Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - AVSLAG ANVO 20/01811-014 25 Offl §25 2020/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - AVSLAG ANVO 20/01811-015 25 Offl §25 2020/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - AVSLAG ANVO 20/01811-016 25 Offl §25 2020/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - AVSLAG ANVO 20/01811-017 25 Offl §25 2020/04/25
U HSE REKRUTTERINGSSAK (INTERN) MILJØARBEIDER 3 X 57% - AVSLAG ANVO 20/01811-018 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-345 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-346 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-347 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-348 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-349 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-350 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-351 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-352 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-353 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-354 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-355 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-356 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - TILBUD BLI01 20/02337-021 25 Offl §25 2020/04/25
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/02337-022 25 Offl §25 2020/04/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - TILBUD GLS 20/02377-088 25 Offl §25 2020/04/25
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - ARBEIDSAVTALE GLS 20/02377-089 25 Offl §25 2020/04/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-010 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-004 25 Offl §25 2020/04/25
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER I TEKNISK ETAT - SØKNAD REKRU 20/02747-002 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02645-003 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-003 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-004 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-005 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-002 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSESYKEPLEIER 100 % - SØKNAD MSTA 20/02718-003 25 Offl §25 2020/04/25
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 3X 57 % - SØKNAD ANVO 20/02721-002 25 Offl §25 2020/04/25
I SKU REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER SPESIALPEDAGOGISK TEAM - SØKNAD BLI01 20/02759-002 25 Offl §25 2020/04/25