - 79/154 M.FL - RØDKLEIV/VISNES Rogaland Fylkeskommune YSL 18/04216-029 2020/04/30
U TEK 64/921 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND, BYGG FOR AVFALLSBEHOLDERE - 64/921 - MANGLENDE FERDIGATTEST - BYGG FOR AVFALLSBEHOLDERE Stangeland Borettslag EJO 15/01473-003 2020/04/30
U TEK 43/645 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØINES, JAKOB - SVAR - 43/645 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HØINES, JAKOB Jakob Høines BJP01 20/02846-002 2020/04/30
U TEK 64/921 - GULETJØDNVEGEN, STANGALAND - INSTALLASJON AV BRANNALARMANLEGG - 64/921 - MANGLENDE FERDIGATTEST - INSTALLASJON AV BRANNALARMANLEGG Th Kolbeinsen Installasjon AS EJO 17/02499-003 2020/04/30
I TEK 142/5 OG 142/23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER HAGEN, SVEN BERNARD - 142/5 OG 142/23 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER Sven Bernhard Hagen HAS 20/02850-001 26 Off.l.26 2020/04/30
I HSE OPPDRAGSAVTALER 2018 - - OPPDRAGSAVTALE FOR STØTTEKONTAKT ANVO 19/05333-147 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/30
U TEK 86/246 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALLER - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 86/246 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALLER Procon AS KHM 20/02485-004 2020/04/30
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, STENDERVEGEN 24 Anbjørn Strømø KSU01 12/02969-345 2020/04/30
U SEN PLANPROGRAM - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING - PLANPROGRAM - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Åkrehamn Vekst HRA01 20/02407-003 2020/04/30
U TEK 123/180 - DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV TIL KOMMUNALE LEDNINGER - 123/180 OPPFØRING AV MUR - AVSTAND TIL LEDNING Andrew Greenwood v/ Berge sag OSG 20/02758-002 2020/04/30
I TEK 86/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PDS MECAN AS - 86/94 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - PDS MECAN AS Comfort Karmøy AS ORO01 20/02855-001 2020/04/30
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 59/217 - MELDING OM NY ADRESSE OG ENDING AV ADRESSE VED ROALD AMUNDSENS GATE, KOPERVIK Trond Vidar Sørensen BFH 20/00016-042 2020/04/30
U SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Tuastad Bygdalag ANKO 20/01782-030 2020/04/30
U SKU TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2020 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE Vi over 60 ANKO 20/01782-031 2020/04/30
U SKU DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG ORGANISASJONER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD Nord-Karmøy Historielag ANKO 20/00039-150 2020/04/30
U TEK TEKNISK PLAN - GJERDEVEGEN - SVAR - TEKNISK PLAN - GJERDEVEGEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 20/02826-002 2020/04/30
I TEK KOMMUNALE AVGIFTER - SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON - UBEBODD BOLIG ANNA 20/02856-001 24 Offl.§24 2020/04/30
U TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK. UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS - 58/431 - REGISTRERING AV ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN - UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS Jorunn Haaland EJO 09/01307-008 2020/04/30
I HSE BARNEVERNTJENESTEN - ORIENTERING OM NY RETNINGSLINJE - BARNEVERNETS ANSVAR FOR BARN SOM BEGÅR LOVBRUDD Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet JBR03 12/00994-068 2020/04/30
I TEK PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK - 140/200, 271, 272 - ØNSKER TILBAKEMELDING - PLAN 4074 - DETALJREGULERING FOR KVEDNAVIK Vikanes Bungum Arkitekter AS YSL 17/00308-026 2020/04/30
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INFORMASJON FRA KUNNSKAPSMINISTEREN OM GJENÅPNING AV SKOLER Kunnskapsdepartementet LIS01 20/02301-015 2020/04/30
U TEK 85/83- UTVIK, AVALDSNES. UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE - 85/83- MANGLENDE FERDIGATTEST - UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE Eiendomsselskapet Lindheim AS EJO 08/00452-008 2020/04/30
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/02851-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/30
U TEK 85/83 - UTVIK - UTLEGGING AV BØLGEBRYTERE - 85/83 - MANGLENDE FERDIGATTEST - UTLEGGING AV BØLGEBRYTERE Eiendomsselskapet Lindheim AS EJO 14/04079-011 2020/04/30
I SKU KRETSORDNING - SØKNAD OM Å FÅ BEHOLDE SKOLEPLASS LIS01 20/02857-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/30
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG TMS01 19/07273-018 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/30
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 20/02858-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/30
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FORELDREBETALING Eventyrhagen barnehage RHO 12/00773-253 2020/04/30
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - BYGGEMØTE NR. 7 - REFERAT NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Vassbakk & Stol JTH 16/04821-104 2020/04/30
U TEK 110/13 - VÅGA, GJENOPPFØRING AV BRYGGE LANGS SJØ - 110/13 - BYGGETILSYN - GJENOPPFØRING AV BRYGGE LANGS SJØ Svein Erik Wiksnes EJO 10/02476-010 2020/04/30
I TEK GRAVESØKNAD - AVALDSNESVEGEN 123 - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - AVALDSNESVEGEN 123 Risa AS OSG 20/02862-001 2020/04/30
I TEK GRAVESØKNAD - NONSLIVEGEN - SØKNAD OM GRAVETILLATELSE - NONSLIVEGEN Risa AS OSG 20/02863-001 2020/04/30
U TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING, ALTAN, LEVEGG OG TRAPP - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING, ALTAN, LEVEGG OG TRAPP Greg Ronald Grindhaug EDH 20/02689-003 2020/04/30
I SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR KRWI 19/07271-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/30
U TEK BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR - BESKJÆRING AV PRIVATE BUSKER OG TRÆR, TREÅKERVEEGN 33A Yngve Stavland KSU01 12/02969-346 2020/04/30
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/5 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 19/2541 Angunn Johannessen ALA04 20/02321-034 2020/04/30
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - HØRINGSUTTALELSE FRA INVENTUM SERVERING AS - ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER - 30.04.2020 Inventum Servering AS EVI1 20/00155-016 2020/04/30
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 47/529 - VIK - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED BYGGING AV UTESTUE Egil Magne Kristoffersen KHM 17/00073-569 2020/04/30
I TEK 119/77 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 119/77 - MYKJE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eeiendom EDH 20/02865-001 2020/04/30
U TEK 139/29 - TORVASTADVEGEN, HAUSKE. RIVING OG NYBYGG VÅNINGSHUS - 139/29 - MANGLENDE FERDIGATTEST - RIVING OG NYBYGG VÅNINGSHUS Sevland Bunyan Arkitekter AS EJO 12/00694-033 2020/04/30
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/5 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 19/2541 Aud Judith Tønnessen ALA04 20/02321-035 2020/04/30
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/5, 241M.FL BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 19/2541 Anne June Nilsen-Sjøen ALA04 20/02321-036 2020/04/30
I TEK 141/222 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING - 141/222 - LITLASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - GRENSEJUSTERING Bolig Partner Prosjekt AS HAS 20/02866-001 2020/04/30
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - 2/5, 2/39 BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 19/2541 Jt Invest Vea AS ALA04 20/02321-037 2020/04/30
I TEK 140/107 - GAVLAVEGEN, OSNES. NYBYGG, GARASJE OG TILBYGG BOLIG - 140/107 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Saga Bygg AS EJO 06/02410-010 2020/04/30
I TEK 91/16 - MATLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 91/16 - MOTTATT MANGLER - GJENPART AV NABOVARSEL OG ERKLÆRING OM RETTIGHET Odd Arne Utvik HHU 19/07286-005 2020/04/30
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Multiconsult Norge AS (hovedenhet) HDO 19/06523-041 2020/04/30
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HR Prosjekt AS HDO 19/06523-042 2020/04/30
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Asplan Viak AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-043 2020/04/30
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Cowi AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-044 2020/04/30
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - TILDELINGSBESLUTNING - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON Norconsult AS (Hovedenhet) HDO 19/06523-045 2020/04/30