Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I TEK SØKNAD OM FRITAK FOR HUSLEIE - COVID-19 - FRITAK HUSLEIE OPPLEV AVALDSNES AS Opplev Avaldsnes AS NILI1 20/02390-003 2020/04/15
U TEK 22/213 - SØRE FERKINGSTADVEG FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG - RAMMETILLATELSE - 22/213 - SØRE FERKINGSTADVEG FERKINGSTAD - NYBYGG FRITIDSBOLIG I K Gabrielsen KHM 19/05375-014 2020/04/15
U TEK 86/248 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES, UTVIDELSE AV KAI, PELING OG UTFYLLING I SJØ - UTTALE - SØKNAD OM TILLATELSE ETTER FORRURENSNINGSLOVEN TIL UTFYLLING, MUDRING OG PELING Fylkesmannen i Rogaland PEID 20/02020-002 2020/04/15
U SKU TILSKUDD KULTURVERN - SVAR - SØKNAD OM TILSKUDD TIL YTTERDØR Nina Irene Mehus Havnen AAL 17/00116-110 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
U TEK BIOLOGISK MANGFOLD - SVAR - SØKNAD John Gunnar Liknes PCH01 12/00690-273 2020/04/15
U TEK 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - FORELØPIG SVAR - 122/210 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/00806-008 2020/04/15
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 1&2 - 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 1&2 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02593-001 2020/04/15
I TEK 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 3&4 - 123/200 - SNIK - NYBYGG 2 ENEBOLIGER I REKKE - B1 3&4 Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02594-001 2020/04/15
U TEK 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG Per Henry Nymo EDH 20/02038-006 2020/04/15
U TEK 123/223 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-1 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02778-008 2020/04/15
U TEK 119/27 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG RENOVERING AV FRITIDSBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 119/27 - MYKJÅVEGEN, MYKJE - TILBYGG OG RENOVERING AV FRITIDSBOLIG Marianne Hauge Andersen JMJ03 20/00161-004 2020/04/15
I SEN HØRINGER - 2020 - HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I YRKESKVALIFIKASJONSLOVEN OG FORSKRIFT OM GODKJENNING AV YRKESKVALIFIKASJONER Kunnskapsdepartementet VIJO 20/00178-036 2020/04/15
I TEK RIKS- OG FYLKESVEGER - MANGELFULL SKILTING AV E134 - HAUKELIVEGEN Ragnvald Christenson HPE 13/01286-079 2020/04/15
U TEK 123/224 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-2 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02779-008 2020/04/15
U TEK 123/195 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG BF1-3 - TILLATELSE TIL ENDRING - 123/187 - SØKNAD OM ENDRING AV TILLATELSE Berge Sag og Trelast AS KIS 19/02780-007 2020/04/15
I TEK TEKNISK PLAN FOR BØKELUNDEN - SVAR - SØKNAD OM TEKNISK GODKJENNING AV TILTAK BØKELUNDEN RH Oppmåling Rune Hemnes BTH04 19/06490-014 2020/04/15
I TEK 88/239 - HUSØYVEGEN, SØNDRE VELDE - TIL- OG PÅBYGG INDUSTRIBYGG - 88/239 - BELIGGENHETSKONTROLL OG STIKNINGSDATA RH Oppmåling Rune Hemnes GER01 19/06511-017 2020/04/15
I TEK 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR - 15/1435 - HAUGEBERGSVEGEN, ÅKRA - STØTTEMUR Skude Mur AS JMJ03 20/02596-001 2020/04/15
I TEK 72/45 - SUNDVEGEN, SKÅR, NYBYGG GARASJE - 72/45 - ENDELIG UTTALELSE VEDRØRENDE KULTURMINNER Rogaland Fylkeskommune, seksjon for kulturarv KIS 20/01653-010 2020/04/15
I TEK 123/171 - SNIK - TILTAK - 123/171 - MERKNAD TIL NABOVARSEL Berge Sag og Trelast AS KIS 20/02599-001 2020/04/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 142/764 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED HÅLANDVEGEN, STORASUND Alice Langåker BFH 20/00016-036 2020/04/15
I TEK GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN - GRAVESØKNAD - STRANDVEGEN Ramudden AS OSG 20/02612-001 2020/04/15
I TEK 43/179 - GAMLE SYREVEGEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG - 43/179 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILATELSE I K Gabrielsen EJO 19/06360-004 2020/04/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07196-189 25 Offl §25 2020/04/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07196-190 25 Offl §25 2020/04/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07196-191 25 Offl §25 2020/04/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07196-192 25 Offl §25 2020/04/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07196-193 25 Offl §25 2020/04/15
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER NORHEIM BU- OG BEHANDLINGSHEIM - TILBUD ANVO 19/07196-194 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-044 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-045 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-046 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-047 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-048 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-049 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00068-050 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-084 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-085 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-086 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-087 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-088 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-089 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-090 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-091 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-092 25 Offl §25 2020/04/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-093 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - BEKREFTELSE BLI01 20/00070-094 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK BARNEHAGELÆRER - RINGEVIKAR - BEKREFTELSE BLI01 20/00120-028 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-085 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-086 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-087 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-088 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-089 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-090 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-091 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-092 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-093 25 Offl §25 2020/04/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - SØKNAD BLI01 20/00123-094 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR BARNEHAGE - FAGARBEIDERE OG ASSISTENTER - BEKREFTELSE BLI01 20/00123-095 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-013 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-014 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-015 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-016 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-017 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-018 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-019 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-020 25 Offl §25 2020/04/15
U SKU REKRUTTERINGSSAK TOSPRÅKLIGE LÆRERE - BEKREFTELSE BLI01 20/02181-021 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-019 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-020 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-022 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-043 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-044 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-045 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-046 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-047 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-048 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-049 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-050 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-051 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-052 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-053 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-054 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-055 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-056 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-057 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-058 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-059 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-060 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-061 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-062 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-063 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-064 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-065 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-066 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-067 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-068 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-069 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-070 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-071 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-072 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-073 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-074 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-075 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-076 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-077 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-078 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-079 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-080 25 Offl §25 2020/04/15
U SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - BEKREFTELSE GLS 20/02377-081 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-018 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - SØKNAD ANVO 20/02398-007 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - SØKNAD ANVO 20/02398-008 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER 100 % - BOLIG- OG MILJØARBEIDERTJ. KOPERVIK - SØKNAD ANVO 20/02399-004 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02482-007 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-018 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-019 25 Offl §25 2020/04/15
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-020 25 Offl §25 2020/04/15
I SKU REKRUTTERINGSSAK PP-RÅDGIVER VED KARMØY PPT - 100 % FAST STILLING - SØKNAD BLI01 20/02549-003 25 Offl §25 2020/04/15
I TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02607-001 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/15
I TEK TRAFIKKSKILT/HØRINGSBREV/VEGVISNING/VEDTAK FRA STATENS VEGVESEN 2020 - VEDTAKSNUMMER TFV2-104-2020 - PV. 1496 BORGARDALEN - MIDLERTIDIG VEDTAKSBREV TRAFIKKREGULERENDE SKILT Statens vegvesen HPE 20/01588-008 2020/04/15
I HSE DAGSENTERTILBUD TIL DEMENTE - GODKJENNER RAPPORTERING PÅ TILSKUDD FRA HELSEDIREKTORATETAR PÅ RAPPORTERING Helsedirektoratet BOER 16/01080-006 2020/04/15
I TEK 58/431 - KOPERVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 58/431 - AVTALE OM GRENSEJUSTERING Jorunn Haaland ALA04 20/01759-006 26 Off.l.26 2020/04/15
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-030 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/15
I SEN LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - SØKNAD OM LEDSAGERBEVIS FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TVI 20/02597-001 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/2092 - MELDING OM NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Vigdis Munkejord Hansen REK 20/00006-072 2020/04/15
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-031 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/15
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-032 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/15
I TEK 15/702 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/702 - ÅKRA, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Karmøy Kommune, Sektor eiendom JHE 20/02598-001 2020/04/15
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-033 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/15
I TEK 142/5 OG 23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAGEN, SVEIN BERNHARD - 142/5 OG 23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Sven Bernhard Hagen BJP01 20/02601-001 26 Off.l.26 2020/04/15
I TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - GARANTI -807226 - KLOAKK-SPANNHELGELAND, RØRFORNYING Sparebank 1 Sr-Bank ASA JTH 16/04912-040 2020/04/15
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE - FØRER NJO 19/02754-008 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
I TEK 15/950 - STONGVEGEN, ÅKRA - UTBEDRING AV KAI - 15/950 - PROTEST TIL SMÅBÅTHAVN/FLYTEBRYGGE Leif Arne Sjøen m/fl IGR 20/00183-019 2020/04/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 19/04720-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
U TEK 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 122/212 - RØYKSUND - NYBYGG, FRITIDSBOLIG Thorvaldsen & Gausvik Bygg AS JMJ03 20/02484-004 2020/04/15
I SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON FOR BARNEHAGE RHO 18/03340-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
I TEK 85/172 - KONVALVEGEN, UTVIK. NYBYGG BOD - 85/172 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Solfrid Synnøve Kalstø KMY 16/04109-009 2020/04/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORHEIMSKOGEN BORETTSLAG II Norheimskogen Borettslag Ii BMV 20/02602-001 2020/04/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAVNAMYR BORETTSLAG Favnamyr Borettslag BMV 20/02602-002 2020/04/15
U TEK 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BER OM SPESIFISERT OG REELT KOSTNADSOVERSLAG Garvik Prosjekt AS IGR 20/02157-007 2020/04/15
I TEK 66/377 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HVEDING, SIGURD/HVEDING, HELENE - 66/377 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HVEDING, SIGURD/HVEDING, HELENE Helene Hveding BJP01 20/02604-001 26 Off.l.26 2020/04/15
U TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SVAR - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALE TORG OG PARKER - FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN 2020 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum HPE 20/01552-027 2020/04/15
U TEK NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK - BYGGEMØTE NR. 6 - REFERAT NORHEIMSBEKKEN - FLOMSIKRINGSTILTAK Vassbakk & Stol JTH 16/04821-103 2020/04/15
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-034 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/15
U TEK 114/216 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 114/216 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 20/02572-002 2020/04/15
U TEK 141/115 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - MOTTATT UFULLSTENDIG DELINGSSØKNAD - 141/115 - LITLASUND, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Halvor Lillesund EDH 20/02498-003 2020/04/15
I TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 58/337 - TILSVAR PÅ KLAGE FRA NABO Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS GTH 20/02221-008 2020/04/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØSTREMSNESET BORETTSLAG Østremsneset Borettslag BMV 20/02602-003 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Trygve J Sjøen Prosjekt As ALA04 18/01983-030 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Medhaug Christer R ALA04 18/01983-031 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Pettersen Hege Charlotte ALA04 18/01983-032 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Langåker Tove Bente ALA04 18/01983-033 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Solli Hilde ALA04 18/01983-034 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Mannes Harald Lorents L ALA04 18/01983-036 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Mannes Liv Sofie Larsen ALA04 18/01983-037 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Klausen Alexander ALA04 18/01983-038 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Hansen Knut Magne ALA04 18/01983-039 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Hansen Raymond ALA04 18/01983-040 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Eriksen Evy Merete ALA04 18/01983-041 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Mydland Maja O Staupe ALA04 18/01983-042 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Bergtun Annika ALA04 18/01983-043 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Nes Norodd ALA04 18/01983-044 2020/04/15
U TEK 15/2404 - ÅKRA - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD: 18/1672 - PARSELL 1 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 15/2404 M.FL FULLFØRING AV UTSATT OPPMÅLINGSFORRETNING 15/2465 I KARMØY KOMMUNE Nes Solfrid ALA04 18/01983-045 2020/04/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STANGELAND BORETTSLAG Stangeland Borettslag BMV 20/02602-004 2020/04/15
I TEK 66/532 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VORLAND, LEIF STÅLE/VORLAND, ANJA HELEN - 66/532 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VORLAND, LEIF STÅLE/VORLAND, ANJA HELEN Leif Ståle Vorland BJP01 20/02606-001 2020/04/15
I TEK BORETTSLAG - UTLEIELEILIGHETER - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SKÅRFELTET BORETTSLAG Skårfeltet Borettslag BMV 20/02602-005 2020/04/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/2387 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Bjørn Olav Johannessen REK 20/00006-073 2020/04/15
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - SLUTTINNLEGG FØR HOVEDFORHANDLING I SIVIL SAK Haugaland Tingrett KSE 19/01577-017 2020/04/15
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - INNKALLING TIL RETTSMEKLING Haugaland Tingrett KSE 19/01577-018 2020/04/15
U TEK 66/377 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HVEDING, SIGURD/HVEDING, HELENE - SVAR - 66/377 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HVEDING, SIGURD/HVEDING, HELENE Helene Hveding BJP01 20/02604-002 2020/04/15
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/2386 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE John Stian Johannessen REK 20/00006-074 2020/04/15
I SEN 22/212 OG 214 - KRAV OM ERSTATNING ETTER FEIL I KOMMUNEPLANEN - PROSESSKRIV Haugaland Tingrett KSE 19/01577-019 2020/04/15
I TEK 50/3 OG 7 OG 8- SØKNAD OM DELING ETTER JORDLOVEN - 50/3 OG 7 OG 8- SØKNAD OM DELING ETTER JORDLOVEN Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS HHU 20/02608-001 2020/04/15
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 15/465 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED SLETTEBØVEGEN, ÅKRA Skude Bygg Eiendom AS BFH 20/00016-037 2020/04/15
U TEK STARTLÅN - AVSLAG - SØKNAD OM STARTLÅN RBE08 20/02554-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
U TEK 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 20/00071-005 2020/04/15
U TEK 66/532 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VORLAND, LEIF STÅLE/VORLAND, ANJA HELEN - SVAR - 66/532 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM VORLAND, LEIF STÅLE/VORLAND, ANJA HELEN Olav Lauvås Meglerhuset Rele Karmøy AS BJP01 20/02606-002 2020/04/15
I SEN LEGATER - SØKNAD OM TILDELING AV LEGATMIDLER FOR 2020 - KARMØYS JULEFOND MOS 12/00069-216 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-131 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
I TEK GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 1 - GRAVESØKNAD - ÅKRAVEGEN 1 Vea Energi AS for DS Maskin AS OSG 20/02613-001 2020/04/15
U TEK 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 2/106 - SALVØYVEGEN, SÆVIK - OM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAV OM OPPARBEIDING AV VEG Edb-Tjenester Norge Limited IGR 19/04891-025 2020/04/15
I SKU SKJØNNSMIDLER 2012-2020 - SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER FRA FYLKESMANNEN Eventyrhagen Barnehage ETH01 12/00833-044 2020/04/15
I TEK LYKTESTOLPER/GATELYS - SØKNADER - SØKNAD OM GATELYS VEA SJOARVEG, VEAVÅGEN Frode Rasmussen HPE 12/00420-073 2020/04/15
U TEK 142/5 OG 23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM HAGEN, SVEIN BERNHARD - SVAR - 142/5 OG 23 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Advokat Didrik Brun Ferkingstad BJP01 20/02601-002 2020/04/15
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-132 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
U HSE SKADEMELDINGER HELSE OG OMSORG 2016-2019 - SKADEMELDING JMJ 16/00460-133 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/15
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/93 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Anne Grete Aarvik ALA04 20/00836-027 2020/04/15
U TEK 68/93 - INDRE EIDE - OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - 68/93 - UNDERRETTING ETTER OPPMÅLINGSFORRETNING Bente Vea ALA04 20/00836-028 2020/04/15
U SEN JOURNALSYSTEM - BEDRIFTSHELSETJENESTEN - AVTALE - 19/6055 JOURNALSYSTEM BHT Extensor AS KRWI 19/06055-028 13 Off.l.§13 fvl. §13.2 2020/04/15
I SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-012 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/15