Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK TEKNISK PLAN - VA-ANLEGG VED SOLSTRANDVEGEN - SLETTEERKLÆRING - TINGLYST DOKUMENT 243955 Kartverket - Tinglysingen MAHA1 18/03018-050 2020/04/28
U SKU BETALINGSREDUKSJON - SFO - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON - SFO KBE03 20/01765-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Aski Barnehage RHO 12/00773-246 2020/04/28
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Fladaberg Fus Barnehage AS RHO 12/00773-247 2020/04/28
I TEK 119/446 - LYNGÅSVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG FASADEENDRING BOLIG - 119/446 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Solid Mesterbygg AS JKV 18/04921-008 2020/04/28
I TEK 79/40 - VISNES - HAGESTUE OG GARASJE - 79/40 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE FV4826 Rogaland fylkeskommune, forvaltning KIS 20/02793-001 2020/04/28
I TEK 129/7 - STANGEVEGEN, STANGE - NYBYGG, BOLIG - RIVING - 129/7 - UTTALE, SØKNAD OM DISPENSASJON KOMMUNEPLAN - TILBYGG BOLIG Fylkesmannen i Rogaland KIS 18/04654-008 2020/04/28
I TEK 38/273 - KRÅKEBERGVEGEN, SYRE, LANDSKAPSSIKRING/TERRENGINNGREP - 38/273 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - TERRENGENDRING Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/06573-008 2020/04/28
I SEN REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING I ROGALAND - REGIONALPLAN FOR KLIMATILPASNING I ROGALAND - HØRING Rogaland Fylkeskommune VIJO 20/01810-002 2020/04/28
I TEK 86/1 - AVALDSNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 86/1 - UTTALELSE TIL SØKNAD - DISPENSASJON TIL FRADELING AV DRIFTSBYGNING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv HHU 19/03643-013 2020/04/28
I SEN OPPLAGS- OG ANKRINGSPLASS - BÅTER I OPPLAG UTEN LANDSTRØM PÅ FOSEN Roy Atle Simonsen JST 12/00121-016 2020/04/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 149/177 - SPANNE - SPØRSMÅL I FORBINDELSE MED BYGGEMELDING Trond Johnsen IGR 17/00073-562 2020/04/28
U TEK STARTLÅN - VEDTAK - TILSKUDD TIL TILPASNING RBE08 20/00165-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I TEK 59/217 - ROALD AMUNDSENS GATE, NORDRE KOPERVIK, NYBYGG GARASJE OG BODER - 57/217 - PLANTEGNING 1. ETASJE Trond Vidar Sørensen EJO 10/01806-021 2020/04/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 90/102 - FISKÅVEGEN, FISKÅ - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT - GARASJE OG HAGEDAM Frode Wilhelmsen Wiksnes KHM 17/00073-563 2020/04/28
I SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-112 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 18/03836-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I TEK 15/1253 - MOSBRONVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE - 15/1253 - MOSBRONVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - HAGESTUE Jan Olsen EDH 20/02797-001 2020/04/28
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Edb-Tjenester Norge Limited KMY 17/05239-028 2020/04/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/02853-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
U TEK 57/449 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - MELDING OM TILTAK UNNTTATT SØKNADSPLIKT - SVAR - MELDING OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT 57/449 Rune Birkeland EJO 20/02763-002 2020/04/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 25/223 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Kenneth Knutsen REK 20/00031-065 2020/04/28
I SEN REGULERINGSPLANER - HAUGESUND KOMMUNE - OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR HAUGESUND FOLKEBAD, RL1801 Haugesund Kommune JST 12/04995-004 2020/04/28
I TEK 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON - 145/18 - ØNSKER MER INFORMASJON - UTTALE, RIVING BOLIG OG ERSTATNINGSBOLIG LNF Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/02018-006 2020/04/28
I TEK SKOGBRUK - EKSTRAORDINÆR KONTROLL - FORYNGINGSKONTROLLEN 2020 Fylkesmannen I Rogaland MGR01 12/00115-070 2020/04/28
U TEK 2/354 - SÆVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLING ETTER SAK 10 - 2/354 - SØKNAD OM DISPESASJON Karmøy Kommune HPE 19/04861-011 2020/04/28
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD Jostein Magne Mikalsen PCH01 12/00690-283 2020/04/28
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 20/00173-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK CV-BASE FOR STYREKANDIDATER - SØKNAD TUS 17/02604-090 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - TILBUD ANVO 19/07131-163 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER BYGNESTUNET - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07131-164 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-108 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-109 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - TILBUD ANVO 19/07136-110 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR ØYGARDSHAUGEN OG HÅLANDSHØGDA, SKUDENES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07136-111 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - TILBUD ANVO 19/07192-102 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ØSTHUSVEGEN OG MILJØARBEIDERTJENESTEN, VEA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07192-103 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07195-132 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TOMASVEGEN 17 OG AUSTBØVEGEN, NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07195-133 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-049 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-050 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-051 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-052 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-053 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-054 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-055 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-056 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK LÆRLING IKT- SERVICEFAG - AVSLAG MMW 19/07268-057 25 Offl §25 2020/04/28
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - MØTEREFERAT HTV - 27.04.20 - OK Asbjørn sevland GKH01 12/00233-085 2020/04/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-312 25 Offl §25 2020/04/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-313 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-098 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-099 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-033 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-103 25 Offl §25 2020/04/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK PROSJEKTLEDER/PROSJEKTINGENIØR VANN OG MILJØTEKNIKK - SØKNAD HASB 20/01812-014 25 Offl §25 2020/04/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-037 25 Offl §25 2020/04/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-038 25 Offl §25 2020/04/28
I TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - SØKNAD MSE 20/01813-039 25 Offl §25 2020/04/28
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-040 25 Offl §25 2020/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - TILBUD BLI01 20/02181-024 25 Offl §25 2020/04/28
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/02181-025 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - SØKNAD SALF 20/02376-008 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-090 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-091 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-092 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-093 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-094 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-095 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-096 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-097 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-098 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-099 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-100 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-101 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-102 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-103 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-104 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-105 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-106 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-107 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-108 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-109 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-110 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-111 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-112 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-113 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-114 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-115 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-116 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-117 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-118 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-119 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-120 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-121 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-122 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-123 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-124 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-125 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-126 25 Offl §25 2020/04/28
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - AVSLAG GLS 20/02377-127 25 Offl §25 2020/04/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-057 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - TILBUD ANVO 20/02398-019 25 Offl §25 2020/04/28
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02398-020 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - SØKNAD ANVO 20/02399-010 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-006 25 Offl §25 2020/04/28
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-004 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-007 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-008 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-009 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR STANGELAND UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 20/02646-002 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-004 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-005 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - SØKNAD BLI01 20/02686-003 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK NATTEVAKT SYKEPLEIE/VERNEPLEIER ØSTREMTUNET 64 % - SØKNAD ANVO 20/02720-002 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-005 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-004 25 Offl §25 2020/04/28
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-005 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02760-002 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02760-003 25 Offl §25 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02760-004 25 Offl §25 2020/04/28
I SEN 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - 66/23 - VEDLEGG TIL TIL KLAGEBEHANDLINGEN I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 28. APRIL 2020 Paul Atle Herigstad EDA 19/05353-016 2020/04/28
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - ANG. KLAGE PÅ TAKST TNO05 19/01170-005 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/28
I TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 5/32 - UTTALE TIL SØKNAD OM ETABLERING AV FLYTEBRYGGE Karmsund Havn IKS IGR 20/02094-007 2020/04/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 47/529 - VIK - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED BYGGING AV UTESTUE Egil Magne Kristoffersen KHM 17/00073-565 2020/04/28
I SKU SKOLEBYTTE - SØKNAD OM SKOLEBYTTE PFA 20/02796-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I SEN KARMØY KOMMUNALE KINO AS - INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING - KARMØY KINO 4 MAI Karmøy kommunale kino AS PVE01 14/01720-015 2020/04/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 5/368 - SLETTAVEGEN, VEA - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR SOMMERSTUE Radoslaw Robert Zielinski IGR 17/00073-566 2020/04/28
I TEK 58/273 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG 2 STK TOMANNSBOLIGER - 58/273 - SPØRSMÅL I ANLEDNING OPPFØRELSEN AV TO TOMANNSBOLIGER Else Kristine Bergfjord AEI04 17/05113-031 2020/04/28
I TEK 15/436 - GJERDEVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 15/436 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Hjr Rasmussen Bygg AS JKV 19/01929-012 2020/04/28
I SEN ANMODNING OM FOLKEAVSTEMNING OM FASTLANDS-KARMØYS KOMMUNETILHØRIGHET - AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM HAUGESUND OG KARMØY KOMMUNE Fylkesmannen i Rogaland LYK 16/01317-014 2020/04/28
I TEK KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/565 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SKUDE BYGG Holon Haugesund AS MAAA1 20/00006-082 2020/04/28
I HSE TILSYN I KOMMUNEN - MELDING OM POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER RUSVIKVEGEN BOFELLESSKAP Arbeidstilsynet BOER 12/00140-262 2020/04/28
I TEK TEKNISK PLAN - MYRSTIEN - ANG. TEKNISK PLAN MYRSTIEN Garvik Prosjekt AS BTH04 20/02663-002 2020/04/28
I TEK 53/31 - AUSTRE KARMØYVEG, HOVDASTAD - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV FRITIDSBOLIG - 53/31 - BEKREFTELSE FINANSIERING North Ark AS KIS 20/02756-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 23/55 - BESTILLING AV NABOLISTE Odd Helge Bøe GEL 20/00031-066 2020/04/28
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM MIDLER TIL NYTT TAK VED FOSEN BEDEHUS Fosenøens Bedehus AAL 17/00116-112 2020/04/28
I SEN LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN - PLASSERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN For byggekomiteen for Vea Bedehus JST 19/00300-006 2020/04/28
I TEK 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 148/497 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Haugaland Prosjektservice AS KMY 20/02546-006 2020/04/28
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI FEIRING 2020 17 mai komiteen Kvalavåg skole AKP 20/01722-010 2020/04/28
I TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Svein Arne Skår KMY 20/01653-013 2020/04/28
I TEK 147/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR NORNES - 147/56 - RØRLEGGERMELDING - GEIR NORNES Tekniskbureau AS ORO01 20/02798-001 2020/04/28
I TEK 147/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR NORNES - 147/56 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GEIR NORNES Tekniskbureau AS ALS06 20/02798-002 2020/04/28
I TEK 139/8 - HAUSKEVÅGVEGEN, NORDRE HÅLAND - RIVING AV VERNEVERDIG BYGNING - 139/8 - REVIDERT SØKNAD Lothe Solutions AS KHM 19/02263-003 2020/04/28
I TEK 110/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD TJOLAND LANDBRUK - UTBETALINGSANMODNING - DRENERING TJOLAND LANDBRUK Landbruksdirektoratet LKS 19/05201-004 2020/04/28
I TEK 110/1 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD TJOLAND LANDBRUK - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - AVSLUTNING AV PROSJEKTET DRENERING PÅ EIENDOM 110/1 TJOLAND LANDBRUK Landbruksdirektoratet LKS 19/05201-003 2020/04/28
U SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - KOMPENSASJON TIL PRIVATE BARNEHAGER FOR REFUNDERT FORELDREBETALING I FORBINDELSE MED REDUSERT DRIFT Private barnehager RHO 12/00773-245 2020/04/28
U SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01619-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 64/1260 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV UTHUS/GRILLHYTTE Rusvik Naturbarnehage SA KHM 17/00073-564 2020/04/28
U TEK 119/400 - MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 119/400 - MYKJE - NYBYGG ENEBOLIG Duco AS JMJ03 20/02119-004 2020/04/28
I TEK 149/544 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS - 149/544 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS Meglerhuset Rele Haugesund AS BJP01 20/02799-001 2020/04/28
I TEK 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - 66/23 - (KOPIMOTTAKAER) VIDERSENDING TIL ROGALAND FYLKESKOMMUNE - KLAGBEHANDLING. MELDING OM BEFARING Statens vegvesen - Region vest GTH 19/05353-017 2020/04/28
I TEK 149/138 OG 149/360 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE - VA-ANLEGG - 149/138 OG 149/360 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE - VA-ANLEGG Cowi AS IGR 20/02802-001 2020/04/28
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 43/617 - BESTILLING AV NABOLISTE Morten Sarkinnen GEL 20/00031-067 2020/04/28
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Espira Barnehager AS RHO 12/00773-248 2020/04/28
I SEN HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT - IKS INTERKOMMUNALT SELSKAP - SAKER SOM GJELDER DRIFT OG STYRESAKER/EIERSKAP - PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTET 27.04.20 HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKSEIERSKAP Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS SILI 14/01307-057 2020/04/28
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02622-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I TEK 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/190 - ERKLÆRINGER/KRAV OM SAMMENSLÅING Smarten Eiendom AS HHU 19/06137-009 2020/04/28
I TEK 58/406 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. NYBYGG GARASJE - 58/406 - ENDRING AV BYGGESØKNAD Geir Hauge EDH 20/02589-003 2020/04/28
I SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR KRWI 19/07271-006 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/28
I SEN PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE - UTBETALINGSBREV OM PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEMIDLER- KARMØY KOMMUNE 2020 Rogaland Fylkeskommune SMA01 18/01336-005 2020/04/28
U TEK 149/544 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS - SVAR - 149/544 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ORSTAD INVESTERING AS Meglerhuset Rele Haugesund AS BJP01 20/02799-002 2020/04/28
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 5/122 - VEA - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR RIVING AV BOD Gunnar Sivertsen IGR 17/00073-567 2020/04/28
U TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG Holon Haugesund AS IGR 17/04391-024 2020/04/28
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 20/02800-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - ØNSKER FORLENGELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR JOMFRUVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-252 2020/04/28
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - PROGRESJONSOPPDATERING VEDRØRENDE FREMLAGT KRAV OM TILBAKEFØRING AV ULOVLIG TILFØRTE MASSER Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-078 2020/04/28
I TEK 148/738 - KJELLSVIKVEGEN, NORHEIM - OPPFØRING AV TILBYGG MED GARASJE - 148/738 - TREKKER ANSVARSRETTER Hereid Hus AS KMY 17/04345-008 2020/04/28
I TEK GRAVESØKNAD - SPANNHELGELANDVEGEN - GRAVESØKNAD - SPANNHELGELANDVEGEN Christina Ferkingstad OSG 20/02805-001 2020/04/28
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 1/56 - OVERSENDELSEV AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGING Kjell Brun XXI 20/01646-027 2020/04/28
U TEK 1/56 - VEDØY - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 1/56 - UNDERRETING AV MATRIKKELBREV ETTER KLARLEGGING Arne Fredriksen XXI 20/01646-028 2020/04/28
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-113 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I TEK 94/1, 76/1,4 OG 7/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV FAST EIENDOM HEVRØY, MAGNHILD KATRINE MIKALSEN - 94/1, 76/1,4 OG 7/82 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV FAST EIENDOM Magnhild Katrine Mikalsen Hevrøy BJP01 20/02807-001 26 Off.l.26 2020/04/28
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - TAR IKKE IMOT STILLING JMJ 20/01797-018 25 Offl.§25 2020/04/28
I SKU REFUSJONER/TILSKUDD OPPVEKST- OG KULTURETATEN - INN - SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR FORELDREBETALING Læringsverkstedet Barnehage RHO 12/00773-249 2020/04/28
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/01869-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/28
I TEK 61/127 - MIDTSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS - 61/127 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Signe Oddbjørg Råen EJO 13/00834-007 2020/04/28
U HSE SØKNAD OM OPPREISNING - FORESPØRSEL OM KOPI AV DOKUMENTER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/28
U TEK 140/178, LØKHAUGVEGEN, OSNES. NYBYGG GARASJE - 140/178, MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Jarl Robert Karlsen EJO 11/02634-005 2020/04/28
U TEK 148/311, NORHEIM, FASADEENDRING - 148/311, MANGLENDE FERDIGATTEST - FASADEENDRING Torbjørn Eidhammer EJO 12/03379-004 2020/04/28
I SEN SAKSBEHANDLINGSSYSTEM - ACOS WEBSAK - BILAG 9 - ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELSE - OPPMÅLING Acos AS RAW 19/05173-003 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/04/28
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 68/425 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT - NUMMER - 2020/2368613/200 - Statens Kartverk NILI1 19/02008-031 2020/04/28
U TEK 148/763, STENDERVEGEN, NORHEIM. FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/763, MANGLENDE FERDIGATTEST. FASADEENDRING ENEBOLIG Halvor Solbakken EJO 12/00849-004 2020/04/28
I TEK 64/1413 - STANGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE - 64/1413 - STANGALAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, MERKING AV EKSISTERENDE GRENSE Marta Helene Skeie Hisdal ALA04 20/02809-001 2020/04/28
U HSE SØKNAD OM OPPREISNING - FORELØPIG SVAR CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/28
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 17/106 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - DANIEL ØSTEBØVIK Boligleverandøren Karmøy AS REK 20/00006-083 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Boltfjord Bjørn H Våge HAS 20/02322-007 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Osnes Inger Karine HAS 20/02322-008 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Osnes Torleiv As HAS 20/02322-009 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Endresen Laura Pauline HAS 20/02322-010 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Sandvik Audhild HAS 20/02322-011 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Stokke Thomas HAS 20/02322-012 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Høybakk Nina HAS 20/02322-013 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Parlati Piero HAS 20/02322-014 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Ellefsen Torleif HAS 20/02322-015 2020/04/28
U TEK 140/6 - OSNES, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1893 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 140/6 I KARMØY KOMMUNE Fagerland Leonie HAS 20/02322-016 2020/04/28
U TEK 43/197 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL/TOMTEJUSTERING - 43/387 - FORESPØRSEL FRA 43/197 OM KJØP AV KOMMUNAL GRUNN Ivar Aldeholm NILI1 20/02625-003 2020/04/28
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILLEGGSINFORMASJON DELLEVERANSE - VENTILASJON - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 4 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TMS01 19/07273-016 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/28
I TEK 142/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK, TORALV GUNNAR - 142/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK, TORALV GUNNAR Advokat Didrik Brun Ferkingstad BJP01 20/02810-001 2020/04/28
I TEK 142/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK, TERJE GUDMUND - 142/122 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM GARVIK, TERJE GUDMUND Advokat Didrik Brun Ferkingstad BJP01 20/02811-001 2020/04/28