Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON - SAK TIL UTTALE - 145/18 - ØVRABØ, SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/02018-005 2020/04/09
U TEK 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON - SAK TIL UTTALE - 118/32 - MYKLABUST - SØKNAD OM DISPENSASJON Fylkesmannen i Rogaland KIS 20/00227-005 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - TILBUD ANVO 19/07133-184 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER LIARFJELL AVLASTNINGSHJEM - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07133-185 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-311 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-312 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - TILBUD ANVO 19/07134-313 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKAR HJEMMETJENESTEN NORD - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07134-314 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - TILBUD ANVO 19/07137-154 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER ENGTUNET, MOSBRONVEGEN OG MYRDALVEGEN, ÅKRA - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07137-155 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - TILBUD ANVO 19/07193-108 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARER RUSVIKVEGEN 3B/C OG GRANVEGEN, KOPERVIK - ARBEIDSAVTALE ANVO 19/07193-109 25 Offl §25 2020/04/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-280 25 Offl §25 2020/04/09
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-281 25 Offl §25 2020/04/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-015 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ANVO 20/02338-010 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - INTERVJU ANVO 20/02338-011 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ANVO 20/02338-012 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ANVO 20/02338-013 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ANVO 20/02338-014 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - INTERVJU ANVO 20/02338-015 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ANVO 20/02338-016 25 Offl §25 2020/04/09
U HSE REKRUTTERINGSSAK AVDELINGSLEDER I RUS- OG PSYKISK HELSETENESTE - BEKREFTELSE ANVO 20/02338-017 25 Offl §25 2020/04/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER FAST 80,87% - SØKNAD ANVO 20/02339-019 25 Offl §25 2020/04/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - SØKNAD ANVO 20/02378-005 25 Offl §25 2020/04/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD REKRU 20/02420-008 25 Offl §25 2020/04/09
I SEN REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER VEG - SØKNAD REKRU 20/02420-009 25 Offl §25 2020/04/09
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-011 25 Offl §25 2020/04/09
U TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG Fylkesmannen i Rogaland KHM 20/01889-007 2020/04/09
U TEK 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG - SAK TIL UTTALE - 22/356 - NORDRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD. NYBYGG ENEBOLIG Rogaland fylkeskommune KHM 20/02205-003 2020/04/09
U SEN RAMMEAVTALE FOR ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR - KUNNGJØRING - 19/7271 RAMMEAVTALE ARBEIDSTØY OG VERNEUTSTYR Doffin KRWI 19/07271-001 2020/04/09
U TEK 102/171 - BYGNES - NYBYGG LAGERBYGNING - SVAR - 102/171 - REDEGJØRELSE FOR FRISIKTSONE Eskild Kvala AS KIS 20/02105-005 2020/04/09