Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK FORSØPLING VED FRIAREAL - - ANMODNING OM OPPRYDDING AV EIENDOM PEID 20/01825-002 24 Offl.§24 2020/04/14
U TEK 4/498 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS KARMØY AS BYGGESAK: 19/7143 - 4/498 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HELLVIK HUS KARMØY AS Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 19/07147-002 2020/04/14
I TEK TILSKUDD TIL DRENERING AV JORDBRUKSJORD - 148/12 - DELRAPPORTERING AV GRØFTETILTAK Rudolf Reinhold Huber LKS 19/06044-003 2020/04/14
I HSE SØKNADER - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT 2020 - FRITIDSKONTAKT/STØTTEKONTAKT - REGISTRERING SKLO 20/00188-030 25 Offl.§25 2020/04/14
I TEK DANSEARRANGEMENT/UTEARRANGEMENT/FESTIVALER 2020 - SØKNAD OM DISPONERING AV KOMMUNALE TORG OG PARKER - FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN 2020 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum HPE 20/01552-026 2020/04/14
I SEN AMBULERENDE SKJENKEBEVILLINGER 2020 - SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING - FISKERIDAGENE I ÅKREHAMN 2020 Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum EVI1 20/00007-035 2020/04/14
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - OMSETNINGSOPPGAVE FOR ALKOHOL - HAUGALAND STORCASH Matvareexpressen Stavanger AS EVI1 20/01599-027 2020/04/14
I TEK HØRINGER - 2020 - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING § 3 PÅ GRUNN AV UTBRUDD AV KORONAVIRUS (COVID-19) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) EIST 20/00178-034 2020/04/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUA ARTER 2020 - VIDERE KARTLEGGING AV HUBROTERRITORIER Fylkesmannen I Rogaland PCH01 12/00690-274 2020/04/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUA ARTER 2020 - VERN VIPA Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-276 2020/04/14
I TEK BIOLOGISK MANGFOLD - TILSAGN OM TILSKUDD TIL TRUA ARTER 2020 - MINK OG SJØFUGLPROSJEKTET Fylkesmannen i Rogaland PCH01 12/00690-275 2020/04/14
I TEK 114/216 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG - 114/216 - TORVMYRVEGEN, NORDRE EIKE - TILBYGG ENEBOLIG Eskild Kvala AS JMJ03 20/02572-001 2020/04/14
I TEK 119/441 - MYKLANDSVEGEN, MYKJE. TILBYGG TIL BOLIG - 119/44 - REVIDERT SØKNAD, AVSTANDERKLÆRING, TEGNINGER MM Per Henry Nymo EDH 20/02038-005 2020/04/14
U TEK 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - RAMMETILLATELSE - 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE Haugaland Prosjektservice AS IGR 20/02546-005 2020/04/14
U TEK 122/225 - RØYKSUNDVEGEN, RØYKSUND - NYBYGG FRITIDSBOLIG - 122/225 - MANGELFULL SØKNAD OM FERDIGATTEST, MANGLENDE DOKUMENTASJON Hereid Hus AS JKV 17/02547-014 2020/04/14
I HSE HØRINGER - 2020 - HØRING - NOTAT VEDRØRENDE PRIORITERING I FORBINDELSE MED COVID-19 - SYKEHJEM OG HJEMMEBASERTE TJENESTER Helsedirektoratet NOS01 20/00178-035 2020/04/14
I TEK 20/80 - NEDRE LIKNES - NYBYGG GARASJE OG HAGESTUE - 20/80 - FORESPØRSEL / KLAGE PÅ GEBYR FOR RIVING AV BOD Trygve Eriksen GTH 19/04831-004 2020/04/14
I SEN SALGS- OG SKJENKEAVGIFTER 2020 - INNRAPPORTERING AV OMSATT MENGDE ALKOHOL 2019 Karmøy Kystkultur AS EVI1 20/01599-028 2020/04/14
I TEK 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 107/7 - BESTILLING AV UTSTIKNING AV TILTAK I K Gabrielsen JHE 19/07319-009 2020/04/14
I TEK 148/235 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUIDO STÜTTGEN - 148/235 - FERDIGMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUIDO STÜTTGEN Rørlegger Geir Sirnes AS ALS06 19/02203-003 2020/04/14
I TEK 5/664 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MERETHE TANGJERD BYGGESAK 20/2617 - 5/664 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: MERETHE TANGJERD Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 20/02591-001 2020/04/14
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Ida Dahl Espevik ANKO 20/02405-003 2020/04/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST MSA 20/02523-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-018 25 Offl §25 2020/04/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 20/02337-007 25 Offl §25 2020/04/14
I SKU REKRUTTERINGSSAK UNDERVISNINGSINSPEKTØR BØ UNGDOMSSKOLE - SØKNAD BLI01 20/02337-008 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-031 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-032 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-033 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-034 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-035 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-036 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-037 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-038 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-039 25 Offl §25 2020/04/14
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-040 25 Offl §25 2020/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-015 25 Offl §25 2020/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-016 25 Offl §25 2020/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-017 25 Offl §25 2020/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - SØKNAD ANVO 20/02398-006 25 Offl §25 2020/04/14
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-017 25 Offl §25 2020/04/14
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-003 25 Offl §25 2020/04/14
I TEK GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN 145 - GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN 145 Vea Energi AS for Ytreland maskin as OSG 20/02577-001 2020/04/14
I TEK GRAVESØKNAD - HØYVEGEN 13 - GAVESØKNAD - HØYVEGEN 13 Vea Energi AS for DS Maskin AS OSG 20/02578-001 2020/04/14
I TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - VEDTAK I KLAGESAK MELLOM STAVANGER BISKOP OG SKUDE BYGG EIENDOM AS Barne- og Familiedepartementet IGR 18/03307-054 2020/04/14
I TEK 115/224 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - CARPORT - 115/224 - BUHAGEN, SØNDRE EIKE - MELDING OM BYGNING UNNTATT SØKNADSPLIKT - CARPORT Robert Johannesen JKV 20/02573-001 2020/04/14
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT MSA 20/02553-002 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/14
I TEK 102/229 - KJØP AV KOMMUNAL TOMT - SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT 102/229 Aase & Svendsen AS NILI1 20/02582-001 2020/04/14
I TEK 129/39 - STANGE - TILSYN ETTER FORURENSNINGSLOVEN OG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 129/39 - BEKREFTELSE PÅ FJERNET KJØRETØY TIL GODKJENT OPPSAMLINGSPLASS. Thomas Osen Dankertsen KMY 18/05153-076 2020/04/14
I TEK 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - 15/2386 OG 15/2387 - SVAR PÅ BYGGETILSYN - DET VIL BLI SENDT BYGGESØKNAD PÅ TILTAK John Stian Johannessen JKV 20/02250-004 2020/04/14
U TEK 85/182 - VÅRVEGEN, UTVIK, TILBYGG BOLIG, REDSKAPSBOD - 85/182 - FERDIGATTEST Rolf Hansen KMY 18/01884-004 2020/04/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - SVAR - SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE RHO 20/02514-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
U SKU BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE - BETALINGSREDUKSJON - BARNEHAGE RHO 20/01531-003 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 84/44 - KVALAVÅGVEGEN, VÅGE - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED BYGGING AV OVERBYGG/HAGESTUE Halvor Eilerås KIS 17/00073-521 2020/04/14
I TEK 147/47 - MOKSHEIM - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 147/47 - (KOPIMOTTAKER) DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEG Rogaland fylkeskommune, Forvaltning JMJ03 20/02579-001 2020/04/14
I TEK 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG - 15/2386 - RINDATUNET, ÅKRA - NYBYGG BOD, HAGESTUE OG LEVEGG John Stian Johannessen EDH 20/02250-005 2020/04/14
I TEK 3/57 - ØSTHUS - FORHÅNDSKONFERANSE - 3/57 - ØNSKER OPPSTARTS MØTE VEDRØRENDE PLANLEGGING AV "KLIPPEN" PÅ VEA Sven Helge Einarsen JMJ03 19/06226-003 2020/04/14
I TEK 1/18 - VEDØY - BYGGETILSYN - 1/18 - BYGGETILSYN - BYGGING AV VEI GRUNNMUR - OSPØY Odd Magne Eliussen EJO 20/02584-001 2020/04/14
I TEK 58/337 - TORFÆUSGATEN, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE, BRUKSENDRING AV ROM, FASADEENDRING OG TILBYGG ENEBOLIG - 58/337 - KOMMENTAR TIL KLAGE PÅ VEDTAK Tømrerfirma Madsen & Hesthammer AS GTH 20/02221-007 2020/04/14
U TEK 15/465 - ÅKRA - NYBYGG KOMBINERT BOLIG- OG FORRETNINGSBYGG - 15/465 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - HELE TILTAKET Sevland Bunyan Arkitekter AS JKV 18/03307-053 2020/04/14
I TEK 43/34 - HÅLANDSDALEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG - 43/34 - SØKNAD OM FERDIGATTEST - HAGESTUE UTGÅR Jan Arvid Naley EJO 11/01279-005 2020/04/14
U TEK GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER SLETTEBØVEGEN - RÅDHUSVEGEN HDO 20/02219-017 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
U TEK 108/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN SKARHOLM - 108/18 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN SKARHOLM Øystein Skarholm ALS06 19/05358-004 2020/04/14
U TEK 148/235 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - GUIDO STÜTTGEN - 148/235 - KOPI AV RØRLEGGERSAK - BESTÅENDE BYGG Medico International AS ALS06 19/02203-004 2020/04/14
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - MELDING TIL LEVERANDØR - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 AGAN 16/00902-069 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 114/283 - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE North Ark AS REK 20/00006-069 2020/04/14
I TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - 123/62 - SNIK - FORESPØRSEL OM OPPFØRING AV NAUST I LNF OMRÅDE Byggdetalj AS KIS 17/00073-524 2020/04/14
I TEK 52/21 - AUSTRE KARMØYVEG, SKITNADAL - UTVIDELSE AV BRYGGE - 52/21 - SØKNAD OM FERDIGATTEST North Ark AS EJO 19/04943-004 2020/04/14
I TEK 66/810 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON OG LEDNINGSANLEGG - 66/810 - OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN OG ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Karmøy Kommune, sektor VAR KMY 19/06509-008 2020/04/14
I TEK 58/406 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK. NYBYGG GARASJE - 58/406 - SEVERIN LARSENS VEG, KOPERVIK - NYBYGG GARASJE Ane Steingildra Alvestad EDH 20/02589-001 2020/04/14
I TEK 147/3 - MOKSHEIM - NYBYGG KLOAKKPUMPESTASJON - 147/3 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT UTFØRENDE OG OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN Karmøy Kommune - sektor VAR KMY 20/02279-003 2020/04/14
U TEK SANERING AV UTSLIPPENE - OLIVERSBUKT, TJØSVOLLSJØEN, SÆVELANDSVIK OG TVEITHOLMVEGEN - TILLEGGSINFORMASJON - 16_902 ÅKREHAMN NORD TRINN 2 Alle leverandører der har tilgang til kunngjøringen AGAN 16/00902-070 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
I TEK 68/155 - FLESLANDVEGEN, INDRE EIDE - REHABILITERING, OMBYGGING, FASADEENDRING OG TILBYGG BOLIG - 68/155 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE Eskild Kvala AS KMY 18/04951-008 2020/04/14
U TEK 85/106 - VISNESVEGEN, UTVIK. TILBYGG, GARASJE - 85/106 - FERDIGATTEST TILBYGG, GARASJE Jaroslaw Kalinowski EJO 13/02441-006 2020/04/14
U TEK 43/34 - HÅLANDSDALEN, HØYNES, TILBYGG ENEBOLIG - 43/34 - FERDIGATTEST GARASJE Jan Arvid Naley EJO 11/01279-006 2020/04/14
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Skogland Ellen Sofie ALA04 20/02204-012 2020/04/14
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Pedersen Ståle Brynjulv ALA04 20/02204-013 2020/04/14
U TEK 148/59 MFL. - NORHEIM - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP - 148/59 MFL. - FERDIGATTEST - OPPARBEIDELSE AV TOMTER, VEG/VANN OG AVLØP Cowi AS EJO 17/00820-007 2020/04/14
U TEK 3/110, 3/173, 3/255, 3/279 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET, MATRIKKELEN - 3/110, 3/255, 3/279 - MELDING OM UTFØRT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Per Gunnar Østhus HAS 19/06811-006 2020/04/14
U TEK 140/125, KVEDNAVIKVEGEN, OSNES. FORSTØTNINGSMUR - 140/125, FERDIGATTEST - FORSTØTNINGSMUR Thorgersen Bygg og Thorgersen Bygg og Betong EJO 06/02100-009 2020/04/14
U TEK 12/152 - SEVLAND, BYGGETILSYN - 12/152 - SVAR - TILBAKEMELDING PÅ TILSYNSRAPPORT Olav Emil Hansen JKV 20/01466-004 2020/04/14
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 12/39 - SEVLAND - FORESPØRSEL I FORBINDELSE MED RIVING OG NYBYGG BOLIG North Ark AS IGR 17/00073-522 2020/04/14
U SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 - SVAR - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Ida Dahl Espevik ANKO 20/02405-004 2020/04/14
U TEK 12/103 OG 12/192 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - VALLE, HILD ASTRID - 12/103- OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV ETTER SAMMENSLÅING VALLE, HILD ASTRID Hild Astrid Valle SLA08 20/02480-002 2020/04/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - FORLENGELSE AV PARKERINGSTILLATELSE 3 MND PGA KORONA NJO 19/06212-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
I TEK STARTLÅN - GJELDSBREV/LÅNEAVTALE MED PANTSETTELSESERKLÆRING RBE08 20/00117-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
U TEK GRAVESØKNAD - HØYVEGEN 13 - SVAR - GAVESØKNAD - HØYVEGEN 13 Vea Energi AS for DS Maskin AS KSU01 20/02578-002 2020/04/14
U TEK 142/764 - HÅLANDVEGEN, STORASUND - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - 142/764 - IGANSETTINGSTILLATELSE Garvik Prosjekt AS KMY 19/07159-007 2020/04/14
U TEK GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN 145 - SVAR - GRAVESØKNAD - MANNESVEGEN 145 Vea Energi AS for Ytreland maskin as KSU01 20/02577-002 2020/04/14
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 I KARMØY KOMMUNE Dahl Alf Bjarne XXI 20/02463-001 2020/04/14
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 I KARMØY KOMMUNE Steinsøy Tore XXI 20/02463-002 2020/04/14
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 I KARMØY KOMMUNE Vik Ranja XXI 20/02463-003 2020/04/14
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 I KARMØY KOMMUNE Christensen John Risgaard XXI 20/02463-004 2020/04/14
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 I KARMØY KOMMUNE Dale Brigitte Waldner XXI 20/02463-005 2020/04/14
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 I KARMØY KOMMUNE Dale Kristina XXI 20/02463-006 2020/04/14
U TEK 47/12 OG 47/555 - VIK - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:19/6306 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 47/12 I KARMØY KOMMUNE Dahl Alf Bjarne XXI 20/02463-007 2020/04/14
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-024 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
U SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SVAR: INNVILGET SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMET FØRER NJO 20/01530-004 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
U TEK 85/172 - KONVALVEGEN, UTVIK. NYBYGG BOD - 85/172 - KONVALVEGEN. OPPLYSNING OM MANGLENDE FERDIGATTEST NYBYGG BOD Solfrid Synnøve Kalstø KMY 16/04109-008 2020/04/14
I SEN PARKERINGSTILLATELSE - FORFLYTNINGSHEMMEDE - SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE NJO 19/02754-007 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 134/2 - MELDING OM NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE Thomas Grønningen REK 20/00006-070 2020/04/14
I TEK 142/659 OG 756 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE ENHETER HAGEN, BODIL - 142/659 OG 756 - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE ENHETER Bodil Hagen SLA08 20/02588-001 2020/04/14
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-025 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-026 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
I SEN KOMMUNALE EIENDOMMER - NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE 2020 - 15/2386 - MELDING OM NABOVARSEL TIL KARMØY KOMMUNE John Stian Johannessen REK 20/00006-071 2020/04/14
U TEK 122/54 - RØYKSUND - BYGGETILSYN - 122/54 - VI HAR REGISTRERT ET ULOVLIG FORHOLD PÅ EIENDOMMEN DIN Leif Arne Haugen JKV 20/02586-001 2020/04/14
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-027 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
I TEK SPØRSMÅL OM TOMT - SKUDE FRYSERI - SPØRSMÅL OM TOMT - SKUDE FRYSERI Skude Fryseri AS STNY 20/02590-001 2020/04/14
U TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING TIL LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-028 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Marit Johanne Warholm BLI01 12/00277-186 2020/04/14
U SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE - SVAR - SØKNAD OM AKTIVITETSKORT ANKO 20/02034-002 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
U TEK 1/18 - VEDØY - BYGGETILSYN - SVAR - 1/18 - BYGGETILSYN - BYGGING AV VEI GRUNNMUR - OSPØY Odd Magne Eliussen EJO 20/02584-002 2020/04/14
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Lorence Fagerland BLI01 12/00277-187 2020/04/14
U TEK 13/355 - TJØSVOLL, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING STD:20/1778 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - 13/355 I KARMØY KOMMUNE Tostemmen Utbygging As SLA08 20/02367-004 2020/04/14
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - SØKNAD OM STIPEND Elvisa Sabic Østhus BLI01 12/00277-188 2020/04/14
I SEN RAMMEAVTALE - MALERTJENESTER - MELDING FRA LEVERANDØR - 20/1907 RAMMEAVTALE MALERTJENESTER TES02 20/01907-011 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
U TEK SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING - SKOGVEGEN - KLOAKKSANERING FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM UTBEDRING OG SEPARERING AV PRIVAT KLOAKK TRINE LISE BJELLAND JTH 16/04912-039 2020/04/14
U SKU STIPEND ANSATTE I SKOLER OG BARNEHAGER - SVAR - UTDANNING UNDER ARBEID - SØKNAD OM STIPEND TIL UTDANNING BLI01 Pe Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/14
I SEN GENERELT - SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER - SVAR FRA POLITIET - UTTALELSE TIL SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/00714-037 2020/04/14
I SKU KARMØY KOMMUNES KULTURSTIPEND 2020 - VEDR. SVAR - SØKNAD OM KULTURSTIPEND Ida Dahl Espevik ANKO 20/02405-005 2020/04/14
I HSE IT-AVTALER/LISENSER - DATABEHANDLERAVTALE - SKRIV TIL OSS - SOSIALE TJENESTER I NAV Arbeids- og Velferdsdirektoratet NOS01 12/00126-160 2020/04/14
I TEK RAMMEAVTALE VA-KONSULENT VANN, AVLØP OG RENOVASJON - MELDING FRA LEVERANDØR - RAMMEAVTALE FOR VA-TEKNISKE KONSULENTTJENESTER VANN, AVLØP OG RENOVASJON HDO 19/06523-029 23 Offl.§23 fvl. §19b 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Andersen Arna ALA04 20/02321-004 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Bachmann Audny ALA04 20/02321-005 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Bergland Anne ALA04 20/02321-006 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Dahl Arna Johannesen ALA04 20/02321-007 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Johannessen Angunn ALA04 20/02321-008 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Johannessen Arvid Johan ALA04 20/02321-009 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Johannessen Olga ALA04 20/02321-010 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Johannessen Sissel ALA04 20/02321-011 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Johannessen Terje Eivind ALA04 20/02321-012 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Lande Hilde Johannessen ALA04 20/02321-013 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Nilsen Hild Signy ALA04 20/02321-014 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Sevland Aina Janet ALA04 20/02321-015 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Solsvik Brit Synnøve V ALA04 20/02321-016 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Susort Anne June ALA04 20/02321-017 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Sørbø Rigmor Karin ALA04 20/02321-018 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Tveit Einar ALA04 20/02321-019 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Tveit Margunn ALA04 20/02321-020 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Tønnessen Aud Judith ALA04 20/02321-021 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Bergland Anne ALA04 20/02321-022 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Sørbø Rigmor Karin ALA04 20/02321-023 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Nilsen Hild Signy ALA04 20/02321-024 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Nilsen-Sjøen Anne June ALA04 20/02321-025 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Sjøen Jan Sigvart ALA04 20/02321-026 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Solsvik Bjørge Andre ALA04 20/02321-027 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Vermundsen Reidar Ingve ALA04 20/02321-028 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Alfred Martin Øvrebø ALA04 20/02321-029 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Hallgeir ALA04 20/02321-030 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Kristoffersen Mette Elin ALA04 20/02321-031 2020/04/14
U TEK 2/5 - SÆVIK, DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORETNING STD: 19/2541 - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - FRADELING 2TILLEGSAREALER FRA 2/5 SAMT KLARLEGGING UTENOM. I KARMØY KOMMUNE Jt Invest Vea As ALA04 20/02321-032 2020/04/14