Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - KORRESPONDANSE OM KJØRING AV KORONA-PASIENTER Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-071 2020/04/16
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 5&6 - 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 5&6 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02618-001 2020/04/16
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - DOKUMENTASJON PÅ PROGRESJON I PÅLEGG OM FJERNING AV MASSER Thomas Osen Dankertsen PEID 18/05153-077 2020/04/16
I TEK INFORMASJON OM TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY - 133/132 - VEDR. TØMMING AV SLAMAVSKILLERE PÅ FEØY Bjørn Gunnar Håstø ALS06 20/01488-112 2020/04/16
U TEK 147/263 - BJØLLEHAUGVEGEN, MOKSHEIM - TERASSE/SOMMERSTUE - 147/263 - FERDIGATTEST - TERASSE/SOMMERSTUE Kjetil Håland EJO 13/02375-007 2020/04/16
U TEK 147/622 TOMT K5, 5-6, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/622 TOMT K5, 5-6, FERDIGATTEST - INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03155-007 2020/04/16
U TEK 147/630 - TOMT K4, 1-3, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/630 - TOMT K4, 1-3, FERDIGATTEST. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03151-006 2020/04/16
U TEK 147/629 - TOMT K3, 13-16, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629 - TOMT K3, 13-16, FERDIGATTEST. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03150-006 2020/04/16
U TEK 147/629 - TOMT K3, 9-12, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629 - TOMT K3, 9-12, FERDIGATTEST. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03115-006 2020/04/16
U TEK 147/629 - TOMT K3, 5-8, SKUGGABERG, MOKSHEIM. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG - 147/629 - TOMT K3, 5-8, FERDIGATTEST. INSTALLERING AV GASSFYRT VARMEANLEGG Berge Sag og Trelast AS EJO 05/03114-007 2020/04/16
I TEK 5/664 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET - 5/664 - VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET Hellvik Hus Karmøy AS IGR 20/02617-001 2020/04/16
U TEK 52/21 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - UTVIDELSE AV BRYGGE - 52/21 - FERDIGATTEST - UTVIDELSE AV BRYGGE North Ark AS EJO 19/04943-006 2020/04/16
I TEK 140/34, STORØY, OSNES. SPRENGING OG BORTKJØRING AV FJELL - 140/34 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Birkeland Maskinentreprenør AS EJO 07/03495-007 2020/04/16
I TEK GRAVESØKNAD - LYNGVEGEN, STANGELAND SKOLE - LOGGBOK Birkeland Maskinentreprenør AS KSU01 20/02155-003 2020/04/16
I TEK 107/1 - LINDØYVEGEN, LINDØY - TILBYGG OFFENTILG TOALETT - 107/1 - UTTALE TIL DISPENSASJON FOR TILBYGG MED OFFENTLIG TOALETT Fylkesmannen i Rogaland JMJ03 19/04879-006 2020/04/16
I TEK 38/116 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN OVE HEMNES - 38/116 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - JAN OVE HEMNES Vedavågen Rør AS ORO01 20/02621-001 2020/04/16
I SKU NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM - AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORSØK MED FRITIDSKORT 2020/21 Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet ANKO 14/02034-041 2020/04/16
I TEK 148/174 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG - 148/174 - SALHUSVEGEN, NORHEIM - PÅBYGG OG FASADEENDRING ENEBOLIG Byggmester Jon Kåre Vannes IGR 20/02620-001 2020/04/16
U TEK 58/57 - EIDEVEGEN, KOPERVIK - TIL- OG PÅBYGG ENEBOLIG - 58/57 - FERDIGATTEST I K Gabrielsen KMY 19/05442-007 2020/04/16
U TEK 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG OPPM:20/2638 - TILLATELSE - DELINGSSAK - 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG Bostyrer Dag Arne Østlund EDH 20/02522-003 2020/04/16
I TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 58/337 - TILSVAR TIL KLAGE Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS GTH 20/02221-009 2020/04/16
I TEK VANNPRØVER - KOMMUNALT VANNVERK - 2019 - 2020 - ANALYSERAPPORT - DRIKKEVANN 2020, UKE 13 - 2 AV 2 Eurofins Environment Testing Norway AS ETS 19/00014-095 2020/04/16
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL 2019 Haugalandet Ølutsalg AS EVI1 20/01599-029 2020/04/16
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - UTTALELSE FRA STATENS VEGVESEN 15.04.20 - PLAN 4071 DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - GNR. 141 BNR. 46 Statens vegvesen YSL 16/01518-078 2020/04/16
I SEN KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2023 - PRIORITERINGER FRA ÅKREHAMN VEKST VEDRØRENDE BYUTVIKLING I ÅKREHAMN Åkrehamn Vekst HRA01 20/01561-016 2020/04/16
I TEK PLAN 4071 - DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. - MERKNAD FRA KAY-INGE SKÅRHAUG 15.04.20 - PLAN 4071 DETALJREGULERING FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 MFL. Graffoco Advokatfirma DA YSL 16/01518-079 2020/04/16
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02622-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I TEK 121/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNNAR VIKSE - 121/8 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNNAR VIKSE Geir Sirnes AS ALS06 14/04751-003 2020/04/16
I TEK TEKNISK PLAN - BJØRNÅSVEGEN - ETTERSENDELSE AV BELYSNINGSGPLAN OG OPPDATERT TEGNINGSLISTE Cowi AS BTH04 20/02555-004 2020/04/16
I TEK 59/233 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - THOR ELIAS SANDVIG - 59/233 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - THOR ELIAS SANDVIG Karmøy Rørteknikk AS ORO01 20/02623-001 2020/04/16
I TEK 59/233 - RØRLEGGERMELDING - LEDNINGSBRUDD - THOR ELIAS SANDVIG - 59/233 - FERDIGMELDING - LEDNINGSBRUDD - THOR ELIAS SANDVIG Karmøy Rørteknikk AS ALS06 20/02623-002 2020/04/16
I SEN LEIRPLASSER - UTLEIE M.M. - AVBESTILLER LÅN AV BLIKSHAVN Haugaland Kfuk-Kfum-Speidarar TVI 12/01968-167 2020/04/16
U TEK 43/179 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG - 43/179 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG ENEBOLIG I K Gabrielsen EJO 19/06360-006 2020/04/16
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-031 25 Offl.§25 2020/04/16
I TEK FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL EIENDOM - GOFARNESVEGEN - SØKNAD OM FJERNING AV VEGETASJON PÅ KOMMUNAL EIENDOM - GOFARNESVEGEN Steven Grindhaug Kvinnesland MKR02 20/02624-001 2020/04/16
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/00921-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I HSE SØKNADER - BARNEVERN - SØKNADER MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - BARNEVERN, MILJØARBEIDER/TILSYNSFØRER - SØKNAD IKN01 18/05620-033 25 Offl.§25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-050 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-051 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-052 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-053 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-054 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-055 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-056 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-057 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-058 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-059 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-060 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-061 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-062 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-063 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-064 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-065 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-066 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-067 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-068 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-069 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-070 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-071 25 Offl §25 2020/04/16
U SEN REKRUTTERINGSSAK SOMMERJOBBER - UNIVERSITETS-/HØYSKOLESTUDENTER - AVSLAG MMW 19/07204-072 25 Offl §25 2020/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-282 25 Offl §25 2020/04/16
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-283 25 Offl §25 2020/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-051 25 Offl §25 2020/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-096 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-310 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-311 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-312 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-313 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-314 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-315 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-316 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-317 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-318 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-319 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-320 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-321 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - INTERVJU BLI01 20/01545-322 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-323 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - ARBEIDSAVTALE BLI01 20/01545-324 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TILBUD BLI01 20/01545-325 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK LÆRERSTILLINGER SKOLEÅRET 2010/21 - TRUKKET BLI01 20/01545-326 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01631-007 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01631-008 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - BEKREFTELSE ANVO 20/01631-009 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - TILBUD ANVO 20/02183-038 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - ARBEIDSAVTALE ANVO 20/02183-039 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 100 % - TRUKKET ANVO 20/02183-040 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-023 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-024 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-025 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-026 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-027 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-028 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-029 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-030 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-031 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-032 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-033 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-034 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-035 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-036 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-037 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-038 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-039 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-040 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02397-041 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02337-011 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02337-012 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 20/02337-013 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02337-014 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02337-015 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - INTERVJU BLI01 20/02337-016 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02337-017 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02337-018 25 Offl §25 2020/04/16
U SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - BEKREFTELSE BLI01 20/02337-019 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 80-100 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02271-003 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-025 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-026 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-027 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-028 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-029 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-030 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-031 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-032 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-033 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-034 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-035 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-036 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-037 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-038 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-039 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-040 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-041 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-042 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-043 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-044 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - BEKREFTELSE ANVO 20/02339-045 25 Offl §25 2020/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-019 25 Offl §25 2020/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-020 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02398-011 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02398-012 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02398-013 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02398-014 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02398-015 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02398-016 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - BEKREFTELSE ANVO 20/02398-017 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 20/02399-007 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 20/02399-008 25 Offl §25 2020/04/16
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - BEKREFTELSE ANVO 20/02399-009 25 Offl §25 2020/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-021 25 Offl §25 2020/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-022 25 Offl §25 2020/04/16
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-004 25 Offl §25 2020/04/16
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER 100% - SØKNAD ANVO 20/02550-002 25 Offl §25 2020/04/16
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-004 25 Offl §25 2020/04/16
U TEK 64/1519 - MONSAVIKVEGEN, STANGALAND - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - 64/1519 - IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen KMY 19/06049-008 2020/04/16
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 84/44 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED BYGGING AV OVERBYGG/HAGESTUE Halvor Eilerås KIS 17/00073-525 2020/04/16
U SEN KJØP - BANELØFTER - AVTALE - 20/2233 KJØP AV BANELØFTER/PIGGER Felleskjøpet Rogaland Agder OEI 20/02233-007 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/04/16
U TEK 140/34, STORØY, OSNES. SPRENGING OG BORTKJØRING AV FJELL - 140/34, FERDIGATTEST - SPRENGING OG BORTKJØRING AV FJELL Birkeland Maskinentreprenør AS EJO 07/03495-008 2020/04/16
I SKU HÅVIKHALLEN - KLAGE PÅ TILDELING AV TRENINGSTID Avaldsnes Idrettslag OFL 12/00263-148 2020/04/16
U TEK 85/172 - KONVALVEGEN, UTVIK. NYBYGG BOD - 85/172 - FERDIGATTEST Solfrid Synnøve Kalstø KMY 16/04109-010 2020/04/16
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - RETTSMEKLINGSPROTOKOLL Haugaland Tingrett KSE 19/01577-020 2020/04/16
I TEK 73/8 - TRON KRISTIANSEN PRODUKSJONSTILSKUDD - 73/8 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2009 Tron Kristiansen LKS 18/01879-009 2020/04/16
U TEK 15/21 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNIG OPPM:20/2638 - 15/21 - FØLGEBREV DELINGSVEDTAK Bostyrer Dag Arne Østlund EDH 20/02522-004 2020/04/16
I TEK 103/1 - AARSAND, LEIF ANDERS PRODUKSJONTILSKUDD - 103/1 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Aarsand Leif Anders LKS 18/02274-008 2020/04/16
I TEK 148/508 - STENDERVEGEN, NORHEIM - FASADEENDRING OG BRUKSENDRING GARASJE TIL BOLIGDEL - 148/508 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Synnøve Stokken EJO 20/00958-004 2020/04/16
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD 128/2 - ØYSTEIN J BREKKE - 128/2 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Øystein J Brekke LKS 18/01942-011 2020/04/16
I TEK PRODUKSJONSTILSKUDD - 93/4 - SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKUDD - OKTOBER 2019 Svein Ståle Kolstø LKS 18/02019-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I TEK SLETTING AV TINGLYSTE DOKUMENTER - 102/229 - DOKUMENTER SOM HAR MANGLER OG IKKE KAN TINGLYSES Statens Kartverk NILI1 19/02008-030 2020/04/16
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL PÅ ARRANGEMENT 15. FEBRUAR PÅ KOLNES GRENDAHUS Kolnes Grendautvalg EVI1 20/01599-030 2020/04/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03340-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT OG MEDLEMSSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 18/00921-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I TEK 43/197 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL/TOMTEJUSTERING - 43/197 - FORESPØRSEL OM KJØP AV TILLEGGSAREAL/TOMTEJUSTERING Roald Magnar Opsal NILI1 20/02625-001 2020/04/16
I TEK 58/59, 58/96 OG 58/477 - HAVNEGATA, KOPERVIK - NYBYGG BOLIGBYGG MED 14 BOENHETER - 58/59 - SØKNAD OM DISPENSASJON Vikanes Bungum Arkitekter AS KIS 19/02272-017 2020/04/16
I SEN VIGSEL - PRØVINGSATTEST CEM01 20/02172-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I SKU SKOLESTART - FRAMSKUTT - SØKNAD OM TIDLIG SKOLESTART PFA 20/02632-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I TEK 22/186 - FERKINGSTAD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING OPPM:20/2733 - 22/186, 264, 280 - UTTALE DISPENSASJON Fylkesmannen I Rogaland EDH 20/02160-006 2020/04/16
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 20/01531-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING FRA LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-071 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/16
U SKU TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER - FRA 16.03.16 - OPPTAK AV BARN UTENOM TELLEDATO -TILSKUDD FRA OG MED 27.04.20 Espira Tjøsvoll Barnehage ETH01 16/01128-731 2020/04/16
U SEN 58/356 - RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 58/356 - MELDING. OVERSENDELSESBREV TIL TINGLYSING Kartverket - Tinglysingen TVI 20/01976-002 2020/04/16
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 18/02526-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
I SKU SVØMMEOPPLÆRING - UTLYSNING AV TILSKUDD TIL SVØMMEOPPLÆRING FOR NYANKOMNE MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER 2020 Fylkesmannen i Rogaland KBE03 12/02867-044 2020/04/16
U SEN KJØP - MIDJESTYRT MINILASTER - AVTALE - 20/191 KJØP - MIDJESTYR MINILASTER Felleskjøpet Rogaland Agder OEI 20/00191-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/04/16
I TEK 52/15 OG 52/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HÅLAND, PIA ELISABETH HOLMGARD - 52/15 OG 52/16 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Pia Elisabeth Holmgard Håland BJP01 20/02628-001 26 Off.l.26 2020/04/16
U SEN KJØP - TRAKTOR - AVTALE - 20/190 KJØP - TRAKTOR TIL PARKAVDELINGEN HAUGTRAC AS OEI 20/00190-009 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/04/16
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 15/02528-005 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/16
U SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - MELDING TIL LEVERANDØR - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-013 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/16
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI David Midbøe Simonsen MAAA1 19/02746-015 2020/04/16
I TEK 58/431 - RINGGATA, KOPERVIK - FORSTØTNINGSMUR - 58/431 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 20/02015-003 2020/04/16
I TEK 122/128 - SOLDALVEGEN, RØYKSUND - FORSTØTNINGSMUR - 122/128 - MOTTATT MANGLER, SØKNAD OM DISPENSASJON, TEGNING I K Gabrielsen GTH 20/00189-006 2020/04/16
U TEK 121/8 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUNNAR VIKSE - 121/8 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - GUNNAR VIKSE Gunnar Vikse ALS06 14/04751-004 2020/04/16
I SEN EURO SUPPLY BERGEN A/S - AVD. SJUR LOTHE SKIPSHANDEL A/S, BØ, 4262 AVALDSNES SALGSBEVILLING - UTTALELSE IFB. FORNYELSE AV SALGSBEVILLING SALGSBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/01326-017 2020/04/16
I SEN ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER I KARMØY KOMMUNE 2020 - 2024 - UTTALELSE VEDRØRENDE FORNYING AV SALGSBEVILLING FOR ØL Sør-Vest Politidistrikt EVI1 20/00155-012 2020/04/16
I TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - MELDING FRA LEVERANDØR - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG TMS01 19/07273-007 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/16
U TEK P72000 - SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG - TILLEGGSINFORMASJON - 19/7273 SKUDENESHAVN BRANNSTASJON - OMBYGGING/TILBYGG Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen TMS01 19/07273-008 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/16
U SEN KJØP - LASTEBIL - AVTALE - 20/192 KJØP 7,5T LASTEBIL MED KRAN Man Truck & Bus Norge AS (hovedenhet) OEI 20/00192-011 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/04/16
I TEK 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 115/31 - ORIGINAL GENERALFULLMAKT, SAMTYKKEERKLÆRING, ERKLÆRINGER OM RETTIGHET I FAST EIENDOM OG KRAV OM SAMMENSLÅING STD:19/5154 Urbanhus Haugesund AS MAH 20/00048-079 26 Off.l.26 2020/04/16
U TEK GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI - GRUNNERVERV ALLMANNAMYRVEIEN - TURSTI Elin Gjestsen-Eng MAAA1 19/02746-022 2020/04/16
U SEN 115/31 - SØNDRE EIKE, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD:19/5154 - 8 STK. ERKLÆRINGER 115/304-311 MM. OVERSENDELSESBREV TINGLYSING STD:19/5154 Kartverket - Tinglysingen REK 20/00048-080 26 Off.l.26 2020/04/16