Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - 64/192 - OVERSENDELSE AV AVTALE FOR TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen MAHA1 15/04311-126 2020/04/27
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/532 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STONGVEGEN 50 Karl Johan Hansen MAHA1 18/04276-095 2020/04/27
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-6 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-6 T Halleland AS ORO01 20/02502-002 2020/04/27
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-5 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-5 T Halleland AS ORO01 20/02501-002 2020/04/27
U TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - NYBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JKV 19/00862-016 2020/04/27
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STAVAVEGEN - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR - STAVAVEGEN Harald Abrahamsen MKR02 20/02776-001 2020/04/27
I TEK 86/246 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALLER - 86/246 - SPØRSMÅL TIL SVAR PÅ MERKNAD Toth Transport AS KHM 20/02485-003 2020/04/27
I TEK 64/272 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JUDITH GRESSGÅRD - 64/272 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JUDITH GRESSGÅRD Hage & Maskin AS ORO01 20/02775-001 2020/04/27
I TEK 57/449 - ALTERFJELLET, SKUDENESHAVN - MELDING OM TILTAK UNNTTATT SØKNADSPLIKT - 57/449 - SKUDENESHAVN - MELDING OM TILTAK UNNTATT SØKNADSPLIKT Rune Birkeland EJO 20/02763-001 2020/04/27
I TEK 109/32 109/50 OG 109/58 - FOSEN - BRYGGE - 109/32, 109/50 OG 109/58 - SPØRSMÅL TIL VEDTAK OM DISPENSASJON FOR ETABLERING AV BRYGGE Fiskeridirektoratet Region Sør GTH 19/02006-009 2020/04/27
I TEK 115/189 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 115/189 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG Berge Sag og Trelast AS JMJ03 20/02764-001 2020/04/27
I TEK 120/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BØRGE KALLEVIK - 120/99 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - BØRGE KALLEVIK Rørlegger Bråstein & Stelander AS ALS06 16/03634-003 2020/04/27
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 19/01619-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
I TEK 57/132 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER - 57/132 - KAIGATA, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER Arvid Nornes KHM 20/02765-001 2020/04/27
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT North Ark AS KMY 17/05239-027 2020/04/27
I TEK 15/60 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - PÅBYGG ALTAN - 15/60 - UTTALELSE TIL DISPENSASJON - INNSETTING AV VINDUER I BYGNING REGULERT TIL SPESIALOMRÅDE BEVARING Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv IGR 19/04786-016 2020/04/27
I TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - 57/701 - (KOPIMOTTAKER) INNVILGET SØKNAD OM DISPENASJON FOR TILTAK I FREDNINGSOMRÅDE Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 19/06845-013 2020/04/27
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 15/02528-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
I TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 58/337 - TREKKER KLAGE PÅ VEDTAK Waad Abdullah Ahmad GTH 20/02221-010 2020/04/27
I TEK 134/2 - GRØNNINGEN - TILBYGG NAUST OG REHABILITERING AV BRYGGE - 134/2 - GRØNNINGEN - TILBYGG NAUST OG REHABILITERING AV BRYGGE Thomas Grønningen EDH 20/02769-001 2020/04/27
I SKU AKTIVITETSKORT OG DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/01619-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
U TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK - FORSTØTNINGSMUR - 58/431 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - FORSTØTNINGSMUR I K Gabrielsen JKV 20/02015-005 2020/04/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 142/802 - STØLSVEGEN, STORASUND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR GJERDE/LEVEGG Ann Jeanette Kristoffersen Mæland KIS 17/00073-553 2020/04/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 120/130 OG 120/132 - TUASTAD - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV DRIFTSBYGNING Helge Berner Bertelsen JMJ03 17/00073-554 2020/04/27
I TEK 64/930 - GRANVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING DEL AV STUE TIL SOVEROM I SOKKELLEILIGHET - 64/930 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Oddbjørn Sævik KMY 20/02518-003 2020/04/27
I TEK 122/54 - RØYKSUND - BYGGETILSYN - 122/54 - TILBAKEMELDING PÅ BYGGETILSYN Leif Arne Haugen JKV 20/02586-002 2020/04/27
I TEK 5/659 - SLETTATUNET, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/659 - KARTSKISSE MED KOORDINATER FOR PLASSERING AV BOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS GER01 20/01836-003 2020/04/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 64/413 - SOLSTRANDVEGEN, STANGALAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR UTBYGGING AV TERASSE Mads Naley Midtbø KHM 17/00073-555 2020/04/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 4/435 - SUPPLERENDE INFORMASJON OM TILTAK - KART OG TEGNING Edel-Merete Dahl IGR 17/00073-556 2020/04/27
I TEK 47/159 - NYLUNDSBAKKEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GARASJE - 47/159 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Paul Lorentz Pedersen EJO 15/01373-006 2020/04/27
U TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Procon AS JKV 19/01939-018 2020/04/27
U TEK 43/142 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2854 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 43/142 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/02723-003 2020/04/27
I TEK 5/72 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG GARASJE - 5/72 - SUPPLERING TIL SØKNAD, REVIDERT/ENDRET SITUASJONSKART I K Gabrielsen EDH 20/02566-004 2020/04/27
I TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - 22/355 - UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNE - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/01889-009 2020/04/27
I TEK 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG - 22/356 - UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNE - DISPENSASJON NYBYGG ENEBOLIG Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/02205-004 2020/04/27
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 5&6 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 5&6 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02618-002 2020/04/27
I TEK 61/128 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - RIVING BRANNSKADET BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 61/128 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - RIVING BRANNSKADET BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR Eskild Kvala AS KIS 20/02698-002 2020/04/27
I TEK 70/5 OG 70/83 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/5 OG 70/83 - VEDRØRENDE MANGLENDE OVERSENDELSE AV SAK - DISPENSASJON FRADELING BOLIG, BRUKSRASJONALISERING TILLEGGSJORD Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv HHU 19/06722-009 2020/04/27
I TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG, GARASJE OG BOD, LEVEGG - 15/1435 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Skude Mur AS JKV 19/04773-009 2020/04/27
I TEK 3/448 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/448 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST Eskild Kvala AS IGR 20/02784-001 2020/04/27
I TEK 138/14 - TORVASTADVEGEN, NORDRE HÅLAND - BYGGETILSYN - 138/14 - BEKREFTELSE PÅ RIVING OG BORTKJØRING AV MATERIALER Odd Andreas Trengereid KMY 20/01804-002 2020/04/27
I TEK 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 117/129 - AKSNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE Jon Egil Frette MAH 20/02786-001 2020/04/27
U TEK GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 18 - SVAR - GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 18 Linda Gundersen for DS Maskin KSU01 20/02748-002 2020/04/27
U TEK 5/682 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 10 - 5/682 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 10 Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04586-011 2020/04/27
U TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 71/21 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - DELER AV TILTAKET Eskild Kvala AS JKV 19/04924-013 2020/04/27
I TEK 149/536 - SPANNE - NYBYGG BUSSANLEGG MED ADMINISTRASJON, VERKSTED M.M. - 149/536 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Plank Arkitekter AS KMY 19/01128-019 2020/04/27
U TEK 148/508 - STENDERVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIGDEL - 148/508 - FERDIGATTEST - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIGDEL Synnøve Stokken EJO 20/00958-006 2020/04/27
U TEK 142/801 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG A2 - 142/801 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG A2 Garvik Prosjekt AS EJO 18/04281-005 2020/04/27
U TEK 60/131 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE - 60/131 - FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE Kjell Jonny Liknes EJO 19/01984-010 2020/04/27
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - BRUK AV SCENEN PÅ ÅKRA Skoi Trening og Helse AS HPE 20/01552-030 2020/04/27
I TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - REVIDERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETTER Procon AS JKV 19/01939-019 2020/04/27
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Urbanhus Kjededrift AS GTH 19/01810-058 2020/04/27
U TEK 43/432 - STUBBEVEGEN, HØYNES - BRUKSENDRING SOKKELETASJE OG INNREDNING LOFT - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 43/432 - STUBBEVEGEN, HØYNES - BRUKSENDRING SOKKELETASJE OG INNREDNING LOFT Dagny Elin Mjåseth KHM 20/02557-003 2020/04/27
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - MIDLERTIDIGE ENDRINGER I HELSEBEREDSKAPSLOVEN (ENDRINGER FOR Å AVHJELPE KONSEKVENSER AV COVID-19) Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-041 2020/04/27
U TEK 15/2168 - ENGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BRANNSKADET BOLIG - 15/2168 - FERDIGATTEST - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BRANNSKADET BOLIG Proby AS JKV 19/02179-004 2020/04/27
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - BREKKE VBA RÅVANN, DRIKKEVANN - BREKKE VBA RENVANN OG DRIKKEVANN - ØSTREMTUNET VIRKSOMHET - UKE 17 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-099 2020/04/27
I SEN ANMODNING OM FOLKEAVSTEMNING OM FASTLANDS-KARMØYS KOMMUNETILHØRIGHET - AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTREDNING AV GRENSEJUSTERING MELLOM HAUGESUND OG KARMØY KOMMUNER Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 16/01317-013 2020/04/27
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/31 - DOKUMENTET HAR MANGLER OG KAN IKKE TINGLYSES STD:19/5154 Kartverket - Tinglysingen MAH 20/00048-081 2020/04/27
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - UTTALELSE TIL HØRING - ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE - FRA KIWI MINIDRIFT AS Kiwi Minidrift AS EVI1 20/00155-015 2020/04/27
U TEK 43/197 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL/TOMTEJUSTERING - SVAR - 43/197 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL/TOMTEJUSTERING Roald Magnar Opsal NILI1 20/02625-002 2020/04/27
I TEK 47/655 OG 47/656 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VIKEVÅGEN BÅTFORENING BYGGESAK 15/3284 - 47/656 - RØRLEGGERMELDING - VANNMÅLER - TILTAKSHAVER: VIKEVÅGEN BÅTFORENING BYGGESAK 15/3284 Kristoffer Sirevåg AS ORO01 15/03287-003 2020/04/27
I TEK 63/20 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS PETTER SOLBAKKEN - 63/20 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS PETTER SOLBAKKEN Kristoffer Sirevåg AS ORO01 20/02772-001 2020/04/27
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-033 25 Offl.§25 2020/04/27
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS TVI 20/02768-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-032 25 Offl.§25 2020/04/27
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-035 25 Offl.§25 2020/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-097 25 Offl §25 2020/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-102 25 Offl §25 2020/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - SØKNAD SALF 20/02376-005 25 Offl §25 2020/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - SØKNAD SALF 20/02376-006 25 Offl §25 2020/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - SØKNAD SALF 20/02376-007 25 Offl §25 2020/04/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-056 25 Offl §25 2020/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-011 25 Offl §25 2020/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-012 25 Offl §25 2020/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-013 25 Offl §25 2020/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-005 25 Offl §25 2020/04/27
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-003 25 Offl §25 2020/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-006 25 Offl §25 2020/04/27
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-004 25 Offl §25 2020/04/27
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-003 25 Offl §25 2020/04/27
I TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - KLAGE PÅ VEDTAK OM FERDIGATTEST Trond Kjetil Jakobsen GTH 17/04878-032 2020/04/27
I TEK 119/22 - LØNNAVEGEN, MYKJE - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG - 119/22 - MYKJE - NYBYGG GARASJE/LAGERBYGG Arvid Widvey JMJ03 20/02787-001 2020/04/27
I HSE KORONAVIRUS - BREV FRA HELSEDIREKTORATET OM Å UTVIDE PRØVETAKINGSKAPASITETEN FOR SARS-COV-2 Helsedirektoratet NOS01 20/02197-061 2020/04/27
I SEN INDUSTRIKOMMUNENE - SAKSDOKUMENTER TIL INDUSTRIKOMMUNENES DIGITALE ÅRSMØTE 25. MAI 2020 Industrikommunene PVE01 18/03566-007 2020/04/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 44/25 - SKOLEFJELLET, SELVÅG - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR CARPORT OG BOD Katrine og jan Vidar Wiik KHM 17/00073-558 2020/04/27
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 90/148 - FISKÅVEGEN, FISKÅ - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED BYGGING AV GARASJE Günter David Franke KHM 17/00073-559 2020/04/27
I TEK 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - STALL - 21/8 - VESTRE KARMØYVEG, STAVA - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - STALL Aleksander Langåker BFH 20/02788-001 2020/04/27
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 16/189 - BESTILLING AV EIERLISTE OG NABOLISTE - BYGGESAK Hector Marchant Blank GEL 20/00031-064 2020/04/27
I TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31- ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Procon AS JKV 19/01939-020 2020/04/27
I TEK 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST - 130/20 - VIKINGSTAD - RIVING OG NYBYGG NAUST Einar Bertrand Vikingstad KIS 20/02790-001 2020/04/27
I TEK 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN - A. UTVIK AS - KOMMENTARER PÅ BOMMER SATT OPP PÅ TURVEI 149/417 - TEKNISK PLAN FOR SPANNATOPPEN Jarle Sandvik BTH04 18/04353-012 2020/04/27
I TEK HYDRO ALUMINIUM KARMØY - VEDTAK OM TIDSBEGRENSET TILLATELSE TIL UTVIDET MELLOMLAGRING AV DROSSTØV - HYDRO ALUMINIUM KARMØY Miljødirektoratet PEID 12/03121-032 2020/04/27
I TEK STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING 2020 - VIKTIG INFORMASJON FRA HUSBANKEN Husbanken RBE08 19/07185-007 2020/04/27
I TEK 64/272 - FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/272 - MOTTATT MANGLER - BRANNKOSEPT, FASADETEGNING MM Berge Sag og Trelast AS KHM 20/01859-003 2020/04/27
U TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - GODKJENT 24.4.2020 - ANNONSE - PLAN 167-3 KK-nettside BHA02 17/04968-016 2020/04/27
U TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SVAR - SKILT OM BLINDVEI Anders Knutsen KSU01 17/00247-250 2020/04/27
U TEK 58/356 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 58/356 - UNDERRETING AV RETTING Ingvar Stangeland XXI 20/01976-004 2020/04/27
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SØKNAD OM SKADEFELLING AV GRÅGÅS Jostein Magne Mikalsen PCH01 12/00690-282 2020/04/27
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STAVAVEGEN - VEDLEGG TIL SØKNAD OM Å FELLING AV TRÆR REF:MZKDED Harald Abrahamsen ALI 20/02776-002 2020/04/27
U TEK KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478 - KJØP AV KOMMUNAL EIENDOM I KOPERVIK - 58/89, 58/68, 58/94 OG 58/478 Kartverket Tinglysing MAAA1 13/00217-019 2020/04/27
I SEN REMA 1000 NORHEIM - OASEN STORSENTER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE BEVILLING - REMA 1000 NORHEIM Skatteetaten EVI1 12/00378-061 26 Off.l.26 2020/04/27
I TEK TEKNISK PLAN - NY SKOLE I KOPERVIK - REVIDERTE TEGNINGER - KOPERVIK NYE SKOLE, ATKOMSTVEG Asplan Viak AS BTH04 19/01296-014 2020/04/27
U TEK MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 05.05.2020 - MØTE I SAKKYNDIG TAKSTNEMND EIENDOMSSKATT DEN 05.05.2020 Gunnar Amland MSA 20/02774-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/27
U TEK 64/272 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JUDITH GRESSGÅRD - 64/272 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JUDITH GRESSGÅRD Hage & Maskin AS OSG 20/02775-002 2020/04/27
U TEK REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND - 64/192 - OVERSENDELSE AV AVTALE GRUNNEIER REHABILITERING/SEPARERING - VÅGEN/STANGALAND Arve Jøsang MAHA1 15/04311-128 2020/04/27
U TEK 63/20 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS PETTER SOLBAKKEN - 63/20 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LARS PETTER SOLBAKKEN Kristoffer Sirevåg AS OSG 20/02772-002 2020/04/27
I TEK 133/127 - FEØY - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV UTHUS - 133/127 - FEØY - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV UTHUS Kirsti Sveindal KIS 20/02778-001 2020/04/27
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - BEVILLING - MELDING OM ENDRINGER Inventum Servering AS EVI1 16/00623-046 2020/04/27
U TEK 57/157 - KJØP AV AREAL/MOLO - SVAR - 57/157 - SØKNAD OM KJØP AV AREAL/MOLO Eskild Kvala AS NILI1 20/02150-002 2020/04/27
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILLEGGSINFORMASJON DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TMS01 19/07273-014 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/27
U TEK 3/576 - ØSTHUS - BYGGETILSYN - 3/576 - ØSTHUS - BYGGETILSYN/ BEKYMRINGSMELDING UTSLIPP Adelheid Bentsen EJO 20/01831-003 2020/04/27
U TEK 43/142 - HØYNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2854 - 43/142 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/02723-004 2020/04/27
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - ØNSKER FORLENGELSE AV ARBEIDSVARSLINGSPLAN FOR JOMFRUVEGEN Vassbakk & Stol AS KSU01 17/00247-251 2020/04/27
U TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - SVAR - 57/701 - SØKNAD OM ENDRING AV TILATELSE - EKSTRA TAKVINDU OG FORHØYNING REKKVERK TAKTERRASSE Sandve Trelast AS KIS 19/06845-014 2020/04/27
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-094 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/27
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-095 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/27
U TEK 85/198 - UTVIK. NYBYGG - BOD - 85/198 - BOD IKKE BYGD I HENHOLD TIL TILLATELSE Tor Øyvind Børresen EJO 12/03199-004 2020/04/27
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR DELLEVERANSE - ELEKTRO - SKUDENES BRANNSTASJON | DELKONTRAKT NR 3 TMS01 19/07273-015 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/27
I SEN NÆRINGSUTVIKLING - KOMMUNALT TILSKUDD - SØKNAD OM DRIFTSTØTTE - 2020 Åkrehamn Vekst PVE01 12/00208-119 2020/04/27
U TEK 120/99 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BØRGE KALLEVIK - 120/99 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - BØRGE KALLEVIK Børge Kallevik ALS06 16/03634-004 2020/04/27
I SEN CAFE MM KOPERVIK SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - UTVIDELSE AV SKJENKEAREAL SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Inventum Servering AS EVI1 16/00623-047 2020/04/27
I HSE ANMELDELSE - KROPPSKRENKELSE OG SEKSUELT KRENKENDE ATFERD - UNDERRETNING TIL KLAGER CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/27
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 120/130 OG 120/132 - TUASTAD - FORESPØRSEL OM SØKNADPLIKT FOR RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV DRIFTSBYGNING Helge Berner Bertelsen JMJ03 17/00073-557 2020/04/27
U TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - HØRINGSBREV VEDR. OPPSETTING SKILT 522 GANG- OG SYKKELVEG M/UNDERSKILT I SKJOLDAVEGEN, KARMØY KOMMUNE Sør-Vest Politidistrikt KSU01 20/01588-009 2020/04/27
I TEK 125/11 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND. NYBYGG ENEBOLIG - 125/11 - SPANNHELGELANDVEGEN, HELGALAND. NYBYGG ENEBOLIG Audhild Lovise Thuestad Støle EDH 20/02791-001 2020/04/27
I SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL 17. MAI FEIRING 2020 17 mai komiteen Kvalavåg skole AKP 20/01722-009 2020/04/27
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STAVAVEGEN - KART - BJØRKETRÆR REF:MZKDED Harald Abrahamsen MKR02 20/02776-004 2020/04/27
U TEK 84/22 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE. TILBYGG ENEBOLIG - RETUR AV SØKNAD - 84/22 -. TILBYGG ENEBOLIG TILLATELSE UTGÅTT Slimane Nadar EJO 12/01990-007 2020/04/27
U TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL GRUNN - STAVAVEGEN - SVAR - SØKNAD OM FELLING AV TRÆR - STAVAVEGEN Harald Abrahamsen MKR02 20/02776-003 2020/04/27
I SEN SOLSTEIN AS - INNKALLING - GENERALFORSAMLING SOLSTEIN Sentralarkivet SILI 14/00849-013 2020/04/27
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - VEDTAK OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM OG FØDSEL MV. LKS 18/01898-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Harald Mathias Snørteland MAAA1 19/02746-023 2020/04/27
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 4/435 - SUPPLERENDE INFORMASJON OM TILTAK - KART OG TEGNING Edel-Merete Dahl IGR 17/00073-560 2020/04/27
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2019-449109 JAK 18/04336-558 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
U SEN INNFORDRING - UTLEGGSFORRETNING - NAMSBOK T2019-449109 JAK 18/04336-559 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
U SEN INNFORDRING - SLETTING AV UTLEGGSPANT JAK 18/04336-560 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/27
U TEK 148/943 - VARHAUGVEGEN, NORHEIM - TILBYGG BOLIG - 148/943 - VARHAUGVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG TIL BOLIG Lene og Øystein Miljeteig KMY 14/04646-005 2020/04/27
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Jacob Snørteland MAAA1 19/02746-024 2020/04/27
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Turid Lovise Snørteland MAAA1 19/02746-025 2020/04/27
U TEK 148/503, DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM. TILBYGG ENEBOLIG. - 148/503, MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG. Arnstein Brekke EJO 12/03728-004 2020/04/27
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - 64/3 OG 64/8 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Hjr Rasmussen Bygg AS v/ Andor Rasmussen ALA04 20/00230-011 2020/04/27
U TEK 64/3 OG 64/8 - STANGALAND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRTNING ETTER SAK§4-3 - 64/3 OG 64/8 - BREV TIL IKKE MØTT PART ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Rogaland Fylkeskommune Samferdselsavd. v/ Anette Tronstad ALA04 20/00230-012 2020/04/27