Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK 1/56 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - 1/56 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG Kopervik Rør AS ORO01 20/02706-001 2020/04/21
I TEK 148/12 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG PÅKOBLING FOR OV-TUNNEL BYGGESAK 19/844 - 148/12 - RØRLEGGERMELDING - MIDLERTIDIG PÅKOBLING FOR OV-TUNNEL BYGGESAK 19/844 Vassbakk & Stol AS ORO01 20/02687-001 2020/04/21
U TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 20/2735 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/02534-003 2020/04/21
U TEK GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN - SVAR - GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN Ramudden AS KSU01 20/02612-002 2020/04/21
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - MERKNADER FRA KJETIL D. WAAGE OG JANNE GARBERG PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Kjetil Dalen Waage YSL 16/01518-081 2020/04/21
U TEK 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2733 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune EDH 20/02160-007 2020/04/21
I TEK 58/127 - HOVEDGATEN, KOPERVIK - NYBYGG FORRETNINGS- OG BOLIGBYGG - 58/127 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKET ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KIS 20/02240-009 2020/04/21
I TEK 15/911 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/911 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Christine H. og Kristian Gustavsen JKV 13/02133-006 2020/04/21
I TEK 59/31 - CARL LUNDBERGS VEG, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENBOLIG - 59/31 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Procon AS JKV 19/01939-017 2020/04/21
U TEK 113/19 - DØLEVEGEN, DØLE - TILBYGG TIL ENEBOLIG - 113/19 - FERDIGATTEST - TILBYGG TIL ENEBOLIG Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 03/01845-012 2020/04/21
I TEK 12/440 - RØRLEGGERMELDING - NYBYGG -TILTAKSHAVER: FLOTVE BYGGESAK 19/862 - 12/440 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK 19/862 Vedavågen Rør AS ALS06 19/00864-003 2020/04/21
I TEK 86/246 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG LAGERHALLER - 86/246 - MERKNAD TIL NABOVARSEL MED KOMMENTAR Procon AS KHM 20/02485-002 2020/04/21
I SEN ENDRINGER I KOMMUNELOVEN M.M. - ORIENTERING OM MIDLERTIDIG LOV MED UNNTAK FRA KOMMUNELOVEN, IKS-LOVEN MV. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet LYK 13/02466-015 2020/04/21
U TEK 83/181-VIKAVÅGEN, SKEIE. GJENOPPFØRING AV NAUST ETTER STORM - 83/181- FERDIGATTEST- GJENOPPFØRING AV NAUST ETTER STORM Torhild Harriet Kalstø EJO 05/01524-014 2020/04/21
I TEK 43/501 - HØYNESVEGEN, HØYNES - FASADEENDRING FRITISDBOLIG - 43/501 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Boligleverandøren Karmøy AS EJO 18/04899-005 2020/04/21
I TEK 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - 15/2387 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG Bjørn Olav Johannessen EDH 20/02647-001 2020/04/21
I TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - 57/701 - SØKNAD OM ENDRING AV TILATELSE - EKSTRA TAKVINDU OG FORHØYNING REKKVERK TAKTERRASSE Sandve Trelast AS KIS 19/06845-012 2020/04/21
I TEK 58/442 - LOSGATA, KOPERVIK - LEVEGG OG UTVIDELSE AV BALKONG - 58/442 - PROTEST PÅ NABOVARSEL Kjell Ole Jørgensen KIS 20/02745-001 2020/04/21
I TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT/GARASJE - 16/183 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Eivind Walland JKV 20/01752-005 2020/04/21
I TEK 12/440 - TVEITHOLMVEGEN, SEVLAND - NYBYGG ENEBOLIG - 12/440 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 19/00862-015 2020/04/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 13/631 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV HAGESTUE Geir Inge Adelsten IGR 17/00073-533 2020/04/21
I TEK 142/169, 142/255 - KJØP AV TOMT - 142/169, 142/255 - KJØP AV TOMT Frank Pedersen NILI1 20/02688-001 2020/04/21
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL FISKETILTAK 2020 - TILRETTELEGGING FOR SJØØRRET Skatteetaten PCH01 12/00690-278 2020/04/21
I TEK 50/47 - FALNES P.GÅRD - VEDLIKEHOLD/REPERASJON AV BRYGGE - 50/47 - UTTALE TIL DISPENSASJON - TILTAK UTFØRT UTEN TILLATELSE PÅ BRYGGE OG KAI Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv JMJ03 19/02481-013 2020/04/21
I TEK 86/186 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG INDUSTRIBYGG - TØRKEBYGG - 86/186 - KOORDINATER PÅ NYTT TILTAK Helgesen Tekniske Bygg AS GER01 20/01656-007 2020/04/21
I TEK 142/801 - STØLSVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG - BOLIG A2 - 142/801 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Garvik Prosjekt AS EJO 18/04281-004 2020/04/21
I TEK 108/10 - FOSNAVEGEN, HELLEVIK - NYBYGG FRITIDSBOLIG, ANNEKS, NAUST OG KAI - 108/10 - TILSVAR TIL UTTALE FRA FYLKESMANNEN Trygve J Sjøen AS JMJ03 19/04992-017 2020/04/21
I TEK 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING, ALTAN, LEVEGG OG TRAPP - 17/108 - SOLHAUG, ÅDLAND - FASADEENDRING, ALTAN, LEVEGG OG TRAPP Greg Ronald Grindhaug EDH 20/02689-001 2020/04/21
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 2/8 - SÆVIK - FORESPØRSEL OM FRADELING Vierdal Advokatfirma AS EDH 17/00073-534 2020/04/21
I TEK 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 85/218 - MOTTATT MANGLER - TEGNINGER, KART OG ILLUSTRASJONER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 20/00071-007 2020/04/21
I TEK 61/128 - AUSTRE KARMØYVEG, MIDTSTOKKE - RIVING BRANNSKADET BOLIG, NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR - 61/128 - (KOPIMOTTAKER) MERKNAD TIL NABOVARSEL Tor Aanensen KIS 20/02698-001 2020/04/21
I TEK 57/4 - KAIGATA, SKUDESNESHAVN - NYBYGG FRYSELAGER MED TAKOVERBYGG TIL EKSISTERENDE - 57/4 - DOKUMENTASJON OM SLUKKEVANN Petter J. Rasmussen AS KHM 20/01969-007 2020/04/21
U SEN 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - KLAGBEHANDLING. MELDING OM BEFARING Statens vegvesen - Region vest EDA 19/05353-015 2020/04/21
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE - FELTMODNING OG STØTTEMURER - 115/31 - KLAGE PÅ VEDTAK Mariann Salvesen GTH 19/01810-052 2020/04/21
U TEK 142/164 - STORASUNDV. 245, STORASUND. BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS - 142/164 - FERDIGATTEST - BYGGING AV KAI, ANLEGG VEI OG PARKERINGS-/LAGERPLASS Prosjekt Konsult AS EJO 00/03008-030 2020/04/21
I TEK 117/7 - TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - DRIFTSBYGNING 117/4 - VEDTAK OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - DRIFTSBYGNING 117/4 Landbruksdirektoratet LKS 20/02289-002 2020/04/21
I TEK 60/131 - HÅVELIVEGEN, SØRSTOKKE - NYBYGG GARASJE - 60/131 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Kjell Jonny Liknes EJO 19/01984-008 2020/04/21
I TEK BRU TIL STORØY - INNHENTING AV UTTALE I FORBINDELSE MED SØKNAD OM YTTERLIGERE UTVIDELSE AV PERIODE FOR MIDLERTIDIG ENDRING AV REGLEMENT FOR VIPPEBROEN MELLOM KARMØY OG STORØY Kystverket Vest MGR01 12/00333-013 2020/04/21
U TEK 148/174 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 148/174 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Byggmester Jon Kåre Vannes IGR 20/02620-003 2020/04/21
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - SKILT OM BLINDVEI Anders Knutsen KSU01 17/00247-248 2020/04/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 68/409 - BESTILLING AV NABOLISTE - BYGGESAK Øystein Skår GEL 20/00031-061 2020/04/21
U SEN PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. - PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST - HINDERÅKER - 82/142 MFL. MELDING OM BEFARING Cowi AS EDA 17/02912-033 2020/04/21
U TEK 18/6 - FAGERLANDVEGEN, FAGERLAND - TILBYGG DRIFTSBYGNING - 18/6 - FERDIGATTEST - TILBYGG DRIFTSBYGNING Raymond Fagerland Bakken JKV 18/04024-005 2020/04/21
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 3/711 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED STEINARSKOGEN, VEAVÅGEN Tom Christian Vedøy BFH 20/00016-041 2020/04/21
I TEK KOMMUNALE VEGER 2017-2020 - FORLENGELSE AV VARSLINGSPLAN Risa AS KSU01 17/00247-247 2020/04/21
I SEN MENY OASEN HAUGESUND, KARMSUND SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV BEVILLING SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK Skatteetaten EVI1 12/00375-066 2020/04/21
I TEK 99/45 - LIARVEGEN, VORÅ - BRUKSENDRING - GARASJE I BOLIG TIL KJELLERSTUE - 99/45 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Øyvind Engevik JKV 20/01773-004 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-284 25 Offl §25 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-285 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - TILBUD ANVO 20/00037-226 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK LÆRLING SOM HELSEFAGARBEIDER - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/00037-227 25 Offl §25 2020/04/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-031 25 Offl §25 2020/04/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-101 25 Offl §25 2020/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-335 25 Offl §25 2020/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-336 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-060 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-061 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-062 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-063 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-064 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-065 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-066 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-067 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-068 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-069 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-070 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-071 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-072 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-073 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK SEKRETÆR/MERKANTIL - VIKARIAT 100 % - AVSLAG ANVO 20/01799-074 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-040 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-041 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-042 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-043 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-044 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-045 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-046 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-047 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-048 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-049 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK RÅDGIVER DIGITALISERING - AVSLAG REKRU 20/01817-050 25 Offl §25 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - AVSLAG MSE 20/01911-011 25 Offl §25 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - AVSLAG MSE 20/01911-012 25 Offl §25 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - AVSLAG MSE 20/01911-013 25 Offl §25 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - AVSLAG MSE 20/01911-014 25 Offl §25 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - AVSLAG MSE 20/01911-015 25 Offl §25 2020/04/21
U TEK REKRUTTERINGSSAK INGENIØR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TEKNISKE ANLEGG BYGG - AVSLAG MSE 20/01911-016 25 Offl §25 2020/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 20/02181-022 25 Offl §25 2020/04/21
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - INTERVJU BLI01 20/02181-023 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - TILBUD ANVO 20/02195-024 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02195-025 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-026 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-027 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-028 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-029 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-030 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-031 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-032 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-033 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 85-100% - AVSLAG ANVO 20/02195-034 25 Offl §25 2020/04/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK LEDER BESTILLERKONTORET - SØKNAD SALF 20/02376-004 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02378-009 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02378-010 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02378-011 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02378-012 25 Offl §25 2020/04/21
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02378-013 25 Offl §25 2020/04/21
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - TRUKKET GLS 20/02432-051 25 Offl §25 2020/04/21
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-052 25 Offl §25 2020/04/21
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-007 25 Offl §25 2020/04/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-006 25 Offl §25 2020/04/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-007 25 Offl §25 2020/04/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-008 25 Offl §25 2020/04/21
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-009 25 Offl §25 2020/04/21
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100 % - SØKNAD ANVO 20/02645-002 25 Offl §25 2020/04/21
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - OPPFORDRING TIL KOMMUNER OM Å HINDRE HOGST I YNGLETIDEN Noah - For Dyrs Rettigheter PCH01 12/00690-277 2020/04/21
I TEK 118/2- SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING MYKLABUST GARD - SANDVIK QVALE - 118/2 - VEDTAK OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD MYKLABUST GARD - SANDVIK QVALE Landbruksdirektoratet LKS 20/02652-002 2020/04/21
I TEK 142/790 - RØRLEGGERMELDINGER - 13 STK - NYBYGG - GARVIK TOMTESELSKAP BYGGESAK: 18/4285-18/4283-18/4282- 18/4281-18/4252-18/4094-18/4093-18/4090-18/4089-18/3948-18/3945-18/3944-18/3899 - 142/801 - FERDIGMELDING RØR BYGGESAK: 18/4281 Hage & Maskin AS ORO01 18/04473-016 2020/04/21
U TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE Svein Arne Skår KIS 20/01653-011 2020/04/21
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/193 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STORHAUGSVEGEN 13 Tove Merete Grindhaug MAHA1 16/00902-079 2020/04/21
U TEK 5/124 - VEA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM: 20/2735 - 5/124 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune, sektor eiendom EDH 20/02534-004 2020/04/21
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-039 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/21
I HSE KORONAVIRUS - INFORMASJON OM REGELVERK OG ANBEFALINGER - COVID-19-UTBRUDDET Helse- og omsorgsdepartementet NOS01 20/02197-058 2020/04/21
I TEK FARTSHUMPER - NORHEIMSTØLEN - FARTSHUMPER - NORHEIMSTØLEN Morten Snyen Stangeland KSU01 20/02690-001 2020/04/21
I SEN EXTRA ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/01707-042 2020/04/21
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/01573-047 2020/04/21
I SEN KIWI 635 LANGÅKER SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/01400-055 2020/04/21
I SEN KIWI STANGELAND SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/00842-035 2020/04/21
I SEN KIWI 641 TORVASTAD SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/00374-066 2020/04/21
I SEN OLAV HAUGE KOLONIAL AS (JOKER) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/01705-028 2020/04/21
I SEN REMA 1000 AVALDSNES (REMA 1000 KONG AUGVALDS V. 1) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/00379-042 2020/04/21
I SEN REMA 1000 ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - RAPPORT ETTER SALGSKONTROLL UKE 16 Skjenkekontroll Kommunesamarbeid EVI1 12/01587-055 2020/04/21
U TEK 15/911 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 15/911 - FERDIGATTEST - TILBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Christine H. og Kristian Gustavsen JKV 13/02133-007 2020/04/21
U TEK 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG OPPM:20/2638 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG OPPM:20/2638 Bostyrer Dag Arne Østlund EDH 20/02522-006 2020/04/21
U TEK 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2733 - 22/186 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Karmøy Kommune EDH 20/02160-008 2020/04/21
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - 13/185 - OVERSENDELSE AV TV-RAPPORT STORHAUGSVEGEN 15 Berge Mangor Kallevik MAHA1 16/00902-080 2020/04/21
I TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - GODKJENT 24.4.2020 - OVERSENDER REVIDERT VERSJON PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - Eskild Kvala AS AAHO 19/06035-016 2020/04/21
U SKU MØTEREFERAT HTV - 2012-2018 - INNKALLING MØTE HTV - OK - 27. APRIL 2020 Aina Ånensen GKH01 12/00233-084 2020/04/21
I SEN UTLEVERING AV MATRIKKELOPPLYSNINGER 2020 - 117/129 - BESTILLING AV NABOLISTE Jon Egil Frette GEL 20/00031-062 2020/04/21
U TEK 57/238 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER OG DØR - 57/238 - SØRAGADÅ, SKUDENESHAVN - ENDRING I FREDNINGSOMRÅDE - SKIFTING AV TO VINDUER OG DØR Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KHM 20/02366-004 2020/04/21
U TEK KOMMUNALE LEGESENTRE - UTLEIE - KORREKSJON AV BREV DATERT 07.04.2020 Avaldsnes Legesenter AS NILI1 12/00612-032 2020/04/21
U TEK 16/183 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG, TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT/GARASJE - 16/183 - FERDIGATTEST - TILBYGG ENEBOLIG, CARPORT/GARASJE Eivind Walland JKV 20/01752-007 2020/04/21
U TEK 112/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, FREDRIK - SVAR - 112/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, FREDRIK Eiendomsmegler A AS BJP01 20/02679-002 2020/04/21
I TEK 148/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRØYDIS ENGE - 148/301 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - FRØYDIS ENGE Førre Rør AS ORO01 20/02705-001 2020/04/21
U TEK 99/45 - LIARVEGEN, VORÅ - BRUKSENDRING - GARASJE I BOLIG TIL KJELLERSTUE - 99/45 - FERDIGATTEST - BRUKSENDRING, GARASJE I BOLIG TIL KJELLERSTUE Øyvind Engevik JKV 20/01773-005 2020/04/21
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/01656-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/21
U TEK 47/654 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØRHOM, GUNSTEIN/TJØRHOM, MIRIAM ELISE - SVAR - 47/654 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØRHOM, GUNSTEIN/TJØRHOM, MIRIAM ELISE Sem & Johnsen Oppgjør AS BJP01 20/02662-002 2020/04/21
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Johannessen Aslaug Olena XXI 20/02318-001 2020/04/21
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Lie Trond Otto XXI 20/02318-002 2020/04/21
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Gjestsen Liv Irene Syre XXI 20/02318-003 2020/04/21
U TEK 38/6 - SYRE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1597 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 38/6 I KARMØY KOMMUNE Tjøstheim Åse Perly Syre XXI 20/02318-004 2020/04/21
I TEK 33/78 OG 33/191 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, ODD EIVIND - 33/78 OG 33/191 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, ODD EIVIND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/02693-001 2020/04/21
U TEK 7/62 - VESTRE KARMØYVEG - RAGNVALDJORD - BRUKSENDRING - SOVEROM I KJELLER - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 7/62 - VESTRE KARMØYVEG - RAGNVALDJORD - BRUKSENDRING - SOVEROM I KJELLER Linda Skulstad EDH 20/02565-002 2020/04/21
I SEN COOP PRIX ÅKREHAMN SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV BEVILLING Skatteetaten EVI1 12/01573-048 2020/04/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 123/62 - SNIK - FORESPØRSEL OM OPPFØRING AV NAUST I LNF OMRÅDE Byggdetalj AS KIS 17/00073-535 2020/04/21
I SEN COOP PRIX AVALDSNES / EXTRA ØYGARDEN FRA 11.06.2020 SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV BEVILLING Skatteetaten EVI1 12/01560-058 2020/04/21
U SKU MUSIKK, DANS, TEATER, FILM OG KUNST - SVAR - SØKNAD OM FINANSIERING TIL MANUSARBEID - DOKUMENTAR "KVINNENE OG KRIGEN" Smau Media AS ANKO 12/00023-160 2020/04/21
I SEN FEØY DAGLIGVARE SALGSBEVILLING - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV BEVILLING Skatteetaten EVI1 12/01616-011 2020/04/21
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PROSESSKRIV DATERT 17.04.20 Haugaland Tingrett KSE 19/01577-024 2020/04/21
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - SLUTTINNLEGG Haugaland Tingrett KSE 19/01577-025 2020/04/21
U TEK 33/78 OG 33/191 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, ODD EIVIND - SVAR - 33/78 OG 33/191 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KNUTSEN, ODD EIVIND Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS BJP01 20/02693-002 2020/04/21
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - MARS 2020 Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-750 2020/04/21
U TEK 5/687 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 - 5/687 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 1 I K Gabrielsen EJO 18/04529-024 2020/04/21
U TEK 5/512 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 4 - 5/512 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 4 I K Gabrielsen EJO 18/04536-011 2020/04/21
I TEK 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT OMW EIENDOM AS - 5/124 - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT OMW EIENDOM AS Omw Eiendom AS NILI1 19/05040-007 2020/04/21
U TEK 5/688 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 2 - 5/688 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 2 I K Gabrielsen EJO 18/04600-009 2020/04/21
U SEN LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2020 - KAP. 4.2.4 KOMPETANSE - SVAR - KRAV OM FORHANDLING HTA ETTER KAPITTEL 4 PUNKT 4.2.4 TUS 20/01537-010 23a Ofl.§23a fvl.§13b 2. ledd 2020/04/21
U TEK 5/689 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 3 - 5/689 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 3 I K Gabrielsen EJO 18/04602-009 2020/04/21
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 13/631 - TOSTEMVEGEN, TJØSVOLL - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV HAGESTUE Geir Inge Adelsten IGR 17/00073-536 2020/04/21
U TEK 5/690 - SLETTAVIKVEGEN, VEA, NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 5 - 5/690 - FERDIGATTEST - NYBYGG ENEBOLIG, BYGG 5 I K Gabrielsen EJO 18/04606-010 2020/04/21
I TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 43/365 (DELER AV 43/142) - UNDERTEGNET KJØPEKONTRAKT Kristin Guddal Eriksen NILI1 20/01751-007 2020/04/21
I TEK 112/13 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØKLAND, MORTEN - 112/13 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Morten Økland BJP01 20/02707-001 26 Off.l.26 2020/04/21
I TEK 114/147 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ØKLAND, MORTEN - 114/147 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Morten Økland BJP01 20/02710-001 26 Off.l.26 2020/04/21
I TEK INNBRUDD - HÆRVERK - KRIMINALITET - 2018 - 2020 - UNDERRETNING TIL KLAGER - 14819180 Sør-Vest Politidistrikt ADA02 18/00351-072 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/21
U TEK 85/84 - UTVIK, AVALDSNES. BRYGGEKANT OG FLYTEBRYGGE - 85/84 - MANGLENDE FERDIGATTEST. BRYGGEKANT OG FLYTEBRYGGE Petter J. Rasmussen AS EJO 07/00960-006 2020/04/21
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 58/322 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Lene Christin Sunde ALA04 20/02104-034 2020/04/21
U TEK 58/322 - KOPERVIK, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV GRENSE - 58/322 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Arvid Vedøy ALA04 20/02104-035 2020/04/21