Postliste

Type Avd Sakstittel / Innhold Navn Saksbeh Saksnr Grad Datert
U TEK 3/711 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEDØY - 3/711 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: VEDØY Torleif og Sigurd Ytreland AS ORO01 20/02022-002 2020/04/08
U TEK 3/711 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-3 - 3/711 - STEINARSKOGEN, ØSTHUS - NYBYGG ENEBOLIG M/GARASJE Hereid Hus AS IGR 20/02286-002 2020/04/08
U TEK 102/195 - BYGNES - NYBYGG HAGESENTER - 102/195 - FERDIGATTEST - NYBYGG HAGESENTER Petter J. Rasmussen AS JKV 16/03163-033 2020/04/08
U HSE ANSKAFFELSE - TRANSPORT FOR ELDRE, FUNKSJONSHEMMEDE, SKOLEELEVER VED OFFENTLIGE GRUNNSKOLER - KJØRING AV KORONA-PASIENTER Haugaland Taxi AS CBE02 19/02953-070 2020/04/08
I TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/494 - MOTTATT MANGLER - REVIDERTE TEGNINGER OG SITUASJONSKART, GJENPART AV NABOVARSEL MED MERKNAD OG KOMMENTAR I K Gabrielsen IGR 20/01435-011 2020/04/08
I TEK 149/494 - STØLSBAKKEN, SPANNE - NYBYGG REKKEHUS MED 5 BOLIGER - 149/494 - REVIDERT UTOMHUSPLAN I K Gabrielsen IGR 20/01435-012 2020/04/08
I TEK 5/72 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG GARASJE - 5/72 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG GARASJE Daniel Nilsen EDH 20/02566-001 2020/04/08
I TEK 148/497 - DOVAFJELLVEGEN, NORHEIM - TILBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - 148/497 - MOTTATT MANGLER - NY NABOVARSEL Oddvin Marvik IGR 20/02546-004 2020/04/08
I TEK 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - DEL 1- SØKNADSSKJEMA, GJENPART AV NABOVARSEL OG MERKNADER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 20/00071-003 2020/04/08
I TEK 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - 85/218 - PEDER SKEIEVEGEN, UTVIK - NYBYGG TOMANNSBOLIG - DEL 2 - SITUASJONSKART, TEGNINGER, ANSVARSRETTER Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS IGR 20/00071-004 2020/04/08
U TEK GATE,- VEG- OG STEDSNAVN 2020 - 64/1535 - MELDING OM ADRESSETILDELING VED FAVNAMYRVEGEN, STANGALAND Ole Martin Madsen BFH 20/00016-035 2020/04/08
U TEK 66/678 - TETT GAPEKUM (KLOAKK) I IVAR ÅSENS VEG 47 - 66/678 - TETT GAPEKUM (KLOAKK) I IVAR ÅSENS VEG 47 Malina Ruslanovna Kuntaeva ETS 20/02496-001 2020/04/08
I TEK 5/671 - SLETTAVIKVEGEN, VEA - NYBYGG ENEBOLIG MED GARASJE - 5/671 - TILLEGGSOPPLYSNINGER - OPPLYSNINGER OM VEIRETT OG SOLDIAGRAM Hjr Rasmussen Bygg AS IGR 19/05811-007 2020/04/08
U TEK HENVENDELSER VEDR. BYGGING UNNTATT SØKNADSPLIKT OG GENERELLE FORESPØRSLER 2017-2020 - SVAR - 16/64 - MEDHAUG - FORESPØRSEL OM SØKNADSPLIKT FOR BYGGING AV LEVEGG Knut Skaug IGR 17/00073-519 2020/04/08
I TEK 85/106 - VISNESVEGEN, UTVIK. TILBYGG, GARASJE - 85/106 - SØKNAD OM FERDIGATTEST Jaroslaw Kalinowski EJO 13/02441-005 2020/04/08
I SEN KORONAVIRUS - BREV TIL KOMMUNEOVERLEGEN - OPPDATERING FRA KRISEGRUPPA VED FOLKEHELSEINSTITUTTET Folkehelseinstituttet KANE1 20/02197-056 2020/04/08
U TEK 99/45 - LIARVEGEN, VORÅ - BRUKSENDRING - GARASJE I BOLIG TIL KJELLERSTUE - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 99/45 - LIARVEGEN, VORÅ - BRUKSENDRING - GARASJE I BOLIG TIL KJELLERSTUE Øyvind Engevik KHM 20/01773-003 2020/04/08
U TEK 64/930 - GRANVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING DEL AV STUE TIL SOVEROM I SOKKELLEILIGHET - TILLATELSE TIL TILTAK ETTER §20-4 - 64/930 - GRANVEGEN, STANGALAND - BRUKSENDRING DEL AV STUE TIL SOVEROM I SOKKELLEILIGHET Oddbjørn Sævik KHM 20/02518-002 2020/04/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 19/00122-006 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/08
I SKU AKTIVITETSKORT FOR BARN OG UNGE/MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON - SØKNAD OM DEKNING AV MEDLEMSKAP I FRIVILLIG ORGANISASJON ANKO 17/03476-010 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-275 25 Offl §25 2020/04/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-276 25 Offl §25 2020/04/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - ARBEIDSAVTALE MSE 19/07331-277 25 Offl §25 2020/04/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - TILBUD MSE 19/07331-278 25 Offl §25 2020/04/08
U TEK REKRUTTERINGSSAK FERIEVIKARARER/SESONGARBEIDERE TEKNISK ETAT - BEKREFTELSE MSE 19/07331-279 25 Offl §25 2020/04/08
I SKU REKRUTTERINGSSAK RINGEVIKAR SOM MILJØARBEIDER I SKOLE OG SFO VÅREN 2020 - SØKNAD BLI01 20/00070-082 25 Offl §25 2020/04/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK SYKEPLEIER NATT, 65,73 % - SØKNAD ANVO 20/01631-003 25 Offl §25 2020/04/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK FAGARBEIDER NATT 60 % - SØKNAD ANVO 20/02397-014 25 Offl §25 2020/04/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT MED MEDISINSK KOMPETANSE 90 % - SØKNAD ANVO 20/02378-004 25 Offl §25 2020/04/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK ØKONOMIRÅDGIVER - SØKNAD JBR04 20/02432-011 25 Offl §25 2020/04/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK MILJØTERAPEUT 60-80 % - SØKNAD ANVO 20/02398-004 25 Offl §25 2020/04/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 93 - 100 % - SØKNAD ANVO 20/02482-004 25 Offl §25 2020/04/08
I HSE REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 50,70% NATT - SØKNAD ANVO 20/02483-010 25 Offl §25 2020/04/08
I TEK REKRUTTERINGSSAK AREALPLANLEGGER - SØKNAD MSE 20/02551-002 25 Offl §25 2020/04/08
I SEN SPAR VEA SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKK - UTTALELSE OM VANDELSVURDERING VEDRØRENDE SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING Skatteetaten EVI1 16/03911-025 2020/04/08
U TEK RENOVASJONSAVGIFT - SVAR - PLOMBERING AV VANNINNTAK ALS06 20/02453-004 24 Offl.§24 2020/04/08
I TEK 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 107/7 - SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE I K Gabrielsen JKV 19/07319-005 2020/04/08
I TEK 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 107/7 - ERKLÆRING OM ANSVARSRETT I K Gabrielsen JKV 19/07319-006 2020/04/08
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEN FOR 2020 TNO05 19/01742-011 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/08
U TEK KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT - FORELØPIG SVAR - OVERSENDELSE AV UTFYLLENDE MERKNADER TIL KLAGE OVER EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR 2019 TNO05 19/02761-006 U Offl.§13 fvl.§13.1, Skatteforv.lov. § 3-1 2020/04/08
U TEK 107/7 - FOSNAVEGEN, LINDØY - RIVING OG NYBYGG GARASJE - 107/7 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - RIVING OG NYBYGG GARASJE I K Gabrielsen JKV 19/07319-008 2020/04/08
U TEK 147/713 - RØYSVEGEN, MOKSHEIM - NYBYGG ENEBOLIG (ØST) - 147/713 - FERDIGATTEST Hus28 AS KMY 17/04878-031 2020/04/08
I SKU KORONAVIRUS - OPPVEKST- OG KULTURETATEN - ÅPNING AV DE STENGTE KULTURSKOLENE UNDER KORONAKRISA Norsk Kulturskoleråd BAN03 20/02301-011 2020/04/08
I TEK 108/18 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN SKARHOLM - 108/18 - FERIDGMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN SKARHOLM Karmøy Rørteknikk AS ALS06 19/05358-003 2020/04/08
I TEK 141/213 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 141/213 - LITLASUND - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Odd Hansen Prosjekt AS EDH 20/02569-001 2020/04/08
U TEK 57/701 - KAIGATA, SKUDENESHAVN. TILBYGG, FASADEENDRING OG TILBYGG TIL BOLIG - 57/701 - IGANGSETTINGSTILLATELSE - TILBYGG, FASADEENDRING OG BRUKSENDRING Sandve Trelast AS JKV 19/06845-011 2020/04/08
U TEK 5/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM KARMØY KOMMUNE - SVAR - 5/691 - EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET VED ERVERV AV FAST EIENDOM Karmøy Kommune BJP01 20/02538-002 2020/04/08
I TEK 87/30 - NORDRE VELDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING/GRENSEJUSTERING - 87/30 - NORDRE VELDE - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING/GRENSEJUSTERING Tor-Geir Løften EDH 20/02570-001 2020/04/08
U SEN KARMØY KYSTKULTUR AS (TIDL. KARMØY SELSKAPSUTLEIE AS) SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING 2012 - - UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING KARMØY KYSTKULTUR AS Sør-Vest Politidistrikt EVI1 12/00503-051 13 Offl.§13 fvl.§13.1 2020/04/08
I TEK 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING - 4/11 - MUNKAJORD - DELING AV GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING Kåre Terje Mesøy EDH 20/02571-001 2020/04/08
U TEK 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG - MOTTATT UFULLSTENDIG SØKNAD - 22/355 - SØRE FERKINGSTADVEG, FERKINGSTAD - NYBYGG ENEBOLIG Hjr Rasmussen Bygg AS KHM 20/01889-006 2020/04/08
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Håkonsen Anders ALA04 20/02204-004 2020/04/08
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Håkonsen Ida K Michelsen ALA04 20/02204-005 2020/04/08
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Pierce Ianto Glynne ALA04 20/02204-006 2020/04/08
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Pierce Reidun Irene Randi ALA04 20/02204-007 2020/04/08
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Utvik Ann Elin ALA04 20/02204-009 2020/04/08
U TEK 59/41 - NORDRE KOPERVIK - KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE - VARSEL OPPMÅLINGSFORRETNING - KLARLEGGING 59/41 59/41 I KARMØY KOMMUNE Utvik John Kåre ALA04 20/02204-010 2020/04/08
U TEK 12/9 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 12/103 OG 12/9 - VARSEL OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Rogaland Fylkeskommune v/ Anette Tronstad ALA04 20/01871-003 2020/04/08
U TEK 12/9 - KRAV OM RETTING I EIENDOMSKARTET - MATRIKKELEN - 12/103 OG 12/9 - VARSEL OM PLANLAGT RETTING AV EIENDOMSGRENSER Berit Fredrikke Helgesen ALA04 20/01871-004 2020/04/08