Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. - OVERSENDER PLANFORSLAG PLAN 2120 - DETALJREGULERING FOR SKUTEBERG FRITIDSBOLIGER - 2/177, 292 MFL. Vikanes Bungum Arkitekter AS AAHO 19/01228-026 2020/04/23
U TEK 110/82 - VÅGA - BYGGETILSYN - 110/82 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Sven og Helga Oddbjørg Stakkestad JKV 20/02649-001 2020/04/23
I TEK 40/1 - NEDRE RISDAL - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - 40/1 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE Rogaland fylkeskommune, forvaltning KHM 20/01894-004 2020/04/23
I TEK 64/1332 - RUSVIKVEGEN, STANGALAND, SØKNAD OM NYBYGG ENEBOLIG - 64/1332 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN North Ark AS KMY 17/05239-026 2020/04/23
I TEK 142/744 - STORASUND - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 142/744 - SAKEN TREKKES Statens Vegvesen - drift og vedlikehold HAS 20/01526-003 2020/04/23
I TEK 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - FLYTEBRYGGEANLEGG - 15/375 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Jan Leon Knutsen IGR 20/02741-001 2020/04/23
I TEK 15/375 - STRANDAVEGEN, ÅKRA - FLYTEBRYGGEANLEGG - 15/375 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Jk Eiendom 1 AS IGR 20/02741-002 2020/04/23
I TEK 83/199 OG 84/98 - SKEIE OG VÅGE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER - 83/199 OG 84/98 - REGISTRERE AT SAKEN ER AVSLUTTET Statens vegvesen - Region vest HAS 19/06052-004 2020/04/23
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 142/43 - STORASUND - ØNSKER MØTE I FORBINDLESE MED SJØHUSEIENDOM Håkon Areklett KIS 17/00073-544 2020/04/23
I TEK 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/1519 - BESTILLING AV UTSTIKKING AV BOLIG I K Gabrielsen GER01 19/06049-009 2020/04/23
U TEK 148/12 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG PÅKOBLING FOR OV-TUNNEL BYGGESAK 19/844 - 148/12 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG PÅKOBLING FOR OV-TUNNEL BYGGESAK 19/844 Vassbakk & Stol AS ORO01 20/02687-002 2020/04/23
U TEK 148/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRØYDIS ENGE - 148/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRØYDIS ENGE Førre Rør AS OSG 20/02705-002 2020/04/23
I TEK 5/682 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 10 - 5/482 - MELDING OM ENDRING AV ANSVARSRETT Hjr Rasmussen Bygg AS EJO 18/04586-008 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-186 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-187 25 Offl §25 2020/04/23
I HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - SØKNAD ANVO 19/07138-175 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - BEKREFTELSE ANVO 19/07138-176 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TILBUD ANVO 19/07138-177 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07138-178 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-179 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-180 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-181 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER DALABREKKÅ OG LØFTENTUNET, AVALDSNES - TRUKKET ANVO 19/07138-182 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - TILBUD ANVO 19/07194-137 25 Offl §25 2020/04/23
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER VED LITLABJØRGVEGEN OG TOMASVEGEN 16 - TORVASTAD/NORHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07194-138 25 Offl §25 2020/04/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-308 25 Offl §25 2020/04/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-309 25 Offl §25 2020/04/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-310 25 Offl §25 2020/04/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-311 25 Offl §25 2020/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-059 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-060 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - TILBUD BLI01 20/00068-061 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/00068-062 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-339 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-340 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-341 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-342 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-343 25 Offl §25 2020/04/23
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-344 25 Offl §25 2020/04/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - ARBEIDSAVTALE MSE 20/02196-022 25 Offl §25 2020/04/23
U TEK REKRUTTERINGSSAK TILSYN OG KVALITETSKONTROLLØR AV AVLØPSANLEGG - TILBUD MSE 20/02196-023 25 Offl §25 2020/04/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-054 25 Offl §25 2020/04/23
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-055 25 Offl §25 2020/04/23
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR AVALDSNES SKOLE - SØKNAD BLI01 20/02686-002 25 Offl §25 2020/04/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 72/97 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR FASADEENDRING I BORETTSLAG Terese Kolstø KIS 17/00073-542 2020/04/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - STØLSVEGEN, STORASUND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR OVERBYGD TERRASSE Ole Førland KIS 17/00073-543 2020/04/23
U TEK 59/233 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - THOR ELIAS SANDVIG - 59/233 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD Kopervik Kuldepot AS ALS06 20/02623-004 2020/04/23
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-081 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/23
U TEK 58/59 - KOPERVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2852 - 58/59 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/00017-010 2020/04/23
U SKU KONTANTSTØTTE - SØKNADER - SVAR - SØKNAD OM KOMMUNAL KONTANTSTØTTE RHO 18/00083-111 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 4/435 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV TERRASSE Edel-Merete Dahl IGR 17/00073-545 2020/04/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 4/435 - MUNKAJORDTUNET, MUNKAJORD - VEDLEGG Edel-Merete Dahl IGR 17/00073-546 2020/04/23
U TEK 127/3 - VIKSHÅLANDVEGEN, NEDRE HAUGE, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV NAUST - 127/3 - SPØRSMÅL VEDR. BYGGESAK, RIVING OG GJENOPPBYGGING AV NAUST Jostein Hauge JKV 18/01407-006 2020/04/23
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen KRWI 19/07271-004 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 75/16 - KVALAVÅG - ØNSKER HJELP TIL FREMGANGSMÅTE FÅR Å FÅ SØKT OM KAI Gisle Godtfredsen KIS 17/00073-547 2020/04/23
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 64/1562 - SEKSJ. 1 - STANGALAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR ENDRING AV FASADE - GLASSTAK OVER TERRASSE Leif Idar Langelandsvik KHM 17/00073-548 2020/04/23
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL BEMANNINGSNORMEN FOR ÅRET 2020 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-751 2020/04/23
I SEN PENSJONSORDNINGER FOR ANSATTE - AVKASTNING PÅ KUNDEMIDLER Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap MOS 12/02110-010 2020/04/23
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - TILSKUDD TIL BEMANNINGSNORMEN FOR ÅRET 2020 Steinhaugane Fus Friluftsbarnehage AS ETH01 16/01128-752 2020/04/23
I TEK 5/682 - SLETTASTIEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG BYGG: 10 - 5/682 - SØKNAD OM FERDIGATTEST HANS J RASMUSSEN AS EJO 18/04586-009 2020/04/23
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1045 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT AUSTIGARD 29 Gisle Grindhaug MAHA1 18/04276-098 2020/04/23
U TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - NYBYGG GARASJE - FAKTURA Svein Arne Skår BFH 20/01653-012 2020/04/23
I TEK 22/5 - GUNNAR LURANE PRODUKSJONSTILSKUDD - 22/5 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Gunnar Lurane LKS 18/01867-005 2020/04/23
I TEK 116/2 - KOLNES JOHANNES S PRODUKSJONSTILSKUDD - 116/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kolnes Johannes S LKS 18/02080-013 2020/04/23
U TEK 64/699- SMÅVARDANE, STANGELAND. NYBYGG GARASJE OG TAK OVER TRAPP - 64/699- MANGLENDE FERDIGATTEST - NYBYGG GARASJE OG TAK OVER TRAPP Tomasz Zielski EJO 12/02976-004 2020/04/23
U TEK 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - RIVING OG NYBYGG BOLIG - 15/1009 - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT Karmøy kommune, sektor Eiendom JKV 16/04864-014 2020/04/23
U TEK 66/911- FRITJOF NANSENSVEG, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG - 66/911- MANGLENDE FERDIGATTEST, AUSTREIM. TILBYGG ENEBOLIG Einar Kallevig EJO 12/02707-004 2020/04/23
I TEK 123/2 - BJØRN SELLE PRODUKSJONSTILSKUDD - 123/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Bjørn Selle LKS 18/02569-004 2020/04/23
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - 32/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Vikra Dag Magnar LKS 18/02105-020 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/23
I TEK 88/215 - GRINDE ATLE PRODUKSJONSTILSKUDD - 88/215 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Grinde Atle LKS 18/01928-009 2020/04/23
U TEK 147/650, MOKSHEIMÅSEN, MOKSHEIM. FASADEENDRING -FORLENGESLE AV ALTAN I DEL AV REKKEHUS - 147/650, MANGLENDE FERDIGATTEST -FORLENGESLE AV ALTAN I DEL AV REKKEHUS Kate Marie Åsheim EJO 12/03635-006 2020/04/23
I TEK 17/17 - NILS MAGNE JAKOBSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/17 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Jakobsen Nils Magne LKS 18/02040-009 2020/04/23
I TEK 30/15 - ARILD LANGÅKER PRODUKSJONSTILSKUDD - 30/15 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Arild Langåker LKS 18/01921-008 2020/04/23
U TEK 59/150 - FRISNESVEGEN, NORDRE KOPERVIK. TILBYGG GARASJE - 59/150 MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG GARASJE Jarle Bygnes EJO 11/02054-006 2020/04/23
I TEK 47/10 - SOLDAL BJØRN HELGE PRODUKSJONSTILSKUDD - 47/10 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Soldal Bjørn Helge LKS 18/02302-009 2020/04/23
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-082 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/23
I TEK 17/3 - HENRY VALTER NES PRODUKSJONSTILSKUDD - 17/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Henry Valter Nes LKS 18/02083-009 2020/04/23
U TEK 64/1146- LIARFJELL,STANGELAND. TERRASSE - 64/1146- MANGLER FERDIGATTEST - TERRASSE Svein Erik Hanstvedt EJO 11/00685-004 2020/04/23
I TEK 53/3 - DAHL SVINEOPPDRETT V/PEDER OSKAR DAHL PRODUKSJONSTILSKUDD - 53/3 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Dahl Svineoppdrett V/Peder Oskar Dahl LKS 18/02162-008 2020/04/23
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/734 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STONGVEGEN 36 Kristianna Sørvik MAHA1 18/04276-099 2020/04/23
I TEK 117/7 - JON EGIL FRETTE PRODUKSJONSTILSKUDD - 117/7 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER.2019 Jon Egil Frette LKS 18/01875-010 2020/04/23
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TMS01 19/07273-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/23
U TEK 61/127 - MIDTSTOKKE - TILBYGG VÅNINGSHUS - 61/127 - MANGLENDE FERDIGATTEST - TILBYGG VÅNINGSHUS Eskild Kvala AS EJO 13/00834-006 2020/04/23
U SEN GRATULASJONER/INVITASJONER/REPRESENTASJON/MARKERINGER - ORDFØRER - 17.MAI 2020 Til 17. mai-komiteene i Karmøy kommune EDA 12/02618-038 2020/04/23
I TEK 5/65, 5/679 , 5/680 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HJ RASMUSSEN AS BYGG: 7-10 - BYGGESAK 18/4583 , 18/4584 , 18/4585 OG 18/4586 - 5/482 - FERDIGMELDING RØR BYGG 10 Hage & Maskin AS ORO01 19/00742-005 2020/04/23
U SEN ÅKRAHALLEN - SVAR - SØKNAD OM LEIE AV ÅKRAHALLEN 22. - 23.08.2020 Åkra Idrettslag TVI 12/00077-214 2020/04/23
U TEK VA-ANLEGG SANDANE TIL SLETTEBØVEGEN - 15/1659 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT HAUGEBERGSVEGEN 23 Karmøy Kommune MAHA1 18/04276-100 2020/04/23
U TEK 47/159 - NYLUNDSBAKKEN, VIK - TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GARASJE - 47/159 - NYLUNDSBAKKEN - OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST TILBYGG ENEBOLIG, HAGESTUE OG NYBYGG GARASJE Paul Lorentz Pedersen EJO 15/01373-005 2020/04/23
I TEK 42/52 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYHRE, GUNVOR/AXELSEN, DAGRUN IRENE - 42/52 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM MYHRE, GUNVOR/AXELSEN, DAGRUN IRENE (OLAV KRISTIAN AXELSEN) Wegner Advokatfirma AS BJP01 20/02744-001 2020/04/23
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-083 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/23
U TEK 64/127 - GRENSEJUSTERING - AVTALE - SVAR - SØKNAD OM GRENSEJUSTERING Bjørn Oddvar Madsen NILI1 20/02384-003 2020/04/23
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-084 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/23