Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 43/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JORUNN KNUTSEN - 43/43 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - LIV JORUNN KNUTSEN Kristoffer Sirevåg AS OSG 20/02273-002 2020/04/17
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - GRUNNLAG FOR EIENDOMSSKATTETAKST HBR02 19/01821-004 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/17
U TEK 147/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERIT ELINE YTRELAND HEIMTUN - 147/47 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - BERIT ELINE YTRELAND HEIMTUN Tindeland Rør AS OSG 20/02403-002 2020/04/17
U TEK TEKNISK PLAN FOR BOLIGFELT AMLAND - TEKNISK GODKJENNING - BOLIGFELT AMLAND Ing. John Alvseike rådgivende ingeniørfirma BTH04 20/01760-009 2020/04/17
U SKU KLAGE PÅ TILBUD - KLAGE PÅ VEDTAK OM VESENTLIG ENDRING AV INDIVIDUELL PLAN BNO 20/02410-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/17
U SKU KLAGE PÅ TILBUD - KLAGE PÅ VEDTAK OM VESENTLIG ENSRING AV INDIVIDUELL PLAN BNO 20/02413-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/17
I TEK 113/19 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE - 113/19 - DØLEVEGEN, DØLE - NYBYGG GARASJE Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JMJ03 19/05689-004 2020/04/17
U TEK 102/41 - BYGNES - OPPFØRING AV GJERDE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 102/41 - BYGNES - OPPFØRING AV GJERDE Karmøy Kommune, sektor VAR KIS 19/07174-003 2020/04/17
U TEK 64/1553 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG OG BOD - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 64/1553 - OLAF SIQVELANDS VEG, STANGALAND, TILBYGG ENEBOLIG OG BOD I K Gabrielsen KHM 19/06749-004 2020/04/17
U TEK 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT Røyksund Båtforenng JMJ03 19/04879-007 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Marit Olaug Gilje-Jaatun MAAA1 19/02746-010 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Sofie Louise Christiansen MAAA1 19/02746-011 2020/04/17
U TEK 11/137 - MANNESVEGEN, MANNES - FASADEENDRING OG TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 11/137 - MANNESVEGEN, MANNES - FASADEENDRING OG TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen JMJ03 20/02404-003 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Elin Dagmar Danielsen MAAA1 19/02746-012 2020/04/17
U TEK 59/233 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - THOR ELIAS SANDVIG - 59/233 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - THOR ELIAS SANDVIG Karmøy Rørteknikk AS OSG 20/02623-003 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Leif Einar Falnes MAAA1 19/02746-013 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Eidis Høines MAAA1 19/02746-014 2020/04/17
U TEK TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET - TEKNISK GODKJENNING TEKNISK PLAN FOR BK6 PÅ LYNGTUNET Cowi AS BTH04 20/01669-008 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI John Risgaard Christensen MAAA1 19/02746-016 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Brigitte Waldner Dale MAAA1 19/02746-017 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Harald Mathias Snørteland MAAA1 19/02746-018 2020/04/17
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 13/209 - FORESPØRSEL TIL SØKNAD OM HAGESTUE Merete Ånensen Førde IGR 17/00073-526 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Jacob Snørteland MAAA1 19/02746-019 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Turid Lovise Snørteland MAAA1 19/02746-020 2020/04/17
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Hans Martin Hedenstad MAAA1 19/02746-021 2020/04/17
U TEK PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. - SVAR - REVIDERT FORSLAG - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL. Procon AS BHA02 17/00332-085 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-240 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-241 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD AGB 19/07132-242 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR V/KOPERVIK BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE AGB 19/07132-243 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - TILBUD ANVO 19/07190-123 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER TIL NATTJENESTEN HJEMMETJ. MIDT - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07190-124 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - TILBUD ANVO 19/07231-125 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SOMMERVIKARER I BOLIG M. LANGTURNUS. - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07231-126 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-042 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK LEGE, FERIEVIKAR BYGNES LEGESENTER - BEKREFTELSE ANVO 19/07325-043 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07330-263 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR VED STORESUND BU OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07330-264 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-052 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-053 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE MSE 20/00069-007 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE MSE 20/00069-008 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE MSE 20/00069-009 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE MSE 20/00069-010 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK LÆRLING - BYGGDRIFTER - BEKREFTELSE MSE 20/00069-011 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-095 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-096 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-029 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - SØKNAD BLI01 20/00120-030 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-097 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-098 25 Offl §25 2020/04/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-327 25 Offl §25 2020/04/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-328 25 Offl §25 2020/04/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-329 25 Offl §25 2020/04/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-330 25 Offl §25 2020/04/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-331 25 Offl §25 2020/04/17
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-332 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - INTERVJU ANVO 20/01631-010 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - INTERVJU ANVO 20/01631-011 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-029 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-030 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-031 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-032 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-033 25 Offl §25 2020/04/17
U TEK REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER RØRLEGGER - AVSLAG MSE 20/01813-034 25 Offl §25 2020/04/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT 62,44 % OG 71,36 % - SØKNAD ANVO 20/01975-002 25 Offl §25 2020/04/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK FASTLEGE - SØKNAD MSTA 20/02042-002 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - TILBUD ANVO 20/02338-018 25 Offl §25 2020/04/17
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02338-019 25 Offl §25 2020/04/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-021 25 Offl §25 2020/04/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-022 25 Offl §25 2020/04/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-023 25 Offl §25 2020/04/17
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-024 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-005 25 Offl §25 2020/04/17
I SKU EKSTRARESSURSER BARNEHAGE - 2019/20 - SØKNAD OM KOMMUNAL TILRETTELEGGING I BARNEHAGEN I FORM AV EKSTRA BEMANNING ABN01 SSP Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/17
I TEK 83/181-VIKAVÅGEN, SKEIE. GJENOPPFØRING AV NAUST ETTER STORM - 83/181 - REVIDERT SKJEMA FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST Torhild Harriet Kalstø EJO 05/01524-013 2020/04/17
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-072 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/17
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-073 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/17
U SEN PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 - PLAN 4080 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79, 219, 220 Fylkesmannen i Rogaland - kommunalavd. JST 18/00564-070 2020/04/17
U TEK 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/131 I KARMØY KOMMUNE Ferkingstad Lars Kristian HAS 20/01717-009 2020/04/17
U TEK 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/131 I KARMØY KOMMUNE Forssell Ann-Kristin HAS 20/01717-010 2020/04/17
U TEK 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/131 I KARMØY KOMMUNE Hemnes Rune HAS 20/01717-011 2020/04/17
U TEK 15/131 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM ETTER SAK 10 §4.3 - AREAL TIL OFFENTLIG VEG - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/131 I KARMØY KOMMUNE Sameiet Grimsbytoppen V/svein Jensen HAS 20/01717-012 2020/04/17
I TEK 34/1- KARL MJØLHUS PRODUKSJONSTILSKUDD - 34/1- SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Karl Mjølhus LKS 18/02127-008 2020/04/17
U TEK TAKSERING EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG - NÆRINGSEIENDOM - SKATTESEDDEL Olav Harald Hagesæther HBR02 18/00413-224 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/17
I SEN INTERKOMMUNALT SAMARBEID - KUNNSKAP OM SJØAREALA - INVITASJON TIL Å VERA MED I EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG ØKONOMISK SPLEISELAG OM KUNNSKAP OM SJØAREALA Rogaland fylkeskommune, seksjon for næring HRA01 20/02641-001 2020/04/17
I TEK 79/1 - NETLAND KJELL PRODUKSJONSTILSKUDD - 79/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Netland Kjell LKS 18/01936-008 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Larsen Henriette HAS 20/02222-008 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Larsen Thor HAS 20/02222-009 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Mikkelsen Bjørg Kirsten HAS 20/02222-010 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Stråtveit Bjørn Olav HAS 20/02222-011 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Stråtveit Oddbjørg D HAS 20/02222-012 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Ara Prosjekt As HAS 20/02222-013 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Liknes Magne Sigvart HAS 20/02222-014 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Turid Lise Stol HAS 20/02222-015 2020/04/17
U TEK 17/28 - ÅDLAND, OPPMÅLINGSFORRETNING, KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 17/28 I KARMØY KOMMUNE Rogaland Fylkeskommune HAS 20/02222-016 2020/04/17
I TEK 50/4 - KÅRE REIERSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 50/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Kåre Reiersen LKS 18/01821-008 2020/04/17
I TEK 98/6 - ROMSLOE JAN-THV PRODUKSJONSTILSKUDD - 98/6 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Romsloe Jan-Thv LKS 18/01975-008 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL KNYTTET TIL BARN MED SPESIELLE BEHOV Eventyrhagen Barnehage ETH01 16/01128-732 2020/04/17
U TEK EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) - SVAR - EKSPROPRIASJON/ERVERV AV GRUNN - BEVARING AV HAVNEOMRÅDET PÅ ÅKRA (PLAN 2041) Haver Advokatfirma AS STNY 17/05071-053 2020/04/17
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-074 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/17
I TEK 70/2 - EIDE STIG JOHNNY PRODUKSJONSTILSKUDD - 70/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Eide Stig Johnny LKS 18/01970-008 2020/04/17
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PROSESSKRIV Haugaland Tingrett KSE 19/01577-021 2020/04/17
I TEK 48/1 - TRYGVE HØINES PRODUKSJONSTILSKUDD - 48/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Høines Trygve LKS 18/02142-009 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Fladaberg Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-735 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Hakkebakkeskogen Barnehage ETH01 16/01128-736 2020/04/17
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-075 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Kirketunet Barnehage ETH01 16/01128-737 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-738 2020/04/17
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-076 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/17
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-077 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/17
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-078 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/17
U TEK 102/229 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - SVAR - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT 102/229 Aase & Svendsen AS NILI1 20/02582-002 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Læringsverkstedet Barnehage ETH01 16/01128-739 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Stiftelsen Norheim Barnehage ETH01 16/01128-740 2020/04/17
I SEN BPA-ORDNINGEN - STEVNING SMO02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/17
I TEK 113/19 - DØLEVEGEN, DØLE - TILBYGG TIL ENEBOLIG - 113/19 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Byggfirma Kjellesvik & Severinsen AS JKV 03/01845-011 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPRESONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Rusvik Naturbarnehage ETH01 16/01128-741 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Ryvingen Barnehage ETH01 16/01128-742 2020/04/17
U TEK 52/15 OG 52/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅLAND, PIA ELISABETH HOLMGARD - SVAR - 52/15 OG 52/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Pia Elisabeth Holmgard Håland BJP01 20/02628-002 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Sandhåland Musikk-Gårdsbarnehage AS ETH01 16/01128-743 2020/04/17
I SEN BPA-ORDNINGEN - PÅLEGG OM TILSVAR - ARBEIDSRETT - ADVOKAT SMO02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Små Barnehager AS ETH01 16/01128-744 2020/04/17
I SEN BPA-ORDNINGEN - BERAMMING FOR PLANLEGGINGSMØTE SOM FJERNMØTE SMO02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Små Barnehager Haugesund ETH01 16/01128-745 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Steinarskogen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-746 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Steinhaugane Fus Barnehage ETH01 16/01128-747 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRARESSURSER VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Åsebøen Fus Barnehage AS ETH01 16/01128-748 2020/04/17
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - REFUSJON AV KOSTNADER TIL EKSTRAPERSONELL VEDRØRENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV - APRIL 2020 Vassbrekke Fus Kulturbarnehage AS ETH01 16/01128-749 2020/04/17
I SEN VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I KARMØY KOMMUNE - VEDRØRENDE EIENDOMSSKATT I KARMØY KOMMUNE Nokus AS VIJO 20/02639-001 2020/04/17
I HSE SØKNAD OM OPPREISNING - VEDR. SØKNAD OM OPPREISNING CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/17
U TEK 146/190 - BØ - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 146/190 - BØ - MAIL DEN 17.04.20 - NYE SKJEMA SAMMENFØYNING OG ERKLÆRING RETTIGHET (GRUNNET EIERSKIFTE PÅ 146/237) Smarten Eiendom AS HHU 19/06137-008 2020/04/17
U SEN VIGSEL - OVERSENDELSE AV DOKUMENTER IFM. VIELSE I KARMØY KOMMUNE CEM01 20/02172-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/17
U HSE SØKNAD OM OPPREISNING - FORELØPIG SVAR CBE02 Fo Offl.§13 fvl.§13.1 gradering 2 2020/04/17
U SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - NYTT PROSESSKRIV SAMME DAG Haugaland Tingrett KSE 19/01577-022 2020/04/17