Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U SEN INNFORDRING - NEDBETALINGSAVTALE HEOL1 18/04336-554 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/24
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2594 OMRÅDE B1-4 - 123/200 - SNIK. RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: OMRÅDE B1-4 T Halleland AS ORO01 20/02500-002 2020/04/24
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2594 OMRÅDE B1-3 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2594 OMRÅDE B1-3 T Halleland AS ORO01 20/02499-002 2020/04/24
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2593 OMRÅDE B1-2 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2593 OMRÅDE B1-2 T Halleland AS ORO01 20/02491-002 2020/04/24
U TEK 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2593 OMRÅDE B1-1 - 123/200 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: BERGE SAG OG TRELAST AS BYGGESAK: 20/2593 OMRÅDE B1-1 T Halleland AS ORO01 20/02489-002 2020/04/24
U TEK 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR - RAMMETILLATELSE - 120/23 - TUASTAD, TILBYGG FRITIDSBOLIG OG FLYTTING VEG + FORSTØTNINGSMUR Edb-Tjenester Norge Limited GTH 20/02203-009 2020/04/24
U TEK LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - MØTEREFERAT FRA BEBOERMØTE 19.02.2020 Pelagia Karmsund Fiskemel PEID 18/01519-056 2020/04/24
U TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - GODKJENT 24.4.2020 - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERING RH Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/04968-014 2020/04/24
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - SKUDENES BU- OG BEHANDLINGSHJEM - UKE 16 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-097 2020/04/24
U TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - GODKJENT 24.4.2020 - DELEGASJONSVEDTAK - PLAN - PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - Rogaland fylkeskommune AAHO 19/06035-013 2020/04/24
I TEK 15/1212 - ENGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG - 15/1212 - ENGVEGEN, ÅKRA - TILBYGG ENEBOLIG Anne S Erland og Thomas Alnes Optun EDH 20/02750-001 2020/04/24
I TEK 4/421 - FISKEBERGVEGEN, MUNKAJORD - NYBYGG GARASJE - 4/421 - KLAGEAVGJØRELSE I BYGGESAK - OPPFØRING GARASJE Fylkesmannen i Rogaland GTH 18/02999-019 2020/04/24
I TEK 102/221 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: RISVIK BYGGESAK 17/5542 - 102/221 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 17/5542 Vedavågen Rør AS ALS06 18/00336-003 2020/04/24
I TEK 109/34 - FOSNAVEGEN, FOSEN. OMBYGGING BRYGGE - 109/34 - SVAR PÅ VARSEL OM PÅLEGG Inge Johannes Froestad GTH 07/02799-020 2020/04/24
I TEK 4/498 - MUNKAJORDVEGEN, MUNKAJORD. NYBYGG, BOLIG - 4/498 - KLAGE PÅ VEDTAK Hellvik Hus Karmøy AS GTH 19/07143-008 2020/04/24
I TEK 99/61 - LIARVEGEN - VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG - 99/61 - LIARVEGEN - VORÅ - TILBYGG ENEBOLIG Hereid Hus AS KHM 20/02753-001 2020/04/24
I TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE - 57/445 - SØKNAD OM ENDRET ELLER UTVIDET BRUK AV AVKJØRSEL Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-008 2020/04/24
I TEK 15/1070 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 15/1070 - IDRETTSVEGEN, ÅKRA - FASADEENDRING, TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS IGR 20/02754-001 2020/04/24
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 15/950 - ÅKRA - FORESPØRSEL OM MULIGHET FOR Å FLYTTE SMÅBÅTANLEGG Vikanes Bungum Arkitekter AS IGR 17/00073-550 2020/04/24
I TEK 53/31 - AUSTRE KARMØYVEG, HOVDASTAD - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV FRITIDSBOLIG - 53/31 - AUSTRE KARMØYVEG, HOVDASTAD - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV FRITIDSBOLIG North Ark AS KIS 20/02756-001 2020/04/24
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 109/103 - ØNSKER INNSYN I BYGGESAK Bjarne Johan Våga JKV 17/00073-551 2020/04/24
I TEK 15/2168 - ENGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG GJENNOPPBYGGING AV BRANNSKADET BOLIG - 15/2168 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Proby AS JKV 19/02179-003 2020/04/24
I TEK 102/221 - LONGANESVEGEN, BYGNES - NYBYGG ENEBOLIG - 102/221 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS JKV 17/05542-050 2020/04/24
I TEK 5/32 - VEA, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 5/32 - UTTALE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FLYTEBRYGGE Fiskeridirektoratet IGR 20/02094-006 2020/04/24
I TEK 5/161 - SLETTAVIK, VEA - NYBYGG ENEBOLIG - 5/161 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Holon Haugesund AS IGR 17/04391-023 2020/04/24
I TEK GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 18 - GRAVESØKNAD - NOREVEGEN 18 Linda Gundersen for DS Maskin OSG 20/02748-001 2020/04/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - TVEIT, OVE KRISTER/TVEIT, SIRI LINDØE Ronny Tollaksen REK 20/00006-077 2020/04/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 86/179 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - SUNDFØR & BERSAAS INVEST AS Petter J. Rasmussen AS REK 20/00006-076 2020/04/24
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - BIBLIOTEKENE I ROGALAND I KORONAKRISEN - ET STATUSNOTAT Rogaland Fylkeskommune JAH 20/02301-014 2020/04/24
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 64/1260 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV UTHUS/GRILLHYTTE Rusvik Naturbarnehage SA KHM 17/00073-552 2020/04/24
I TEK 5/682 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 10 - 5/682 - MELDING OM ENDRING I ANSVARSRETT Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04586-010 2020/04/24
U TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - MANGLER VED OVERSENDT PLANFORSLAG PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/01228-028 2020/04/24
I SEN VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, LEKDOMMERE OG JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024 - VALG AV MEDDOMMER OG SKJØNSMEDLEMMER Haugaland Tingrett SILI 20/01791-006 2020/04/24
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - TROND AMUNDSEN - OVERFLATEVANN, RÅVANN - STIGLEVANN-KILDE - UKE 15 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-098 2020/04/24
I SEN KORONAVIRUS - SAMARBEID MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER - KORONASITUASJONEN Ks-Kommunesektorens Organisasjon ROTO 20/02197-060 2020/04/24
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - LITEN FORSKJELL MELLOM EFFEKT AV SKADEFELLING OG MANUELL SKREMMING AV GRÅGÅS Dyrenes Rett PCH01 12/00690-280 2020/04/24
I SEN REMA 1000 SKUDENES SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING - REMA 1000 SKUDENES Skatteetaten EVI1 15/01856-035 26 Off.l.26 2020/04/24
I SEN KORONAVIRUS - BREV TIL KOMMUNEOVERLEGEN OM COVID-19 Folkehelseinstituttet KANE1 20/02197-059 2020/04/24
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - VIKTIG INFO IFBM OPPSTART AV GRUNNSKOLENS TRINN 1.-4. FRA MOBBEOMBUDSKOLLEGIET I NORGE Rogaland Fylkeskommune LIS01 20/02301-012 2020/04/24
I SKU TILSKUDD KULTURVERN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR UTSKIFTNING AV VINDUER Liv Kristin Stangeland AAL 17/00116-111 2020/04/24
U TEK 47/348 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 47/348 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE Espen Sandslett Larsen KHM 20/02380-005 2020/04/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 11/420 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - HJR RASMUSSEN BYGG AS Hjr Rasmussen Bygg AS REK 20/00006-078 2020/04/24
U TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - GODKJENT 24.4.2020 - ANNONSE - PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - KK-nettside AAHO 19/06035-017 2020/04/24
I SEN TELEFONI 2018 - RAMMEAVTALE - TELEFONITRAFIKK - TELENOR AS OG GJESDAL KOMMUNE Telenor Norge AS KRWI 18/00049-001 13 Offl.§13 fvl. §13.2 2020/04/24
I SEN TELEFONI 2018 - FORLENGING AV AVTALE MED TELENOR - TELEFONI (KOPIMOTTAKER) Gjesdal kommune KRWI 18/00049-002 2020/04/24
I TEK LOV OM VETERINÆRER OG ANNET DYREHELSEPERSONELL - INFORMASJON OM TILSKOT TIL KOMMUNALE VETERINÆRTENESTER FOR 2020 - SØKNADSFRIST Fylkesmannen i Rogaland BJP01 12/00189-036 2020/04/24
U TEK 15/72 - AUSTIGARD, ÅKRA - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG- GARASJE OG CARPORT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 15/72 - AUSTIGARD, ÅKRA - FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG- GARASJE OG CARPORT Anne K Grindhaug og Halvor Sandhåland EDH 20/02709-002 2020/04/24
I TEK 149/536 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE. SKILTING FOR NYTT BUSSANLEGG - 149/536 - BJØRNÅSVEGEN, SPANNE. SKILTING FOR NYTT BUSSANLEGG Holon Stavanger AS IGR 20/02749-001 2020/04/24
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - GJENÅPNING AV BARNEHAGER OG SKOLER - MER BRUK AV NATUREN SOM AKTIVITETS- OG LÆRINGSARENA Friluftsrådenes Landsforbund ESO 20/02301-013 2020/04/24
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 1&2 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 1&2 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02593-002 2020/04/24
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - ØNSKE OM OPPDELING AV EIENDOMSSKATT MSA 20/02607-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-244 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-245 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-316 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-317 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - BEKREFTELSE ANVO 19/07134-318 25 Offl §25 2020/04/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-032 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - TILBUD ANVO 20/00830-020 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEHJEMSLEGE - AKUTT/KORTTID - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00830-021 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - INTERVJU ANVO 20/02397-042 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - INTERVJU ANVO 20/02397-043 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - INTERVJU ANVO 20/02397-044 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - INTERVJU ANVO 20/02397-045 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - INTERVJU ANVO 20/02397-046 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - INTERVJU ANVO 20/02397-047 25 Offl §25 2020/04/24
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - ARBEIDSAVTALE MSE 20/02340-010 25 Offl §25 2020/04/24
U TEK REKRUTTERINGSSAK BYGGELEDER - TILBUD MSE 20/02340-011 25 Offl §25 2020/04/24
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - INTERVJU ANVO 20/02398-018 25 Offl §25 2020/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-026 25 Offl §25 2020/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-027 25 Offl §25 2020/04/24
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-009 25 Offl §25 2020/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-002 25 Offl §25 2020/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK SAKSBEHANDLER VIKARIAT - SØKNAD ANVO 20/02716-003 25 Offl §25 2020/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 62,68 % - SØKNAD ANVO 20/02717-002 25 Offl §25 2020/04/24
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2020 - KLAGE - TRENINGSTIDER I KARMØYHALLEN SESONG 20/21 Kopervik Idrettslag, håndballavdelingen OFL 17/00209-117 2020/04/24
I TEK 15/1225 - ÅKRA - NYBYGG TRIBUNE - 15/1225 - REVIDERT SITUASJONSKART Pds Arkitekt AS IGR 20/02558-002 2020/04/24
U TEK 102/2 - BYGNES - OPPMÅLINGSFORRETNING - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSER - 102/2 - MERKING AV EKSISTERENDE GRENSER HELGE HYSTAD MAH 20/02726-008 2020/04/24
U SEN KOMMUNALT TILSKUDD TIL 17. MAI-FEIRING - 2020 - SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL 17.MAI 2020 - FAU MYKJE SKOLE Kjersti Ådnesen Oftedal AKP 20/01722-007 2020/04/24
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SVAR - KLAGE TILRETTELAGT BARNEHAGETILBUD - MEDHOLD (KOPIMOTTAKER) ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/24
U TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 3&4 - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 3&4 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02594-002 2020/04/24
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 15/1253 - BESTILLING AV NABOLISTE Jan Olsen GEL 20/00031-063 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-085 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 42/225 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE - BRENNE, ANITA EIKE/BRENNE, ANDRE North Ark AS REK 20/00006-079 2020/04/24
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 5/371 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUE Rune Olsen REK 20/00006-080 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-086 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U TEK 42/52 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYHRE, GUNVOR/AXELSEN, DAGRUN IRENE - SVAR - 42/52 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYHRE, GUNVOR/AXELSEN, DAGRUN IRENE (OLAV KRISTIAN AXELSEN) Wegner Advokatfirma AS BJP01 20/02744-002 2020/04/24
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 2/8 - SÆVIK - FORESPØRSEL OM FRADELING Vierdal Advokatfirma AS GTH 17/00073-549 2020/04/24
I TEK 139/29 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - OVERSENDER KVITTERINGER 139/29 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Landbruksdirektoratet LKS 19/01614-004 2020/04/24
I TEK 139/29 - TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 139/29 - AVSLUTNING AV PROSJEKTET TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD Landbruksdirektoratet LKS 19/01614-003 2020/04/24
I TEK PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE - - ANG. PLAN 5094 - DETALJREGULERING FOR BJØLLEHAUGEN - 147/222 - ENDRING AV 4 GRØNTOMRÅDER TIL BOLIGOMRÅDE Hanne Jorun Sixten YSL 17/02783-022 2020/04/24
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - UTTALELSE FRA FYLKESMANNEN I ROGALAND - 22.04.20 PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL Fylkesmannen I Rogaland YSL 18/04216-028 2020/04/24
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING RHO 18/02348-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/24
I SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - SKJØNNSMIDLER TIL SMÅ PRIVATE BARNEHAGER Fylkesmannen I Rogaland ESO 16/01128-753 2020/04/24
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - UTBETALING AV TILSKUDD - SJØØRRETTILTAK I KARMØY OG HAUGESUND Miljødirektoratet PCH01 12/00690-281 2020/04/24
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIGE ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR Å AVHJELPE NEGATIVE KONSEKVENSER AV COVID-19 Kommunal- og Moderniseringsdepartementet EIST 20/00178-040 2020/04/24
I TEK 123/180 - DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV TIL KOMMUNALE LEDNINGER - DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV TIL KOMMUNAL LEDNINGER - 123/180 - SNIK Andrew Greenwood v/ Berge sag OSG 20/02758-001 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-087 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-088 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-089 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-090 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-091 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U TEK 69/63, 72/196 - MIDTRE EIDE, SKÅR - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 STD:18/4837 - 69/63M.FL - PURRING PÅ MANGLER ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING - MED SVARFRIST STD:18/4837 ROGFK v/ Arvid Seldal ALA04 19/05411-080 2020/04/24
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-092 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U SEN VEDTAK - TILTAK FOR REDUSERE SMITTE - KORONA - VEDRØRENDE LEIE AV LOKALE VED VEA SYKEHJEM - VEA HÅRDESIGN Vea Hårdesign Tone Lise Engedal LYK 20/02192-030 2020/04/24
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM GLADE MAIDAGER I ÅKREHAMN 07-10.05.20 Åkrehamn Vekst HPE 20/01552-029 2020/04/24
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-093 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
U TEK 20/43 - NEDRE LIKNES - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 20/43 - SIKRING AV RETTIGHET FOR BOLIG I GÅRDSTUN SOM SKAL DELES FRA Advokat Magnus Håvås Nereng AS HHU 19/06222-007 2020/04/24
U TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I SKUDENESHAVN Waheed Iftikhar HPE 12/02203-042 2020/04/24
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-555 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/24
U TEK DETALJHANDEL - SALGSVIRKSOMHET - SVAR - SØKNAD OM TILLATELSE TIL SALG AV 17. MAI-ARTIKLER I KOPERVIK Waheed Iftikhar HPE 12/02203-043 2020/04/24
U SEN INNFORDRING - FRIVILLIG AVTALETREKK SUME 18/04336-556 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/24
U SEN INNFORDRING - KRAV OM INNBETALING/VARSEL OM UTLEGG SUME 18/04336-557 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/24
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/07271-005 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/24
I TEK 58/356 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 58/356 - RETUR AV TINGLYST DOKUMENT NUMMER - 2020/2354281/200 - KARMØY KOMMUNE Statens Kartverk XXI 20/01976-003 2020/04/24
U TEK 3/575 - ØSTHUS - NYBYGG NAUST - 3/575 - ØSTHUS - BYGGTILSYN Vegard Halsne EJO 16/05034-021 2020/04/24
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 100 % - TAR IKKE I MOT STILLING SOM MILJØTERAPEUT VED TOMASVEGEN ANVO 20/01632-023 25 Offl.§25 2020/04/24