Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM LÆRER - VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00068-043 25 Offl §25 2020/04/13
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-083 25 Offl §25 2020/04/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - SØKNAD ANVO 20/01631-004 25 Offl §25 2020/04/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-027 25 Offl §25 2020/04/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-028 25 Offl §25 2020/04/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-029 25 Offl §25 2020/04/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIKONSULENT 100 % - SØKNAD GLS 20/02377-030 25 Offl §25 2020/04/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-013 25 Offl §25 2020/04/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-014 25 Offl §25 2020/04/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD REKRU 20/02420-011 25 Offl §25 2020/04/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD REKRU 20/02420-012 25 Offl §25 2020/04/13
I SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD REKRU 20/02420-013 25 Offl §25 2020/04/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-015 25 Offl §25 2020/04/13
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-016 25 Offl §25 2020/04/13