Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 147/55 - KRAV OM INNLØSNING - FORELØPIG SVAR - KRAV OM INNLØSNING ELLER ERSTATNING GNR 147 BNR 55 Advokat Christoffer A. Falkeid HBR02 20/02243-002 2020/04/20
U TEK PLAN 319-29 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - TOMT FOR BARNESKOLE - JUSTERING AV VEG, 66/237 MFL. - PLAN 319-29 - REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE / PLANINITIATIV Eskild Kvala AS AAHO 20/02532-003 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-7 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-7 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02666-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-8 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-8 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02667-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-9 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-9 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02668-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-10 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-10 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02669-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-12 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-12 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02671-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-11 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-11 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02670-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-13 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-13 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02672-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-14 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-14 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02673-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-15 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-15 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02674-001 2020/04/20
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-16 - 123/200 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - B1-16 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02675-001 2020/04/20
U SKU KLAGE PÅ TILBUD - KLAGE PÅ VEDTAK OM VESENTLIG ENDRING I INDIVIDUELL PLAN BNO 20/02412-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/20
I TEK 70/5 OG 70/83 - YTRE EIDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 70/5 OG 70/83 - UTTALE - DISPENSASJON FRADELING BOLIG ØVRE EIDEVEGEN 120 BRUKSRASJONALISERING TILLEGGSJORD Fylkesmannen i Rogaland HHU 19/06722-008 2020/04/20
I TEK PLAN 443-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ - ENDRING - 85/35 MFL. - VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERINGARBEID PLAN 443-1 - REGULERINGSPLAN FOR DALEN - DALABREKKÅ - ENDRING - 85/35 MFL. Cowi AS YSL 20/01309-006 2020/04/20
I SEN KORONATILTAKENE - KONSEKVENSER FOR NÆRINGSLIVET - LOKALE TILTAK FOR NÆRINGSLIVET KNYTTET TIL KORONAKRISEN - HENVENDELSE TIL ORDFØRER Næringsforeningen Haugalandet SILI 20/02680-001 2020/04/20
I TEK GRAVESØKNAD - HÅVIKVEGEN - GRAVESØKNAD - HÅVIKVEGEN T Halleland AS ORO01 20/02656-001 2020/04/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 63/254 SEKSJ. 4 - HAUGANE, NORDSTOKKE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR Å SETTE OPP SKJERMVEGG/LEVEGG Mette Brandt Gjendem KIS 17/00073-527 2020/04/20
I TEK 146/149 - BØ - DISPENSASJON - 146/149 - BØ - DISPENSASJON Nils Henry Pros-Verme KIS 20/02650-001 2020/04/20
I TEK 1/18 - VEDØY - BYGGETILSYN - 1/18 - TILBAKEMELDING PÅ BREV OM BYGGETILSYN Odd Magne Eliussen EJO 20/02584-003 2020/04/20
U TEK 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER - SAK TIL UTTALE - 72/31 - SUNDVEGEN, SKÅR, REHABILITERING AV BRYGGER Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/02231-002 2020/04/20
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - TILLATELSE IHT POLITILOVEN - OKTOBERROCK I KOPERVIK Sør-Vest Politidistrikt HPE 20/01552-028 2020/04/20
I TEK 62/17 - AUSTRE KARMØYVEG, SUNNANÅ - TILBYGG GARASJE - 62/17 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSAJSON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, forvaltning KIS 20/02658-001 2020/04/20
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 16.04.20 - PLAN 4081 DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL Statens vegvesen YSL 18/04216-026 2020/04/20
U TEK GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 1 - SVAR - GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 1 Vea Energi AS for DS Maskin AS KSU01 20/02613-002 2020/04/20
I TEK TEKNISK PLAN - MYRSTIEN - SØKNAD OM GODKJENNING AV TEKNISK PLAN MYRSTIEN Garvik Prosjekt AS BTH04 20/02663-001 2020/04/20
I TEK 83/191 - SKEIEVEGEN, SKEIE - NYBYGG ENEBOLIG - 83/191 - UTTALE TIL DISPENSASJON - ERSTATNINGSBOLIG Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 20/02239-006 2020/04/20
I TEK 71/21 - REVURVEGEN, BREKKE - RIVING AV BOLIG OG NYBYGG ERSTATNINGSBOLIG - 71/21 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS JKV 19/04924-011 2020/04/20
I TEK SPESIELLE TILTAK I LANDBRUKET - INNMELDING BEHOV EKSTRA TILDELING FOR TILSKOTSORDNINGANE SMIL- OG DRENERING 2020 Fylkesmannen I Rogaland BJP01 12/00396-044 2020/04/20
I SKU FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG ÅSMUND MELING - SØKNAD OM FRI SKOLESKYSS - TRAFIKKFARLIG SKOLEVEG ÅSMUND MELING Inge Reidar Meling EEH 20/02648-001 2020/04/20
I TEK TEKNISK PLAN FOR STEMMEMYR - ETAPPE 3 - KARMØY KOMMUNE - VEDLEGG TIL GODKJENNING AV TEKNISK PLAN STEMMEMYR ETP. 3 Cowi AS BTH04 18/04143-004 2020/04/20
U TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - TILLATELSE TIL ENDRING - 58/59 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-018 2020/04/20
I TEK 66/457 - AUSTREIM - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE - 66/457 - AUSTREIM - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - GARASJE Mikael Ingvald Gunderstad Hauen BFH 20/02660-001 2020/04/20
I TEK 64/211 - STANGALAND - NY BARNESKOLE MED UTEOMRÅDER - 64/211 - (KOPIMOTTAKER) VEDTAK OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidstilsynet KMY 19/00631-035 2020/04/20
I TEK PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL - MERKNAD FRA DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING - 16.04.2020 PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154 MFL Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... YSL 18/04216-027 2020/04/20
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL UTTALELSE - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00593-063 2020/04/20
I TEK 64/1535 - STANGALAND. NYBYGG, ENEBOLIG - 64/1535 - BESTILLING AV UTSTIKKING Hellvik Hus Karmøy AS JHE 20/02186-007 2020/04/20
I TEK 58/222 - SEVERING LARSENS VEG, KOPERVIK - RIVING BOLIG OG NYBYGG LEILIGHETSBYGG - 58/222 - SEVERING LARSENS VEG, KOPERVIK - RIVING BOLIG OG NYBYGG LEILIGHETSBYGG Sivilarkitekt Mnal Leif Larsen AS KIS 20/02681-001 2020/04/20
I TEK 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG OPPM:20/2638 - 15/21 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE OPPM:20/2638 Bostyrer Dag Arne Østlund EDH 20/02522-005 2020/04/20
I TEK 144/47 - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK - 144/47 - UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK Jostein Torvestad ETS 20/02633-001 2020/04/20
U TEK 37/13 - VESTRE KARMØYVEG, LI - NYBYGG HAGEBOD - 37/13 - RETUR AV SØKNAD Magnus Jonas Fjell KHM 20/02472-003 2020/04/20
I TEK GRAVESØKNAD - DALSTREVEGEN 112 - GRAVESØKNAD - DALSTREVEGEN 112 Linda Gundersen for Sigurd M Sørvik AS OSG 20/02664-001 2020/04/20
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-034 25 Offl.§25 2020/04/20
I SEN MEDBESTEMMELSE MELLOM ARBEIDSGIVER OG TILLITSVALGTE - TILBAKEMELDING ANGÅENDE ANSETTELSER OG REKRUTTERINGSPROSESS Cathrine T. Hansen for de tillitsvalgte GDI 19/00242-004 2020/04/20
I HSE KORONAVIRUS - GODKJENNING AV SYKEHJEM FOR GJENNOMFØRING AV TVUNGEN ISOLERING ETTER SMITTEVERNLOVEN Helsedirektoratet BOER 20/02197-057 2020/04/20
I TEK PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - GODKJENT 24.4.2020 - DETALJPLAN FOR MINDRE ENDRING VED BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE PLAN 167-3 - DETALJREGULERING FOR BLIKSHAVN HYTTEOMRÅDE - 54/10 - ENDRING - FLYTTING AV PARKERINGSPLASS - Rh Oppmåling Rune Hemnes BHA02 17/04968-012 2020/04/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 64/1562 - SEKSJ. 1 - STANGALAND - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR ENDRING AV FASADE - GLASSTAK OVER TERRASSE Leif Idar Langelandsvik KHM 17/00073-530 2020/04/20
I TEK 47/549 - VIK - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 47/549 - VIK - SØKNAD OM RESEKSJONERING Sylwia Anna Mieciecka HAS 20/02685-001 2020/04/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 72/97 - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR FASADEENDRING I BORETTSLAG Terese Kolstø KIS 17/00073-531 2020/04/20
I SEN LOKALBRYGG AS - SALGSBEVILLING - ETTERSENDING AV DOKUMENTER - SALGSBEVILLING Lokalbrygg AS EVI1 20/02535-004 2020/04/20
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 15/1284 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - FORESPØRSEL OM GODKJENING AV BOENHET I KJELLER Karl Einar Tønnesen JMJ03 17/00073-532 2020/04/20
I SEN KORONATILTAKENE - KONSEKVENSER FOR NÆRINGSLIVET - NOTAT TIL KOMMUNEN OM VIKTIGHETEN MED Å FÅ FORTGANG I PROSJEKTER FOR Å HJELPE ARBEIDSMARKEDET Åkrehamn Vekst VIJO 20/02680-002 2020/04/20
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - UTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE 16.04.20 - PLAN 4071 DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Rogaland fylkeskommune YSL 16/01518-080 2020/04/20
I TEK 118/2- SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING MYKLABUST GARD - SANDVIK QVALE - 118/2 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 130539 Landbruksdirektoratet LKS 20/02652-001 2020/04/20
I SEN LOKALBRYGG AS - SALGSBEVILLING - UTTALELSE - SØKNAD OM SALGSBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/02535-003 2020/04/20
I SEN MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING MATVAREEXPRESSEN HAUGESUND AS Matvareexpressen Stavanger AS EVI1 14/04602-025 2020/04/20
U SEN REVISJON AV REGNSKAP 2019 - OVERSENDER SIGNERT FULLSTENDIGHETSERKLÆRING Kpmg AS CEL 20/02684-001 2020/04/20
I SEN HAUGALAND KRAFT AS - OPPDATERT INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I HAUGALAND KRAFT AS - 30. APRIL 2020 Haugaland Kraft AS PVE01 13/04121-033 2020/04/20
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA AKTIVITETSPLIKT MV ETTER SOSIALTJENESTELOVEN Arbeids- og Sosialdepartementet NOS01 20/00178-037 2020/04/20
I TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - GODKJENT 24.4.2020 - TIL BEHANDLING - PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN ENDRING AV FORMÅLSGRENSER Eskild Kvala AS AAHO 19/06035-011 2020/04/20
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD GLS 20/02432-050 25 Offl §25 2020/04/20
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-025 25 Offl §25 2020/04/20
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-006 25 Offl §25 2020/04/20
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-005 25 Offl §25 2020/04/20
I TEK 18/6 - FAGERLANDVEGEN, FAGERLAND - TILBYGG DRIFTSBYGNING - 18/6 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Raymond Fagerland Bakken JKV 18/04024-004 2020/04/20
I TEK 47/348 - ALMANNAMYRVEGEN, VIK - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 47/348 - MOTTATT MANGLER - AREALBEREGNING OG TEGNING NY GARASJE Espen Sandslett Larsen KHM 20/02380-004 2020/04/20
I TEK 119/661 - SPANNAVEGEN, MYKJE, ETABLERING AV FLYTEBRYGGE - 119/661 - PÅTEGNET FOTO OG SITUASJONSKART Jorunn Marit Rasmussen Langåker JMJ03 19/06726-007 2020/04/20
I TEK UNDERSØKELSE AV PFAS-FORURENSET GRUNN - HAUGESUND LUFTHAVN - SVAR PÅ VARSEL OM PÅLEGG OM UNDERSØKELSER AV PFAS-FORURENSET GRUNN Avinor AS PEID 20/02343-002 2020/04/20
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN - TROND AMUNDSEN - UKE 15 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-096 2020/04/20
I SEN REMA 1000 AVALDSNES (REMA 1000 KONG AUGVALDS V. 1) SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Skatteetaten EVI1 12/00379-041 26 Off.l.26 2020/04/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 12/01532-014 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/20
I TEK LUKTPROBLEMATIKK/FORURENSING/STØY - HUSØY - REFERAT ETTER MØTE I FEBRUAR Karmlund velforening PEID 18/01519-057 2020/04/20
I TEK 148/936 - NORHEIM - SØKNAD OM RESEKSJONERING - 148/936 - MOTTATT REVIDERT SØKNAD OM RESEKSJONERING Haugaland Storkjøkkensenter AS MAH 20/01511-009 2020/04/20
I SKU KARMØYHALLEN 2017-2020 - KLAGE PÅ TRENINGSTID KARMØYHALLEN 2020-2021 Karmøy Innebandyklubb OFL 17/00209-116 2020/04/20
I SKU KUNSTPROSJEKT STANGELAND SKOLE - AVSLAG PÅ SØKNAD TIL KORO / LOKALSAMFUNNSORDNINGEN - STANGELAND SKOLE Kunst I Offentlige Rom Koro AHT01 19/07207-003 2020/04/20
I TEK 119/77 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - MØTE - ARQUEBUSVEGEN E-POSTKORRESPONDANSE Margareth Ljøen Nesse NILI1 20/02634-001 2020/04/20
I TEK 119/77 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - VEDR. KJØP AV TOMT E-POSTKORRESPONDANSE Margareth Ljøen Nesse NILI1 20/02634-002 2020/04/20
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - SVAR PÅ MERKNADER TIL PLAN 2109 - FRA ASPLAN VIAK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Asplan Viak AS BHA02 17/04178-038 2020/04/20
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYELSE AV BEVILLING Skatteetaten EVI1 20/00155-013 2020/04/20
I TEK PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. - MERKNAD FRA MILJØORGANISASJONEN GRØNN FREMTID - 10.02.2020 PLAN 2109 - DETALJREGULERING FOR TOSTEMVEGEN MELLOM FV47 OG TOSTEMSVINGEN, ÅKRA - 13/649 MFL. Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid BHA02 17/04178-039 2020/04/20
I TEK 28/2 - T.HUUS MASKIN PRODUKSJONSTILSKUDD - 28/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD T. Huus Maskin LKS 18/01839-008 2020/04/20
I TEK 109/4 - FOSEN KJELL M PRODUKSJONSTILSKUDD - 109/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Fosen Kjell M LKS 18/02170-009 2020/04/20
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE 3 MND PGA KORONA NJO 16/02732-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/20
I TEK 72/6 - HALVORSEN OLE PEDER PRODUKSJONSTILSKUDD - 72/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Halvorsen Ole Peder LKS 18/01900-009 2020/04/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 4/498 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED MUNKAJORDVEGEN, VEAVÅGEN Hellvik Hus Karmøy AS BFH 20/00016-038 2020/04/20
I TEK 43/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HUUS, MANGOR - 43/12 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Mangor Huus BJP01 20/02661-001 26 Off.l.26 2020/04/20
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 13/209 - FORESPØRSEL TIL SØKNAD OM HAGESTUE Merete Ånensen Førde IGR 17/00073-528 2020/04/20
U TEK TEKNISK PLAN - KROSSNESHAGEN - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING BOLIGFELT KROSSNESHAGEN - ODD HANSEN PROSJEKT AS Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 20/02460-006 2020/04/20
I TEK PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9 - SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL UTTALELSE - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - PLAN 4070 Rogaland Fylkeskommune YSL 16/00593-064 2020/04/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 15/2289 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED MYRSTIEN, ÅKRA Lars Even Larsen BFH 20/00016-039 2020/04/20
I TEK P51200 - NY SKOLE OG IDRETTSHALL I KOPERVIK - VEDTAK OM SAMTYKKE OG GEBYR - BEHANDLING AV SØKNAD OM SAMTYKKE ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN § 18-9 GNR 64 BNR 211 - KOPERVIK - LYNGVEIEN - KARMØY KOMMUNE - NYE STANGELAND SKOLE/STANGELANDSHALLEN Arbeidstilsynet STNY 17/02379-024 2020/04/20
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING AV AUTISME- OG TOURETTESUTVALGETS INNSTILLING NOU 2020: 1 Helse- og Omsorgsdepartementet NOS01 20/00178-039 2020/04/20
I TEK 47/654 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØRHOM, GUNSTEIN/TJØRHOM, MIRIAM ELISE - 47/654 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM TJØRHOM, GUNSTEIN/TJØRHOM, MIRIAM ELISE Sem & Johnsen Oppgjør AS BJP01 20/02662-001 2020/04/20
I SKU HØRINGER - 2020 - HØRING OM ENDRINGER OM KLAGE PÅ VURDERING Utdanningsdirektoratet LIS01 20/00178-038 2020/04/20
I SKU SKOLEBYTTE - SØKNAD OM Å BEHOLDE SKOLEPLASS PFA 20/02676-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/20
U TEK 91/16 - MATLAND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 91/16 - MATLAND, MAIL UTSATT FRIST KOMPLETTERING AV MANGELFULL SØKNAD Odd Arne Utvik HHU 19/07286-004 2020/04/20
U TEK 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kåre Terje Mesøy EDH 20/02571-003 2020/04/20
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG TMS01 19/07273-009 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U TEK 5/664 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 5/664 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET Hellvik Hus Karmøy AS IGR 20/02617-002 2020/04/20
U TEK 137/6 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 137/6 - RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN Gunnhild Dorotea Dale HAS 20/02654-001 2020/04/20
U SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TIDLIG SKOLESTART PFA 20/02632-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/20
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 63/254 SEKSJ. 4 - HAUGANE, NORDSTOKKE - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR Å SETTE OPP SKJERMVEGG/LEVEGG Mette Brandt Gjendem KIS 17/00073-529 2020/04/20
I TEK GRAVESØKNAD - GRUNNBORINGER ÅKRA - GRAVESØKNAD - GRUNNBORINGER ÅKRA Christian Øyslebø for Norconsult As og V & T Entreprenør OSG 20/02678-001 2020/04/20
U TEK 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 43/365 (DELER AV 43/142) - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Terje Eriksen NILI1 20/01751-006 2020/04/20
U TEK 119/77 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - 119/77 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT Stian Nesse NILI1 20/02634-003 2020/04/20
U TEK 98/7 - AUSTEVIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 98/7 - AUSTEVIK - MAIL SENDT SØKER 20.04.20 ANGÅENDE UAVKLARTE EKSISTERENDE EIENDOMSGRENSER Hans Marthon Østevik HHU 19/06373-003 2020/04/20
U TEK 5/547 - SALG AV NÆRINGSTOMT OMW EIENDOM AS - 5/124 - KJØPEKONTRAKT SIGNERT AV BEGGE PARTER OMW EIENDOM AS Omw Eiendom AS NILI1 19/05040-006 2020/04/20
U TEK 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG John Stian Johannessen EDH 20/02250-007 2020/04/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TMS01 19/07273-010 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG TMS01 19/07273-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 15/1694 - FORHÅNDSMELDING OM ENDRING AV ADRESSE VED HØYVEGEN, ÅKRA Esteban Panza BFH 20/00016-040 2020/04/20
U TEK GNR. 13, BNR. 92, TJØSVOLL. RIVING AV SJØHUS - GNR. 13, BNR. 92, TJØSVOLL. RIVING AV SJØHUS - SØKNAD UTGÅTT Boligleverandøren Karmøy As EJO 09/01331-007 2020/04/20
I TEK 112/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, FREDRIK - 112/78 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM ALSAKER, FREDRIK Eiendomsmegler A AS BJP01 20/02679-001 2020/04/20
U TEK PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER - 109/39 - GODKJENT 24.4.2020 - TILBAKEMELDING PÅ INNSENDT PLANFORSLAG PLAN 577-2 - REGULERINGSPLAN FOR FJORDSTUENE FOSEN - ENDRING AV FORMÅLSGRENSER Eskild Kvala AS AAHO 19/06035-012 2020/04/20
U TEK 109/34 - FOSNAVEGEN, FOSEN. OMBYGGING BRYGGE - GNR. 109, BNR. 34, VARSEL OM PÅLEGG Inge Johannes Froestad EJO 07/02799-019 2020/04/20
U SEN IT-AVTALER/LISENSER - UNDERSKREVET AVTALE IFLG. BILAG 9 ENDRINGSBILAG Sikri AS RAW 12/00126-161 2020/04/20
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Jorunn Haaland ALA04 20/01759-021 2020/04/20
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Ingleid Marie Håvarstein ALA04 20/01759-022 2020/04/20
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Øyvind Oftedal ALA04 20/01759-023 2020/04/20
U TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - UNDERRETTING TIL NABO ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Åse Fosen ALA04 20/01759-024 2020/04/20
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-035 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-036 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-037 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - SLUTTINNLEGG Haugaland Tingrett KSE 19/01577-023 2020/04/20
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-038 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING TIL LEVERANDØR - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG TMS01 19/07273-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/20
U TEK STARTLÅN - VEDTAK - STARTLÅN TIL UTBEDRING RBE08 20/00115-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/20